Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет49/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   63
Мырзалиев бухгаотерлік
 
XI. 
Салыстыру
 
үшін
 
қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыстың
 
(
залалдың

мөлшерін
 
анықтаймыз

Ол
 
үшін
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
 
(
залал
)» 
шоты
 
бойынша
 
нəтижелерін
 
талдаймыз
.  
 
а

оның
 
табыстар
 
жағы
 

571 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 1200,0 
мың
 
теңгені
 
құрады
 (
негізгі
 
қызмет
 
бойынша
). 
б

шығыстар
 
жағын
 
анықтау
 
үшін
 
мына
 
шоттардың
 
кредиті
 
бойынша
 
төмендегі
 
сомалны
  
қабылдаймыз


801 – 913,0 
мың
 
теңге

 
Жиынтығы
                                       -                                  913,0 
мың
 
теңге
.  
Табыстар
 
мен
 
шығыстар
 
жақтары
 
арасындағы
 
айырма
 
өндірілген
 
өзіндік
 
құн
 
бойынша
 
жиынтық
 
табысқа
 
тең
 
болады
.   
1200,0 
мың
 
теңге
 – 913,0 
мың
 
теңге
 =                              287,0 
мың
 
теңге
 
Кезең
 
шығыстары

барлығы
                          -                   184,6 
мың
 
теңге
 
   
оның
 
ішінде
 
əкімшілік
 
шығыстар
                -                 180,6 
мың
 
теңге
 
   
өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
                           -                     4,0 
мың
 
теңге
 
Негізгі
 
қызмет
 
бойынша
 
табыстар
 
сомасын
 
анықтаймыз

       287,0 
мың
 
теңге
 – 184,6 
мың
 
теңге
 =       -                 102,4 
мың
 
теңге
 
Одан
 
соң
 
негізгі
 
емес
 
қызмет
 
бойынша
 
нəтижені
 
есептейміз

а

табыстың
 
мөлшерін
 
анықтаймыз
  (

724 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
ол
 80,0 
мың
 
теңге
 
сомаға
 
тең
)                                         -                  
80,0 
мың
 
теңге
 


 
12
Негізігі
 
емес
 
қызмет
 
бойынша
 
шығыстыр
              -                       
жоқ
 
Салық
 
салынуға
 
дейінгі
 
субъектінің
 
дағдылы
 
қызметінен
 
болған
 
жиынтық
 
табыстың
 (
залалдың

сомасын
 
есептейміз

                        102,4 + 80,0  = 182,4 
мың
 
теңге
 
                                            -                                                 182,4 
мың
 
теңге
 
Салықтың
 30% 
мөлшерлемесі
 
кезінде
 
бұл
 
сомадан
 
тиесілі
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерін
 
анықтаймыз
.  
             182,4 
мың
 
теңге
  
х
  30% =  54,72 
мың
 
теңге
 

 
54,7 
мың
 
теңге

          
Енді
 
қаржылық
 
есеп
 
бойынша
  
таза
 
жиынтық
 
табыстың
 
сомасын
 
анықтауымыз
 
қажет

Ол
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
арасындағы
 
айырмаға
 
тең
 
болады

             182,4 
мың
 
теңге
 – 54,7 
мың
 
теңге
  =                             
127,7 
мың
 
теңге

 
 
          
Декларацияның
 

 15-2 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз
.  
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Сенім
»  
Ск
-
ы
                                                 
СТТН
  582000039423                                                       
                                                                                           

 15-2 
қосымша
 
 
2003 
жылдың
  
ҚАРЖЫ
-
ШАРУАШЫЛЫҚ
  
ҚЫЗМЕТІНІҢ
  
НƏТИЖЕЛЕРІ
  
ТУРАЛЫ
  
ЕСЕП
 
                      
(
мың
 
теңге

Сомасы
 
Көрсеткіштердің
  
аталуы
 
 
Табыстар
Шығыстар
 
Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 
01 1200,0 

Өткізілген
 
өнімнің
 (
жұмыстар

қызметтер

өзіндік
 
құны
 
02 - 
913,0 
Жалпы
 
табыс
 (01-02) 
03 
287,0 

Кезең
 
шығыстарының
 
барлығы
 04 

184,6 
оның
 
ішінде
:  
 


Жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
шығыстар
 05 

180,6 
Өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
 06 

4,0 
Сыйақы
 
түріндегі
 
шығыстар
 07 


Негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (03-04) 
08 
102,4 

Негізгі
 
емес
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) 09 
80,0 

Салық
 
салынуға
 
дейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал

10 182,4  
13
Табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
 11 

54,7 
Салық
 
салынғаннан
 
кейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (10 
жол
 - 11 
жол

12 127,7 

Төтенше
 
жағдайлардан
 
болған
 
залал
 13 


Таза
 
табыс
 
(
залал
) (12 
жол
 + (-) 13 
жол
) 14 
127,7 

 
XII.
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
табысты
  (
залалды

декларация
 
бойынша
 
табыспен
  (
залалмен

салыстырамыз

Ол
 
үшін
 
жылдық
 
декларацияның
 

15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
пайдаланамыз

          1)
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табысты
 (
залалды

біз
 
анықтап
    
          
қойғанбыз
 
жəне
 
ол
 
тең
 
болады
                      -               127,7 
мың
 
теңгеге

          2)
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
  (
салық
 
есебі
 
бойынша

мөлшерін
 
де
   
          
біз
 
анықтап
 
қойғанбыз
 
жəне
 
ол
 
тең
 
болады
           -       68,5 
мың
 
теңгеге

          3)
Бухгалтерлік
 
есепте
 
бейнеленген

бірақ
 
бұл
 
декларацияға
   
          
енгізілмейтін
 
табыстарды
 
есептейміз
:  
           
а

Негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
табысынан
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
    
              
айырмасы
     (80,0  - 24,0  = 56,0 
мың
 
теңге
)     -           56,0 
мың
 
теңге

          5)  1 
ден
 4 
жолды
 
қоса
 
сомасы
                           -              252,2 
мың
 
теңге
.   
          6) 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
бейнеленген

бірақ
 
бұл
 
декларацияның
   
          
шегерулеріне
 
енгізілмейтін
 
табыстарды
 
есептейміз

           
а

негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
корпоративтік
  
             
табыс
 
салығы
 
                    80,0 
мың
 
теңге
 
х
 30%  = 24,0                    -                 24,0 
мыңтеңге

                6 
жол
 
бойынша
 
жиынтық
                          -                 24,0 
мың
 
теңге
.                              
          8) 6 
мен
 7 
жолдардың
 
жиынтығы
                  -                  24,0 
мың
 
теңге

9) 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (5 
жол
 – 8 
жол
)        -        
228,2 
мың
 
теңге
.
 
(
бұл
 
нəтиже
 
декларацияның
 32-
ші
 
жолдың
 
мөлшеріне
 
тең
 
болуы
 
тиіс
   
   252,2 – 24,0 = 228,2 
мың
 
теңгеге
 
ол
 
тең
 
болады
)
 
              
                      

 15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

 


 
14
 
                                                                                                 

 
 
15
а
 
қосымшасы
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Сенім
»  
СК
-
ы
                                                           
СТТН
  582000039423 
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
табысты
 (
залалды

декларация
 
бойынша
 
табыспен
 
салыстыру
 
                       
(
мың
 
теңге
)
      

127,7 

68,5 

Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
 (
залал
)  
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
    
Салық
 
салынуға
 
жататын

бірақ
 
бухгалтерлік
 
есепте
 
биылғы
 
жылы
 
бейнеленбеген
 
табыс
 
а
   
Негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
табысынан
 
корпоративтік
  
     
табыс
 
салығы
 
айырмасы
 (80,0 – 24,0 = 56,0)
 
 
 
 
56,0 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
3
а
, 3
б
, 3
в
, 3
г
, 3
д
, 3
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 56,0 

 
 
 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
көрсетіліп

бірақ
 
бұл
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
шығыстар
  
 
 
а
  
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
4
а
, 4
б
, 4
в
, 4
г
, 4
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 
 
5 1 
ден
 4 
жолды
 
қоса
 
жиынтықтың
 
сомасы
 252,2 

Бухгалтерлік
 
есепте
 
есепке
 
алынған

бірақ
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
табыс
  
 
 
а
   
Негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 (80,0 
х
 
30% = 24,0)
 
 
24,0 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 


 
15
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
6
а
, 6
б
, 6
в
, 6
г
, 6
д
, 6
е
, 6
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 24,0 

 
 
 
 
Бухгалтерлік
 
есеп
 
бойынша
 
шығыстарға
 
апарылмаған
 
бұл
 
декларацияның
 
шегерулері
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
7
а
, 7
б
, 7
в
, 7
г
, 7
д
, 7
е
, 7
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 
8 6 
мен
 7 
жолдардың
 
сомасы
 24,0 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет