Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет19/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

877,2 
мың
 
теңге
 
 
            

 6 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Наименование
 
налогоплательщика
  
ТОО
 « 
Молшылык
 »                                              
Рнн
  582000027863 
             
       
Өткізілген
 
өнім
, (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
                                                                                   
(
мың
 
теңге

1 - 
 
 
 
2 121,4 
 
 
 
 
1. 
Жылдың
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
............…………………………….......... 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
................……………………………........... 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
...... …………………………------------
---- 
2. 
Жылдың
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
.........………………………………....... 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
.............………………………………........ 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
....…………………………….. 
.........121,4 
3.
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

жұмыстар

қызметтер

барлығы
 
   
оның
 
ішінде

3 880,0 


 
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
а

шикізат

материалдар

сатып
 
алынған
 
бұйымдар
 
мен
       
       
жартылай
 
фабрикаттар

…………………………………..800,0   
  
б

кейінше
 
сатылуға
 
арналған
 
тауарлар
...........................................    
   
в

отын
 
мен
 
жылу
 
қуаты
.. …. 
…………………………………….. 
   
г

электр
 
қуаты
.. 
…………………………………………………… 
   
д

көлік
 
шығыстары
........... 
………………………………………… 
   
е

байланыс
 
бойынша
 
шығыстар
..………………………………… 
   
ж

аудиторлық
 
қызметтер
 
бойынша
 
шығыстар
..........…………… 
   
з

маркетинг
 
бойынша
 
шығыстар
....……………………………8,0 
   
и

жал
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
.…………………………….36,0 
   
к

басқа
 
шығыстар
 ……………………………………………   
36,0 
4. 
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
…………………………… 
6. 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар

оның
 
ішінде
:……………………………………………….. 
    
а

нормалар
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
......……………..18,6 
    
б

нормалар
 
шегіндегі
 
өкілдік
 
шығыстар
...............………………                                                     
    
в

осы
 
есепті
 
кезеңде
 
шығыс
 
етілетін
 
алдағы
 
кезеңдердің
    
      
шығыстары
……………………………………………………… 
7. 
Жиынтық
 (1
жол
 – 2
жол
) +  3 
тен
 6 
жолдарды
 
қоса
 
сомасы
 
8. 
Негізгі
  
құралдарды
 
жөндеуге
 
жұмсалған
 
тауар
-
материалдық
   
    
қорлардың
 
құны
................................................................................ 
9. 
Кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
тыс
 
мақсаттарға
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
...................................................…… 
10. 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол
)  (
декларацияның
 19 
жолына
 
алып
 
өтіңіз


        6 
 
 
 
 
 

 

 

 
10 
100,0     
18,6 
 
 
 
 
 
877,2 
 


 
 
877,2 
 
 


 
73
                
 
Бұл
 
соманы
  
декларацияның
 19 
жолына
 
жазамыз
.  
   
Онан
 
əрі
 
27 «
Əлеуметтік
 
төлемдер
 
бойынша
 
шығыстар
» 
жолын
 
толытармыз

Олар
 
1,2 
мың
 
теңгеге
 
тең
.  (32-
ші
 
операция
 
бойынша
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздықтың
 
парағы
  (
бюллетень

бойынша
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
төленген
). 
Ол
 
үшін
 
декларацияның
 12-1 
қосымшасын
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылық
» 
ЖШС
-
і
                                                          
СТТН
 582000027863 
 
 
Əлеуметтік
 
төлемдер
 
бойынша
 
шығыстар
              
                                      ( 
мың
 
теңге


Есепті
 
кезеңдегі
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
бойынша
 
нақты
 
шығыстар
 
1 1,2 

Есепті
 
кезеңде
 
есептелген
 
еңбек
 
ақы
 
қоры
 2 
100, 


Рұқсат
 
етілген

яғни
 
еңбек
 
ақы
 
қорының
 1,5% 
мөлшері

шегерудің
 
сомасы
 
3 1,5 

Есепті
 
кезеңдегі
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
шығыстары
 
бойынша
 
рұқсат
 
етілген
 
шегерудің
 
мөлшері
 
4 1,2 

Есепті
 
кезеңнің
 
таза
 
табысы
 
есебіне
 
жатқызылатын
 
сол
 
кезеңде
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
бойынша
 
шығыстар
 
5 - 

Жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
нақты
 
төленген
 
сомалар
 
6 - 

Жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
бағытталатын
 
шығыстардың

заңмен
 
бекітілген
 
мөлшері
 
7 - 

Шегерулерге
 
жататын
 
жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
сомалар
 
8 - 

Есепті
 
кезеңнің
 
таза
 
табысы
 
есебіне
 
жатқызылатын
 
жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
сомалар
 
9 - 
10 
Шегерулерге
 
апарылатын
 
шығыстардың
 
жиынтығы
 10 
1,2 


 
74
Енді
 
декларацияның
 

29 «
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
» (
бұл
 
жолға
 
өзіндік
 
құнға
 
енгізілетін
 
салықтардың
 
төленген
 
сомалары
 
көрсетіледі

ал
 
салық
 
төлемінің
 
мөлшері
 
оның
 
есептелуінен
 
асып
 
кеткен
 
жағдайда

салықтың
 
жылдық
 
есептелуінің
 
мөлшері
 
жазылады
). 
Біздің
 
жағдайда
 30-
шы
 
операцияда
 
дебет
 
бойынша
 
əлеуметтік
 
салықтың
 
төлемі
 12000 
теңгемен
 
өтеді

ал
 
көлік
 
салығы
 
жалпы
 
айтқанда
 
төленген
 
емес

сол
 
себептен
 29 
жол
 
бойынша
 
жиынтық
 12,0 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады

Барлық
 
шегерулер
:    877,2 + 1,2 + 12,0 = 
890,4 
теңгеге
 
тең
 
болады

 
VIII. 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 
жиынтық
 
жылдық
 
табыс
 
пен
 
шегерулердің
 
жалпы
 
сомалары
 
арасындағы
 
айырмаға
 
тең
:  
950,0 
мың
 
теңге
 – 890,4 
мың
 
теңге
 = 
59,6 
мың
 
теңге
.  
(
Жылдық
 
декларацияның
 32 
жолына
 
тең
 
болуы
 
тиіс
). 
 
IX.
 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерлемесін
 
анықтаймыз

Ережелер
 
бойынша
 
оның
 
мөлшерлемесі
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет