Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет7/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

 
Барлығы
: 14200
00 
14200
00 
314588
60 
314588
60 
18406
00 
18406
00 
 
      
Дебет
 
бойынша
 
активтердің
 
сомалары
 
кредит
 
бойынша
 
пассивтердің
 
сомаларына
 
барлық
 
жағдайда
 
тең
 
болуы
 
мен
 
одан
 
басқа
 
олардың
 
есепті
 
кезеңдегі
 
айналымдар
 
бойынша
 
жиынтығы
 
шаруашылық
 
операциялардың
 
сомасына
 (31458860 
теңге

тең
 
болуына
 
назар
 
аударыңыз

Бұл
 
жағдай
 
шаруашылық
 
операциялар
 
мен
 
проводкалар
 
дұрыс
 
жасалғанын
 
дəлелдейді
.  
 
V.   
Енді
 
бас
 
кітапті
 
толтырумен
 
айналысамыз

Бухгалтерлік
 
есептің
 
ерекшеліктерін
 
есіңізге
 
салайық

Есеп
 
регистрлері
 
болып
 
синтетикалық
 
есептің
 
карточкалары

жинақтаушы
 
ведомостар

сондай
-


 
26
ақ
 
көбінесе
 
өзінің
 
құрамында
 
аналитикалық
 
жəне
 
синтетикалық
 
есепті
 
үйлестіретін
 
журнал
-
ордерлер
 
де
 
саналады

Бас
 
кітап
 
синтетикалық
 
есепті
 
алып
 
жүреді

ал
 
есеп
 
регистрлері
 
болса
 (
карточкалардан
 
басқа

байланысатын
  (
корреспонденциялық
 
қатынаста
 
болатын

шоттардың
 
қиылысында

шаруашылық
 
операциялардың
 
сомаларын
 
бір
 
жұмыс
 
тəсілімен
 
жазуға
 
мүмкіндік
 
беретін

сызудың
 
шахмат
 
тəрізінде
 
жасалған
.   
 
Бас
 
кітап
 
кредиттік
 
нысан
 
бойынша

яғни
 
журнал
-
ордерлердің
 
нөмірлерін
 
қоса
 
шоттардың
 
кредитінен
 
əрбір
 
шоттың
 
дебеті
 
бойына
 
айналымның
 
мағынасын
 
түсіндіру
 
жолымен
 
құрылған

Одан
 
басқа
 
бас
 
кітапта
 
есепті
 
кезеңнің
 
басы
 
мен
 
соңына
 
сальдо
 (
қалдық

жəне
 
кредит
 
бойынша
 
жалпы
 
сома
 
жазылады

Кезеңнің
 
соңындағы
 
сомалардың
 
жиынтықтары
 
мен
 
журнал
-
ордерлердің
 
көрсеткіштері
 
балансты
 
толтыру
 
үшін
 
негіз
 
болып
 
табылады

 
Бас
 
кітапті
   

 441, 671, 821 
шоттар
 
бойынша
 
толтыру
 
мысалын
 
зерттейік
 (

 1 
қосымшаға
 
қараңыз
). 
 
 
VI.
 
Бас
 
кітапті
 
толтырып
 
болғаннан
 
соң
 
біз
 
жылдық
 
есепті
 
толтыру
 
мен
 
салық
 
инспекциясына
 
жылдық
 
декларацияны
 
тапсыруға
 
кірісуіміз
 
мүмкін

Кəсіпорынның
 
жылдық
 
жиынтық
 
табысының
 
көлемін
 
анықтаймыз

Ол
 
үшін
 

 701 
шоттың
    (
негізгі
 
қызмет
 
бойынша

кредиті
 
бойынша
 
проводкаларды
 
жинаймыз

 
Бізде
 
тек
 
қана
 
бір
 
вариант
: 25-
ші
 
операцияда
 701
құр
 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 3500000 
теңгелік
 
сома
 
бар

Демек

кəсіпорын
 
бойынша
 
жиынтық
 
жылдық
 
табыс
 
3500000 
теңгені
 
құрайды

Оны
 
жылдық
 
декларацияның
 

 16 
жолына
 
жазамыз
.  
 
VII

Өткізілген
 
өнім

жұмыстар
 
бойынша
  (
салық
 
есебі

шығындарды
 
анықтауға
 
өтейік

Ол
 
мақсат
 
үшін
 
жылдық
 
декларацияның
 

5,6  
қосымшалары
 
арналады


 5 
қосымша
.  
Еңбекке
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
.  
 
Еңбек
 
ақы

барлығы
  -  
660000 
теңге
,  
оның
 
ішінде
 
өндірістік
 
жұмысшылардікі
 681 
шоттың
 
проводкасынан
 4-
ші
 
операцияның
 
кредиті
 
бойынша
 600000 
теңгеге
 
тең

əкімшілік
 
персоналдікі
 5-
ші
 
операцияның
 
кредиті
 
бойынша
 60000 
теңгеге
 
тең
 
екенін
 
анықтаймыз


 5 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
   «
Бұлақ
»  
ӨК
-
і
 
 
СТТН
 582000031768 
 


 
27
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
 
                                                                                                                ( 
мың
 
теңге


660,0 
 
 
600,0 

Персоналдың
 
еңбек
 
ақысы

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
.....  
 
 
 
 
60,0 

 
 
 
 

Табыс
 
салығы
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
материалдық
 
жəне
 
əлеуметтік
 
жəрдемақылар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 
3  
 
 

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
басқа
 
шығыстар

барлығы
 
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
 

 
660,0 
 
 
600, 0 

Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
жөніндегі
 
шығыстардың
 
жиынтығы

барлығы
  
оның
 
ішінде


өндірістік
 
жұмысшылардың
.......………………… 

жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
персонал

өнім
 
(
жұмыстар

қызметтер
)
ді
 
өткізумен
 
айналысатын
 
жəне
 
өндіріске
 
қатыспайтын
 
қызметкерлердің
..... 
 
60, 0 

Негізгі
 
құралдарды
 
жөндеу
 
жөнінен
 
жұмысшылар
 
дың
 
еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
  
5 - 

Еңбек
 
ақысы
 
бойынша
 
шегеруге
 
жататын
 
барлық
 
шығыстар
 
(


қосымшаның
 4-
ші
 
жолына
 
енгізіңіз

6 660,0 


 
28

Анықтама
 
түрінде

Қазақстан
 
Республикасының
 «
Салық
 
жəне
 
бюджетке
 
төленетін
 
басқа
 
міндетті
 
төлемдер
 
туралы
» 
2001 
жылғы
 12 
маусымындағы
 

209 – II 
Кодексі
 (
Салық
 
кодексі

бойынша
 
бойынша
 
салық
 
салынатын
 
қызметкерлердің
 
табыстары
  
7  
 

 6 
қосымша

Өткізілген
 
өнім

жұмыстар

қызметтер
 
бойынша
 
шығындар
.  
 
1. 
Жылдың
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
     
–     
320000
 
теңге
  
а
)  
өндірістік
 
материалдар
  (
кіріспе
 
баланстан
)  
 -  208 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
                   -              200000 
теңге
  
б

аяқталмаған
 
өндіріс
  (
кіріспе
 
баланстан
)  
-  900 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
              -                      120000 
теңге
  
в
)  
дайын
 
өнім

таурлар
                      –                                         
жоқ
 
 
2. 
Жылдың
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар
    
–     
220000
 
теңге
  
а
)  
өндірістік
 
материалдар
  (
айналым
 
ведомосынан
)  
 -  208 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
                -                         50000 
теңге
  
б

аяқталмаған
 
өндіріс
  (
айналым
 
ведомосынан
)  
-  900 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
              -                          170000 
теңге
  
в
)  
дайын
 
өнім

таурлар
                  –                                      
жоқ
 
 
3. 
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

жұмыстар

қызметтер

барлығы
  -   
2066000 
теңге
  
а

материалдар
                            -                                  2023000 
теңге
 
(201, 208, 333 
шоттардың
 
дебеті
 
бойынша
:  
материалдар
  - 18000 
теңге

құрылыс
 
материалдар
 – 2000000 
теңге

кеңсе
 
туарлары
 – 5000 
теңге
.   
Барлығы
 - 2023000 
теңге

г

электр
 
қуаты
                         -                                      40000 
теңге
 
(202 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
)  
к

басқа
 
шығыстар
                                 –                                   3000 
теңге
   
(
банктің
 
қызметтері
, 821 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 – 3000 
тенге

 
4. 
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
    (


қосымшаның
 
мəліметтері
)                                           –         660000 
теңге
 
 
6. 
Өткізілген
 
өнім

жұмыстар

қызметтердің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар
                           –                     10000
 
теңге
 
а

нормалар
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
  – 10000 
тенге
 


 
29
 
7. 
Жиынтық
 (1
жол
 – 2
жол
) +  3 
тен
 6 
жолдарды
 
қоса
 
сомасы
                       
-                    2836000
 
теңге
.  
 
8. 
Негізгі
   
құралдарды
 
жөндеуге
 
жұмсалған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
              


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет