Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет47/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

сальдо
 
Есепті
 
кезеңдегі
 
айналымдар
 
Жыл
 
соңына
 
сальдо
 
 

 
Шоттардың
 
нөмірлері
 
мен
 
аталуы
 
Дт
 
Кт
 
Дт
 
Кт
 
Дт
 
Кт
 
1 201 
Материалдар
 - 

5800 
5800 


2 203 
Электр
 
қуаты
 - 

13920 
13920 


3 208 
Құрылыс
 
материалдары
 
- - 4000  4000  - 

4 331 
Өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 - -  2720  2720  - 

5 332 
Есептелген
 
сыйақылар
 
- - 80000 80000  - 

6 333 
Есепті
 
тұлғалармен
 
есеп
 
айырысулар
 
- - 30200 24000 6200  - 
7 401 
Акциялар
 - 

800000 

80000


8 441 
Есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалар
 
- - 155000  -  15500


9 451 
Кассадағы
 
қолма
-
қол
 
ақша
  
- - 200000 
1993652
6348  - 
1

501 
Жай
 
акциялар
 - 


800000 

80000

1

552 
Резервтік
 
капитал
 - 
- - 800000 

80000

1

561 
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысы
 
(
жабылмаған
 
залалы

- - 800000 
800000  - 

1

562 
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
 (
жабылмаған
 
залалы

- - 678292  - 
  67829


1

571 
Жиынтық
 
табыс
 
(
залал

- - 
1280000
1280000


1

631 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
  
- - 54732 54732  - 

1

635 
Əлеуметтік
 
салық
 - 

48000 
86940 - 
38940 
1

639
жт
 
Жеке
 
тұлғалардан
 
табыс
 
салығы
 
- - 22800 22800  - 

1

671 
Төленуге
 
тиісті
 
шоттар
 


19720  
19720  


1

681 
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
есеп
 
айырысулар
 
- - 460000 
460000  -  
2
2

686 
Жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорымен
 
есеп
 
айырысулар
 
- - 46000 46000  - 

2

687
əқ
 
Əлеуметтік
 
қамсыздандыру
 
бойынша
 
есеп
 
айырысулар
 
- -  -  6900  -  6900 
2

687 
Сақтанушылармен
 
есеп
 
айырысулар
 
- - 440000 
440000  - 

2

687
жа
 
Жал
 
ақысы
 
бойынша
 
есеп
 
айырысулар
 
- - 60000 60000  - 

2

701 
Сақтандыру
 
ісінен
 
түскен
 
табыстар
 
- - 
1200000
1200000


2

724 
Негізгі
 
емес
 
қызметтен
 
түскен
 
табыстар
 
- - 80000 80000  - 

2

801 
Сақтандыру
 
қызметтердің
 
өзіндік
 
құны
 
- - 912960 
912960  - 

2

811 
Қызметтерді
 
өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
 
- - 4000  4000  - 

2

821 
Жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
шығыстар
 
- - 180600 
180600 --  - 
2

821
ай
 
Айыппұлдар
 
мен
 
өсімдер
 
- - 6000  6000  - 

3

851 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
  
- - 54732 54732  - 

 
ЖИЫНТЫҒЫ
 - 

9439476
9439476
16458
40 
16458
40 
 
      
Талдаудан
 
қаржы
-
шаруашылық
 
операциялары
 
мен
 
проводкалар
 
дұрыс
 
жасалғаны
 
көрініп
 
тұр

     
 
V. 
Операциялар
 
журнал
-
ордерлі
 
түрде
 
жасалғандықтан
 
бас
 
кітаптің
 
бланкілерін
 
толтырудың
 
қажеттілігі
 
жоқ

 
VI. 
Жылдық
 
есепті
 
толтыру
 
мен
 
салық
 
инспекциясына
 
декларация
 
толтыруға
 
кірісеміз

Кəсіпорынның
 
жылдық
 
жиынтық
 
табысын
 
анықтаймыз

Ол
 
үшін
 

701 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
  (
негізгі
 
қызмет
 
жөнінен

проводкаларды
 
жинаймыз
.  
   

701 
шоттың
 
журнал
-
ордері
 
бойынша
 1200 
мың
 
теңгеде
 
көрсеткіштер
 
өтеді

Ал
 

724 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 80,0 
мың
 
теңге
 


 
3
өтеді

Демек

жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
1280,0 
мың
 
тенгені
 
құрайды

Оны
 
жылдық
 
декларацияның
 16 
жолына
 
жазамыз

 
VII

Өткзілген
 
өнім

жұмыстар

қызметтер
 
бойынша
 
шығындарды
 
анықтауға
 
кірісеміз

Ол
 
үшін
 
декларацияның
 

5,6 
қосымшалары
 
арналған
.  
     

 5 
қосымша
:  
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар
.  
Еңбек
 
ақы

барлығы
 
– 
460,0
 
мың
 
теңге

оның
 
ішінде
 
өндірістік
 
жұмысшылардікі
 – (681 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
) 310,0 
мың
 
теңге

əкімшілік
 
персоналдікі
 – 
150,0 
мың
 
теңге
.  
 
                  

 5 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
   «
Сенім
»  
СК
-
ы
 
 
СТТН
 582000039423 
 
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар
 
                                                                                                    ( 
мың
 
теңге


460,0 
 
 
310,0 

Персоналдың
 
еңбек
 
ақысы

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
.....  
 
 
 
 
150,0 

 
 
 
 

Табыс
 
салығы
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
материалдық
 
жəне
 
əлеуметтік
 
жəрдемақылар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
3  

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
басқа
 
шығыстар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 
 
 


 
4
 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 

 
460,0 
 
 
310,0 

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
шығыстардың
 
жиынтығы

барлығы
  
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
 
150, 0 

Негізгі
 
құралдарды
 
жөндеу
 
жөнінен
 
жұмысшылар
 
дың
 
еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
  Еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шегеруге
 
жататын
 
барлық
 
шығыстар
 
(


қосымшаның
 4-
ші
 
жолына
 
енгізіңіз

6 460,0 

Анықтама
 
түрінде

Қазақстан
 
Республикасының
 «
Салық
 
жəне
 
бюджетке
 
төленетін
 
басқа
 
міндетті
 
төлемдер
 
туралы
» 
2001 
жылғы
 12 
маусымындағы
 

209 – II 
Кодексі
 (
Салық
 
кодексі

бойынша
 
бойынша
 
салық
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
табыстары
  
7  
 

 6 
қосымша
 
1) 
Жыл
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
    
            -              
жоқ
 
2) 
Жыл
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
 
 
            -              
жоқ
                                                                                                
3)
 
Сатып
 
алынған
 
материалдар

тауарлар

жəне
 
т
.
б
.  
        -       83,8 
мың
 
теңге
                     
а

шикізат

материалдар
 
мен
 
басқалар
 
 
         
(

201, 203, 208 
шоттардың
 
дебеті
 
бойынша

яғни
   5,8 + 13,92 + 
4,0 =23,8) 
     
и

Жалға
 
беру
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар
                   -              60,0 
мың
 
теңге
 
     (

801 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 687
жа
 
шотының
 
кредитінен
)            
4)  
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығыстар
 (


қосымшадан
 
мəліметтер

 
 
 
 
                           -                                                        
460,0 
мың
 
теңге
 
6) 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар
:  


 
5
                                     -                                                          20,0 
мың
 
теңге
 
а

норма
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
                -               20,0 
мың
 
теңге
 
         (

801 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
  

333 
шоттың
 
кредитінен
)  
7) 
Жиынтығы
 (1
жол
 – 2
жол
) + 3 
тен
 6 
жолды
 
қоса
 
сомасы
   -    563,8 
мың
 
теңге
 
10) 
Өткізілген
 
өнім
  (
жұмыстар

қызметтер
) (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол

(
Декларацияның
 

 19 
жолына
 
өткізіледі
)  
        


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет