Мәдениет және өнер” институты “Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы 050120 «Кәсіптік оқыту»бет1/6
Дата24.05.2017
өлшемі1,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Бекітемін


“ Мәдениет және өнер” институты

директоры_______ М.М.Нагимова.

“____”_____________2010ж
Мәдениет және өнер” институты

“Көркем-қолданбалы өнер және кәсіби білім” кафедрасы


050120 «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Бұйымды үлгілеу - 3
ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Курс – 4

Семестр – 7

Кредит саны - 4

Дәріс – 45 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 60 сағат

СӨЖ - 60

Емтихан – 7-ші семестрде


Барлығы – 180 сағат


Орал - 2010 ж

Курс бағдарламасы: Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты “Жоғарғы кәсіптік білімнің әлеуметтік – гуманитарлыќ ғылыми жаратылыстану пәндері ќұрылымындағы білімдік кәсіптік бағдарламасына ” сәйкес әзірленген ҚР МЖМБС 3. 0011-2002, Ќазаќстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 30 ќаңтар 2002ж. № 69 бұйрығымен бекітілген типтік бағдарлама негізінде ќұрастырылған.

Құрастырушы(лар): «Көркем қолданбалы өнер және кәсіптік білім беру» кафедрасының оқытушысы Қ.Қ.Жумагалиева.


Келісілді: ОҮҰжОӘЖБ жетекшісі:___________________

«Көркем қолданбалы өнер және кәсіптік білім беру» кафедрасының отырысында бекітілді.“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ А.Г.Сейтимов

«Мәдениет және өнер» институты оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.

Институттың оқу-әдістемелік


Кеңесінің төрағасы ___________________ И.Ө.Өтегенов

1. Бұйымды үлгілеу - 3 пәнінің типтік оқу бағдарламасы.

Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты “Жоғарғы кәсіптік білімнің әлеуметтік – гуманитарлық ғылыми жаратылыстану пәндері құрылымындағы білімдік кәсіптік бағдарламасына ” сәйкес әзірленген ҚР МЖМБС 3. 0011-2002, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 30 қаңтар 2002ж. № 69 бұйрығымен бекітілген типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

2. 1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Оқытушылардың аты-жөні: Жумагалиева К.К.

Офис: кафедра атауы: «Көркем қолданбалы өнер және кәсіптік білім беру»

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая көшесі №4

Жұмыс телефоны: 50-53-46
2. 2. Пән туралы мәлімет

Пән атауы: «Бұйымды үлгілеу-3»

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада мысалы 4 кредит сағат (оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ).

Кредиттің аптаға бөліну кестесі (4 кредит мысалында келтірілген):

Байланыс сағат 1

(Дәріс 1)50 мин

ОЖСӨЖ,СӨЖ

50+50мин

Байланыс сағат 2

(Дәріс 2)50 мин

ОЖСӨЖ,СӨЖ

50+50 мин

Байланыс сағат 3

(Дәріс 3)50 мин

ОЖСӨЖ,СӨЖ

50+50 мин


Байланыс сағат 4

(практикалық сабақ 4)50 мин

ОЖСӨЖ,СӨЖ

50+50мин

Кредит саны – 4

Өту орны: № 7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:


Семестр

кредиты

лекции

Практика

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

7

4

45

15

60

60

180

Көрсетілім түрінде өтеді


Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат: Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасында орта мектептің айқын міндеттерінің бірі ретінде «Білім мазмұнында оқушылардың білім, білік, дағдыларды игеруінен бірте-бірте олардың талдау, жинақтау, логикалық ойнату қабілеттерін дамытуға қарай өтуге бағыт алу қажет» - деп көрсетілген. Осыған орай оқушыларды шығармашылық еңбекке баулу, әрі бүгінгі күнгі өндірістің экономикалық негіздері мен ғылыми техника негіздері жөнінде терең білім беру, сонымен қатар жоғары интеллектуалды, жан-жақты дамыған азамат ретінде тәрбиелеуді қажет етіп отыр.

Курстың қысқа сипаты: «Бұйымды үлгілеу» бекітілген жоспар бойынша 2-3-4 курста 3-6 семестрде жоспарланған. Курс мазмұны: дәріс, семинар және СОЖӨЖ сағаттарынан құрылып соңында емтиханмен аяқталады. Бұл пән «киім дизайны», «ким тарыхы», «салалық практикум» деген пәндермен тығыз байланыста.

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.

Жоспарланып отырған оқу курсы, студенттердің түрлі киімдерді моделдеу мен конструкциялауда жалпы кәсіби пәндермен арнайы пәндер бойынша алған теориялық білімдері мен материалдарды өңдеу бойынша ептіліктерін қажет етеді.

Пәннің негізгі мақсаты: болашақ кәсіпке баулу оқытушысы мен технология пәні мұғалімдерінің түрлі материалдардан бұйымдарын әзірлеуге ептілігі мен дағдысын қалыптастыру; алған білімдерін жалпы білім беретін мекемелерде, оқу тәрбие процесінде қолдана білуге үйрету.

Курс міндеті: Үлгілеу және сәндеу негізін меңгеру үшін төмендегі міндеттер алға қойылады:


 • киім бұйымдарының түрлері жөнінде түсінік беру;

 • өлшем алу, құрастыру бойынша түсінік беру;

 • лекало бойынша түрлі киім үлгілерін пішуге, өңдеуге дағдыландыру

 • түрлі тоқыма материалдарынан киім үлгілерін әзірлеуге шығармашылық қабілетін даиыту

 • киімнің көркемдік пішінін арттырып әрі сәндеуге үйрету

Қазіргі мода (сән) ағымында киімдерді әзірлеуге бағыт беру;

Яғни, жалпы атағанда басты мақсат: Типтік және дара өлшемдер бойынша бұйымның М1/1, М1/2, М1/4 сызбаларын дарлау және лекал даярлау жөнінде түсінік беру.

Курс міндеті:


 • киім туралы жалпы түсінік.

 • өлшем алу

 • құрастыру әдістерімен таныстыру

 • Есептік-графикалық әдіс бойынша сызба құру

 • Лекало даярлау.

Бағдарлама практикалық жұмыстарда құралған мазмұнға ие, семестр аяғында жоспар бойынша алған мәліметтер бойынша есеп беріп орындаған практикалық жұмыстарын көрмеге ұсынады.

Пререквизиттер: «Киім тарихы», «салалық практикум».

Постреквизиттер: «Композиция», «киім дизайны», «сырт киімді үлгілеу».

Оқыту әдістемесі: Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б., оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.

2.4. Сабақ мазмұны мен кестесі.

1 апта

1 кредит саны

1 дәріс

Тақырып: Киімді үлгілеу.

Дәрістің мазмұны:


 1. Кіріспе.Курс мазмұны мен міндеттері.

 2. Көркемдік модельдеу.

Әдебиет: 1. В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

2. Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 3-4 стр.

3. Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды» 3-4 стр.

4. Е.А.Янчевская «Конструирование одежды»ОСӨЖ мазмұны: 1. Конструктивтік үлгілеу.

Әдебиет: 1.Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды» 3-4 стр.

2.Е.А.Янчевская «Конструирование одежды»СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

2 кредит саны

2 дәріс

Тақырып: Негізгі түсініктер мен терминдер.

Дәрістің мазмұны:

 1. Киім және оның функциясы.

 2. Костюм және оның функциясы.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

3 кредит саны

3 дәріс

Тақырып: Дизайндағы проектлілеу және үлгілеу.

Дәрістің мазмұны:

 1. Көркемдік құрастыру.

 2. Предпроектілік анализ.

 3. Композиция.

 4. Проектирование.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 10-12 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 10-12 стр.

1 практикалық сабақ

Тақырып: Үлгі бойынша эскиздар дайындау

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 8-10 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

2 апта

4 кредит саны

4 дәріс

Тақырып: Сән

Дәрістің мазмұны:

 1. Сән функциясы және құрылысы.

 2. Сән социалды және психологиялық феномен ретінде.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 16-19 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Стиль – көркемдік ойлаудың жалпы категориясы.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 13 стр.

2 практикалық сабақ: Үлгі бойынша лекала дайындау.Құрастыру.ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

5 кредит саны

5 дәріс

Тақырып: Киімді үлгілеу және көркемдік безендіру тарихы.

Дәрістің мазмұны:

 1. Киімнің шығу тарихы.Бұрынғы заманғы костюм.

 2. Бұрынғы заманғы костюм.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 28-30 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Сән дамуының заңдары.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 13 стр.

6 кредит саны

6 дәріс

Тақырып: Костюм композициясының заңдары.

Дәрістің мазмұны:

 1. Композициялық формообразование.Негізгі түсініктер.

 2. Костюм композициясының гармонизациясы(нюанс, симметрия,масштаб)

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 89-92 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

3 апта

7 кредит саны

7 дәріс

Тақырып: Композицияның заңдары.

Дәрістің мазмұны:1. Пропорция.

2. Ритм.


Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 94-95 стр.

ОСӨЖ мазмұны: Сәнді болжау..

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 25 стр.

3 практикалық сабақ: Лекала бойынша матаға түсіру жұмыстарыОСӨЖ мазмұны: Лекала бойынша матаға түсіру жұмыстары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

8 кредит саны

8 дәріс

Тақырып: Бұйымға қойылатын техникалық шарттар

Дәрістің мазмұны:

 1. Үлгілердің суретін сызу

 2. Үлгінің сыртқы түрін сипаттау

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 46бет.

ОСӨЖ мазмұны: Практикалық сабаққа дайындалу

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 38 стр.

9 кредит саны

9 дәріс

Тақырып: Дайын тігін бұйымдарының сапасын бақылау және киім кемшіліктерінің түрлері

Дәрістің мазмұны:

 1. Технологиялық кемшіліктер.

 2. Құрастырудағы кемшіліктер.

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 47бет.

ОСӨЖ мазмұны: Практикалық сабаққа дайындық.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

4 апта

10 кредит саны

10 дәріс

Тақырып: Дайын бұйымның сапасын тексеру

Дәрістің мазмұны:

1.Манекен үстінде тексеру.

2.Бұйымның сапасын тексергендегі параметрлер

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 47бет

ОСӨЖ мазмұны: Қазіргі киім дизайнындағы экологиялық мәселелер мен негізгі тенденциялар.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 81 стр.

11 кредит саны

11 дәріс

Тақырып: Бүкпелерді өңдеу

Дәрістің мазмұны: 1.Иық, кеуде бүкпелері

2.Бел бүкпелеріӘдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 48бет

ОСӨЖ мазмұны: Костюмдегі түс. Киімдегі сәндік әрлеу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 101-103 стр.

12 кредит саны

12 дәріс

Тақырып: Кеудешедегі бүкпелердің үлгіленуі

Дәрістің мазмұны:1.Симметриялы бүкпелер

2.Асимметриялы шаршауларӘдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 48-49бет

ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

4 практикалық сабақ

Тақырып: Бүкпелерді, тігістерді екінші бөлікке көшіру жұмыстары

ОСӨЖ мазмұны: Алдыңғы және артқы бүкпелерді көктеу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

5 апта

13 кредит саны

13 дәріс

Тақырып: Жағаларды өңдеу

Дәрістің мазмұны: 1.Жаға түрлері.

2.Жағаның өңделу тізбектілігі.Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 50бет.

ОСӨЖ мазмұны: Әр түрлі типтегі коллекцияның жобалау ерекшеліктері.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 173 стр.

14 кредит саны

14 дәріс

Тқырып: Көкірекше мен белдемшенің қосылуы.

Дәрістің мазмұны: 1.Бұйымның бел сызығын өңдеу

2.Белдемше мен көкірекшенің жиек арқылы қосылуы

3.Белдемше мен көкірекшенің жапсырма тігіспен қосылуы

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 50-53бет

ОСӨЖ мазмұны: Әр елдегі костюм.

Әдебиет: Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 45-50 стр.

5 практикалық сабақ: Алдыңғы мен артқы бойларды көктеп, 1 өлшемін өткізу.ОСӨЖ мазмұны: 1 өлшемнен кейінгі кеимшіліктерді жою.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

5 кредит саны

15 дәріс

Тақырып: Үлгіні мата бетіне орналастыру

Дәрістің мазмұны:

 1. Технологиялық тізбектілікті құрастыру

 2. Өңделудің технологиялық тізбектілігін құрудың оңайлатылған формасы.

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 50-53бет

ОСӨЖ мазмұны: Сән әлеуметтік құбылыс ретінде.

Әдебиет: Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 146 стр.

СӨЖ мазмұны: Сәнді болжау.

Әдебиет: Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 153 стр.

6 апта

16 кредит саны

16 дәріс

Тақырып: Иніштің түрлері және олардың өңделулері

Дәрістің мазмұны:

 1. Жиекті, желбіршекті, кружевалы иніштердің өңделуі

 2. Қосып, бастырып тігілген түзу және овалды иніштердің алдыңғы және артқы бойларымен қосылуы.

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 58-59 бет.

ОСӨЖ мазмұны: Сән әлеуметтік құбылыс ретінде.

Әдебиет: Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 146 стр.

6 практикалық сабақ: Бүкпелерді машина тігісімен өңдеу.ОСӨЖ мазмұны: Бүкпелерді машина тігісімен өңдеу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

17 кредит саны

17 дәріс

Тақырып: Иніштің түрлері және олардың өңделулері

Дәрістің мазмұны:

1. Жапсырмалы түзу, овалды иніштердің алдыңғы немесе артқы бойларымен өңделуі

2. Астарлы иніштердің алдыңғы, артқы бойлармен өңделуі.

Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 58-59 бет.

ОСӨЖ мазмұны: Костюм жобалаудағы өндіру кезеңдері.

Әдебиет: Е.И. Рачицкая, В.И.Сидоренко «Моделирование и художественное оформление изделий » 178 стр.

18 кредит саны

18 дәріс

Тақырып: Иніштің түрлері және олардың өңделулері

Дәрістің мазмұны: 1. Бөлек өңделген иніштердің өңдеулері

2. Бөлек өңделген астарлы иніштің өңделуі.Әдебиет: Дарменова Р.А. «Тігін бұйымдарының технологиясы»А.-2005, 58-59 бет.

ОСӨЖ мазмұны: Модельер, кутюрье,дизайнер терминдары

Әдебиет: В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» 3-4 стр.

СӨЖ мазмұны: Дәріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет