Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет11/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

БАРЛЫҒЫ
 1120,0 
1540,6 
 
 
                               
АКТИВТЕР
 
 
 
37 
Негізгі
 
құралдар
  
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 (122 
шоттың
 
сальдосы
 – 
131 
шоттың
 
сальдосы

 
700,0 
 
750,0 
38 
Негізгі
 
өндіріс
  (900 
шот
 
бойынша
 
сальдо
) 120,0  170,0 
39 
Тауар
-
материалдық
 
қорлар
 
Құрылыс
 
материалдары
 (208 
шот
 
бойынша
 
сальдо

200,0 50,0 


 
43
40 
Ақша
 
қаражаттары
   (
по
 
счетам
 441, 451 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

100,0 465,4 
41 
Дебиторлық
 
қарыздар
 (333,  633,  636 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

       - 
105,2 
 
Активтердің
 
барлығы
 1120,0 
1540,6 
 
ПАССИВТЕР
 
 
 
 
Меншікті
 
капитал
 
 
 
22 
Жарғылық
 
капитал
 (503 
шот
 
бойынша
 
сальдо
) 400,0 
400,0 
26 
Бөлінбеген
 
табыс
 (
жабылмаған
 
залал
) (562 
шот
 
сальдо

180,0 495,2 
 
Жиынтығы
 580,0 
895,2 
 
Ағымдағы
 
міндеттемелер
 
 
 
29 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 (562 
шот
 
бойынша
 
сальдо

100,0 - 
31 
Кредиторлық
 
қарыздар
 (671, 681, 687 
шоттар
 
бойынша
 
сальдолар

440,0 459,9 
32 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
  
(635, 638, 639
қо
, 681 
шоттар
 
бойынша
 
сальдолар

- 185,5 
 
Жиынтығы
 540,0 
645,4 
 
Пассивтердің
 
барлығы
 1120,0 
1540,6 
 
Енді
 
кəсіпорынның
 
залалдық
 
жағдайдағы
 
нəтижесін
 
қарауды
 
ұсынамыз

Ол
 
үшін
 
бұрыңғы
 
көрсеткіштерді
 
шамалы
 
өзгертеміз
.  
 
 
САЛЫҚ
   
ЕСЕБІ
  
БОЙЫНША

Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
   –  2800000 
теңге
.  
 
 
 
 
  
Онда
 
жиынтық
 
залал
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
барлық
 
шегерулердің
 
айырма
  
сомасына
 
тең
 
болады

2800000 – 2941000 = 141000 
теңге
 
залал
 = 
141,0 
мың
 
теңге
 
         
Бұл
 
жағдайда
 
табыс
 
салығы
 
салынбайды

                      
ҚАРЖЫЛЫҚ
  
ЕСЕП
  
БОЙЫНША

  
Жылдық
 
жиынтық
 
табыстан
 
шығындарды
  (
бухгалтерлік
 
есеп
 
бойынша

алып
 
тастағанда
 
ол
 
залалға
 
тең
 
болады

            2800000 
теңге
 – 2980240 
теңге
  = - 180240 
теңге
 
залал
 
Бұл
 
жағдайда
 
табыс
 
салығы
 
есептелмейді

Демек

залал
  = - 180240 
теңге
  =   -
180,2 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады

                  


 
44
             

 15-2 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

                                                                                            

 15-2 
қосымша
 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
 
 “
Бұлақ
” 
ӨК
-
і
 
 
СТТН
 582000031768       
                                                                                            
Зиянды
 
вариант
 
  2003 
жылдың
 
қаржы
– 
шаруашылық
 
қызметінің
  
нəтижелері
 
туралы
 
ЕСЕП
 
                                                                            
(
мың
 
теңге

Сомасы
 
Көрсеткіштердің
  
аталуы
 
 
Табыста
р
 
Шығыстар
 
Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 
01 2800,0 

Өткізілген
 
өнімнің
 (
жұмыстар

қызметтер

өзіндік
 
құны
 
02 - 
2827,1 
Жалпы
 
табыс
 (01-02) 
03 

27,1 
Кезең
 
шығыстарының
 
барлығы
 04 

153,1 
оның
 
ішінде
:  
 


Жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
шығыстар
 05 

135,1 
Өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
 06 

18,0 
Сыйақы
 
түріндегі
 
шығыстар
 07 


Негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (03-04) 
08 

180,2 
Негізгі
 
емес
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) 09 


Салық
 
салынуға
 
дейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал

10 - 
180,2 
Табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
 11 


Салық
 
салынғаннан
 
кейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (10 
жол
 - 11 
жол

12 - 
180,2 
Төтенше
 
жағдайлардан
 
болған
 
залал
 13 


Таза
 
табыс
 
(
залал
) (12 
жол
 + (-) 13 
жол
) 14 
- 180,2 
 
     
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
залалдың
 
мөлшерін
 
декларация
 
бойынша
 
көрсетілген
 
залалмен
 
салыстырамыз

Ол
 
үшін
 
жылдық
 
декларацияның
 

15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
пайдаланамыз

1) 
қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
залал
                -                        (-180,2) 
мың
 
теңге
 
2) 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
                                                      -                       
жоқ
 
4) 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
көрсетіліп

бұл
 
декларацияның
 
шегерулеріне
 
енгізілмеген
 
шығыстар

а

залалдардың
 
арасындағы
 
айырма
  (
қаржылық
 
жəне
 
салық
 
есебі
 
бойынша
)                              -                                  39,2 
мың
 
теңге
 


 
45
Оның
 
есептелу
 
тəсілі
:   
 
 
 
 
 
 
 
(180, 2 – 141, 0)  =  39, 2 
мың
 
теңге
 
5) 1 
ден
  4 
жолды
 
қоса
 
сомасы
              -                  141,0 
мың
 
теңге
  
9) 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (
залал
) (5 
жол
 – 8 
жол
)  (
Нəтижесі
 
декларацияның
 32 
жолындағы
 
мөлшерге
 
тең
 
болуы
 
тиіс

тең
 
болады
     
-      
141, 0
 
мың
 
теңге
 
 

 15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

 
                                                                     

15
а
  
қосымшасы
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  “
Бұлақ
” 
ӨК
-
і
 
СТТН
 582000031768 
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
табысты
 (
залалды

декларация
 
бойынша
 
табыспен
 
салыстыру
 
                                                                                    
(
мың
 
теңге
)
      

(-180,2) Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
 (
залал
)  
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
    
Салық
 
салынуға
 
жататын

бірақ
 
бухгалтерлік
 
есепте
 
биылғы
 
жылы
 
бейнеленбеген
 
табыс
 
а
 

 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
3
а
, 3
б
, 3
в
, 3
г
, 3
д
, 3
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 

 
 
 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
көрсетіліп

бірақ
 
бұл
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
шығыстар
  
 
 
а
 
Залалдар
 
сомаларының
 
арасындағы
 
айырма
 39,2 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
4
а
, 4
б
, 4
в
, 4
г
, 4
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 39,2 
5 1 
ден
 4 
жолды
 
қоса
 
жиынтықтың
 
сомасы
 (-141,0) 

Бухгалтерлік
 
есепте
 
есепке
 
алынған

бірақ
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
табыс
  
 


 
46
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
6
а
, 6
б
, 6
в
, 6
г
, 6
д
, 6
е
, 6
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 

 
 
 
 
Бухгалтерлік
 
есеп
 
бойынша
 
шығыстарға
 
апарылмаған
 
бұл
 
декларацияның
 
шегерулері
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
7
а
, 7
б
, 7
в
, 7
г
, 7
д
, 7
е
, 7
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 
8 6 
мен
 7 
жолдардың
 
сомасы
 - 

Салық
 
салынатын
 
табыс
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет