Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет21/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

 
XI. 
Салыстыру
 
үшін
 
қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыстың
 
(
залалдың

мөлшерін
 
анықтаймыз

Ол
 
үшін
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
 
(
залал
)» 
шоты
 
бойынша
 
нəтижелерін
 
талдаймыз
.  
а

оның
 
табыс
 
жағы
 950000 
теңгеде
 
соманы
 
құрайды
 (12-
ші
 
операция
 
бойынша
). 


 
78
б

шығыс
 
жағын
 
анықтау
 
үшін
 
төмендегі
 
сомаларды
 
қабылдаймыз
: 48-
ші
 
операцияның
 
дебеті
 
бойынша
 – 8000 
теңге
; 49-
шы
 
операцияның
 
дебеті
 
бойынша
 – 32000 
теңге
; 50-
ші
 
операцияның
 
дебеті
 
бойынша
 – 864072 
теңгеде
 
сомаларды
 
қабылдаймыз
.  
           
Жиынтығы
: 8000 + 32000 + 864072 = 
904072 
теңге

Табыс
 
жəне
 
шығыс
 
жақтарының
 
арасындағы
 
айырма
 
жылдық
 
жиынтық
 
табысты
 
құрайды
:  
950000 
теңге
 – 904072 
теңге
 = 
45928 
теңге

Салықтың
 30% 
мөлшерлемесі
 
кезінде
 
бұл
 
сомадан
 
тиесілі
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерін
 
анықтаймыз
.  
45928 
теңге
  
х
  30% = 
13778 
теңге

          
Енді
 
таза
 
табысты
 
анықтауымыз
 
қажет

Ол
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
арасындағы
 
айырмаға
 
тең
 
болады

45928 
теңге
 – 13778 
теңге
  =  32150 
теңге
 

 
32,1 
мың
 
теңге

 
Декларацияның
 

 15-2 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз
.  
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылық
» 
ЖШС
-
і
                                                 
СТТН
  582000027863                                                       
                                                                                        

 15-2 
қосымша
 
 
2003 
жылдың
  
ҚАРЖЫ
-
ШАРУАШЫЛЫҚ
  
ҚЫЗМЕТІНІҢ
  
НƏТИЖЕЛЕРІ
  
ТУРАЛЫ
  
ЕСЕП
 
                                                                                                                                      
(
мың
 
теңге

Сомасы
 
Көрсеткіштердің
  
аталуы
 
 
Табыстар
Шығыстар
 
Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 
01 950,0 

Өткізілген
 
өнімнің
 (
жұмыстар

қызметтер

өзіндік
 
құны
 
02 - 
904,1 
Жалпы
 
табыс
 (01-02) 
03 
45,9 

Кезең
 
шығыстарының
 
барлығы
 04 


оның
 
ішінде
:  
 


Жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
шығыстар
 05 


Өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
 06 


Сыйақы
 
түріндегі
 
шығыстар
 07 


Негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (03-04) 
08 
45,9 

Негізгі
 
емес
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) 09 - 

Салық
 
салынуға
 
дейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал

10 45,9 

Табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
 11 

13,8 
Салық
 
салынғаннан
 
кейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (10 
жол
 - 11 
жол

12 32,1  
79
Төтенше
 
жағдайлардан
 
болған
 
залал
 13 


Таза
 
табыс
 
(
залал
) (12 
жол
 + (-) 13 
жол
) 14 
32,1 

 
XII.
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
табысты
 (
залалды

декларация
 
бойынша
 
табыспен
 (
залалмен

салыстырамыз

Ол
 
үшін
 
жылдық
 
декларацияның
 

15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
пайдаланамыз

1)
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табысты
 (
залалды

біз
 
анықтап
 
қойғанбыз
 
жəне
 
ол
 
тең
 
болады
                      -                               32,1 
мың
 
теңге

2)
 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
  (
салық
 
есебі
 
бойынша

мөлшерін
 
де
 
біз
 
анықтап
 
қойғанбыз
 
жəне
 
ол
 
тең
 
болады
                      -                
17,9 
мың
 
теңге

4)
 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
бейнеленген

бірақ
 
бұл
 
декларацияның
 
шегерулеріне
 
енгізілмейтін
 
шығыстарды
 
есептейміз

а

Екі
 
жағдайда

корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
мөлшеріне

яғни
 
30%-
ға

кемітілген
 
табыстардың
 
сомалары
 
арасындағы
 
айырма
  
                  (59,6 – 45,9)  
х
 0,7 (
яғни
 70%)               -          9,6 
мың
 
теңге

5)
 
 1 
ден
  4 
жолды
 
қоса
 
сомасы
           -            59,6 
мың
 
теңге

9) 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (5 
жол
 – 8 
жол
) (
бұл
 
нəтиже
 
декларацияның
 32-
ші
 
жолдың
 
мөлшеріне
 
тең
 
болады
 
жəне
 
ол
 
тең
 
болады
   -    
59,6 
мың
 
теңге
 
              
                      

 15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

 
                                                                                    

  15
а
 
қосымшасы
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылық
» 
ЖШС
-
і
                                                          
СТТН
  582000027863 
 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
табысты
 (
залалды

декларация
 
бойынша
 
табыспен
 
салыстыру
 
                                                                                                                          
(
мың
 
теңге
)
      

32,1 

17,9 

Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
 (
залал
)  
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
    
Салық
 
салынуға
 
жататын

бірақ
 
бухгалтерлік
 
есепте
 
биылғы
 
жылы
 
бейнеленбеген
 
табыс
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
3
а
, 3
б
, 3
в
, 3
г
, 3
д
, 3
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 


 
80

 
 
 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
көрсетіліп

бірақ
 
бұл
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
шығыстар
  
 
 
а
 
Табыстар
 
сомаларының
 
арасындағы
 
айырма
 9,6 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
4
а
, 4
б
, 4
в
, 4
г
, 4
е
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 9,6 
5 1 
ден
 4 
жолды
 
қоса
 
жиынтықтың
 
сомасы
 59,6 

Бухгалтерлік
 
есепте
 
есепке
 
алынған

бірақ
 
декларацияға
 
енгізілмеген
 
табыс
  
 
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
6
а
, 6
б
, 6
в
, 6
г
, 6
д
, 6
е
, 6
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 

 
 
 
 
Бухгалтерлік
 
есеп
 
бойынша
 
шығыстарға
 
апарылмаған
 
бұл
 
декларацияның
 
шегерулері
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
 
г
 
 
 
д
 
 
 
е
 
 
 
ж
 
 
 
7
а
, 7
б
, 7
в
, 7
г
, 7
д
, 7
е
, 7
ж
 
жолдары
 
бойынша
 
жиынтық
 - 
8 6 
мен
 7 
жолдардың
 
сомасы
 - 

Салық
 
салынатын
 
табыс
 (5 
жол
 – 8 
жол
). (
нəтижесі
   
декларацияның
 32 
жолындағы
 
мөлшерге
 
тең
 
болуы
 
тиіс
)  
59,6 
 
XIII.
 
Кəсіпорынның
 
бөлінбеген
 
табысының
 
сомасын
 
есептейміз

Ол
 
үшін
 
біз
 
жылдық
 
декларацияның
 

15
б
 
қосымшасының
 
кестесін
 
пайдаланамыз
.  


 
81
1) 
Жыл
 
басына
 
сальдо
 (
жылдың
 
басындағы
 

15 
қосымшаның
 26-
шы
 
жолдан
 
өткізіледі
). 
Біздің
 
жағдайда
 
ол
                       

жоқ
 
2) 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
     -        32,1 
мың
 
теңге

4) 1, 2, 3 
жолдардың
 
сомаларының
 
жиынтығы
 -  32,1 
мың
 
теңге

6)
 
Бөлінбеген
 
табыстың
 
басқа
 
кемеюлері

а

айыппұлдар
 
төлеу
 ( 44-
ші
 
операцияда
)                   -       8,5 
мың
 
теңге

б

қайырымдылық
 
қоры
 (45-
ші
 
операцияда
)              -     20,0 
мың
 
теңге

7) 
Жиынтығы
  (5, 6 
жолдардың
 
сомасы
)       -     28,5 
мың
 
теңге

8) 
Жылдың
 
соңындағы
 
сальдо
 (4 
жол
 –7 
жолДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет