Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет8/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

-                        
50000 
теңге
 
   (
операция
  208 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 41-
ші
 
операцияда
  ) -  50000 
теңге
 
9. 
Кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
тыс
 
мақсаттарға
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
     -                
жоқ
 
 
10.
 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
,  (7
жол
 
– 8
жол
 – 9
жол
)   -                          
2786000 
теңге
.  
   (
декларацияның
 19-
шы
 
жолына
 
көшіріңіз
)                           
 
        

 6 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
толеушінің
 
аталуы
   «
Бұлақ
»  
ӨК
-
і
 
 
СТТН
 582000031768 
 
Өткізілген
 
өнім
, (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
                                                                                             
(
мың
 
теңге

1 320,0 
 
 
 
2 220,0 
 
 
 
 
1. 
Жылдың
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
............……………………………200,0 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
................…………………………….120,0 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
...... ………………………… 
 
2. 
Жылдың
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
.........………………………………50,0 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
.............………………………………170,0 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
....……………………………  
 
3.
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

жұмыстар

қызметтер

барлығы
 
   
оның
 
ішінде

   
а

шикізат

материалдар

сатып
 
алынған
 
бұйымдар
 
мен
       
жартылайфабрикаттар
..…………………………………2023,0   
  
б

кейінше
 
сатылуға
 
арналған
 
3 2066,0 


 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тауарлар
...........................................    
   
в

отын
 
мен
 
жылу
 
қуаты
.. ….  
…………………………………….. 
   
г

электр
 
қуаты
.. 
………………………………………………40,0 
   
д

көлік
 
шығыстары
........... 
………………………………………… 
   
е

байланыс
 
бойынша
 
шығыстар
..………………………………… 
   
ж

аудиторлық
 
қызметтер
 
бойынша
 
шығыстар
..........…………… 
   
з

маркетинг
 
бойынша
 
шығыстар
....………………………………. 
   
и

жал
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
.……………………………….. 
   
к

басқа
 
шығыстар
 
………………………………………………3,0 
4. 
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
…………………………… 
 
6. 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар

оның
 
ішінде
:……………………………………………….. 
    
а

нормалар
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
......……………..10,0 
    
б

нормалар
 
шегіндегі
 
өкілдік
 
шығыстар
...............………………                                                     
    
в

осы
 
есепті
 
кезеңде
 
шығыс
 
етілетін
 
алдағы
 
кезеңдердің
    
шығыстары
……………………………………………………… 
 
7. 
Жиынтық
 (1
жол
 – 2
жол
) +  3 
тен
 6 
жолдарды
 
қоса
 
сомасы
 
 
8. 
Негізгі
  
құралдарды
 
жөндеуге
 
жұмсалған
 
тауар
-
материалдық
   
    
қорлардың
 
құны
................................................................................ 
 
9. 
Кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
тыс
 
мақсаттарға
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
...................................................…… 
 
10. 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол
)  (
декларацияның
 19 
жолына
 
алып
 
өтіңіз

 

        6 
 
 
 
 
 

 

 

 
10 
660,0 
     10,0 
 
 
 
 
 
2836,0 
 
50,0 
 

 
2786,0
 


 
31
       
Бұл
 
соманы
  
декларацияның
 

 19 
жолына
 
жазамыз

Одан
 
соң
 

 
29 «
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
» 
жолын
 
толтырамыз
.    
(
Бұл
 
жолға
 
өзіндік
 
құнға
 
енгізілетін
 
салықтардың
 
төленген
 
сомаларын
 
жазамыз

бірақ
 
салықты
 
төлеудің
 
мөлшері
 
оның
 
есептелуінен
 
артылған
 
жағдайда

салықтың
 
жылдық
 
есептелу
 
мөлшері
 
жазылады
). 
Біздің
 
жағдайда
 37-
ші
 
операцияда
 
дебет
 
бойынша
 
əлеуметтік
 
салықтың
 
төленуі
 100000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өтеді
; 38-
ші
 
операцияда
 
дебет
 
бойынша
 
жер
 
салығының
 
төленуі
 65000 
теңге
 
мөлшерде
 
өтеді
 
(20000 
теңге
 
артық
 
төленіп
 
отыр
); 
бірақ
 
біз
 
назарға
 45000 
теңгелік
 
санды
 
аламыз
; 39-
шы
 
операцияда
 
дебет
 
бойынша
 
мүлік
 
салығының
 
төленуі
 7000 
теңге
 
мөлшерде
 
өтеді
; 40-
шы
 
операцияда
 
дебет
 
бойынша
 
көлік
 
құралдарына
 
салықтың
 
төленуі
 3000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өтеді

Қоршаған
 
ортаны
 
ластағаны
 
үшін
 
төлемдер
 
жасалған
 
жоқ

Сонымен


 29 
жол
 
бойынша
 155000 
теңге
 = (100000 +45000 +7000 + 3000) 
мөлшерінде
 
өтеді

      
Барлық
 
шегерулер
: 2786000 + 155000 = 
2941000 
теңгені
 
құрайды

 
VIII. 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
шегерулердің
 
жалпы
 
сомасы
 
арасындағы
 
айырмашылығына
 
тең
 
болады

               3500000 
теңге
  –  2941000 
теңге
  =  559000 
теңге
 
Біздің
 
жағдайда
 
ол
 
559000 
теңгені
 
құрайды

Бұл
 
декларацияның
 

 32 
жолына
 
сəйкес
 
келеді

 
IX.  
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерлемесін
 
анықтаймыз

Ережелерге
 
сəйкес
 
оның
 
мөлшерлемесі
 
– 30% 

ға
 
тең
 
болады

 
Х
.
 
Есептелген
 
табыс
 
салығының
 
сомасын
 
анықтаймыз
 (559000 
х
 30%) = 168100 
теңге

Оның
 
сомасы
  
168,1 
тыс
.
теңгеге
 
тең
 
болады
.  

 100 
үлгінің
 
кестесін
 
толтырамыз

 
  2003 
жылдың
 
жылдық
 
жиынтық
 
табысы
 
мен
 
жасалған
 
шегерулер
 
туралы
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 
 
Аталуы
   
« 
Бұлақ
»  
ӨК
-
і
                                                                    
СТТН
    582000031768
 


 
32
 
Мекен
 
жайы
:  
Туркестан
 
қ
.                                                             
  
«
Туран
 
Алем
» 
Банкі
 
 
Қазыбек
 
би
 
көш


 138 
үй
                                                                
шоттың
 

  
002608421 
                                                                                                                                 
(
мың
 
теңге


 
 
Көрсеткіштер
 
Код
Төлеушінің
 
мəліметтері
 
бойынша
 
 1 


 
ЖИЫНТЫҚ
  
ЖЫЛДЫҚ
  
ТАБЫС
 
 
 

Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 1  3500,0 

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар

сондай
-
ақ
 
амортизацияға
 
жатпайтын
 
активтердің
 
құнының
 
өсімінен
 
түскен
 
табыс
 
2  

Сыйақы
 
түрінде
 
түскен
 
табыс
 3 
 
3-1 
Күдікті
 
міндеттемелер
 
бойынша
 
табыстар
 3-1 
 

Дивидендтер
 4 
 

Ұтыстар
 5 
 

Ақысыз
 
алынған
 
мүлік
 
пен
 
ақшалар
 6 
 

Мүлікті
 
жалға
 
беруден
 
түскен
 
табыстар
 7 
 

Роялти
 8 
 

Мемлекеттік
 
бюджеттен
 
алынған
 
субсидиялардан
 
басқа
 
заңды
 
тұлғалар
 
тарапынан
 
алынған
 
субсидиялар
9  
10 
Кəсіпкерлік
 
қызметті
 
шектеу
 
немесе
 
кəсіпорынды
 
жабу
 
келісімі
 
үшін
 
алынған
 
табыстар
 
10  
11 
Банктер
 
тарапынан
 
жасалған
 
провизиялардың
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11  
11-1 
Сақтандыру
 
резервтерінің
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11-1
 
12 
Міндеттемелердің
 
жойылуынан
 
түскен
 
табыстар
 12   
13 20-4 
баптың
 3 
тарауы
, 20-6 
баптың
 1 
тарауы
 
жəне
 47 
бапқа
 
сəйкес
 
келген
 
табыс
 
13  
14 44 
бапқа
 
сəйкес
 
орны
 
толтырылатын
 
шегерулер
  
14 
 
14-1 138 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
бағаларды
 
түзетуден
 
болған
 
табыстар
 
14-1
 
14-2 
Айыппұлдар

өсімдер

айыптар
 
мен
 
санкциялардың
 
басқа
 
түрлері
 
бойынша
 
табыстар
 
14-2
 
14-3 
Кəсіпкерлік
 
қызметте
 
қолданылмайтын
 
объектілерді
 
пайдалану
 
кезінде
 
болған
 
шығыстардан
 
табыстардың
 
артығы
 
14-3
 
15 
Басқа
 
табыстар
 15 
 
16 
Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 (1 
ден
 15 
жолдардың
 
сомасы

16 3500,0 


 
33
17 
Жылдық
 
жиынтық
 
табысты
 
түзету
 17 
 
 1) 
дивидендтер
 17-1
 
 2) 
заңды
 
тұлғамен
 
алынған
 
жəне
 
оның
 
кəсіпкерлік
 
қызметімен
 
байланысты
 
жағымды
 
бағамдық
 
айырма
 
17-2
 
 3) 
ашық
 
акционерлік
 
қоғамдардың
 
бағалы
 
қағаздарын
 
өткізу
 
кезінде
 
құнының
 
өсімінен
 
болған
 
табыстар
 
17-3
 
 4) 
зейнетақымен
 
қамтамасыз
 
ету
 
туралы
 
заңына
 
сəйкес
 
алынған
 
жеке
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
шоттарына
 
жіберілген
 
инвестициялық
 
табыстар
 
17-4
 
 5) 
эмитент
 
тарапынан
 
бағалы
 
қағаздарды
 
олардың
 
нарығында
 
алғашқы
 
орналастыру
 
кезінде
 
алынған
 
меншікті
 
акциялар
 
құнының
 
олардың
 
номиналды
 
құнынан
 
артығы
  
17-5
 
 6) 
мемлекеттік
 
мекемелердің
 
мемлекеттік
 
кəсіпорындардан
 
ақысыз
 
негізде

сондай
-
ақ
 
ҚР
-
ың
 
заңдарына
 
сəйкес
 
алынған
 
негізгі
 
құралдардың
 
құны
  
17-6
 
18 
Түзетуден
 
соң
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
  (16 
жол
 – 17 
жол

18 
3500, 0 
 
ШЕГЕРУЛЕР
 
 
 
19 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
19 2786,0 
20 
Алынған
 
несиелер
 
үшін
 
сыйақылар
 20 
 
21 
Күдікті
 
талаптар
 21 
 
22 
Резервтік
 
қорларға
 
аударымдар
 22 
 
23 
Ғылыми
-
зерттеу

жоба
 
жəне
 
тəжірибелік
-
конструкторлық
 
жұмыстарға
 
шығыстар
 
23  
24 
Белгіленген
 
активтер
 
бойынша
 
амортизациялық
 
есептеулер
 
мен
 
басқа
 
шегерулер
 
24  
 
а

негізгі
 
құралдардың
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
а
 
 
 
б

оның
 
ішінде
 
қосымша
 
бағалаудың
 
сомасынан
 24
б
 
 
 
в
) 20-4 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
есептелген
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
в
 
 
 
г

топ
 
бөлігінің
 
барлық
 
белгіленген
 
активтердің
 
шығыс
 
етілу
 
кезіндегі
 
топ
 
бөлігінің
 
баланс
 
құнының
 
мөлшері
 
24
г
 
 
 
д
) 20-6 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
белгіленген
 
активтердің
 
қалдық
 
құны
  
24
д
 
 
 
е

материалдық
 
емес
 
активтердің
 
амортизациялық
 
есептеулері
 
24
е
 
 
25 
Жөндеуге
 
жұмсалатын
 
шығыстар
 25 
 
26 
Сақтандыру
 
сыйақылары
 
бойынша
 
шығыстар
 26 
 
27 
Əлеуметтік
 
төлемдердің
 
шығыстары
 27 
 
28 
Геологиялық
 
зерттеу
 
мен
 
табиғи
 
ресурстарды
 
қазып
 
алу
 
үшін
 
дайындық
 
жұмыстарына
 
шығыстар
 
28  
29 
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 29 
155,0 


 
34
шығыстар
 
 
а
) 25 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
төленген
 
салықтар
 29
а
 
 
 
б

бюджетке
 
енетіннен
 
тыс

айыппұлдар
 
мен
 
өсімдерін
 
қоса
 
төленген
 
айыптар
  
29
б
 
 
 
в

мемлекеттік
 
əлеуметтік
 
саланы
 
ұстау
 
үшін
 
шығыстар
 
29
в
 
 
 
г
) 26 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
жер
 
қойнауын
 
пайдаланушылардың
 
шығыстары
 
29
г
 
 
30 26 
баптың
 11 
тарауына
 
сəйкес
 
құрылыстарды
 
өткізуден
 
болған
 
залалдар
 
30  
31 
Шегерулердің
 
барлығы
 (19 
жолдан
 30 
жолды
 
қоса
 
сомасы

31 
2941,0 
32 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (18 
жол
  - 31 
жол
) 32 
559,0 
32-1 20-8 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
алып
 
өтуге
 
жатпайтын
 
залал
  
32-1

32-2 
Алып
 
өтуге
 
жататын
 
залал
 32-2

33 27 
бапқа
 
сəйкес
 
алып
 
өткізілген
 
кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
болған
 
залалдар
  
33 - 
34 34 
бапқа
 
сəйкес
 
салық
 
салудан
 
босатылатын
 
табыстар
 34 

 1) 
тағайындау
 
бойынша
 
төтенше
 
жағдайлар
 
кезінде
 
пайдаланылған
 
гуманитарлық
 
жəрдем
 
 
 
 2) 
 
мүгедектердің
 
еңбек
 
ақысы

сондай
-
ақ
 
мүгедектерге
 
əлеуметтік
 
салықтың
 
сомасының
 50%-
ын
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстардың
 
екі
 
есе
 
сомасы
   
 
 
 3) 
мемлекеттік
 
бағалы
 
қағаздар
 
бойынша
 
сыйақылар
 
 
 
 4) 
коммерциялық
 
емес
 
ұйымдарға
 
қайырымдылық
 
жарналар
 
 
 
 5) 
қайырымдылық
 
қорларға
 
банктердің
 
ақысыз
 
аударымдары
  
 
 
 6) 
ерікті
 
зейнетақы
 
жарналардың
 
сомасы
 
 
 
 7) 
негізгі
 
құралдардың
 
қаржы
 
лизингі
 
бойынша
 
алынған
 
сыйақылар
 
 
 
 8) 
34 
баптың
 8 
тарауына
 
сəйкес
 
салық
 
салынатын
 
табыстың
 
босатылатын
 
өсімі
  
 
 
 9)___________________________________________ 
 
 
35 
Алып
 
өткізілген
 
залалдар
 
мен
 
берілген
 
жеңілдіктердің
 
есебінен
 
салық
 
салынатын
 
табыс
 (32 
жол
 – 34 
жол

35 559,0 
36 
Есептелген
 
салықтың
 
сомасы
 36 
168,1 
36
а
 
Таза
 
табысқа
 
салынатын
 
салықтың
 
сомасы
 36
а
 
 
36
б
 20-8 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
негізгі
 
құралдардың
 
қосымша
 
бағалануынан
 
болған
 
салықтың
 
сомасы
 
36
б
 
 
36
в
 
Барлық
 
есептелген
 
салық
 (36 
жол
 – 36
а
 
жол
 +  36
б
 
жол

36
в
 168,1 
37 
Барлық
 
жасалған
 
аванстық
 
төлемдер
 
мен
 
есепке
 
жатқызулар
 
37  


 
35
38 
Артық
 
төлемнің
 
сомасы
 38 
 
39 
Төленуге
 
тиіс
 
барлық
 
салық
 39 
168, 

40 
Айып
 
санкциялары
 40 
 
41 
Барлық
 
салық
 
пен
 
айып
 
санкциялары
 41 
 
42 
Алдағы
 
төлемдер
 
есебінің
 
артық
  
төлеу
 
сомасы
 42  
43 
Қайтарылуға
 
тиіс
 
артық
 
төлемнің
 
сомасы
 43 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет