Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет48/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

-             563,8 
мың
 
теңге
 
 
                  

 6 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Сенім
»  
СҚ
-
ы
                                                         
СТТН
  582000039423 
 
Өткізілген
 
өнім
, (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
                                                                                   
(
мың
 
теңге

1 - 
 
 
2 - 
 
 
 
 
3 83,8 
1. 
Жылдың
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
............……………………………........ 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
................……………………………........ 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
...... 
………………………………………. 
2. 
Жылдың
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
.........………………………………....... 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
.............……………………………….........   
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
....……………………………................... 
3.
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

жұмыстар

қызметтер

барлығы
 
   
оның
 
ішінде

   
а

шикізат

материалдар

сатып
 
алынған
 
бұйымдар
 
мен
       
       
жартылай
 
фабрикаттар
..…………………………………… 
23,8   
  
б

кейінше
 
сатылуға
 
арналған
 
тауарлар
...........................................    
   
в

отын
 
мен
 
жылу
 
қуаты
.. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
6
…………………………………….. 
   
г

электр
 
қуаты
.. 
………………………………………………........ 
   
д

көлік
 
шығыстары
........... 
………………………………………… 
   
е

байланыс
 
бойынша
 
шығыстар
..………………………………… 
   
ж

аудиторлық
 
қызметтер
 
бойынша
 
шығыстар
..........…………… 
   
з

маркетинг
 
бойынша
 
шығыстар
....………………………………. 
   
и

жал
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
.…………………………...60,0 
   
к

басқа
 
шығыстар
 
……………………………………………….... 
4. 
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
…………………………… 
6. 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар

оның
 
ішінде
:……………………………………………….. 
    
а

нормалар
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
......……………..20,0 
    
б

нормалар
 
шегіндегі
 
өкілдік
 
шығыстар
...............………………                                                     
    
в

осы
 
есепті
 
кезеңде
 
шығыс
 
етілетін
 
алдағы
 
кезеңдердің
    
      
шығыстары
……………………………………………………… 
7. 
Жиынтық
 (1
жол
 – 2
жол
) +  3 
тен
 6 
жолдарды
 
қоса
 
сомасы
 
8. 
Негізгі
  
құралдарды
 
жөндеуге
 
жұмсалған
 
тауар
-
материалдық
   
    
қорлардың
 
құны
................................................................................ 
9. 
Кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
тыс
 
мақсаттарға
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
...................................................…… 
10. 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол
)  (
декларацияның
 19 
жолына
 
өткізіледі


        6 
 
 
 
 
 

 

 

 
10 
460,0       
   20,0 
 
 
 
 
 
563,8 
 

 

 
563,8 
 
Бұл
 
соманы
 
декларацияның
 

 19 
жолына
 
жазамыз

 
                         

 12 
қосымша
.  
          
Сақтандыру
 
төлемдері
 
бойынша
 
шығыстар

Бұл
 
жағдайда
 28-
ші
 
операцияда
 
сақтандыру
 
төлемдердің
 
440,0
 
мың
 
теңге
 
сомада
 
берілгені
 
көрсетілген
.      


 
7
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
   «
Сенім
»  
СК
-
ы
 
СТТН
 582000039423 
 
Сақтандыру
 
төлемдері
 
бойынша
 
шығыстар
 
                       
(
мың
 
теңге


 
 
Шегерулерге
 
қабылданатын
 
сақтандыру
 
төлемдерінің
 
аталуылары
 
Сақтандыру
 
келісімінің
  
күні
 
мен
 
нөмірі
 
Төлеу
 
құжатының
 
күні
 
мен
 
нөмірі
 
Сақтандыру
 
төлемінің
 
сомасы
 
 
А
 
Б
 
В
 
Г
 

Шартты
 
түрде
 
 
Шартты
 
түрде
 
 
Шартты
 
түрде
 
440,0 
2  
   
 
3  
   
 
4  
   
 
5  
   
 
 
 
 
 
 
Барлығы
,
 
Г
 
бағанасының
 
сомасын
  
декларацияның
 26 
жолына
 
көшіріңіз
 
440,0 
 
 
         
Белгіленген
 
соманы
 

12 
қосымшаға
 
енгіземіз

ал
 
одан
 
соң
 
оны
 
декларацияның
 

29
 «
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
» 
жолына
 
көшіреміз

Ол
 
мына
: 635 
шоттың
 
дебетіне
 451 
шоттың
 
кредитінен
 
48,0 
мың
 
теңге
 
сомада
 
төленген
 
проводканы
 
пайдаланамыз

      
Барлық
 
шегерулер
:  563,8 +440,0 +48,0 = 
1051,8 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады

 
VIII. 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
шегерулердің
 
жалпы
 
сомасы
 
арасындағы
 
ацырмаға
 
тең
 
болады
:  
                                 1280,0 - 1051,8 = 
228,2 
мың
 
теңге

          
Бұл
 
декларацияның
 32 
жолына
 
сəйкес
 
болуы
 
тиіс

 
 
IX.
 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерлемесін
 
анықтаймыз

Ержелерге
 
сəйкес
 
бұл
 
сала
 
үшін
 
оның
 
мөлшері
 - 
30%-
ға
 
тең
 
болады
.
 
 
X. 
Есептелген
 
корпоративтік
 
салық
 
салығының
 
сомасын
 
анықтаймыз

Оның
 
сомасы
 (228,2 
х
 30%) = 
68,5 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады
.
 
 
                        

100 
үлгінің
 
кестесін
 
толтырамыз 
8
                                                                                             
  

  100-
ші
 
үлгі
 
2003  
жылдағы
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
жасалған
 
шегерулер
 
туралы
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Сенім
» 
СК
-
ы
                                     
СТТН
  
582000039423
 
 
Мекен
-
жайы
:  
Түркістан
 
қ
.                                                               
Банк
 

Наурыз

банк
 
 
Байбурт
 
көшесі
 

25 
үй
                                                                    
шоттың
 

 000401856 
 

 
 
Көрсеткіштер
 
Код
 
Төлеушінің
 
мəліметтері
 
бойынша
 
 1 
2  3 
 
ЖИЫНТЫҚ
  
ЖЫЛДЫҚ
  
ТАБЫС
 
 
 

Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 1 
1200,0 

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар

сондай
-
ақ
 
амортизацияға
 
жатпайтын
 
активтердің
 
құнының
 
өсімінен
 
түскен
 
табыс
 
2  

Сыйақы
 
түрінде
 
түскен
 
табыс
 3 
80,0 
3-1 
Күдікті
 
міндеттемелер
 
бойынша
 
табыстар
 3-1 
 

Дивидендтер
 4 
 

Ұтыстар
 5 
 

Ақысыз
 
алынған
 
мүлік
 
пен
 
ақшалар
 6 
 

Мүлікті
 
жалға
 
беруден
 
түскен
 
табыстар
 7 
 

Роялти
 8 
 

Мемлекеттік
 
бюджеттен
 
алынған
 
субсидиялардан
 
басқа
 
заңды
 
тұлғалар
 
тарапынан
 
алынған
 
субсидиялар
 
9  
10 
Кəсіпкерлік
 
қызметті
 
шектеу
 
немесе
 
кəсіпорынды
 
жабу
 
келісімі
 
үшін
 
алынған
 
табыстар
 
10  
11 
Банктер
 
тарапынан
 
жасалған
 
провизиялардың
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11  
11-

Сақтандыру
 
резервтерінің
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11-1
 
12 
Міндеттемелердің
 
жойылуынан
 
түскен
 
табыстар
 12 
 
13 20-4 
баптың
 3 
тарауы
, 20-6 
баптың
 1 
тарауы
 
жəне
 47 
бапқа
 
сəйкес
 
келген
 
табыс
 
13  
14 44 
бапқа
 
сəйкес
 
орны
 
толтырылатын
 
шегерулер
  
14 
 
14-

138 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
бағаларды
 
түзетуден
 
болған
 
табыстар
 
14-1
 
14-

Айыппұлдар

өсімдер

айыптар
 
мен
 
санкциялардың
 
басқа
 
түрлері
 
бойынша
 
табыстар
 
14-2
 


 
9
14-

Кəсіпкерлік
 
қызметте
 
қолданылмайтын
 
объектілерді
 
пайдалану
 
кезінде
 
болған
 
шығыстардан
 
табыстардың
 
артығы
 
14-3
 
15 
Басқа
 
табыстар
 15 
 
16 
Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 (1 
ден
 15 
жолдардың
 
сомасы

16 
1280,0 
17 
Жылдық
 
жиынтық
 
табысты
 
түзету
 17 
 
 1) 
дивидендтер
 17-1
 
 2) 
заңды
 
тұлғамен
 
алынған
 
жəне
 
оның
 
кəсіпкерлік
 
қызметімен
 
байланысты
 
жағымды
 
бағамдық
 
айырма
 
17-2
 
 3) 
ашық
 
акционерлік
 
қоғамдардың
 
бағалы
 
қағаздарын
 
өткізу
 
кезінде
 
құнының
 
өсімінен
 
болған
 
табыстар
 
17-3
 
 4) 
зейнетақымен
 
қамтамасыз
 
ету
 
туралы
 
заңына
 
сəйкес
 
алынған
 
жеке
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
шоттарына
 
жіберілген
 
инвестициялық
 
табыстар
 
17-4
 
 5) 
эмитент
 
тарапынан
 
бағалы
 
қағаздарды
 
олардың
 
нарығында
 
алғашқы
 
орналастыру
 
кезінде
 
алынған
 
меншікті
 
акциялар
 
құнының
 
олардың
 
номиналды
 
құнынан
 
артығы
  
17-5
 
 6) 
мемлекеттік
 
мекемелердің
 
мемлекеттік
 
кəсіпорындардан
 
ақысыз
 
негізде

сонда
-
ақ
 
ҚР
-
ың
 
заңдарына
 
сəйкес
 
алынған
 
негізгі
 
құралдардың
 
құны
  
17-6
 
18 
Түзетуден
 
соң
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
  (16 
жол
 – 17 
жол

18 1280, 

 
ШЕГЕРУЛЕР
 
 
 
19 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
19 563,8 
20 
Алынған
 
несиелер
 
үшін
 
сыйақылар
 20 
 
21 
Күдікті
 
талаптар
 21 
 
22 
Резервтік
 
қорларға
 
аударымдар
 22 
 
23 
Ғылыми
-
зерттеу

жоба
 
жəне
 
тəжірибелік
-
конструкторлық
 
жұмыстарға
 
шығыстар
 
23  
24 
Белгіленген
 
активтер
 
бойынша
 
амортизациялық
 
есептеулер
 
мен
 
басқа
 
шегерулер
 
24  
 
а

негізгі
 
құралдардың
 
амортизациялық
 
қаржылар
 24
а
 
 
 
б

оның
 
ішінде
 
қосымша
 
бағалаудың
 
сомасынан
 24
б
 
 
 
в
) 20-4 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
есептелген
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
в
 
 
 
г

топ
 
бөлігінің
 
барлық
 
белгіленген
 
активтердің
 
шығыс
 
етілу
 
кезіндегі
 
топ
 
бөлігінің
 
баланс
 
құнының
 
мөлшері
 
24
г
 
 
 
д
) 20-6 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
белгіленген
 
активтердің
 
қалдық
 
құны
  
24
д
 
 
 
е

материалдық
 
емес
 
активтердің
 
амортизациялық
 
есептеулері
 
24
е
 
 


 
10
25 
Жөндеуге
 
жұмсалатын
 
шығыстар
 25 
 
26 
Сақтандыру
 
сыйақылары
 
бойынша
 
шығыстар
 26 
440,0 
27 
Əлеуметтік
 
төлемдердің
 
шығыстары
 27 
 
28 
Геологиялық
 
зерттеу
 
мен
 
табиғи
 
ресурстарды
 
қазып
 
алу
 
үшін
 
дайындық
 
жұмыстарына
 
шығыстар
 
28  
29 
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
 
29 48,0 
 
а
) 25 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
төленген
 
салықтар
 29
а
 48,0 
 
б

бюджетке
 
енетіннен
 
тыс

айыппұлдар
 
мен
 
өсімдерін
 
қоса
 
төленген
 
айыптар
  
29
б
 
 
 
в

мемлекеттік
 
əлеуметтік
 
саланы
 
ұстау
 
үшін
 
шығыстар
 
29
в
 
 
 
г
) 26 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
жер
 
қойнауын
 
пайдаланушылардың
 
шығыстары
 
29
г
 
 
30 26 
баптың
 11 
тарауына
 
сəйкес
 
құрылыстарды
 
өткізуден
 
болған
 
залалдар
 
30  
31 
Шегерулердің
 
барлығы
 (19 
жолдан
 30 
жолды
 
қоса
 
сомасы

31 
1051,8 
32 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (18 
жол
  - 31 
жол
) 32 
228,2 
32-

20-8 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
алып
 
өтуге
 
жатпайтын
 
залал
  
32-1

32-

Алып
 
өтуге
 
жататын
 
залал
 32-2

33 27 
бапқа
 
сəйкес
 
алып
 
өткізілген
 
кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
болған
 
залалдар
  
33 - 
34 34 
бапқа
 
сəйкес
 
салық
 
салудан
 
босатылатын
 
табыстар
 34  - 
 1) 
тағайындау
 
бойынша
 
төтенше
 
жағдайлар
 
кезінде
 
пайдаланылған
 
гуманитарлық
 
жəрдем
 
 
 
 2) 
 
мүгедектердің
 
еңбек
 
ақысы

сондай
-
ақ
 
мүгедектерге
 
əлеуметтік
 
салықтың
 
сомасының
 50%-
ын
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстардың
 
екі
 
есе
 
сомасы
   
 
 
 3) 
мемлекеттік
 
бағалы
 
қағаздар
 
бойынша
 
сыйақылар
 
 
 
 4) 
коммерциялық
 
емес
 
ұйымдарға
 
қайырымдылық
 
жарналар
 
 
 
 5) 
қайырымдылық
 
қорларға
 
банктердің
 
ақысыз
 
аударымдары
  
 
 
 6) 
ерікті
 
зейнетақы
 
жарналардың
 
сомасы
 
 
 
 7) 
негізгі
 
құралдардың
 
қаржы
 
лизингі
 
бойынша
 
алынған
 
сыйақылар
 
 
 
 8) 
34 
баптың
 8 
тарауына
 
сəйкес
 
салық
 
салынатын
 
табыстың
 
босатылатын
 
өсімі
  
 
 
 9)___________________________________________     
35 
Алып
 
өткізілген
 
залалдар
 
мен
 
берілген
 
жеңілдіктердің
 
есебінен
 
салық
 
салынатын
 
табыс
 (32 
жол
 – 34 
жол

35 228,2 
36 
Есептелген
 
салықтың
 
сомасы
 36 
68,5 


 
11
36
а
 
Таза
 
табысқа
 
салынатын
 
салықтың
 
сомасы
 36
а
 
 
36
б
 20-8 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
негізгі
 
құралдардың
 
қосымша
 
бағалануынан
 
болған
 
салықтың
 
сомасы
 
36
б
 
 
36
в
 
Барлық
 
есептелген
 
салық
 (36 
жол
 – 36
а
 
жол
 +  36
б
 
жол

36
в
 68,5 
37 
Барлық
 
жасалған
 
аванстық
 
төлемдер
 
мен
 
есепке
 
жатқызулар
 
37  
38 
Артық
 
төлемнің
 
сомасы
 38 
 
39 
Төленуге
 
тиіс
 
барлық
 
салық
 39 
68,5 
40 
Айып
 
санкциялары
 40 
 
41 
Барлық
 
салық
 
пен
 
айып
 
санкциялары
 41 
 
42 
Алдағы
 
төлемдер
 
есебінің
 
артық
  
төлеу
 
сомасы
 42 
 
43 
Қайтарылуға
 
тиіс
 
артық
 
төлемнің
 
сомасы
 43 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет