Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет24/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік


 222-1 
шот
 «
Тауарлар
 (
қоймада

Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
операциялар
 
өтпейді

ал
 61-
ші
 
операцияда
 
кредит
 
бойынша
 42857 
теңгеде
 
қайтарылып
 (
сторноланып

өтеді

    
Бұл
 
жағдай
 
осы
 
шот
 
бойынша
 
қалдықтар
 
сол
 
сомаға
 
көбейгенін
 
білдіреді

 42857
 42857


 
89
Дт
          222-1             
Кт
 
 
С
 = 50000 
       -                 61) 42857 
 
Об
 = 0             
Об
=  
 
С
 = 92857 
 
           

 441 
шот
 «
Есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалар
» 
    
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
операциялар
 
өтпейді

ал
 60-
шы
 
операцияда
 
кредит
 
бойынша
 69600 
теңгеде
 
өтеді

    
Бұл
 
жағдай
 
есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалардың
   
сол
 
сомаға
 
кемігенін
 
білдіреді

         
Дт
                441                
Кт
 
  
С
 = 87220 
     -                      60) 69600 
     -                   
Об
=69600 
                      
  
С
 = 17 620                       
 

 561 
шот
 «
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысы
 (
жабылмаған
 
залалы
)» 
    
Бұл
 
шот
 
теңдік
 
жағдайында
 
тұрады

яғни
 
сальдолар
 
болмайды

 

 562 
шот
 «
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
 
(
жабылмаған
 
залалы

 
    
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 65-
ші
 
операцияда
 17143 
теңгеде
 
өтеді

ал
 
кредит
 
бойынша
 – 
операциялар
 
өтпейді
.  
    
Бұл
 
жағдай
 
алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
 
сол
 
сомаға
 
кеміп
 
соңынан
 
залалға
 
ауысқанын
 
білдіреді
.    
 
Дт
                562              
Кт
                                                                                      
                                                                
                                     
С
 = 3650                       
       65) 17143                           
                                            
      
Об
= 17143                - 
       
С
 = 13493              
 42857
 42857


 
90
     

 571 
шот
 «
Жиынтық
 
табыс
 (
залал
)» 
 
     
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 62-
ші
, 63-
ші
 
операцияларда
 60000 
теңге
 
өтеді
 
жəне
 42857 
теңгеде
 
сома
 
қайтарылады
 (
сторноланады
), 
ал
 
кредит
 
бойынша
 17143 
теңге
 
өтеді
.  
     
Бұл
 
шоттың
 
теңдік
 
жағдайында
 
тұрғандығын
 
жəне
 
сальдолар
 
жоқ
 
екендігін
 
білдіреді
.   
 
Дт
              571              
Кт
                       
                                                                                                                             
                                                          
                                                               
62) 60000          64) 17143                                        
                                                               
63) 
 
Об
 =17143        
Об
 = 17143 
        
 
        

 633 
шот
 «
Төленуге
 
тиісті
 
ҚҚС
-
ы
» 
 
   
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 59-
ші
 
операцияда
 9600 
теңге
 
өтеді

ал
 
кредит
 
бойынша
 – 
операциялар
 
өтпейді

Жағымды
 
сальдо
 
көбейді

Бұл
 
жағдай
 
ҚҚС
-
тың
 
артық
 
төлеуінің
 
сомасы
 
көбейгенін
 
білдіреді

    
Дт
                  633                  
Кт
                  
С
 = 7280                                                   
59) 9600                     -                              
Об
 = 9600              
Об
 = 0                           
 
С
 = 16 880 
 
          

 687
сат
 «
Сатылым
 
бойынша
 
есеп
 
айырысулар
» 
 
   
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 60-
шы
 
операцияда
 69600 
теңге
 
өтеді

ал
 
кредит
 
бойынша
 58-
ші
, 59-
шы
 
операцияларда
 
да
 69600 
теңге
 
өтеді

сальдолар
 
жоқ
.  
   
Бұл
 
жағдай
 
алушымен
 
сатылым
 
бойынша
 
толық
 
есеп
 
айырылысқанын
 
білдіреді

 
 
42857 


 
91
 
Дт
                 687
пок
            
Кт
                
                                                            
      60) 69600            58) 60000               
                                   59)9600  
                                            
                                                
                                                           
60) 69600            58) 60000               
                             59)9600                       
Об
 = 69600          
Об
 = 69600 
                             
С
 = 0 
 
                            

711 
шот
 «
Сатылған
 
тауарларды
 
қайтару
» 
   
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 58-
ші
 
операцияда
 60000 
теңге
 
өтеді

ал
 
кредиті
 
бойынша
 
да
 62-
ші
 
операцияда
 60000 
теңге
 
өтеді

Сальдолар
 
жоқ
.     
 
Дт
                   711                    
Кт
                   
                                                                      
                               
С
 = 0                                
58) 60000              62) 60000 
Об
 = 60000           
Об
 = 60000 
 
                              
С
 = 0 
 

801
к
 
шоты
 «
Өткізілген
 
тауарлардың
 
өзіндік
 
құны
» 
 
   
Бұл
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 42857 
теңге
 
қайтарылады
 
(
сторноланады
), 
ал
 
кредит
 
бойынша
 
да
 63-
ші
 
операцияда
 42857 
теңге
 
қайтарылады
 (
сторноланады
). 
Сальдолар
 
жоқ
.  
 
Дт
                   801
к
                   
Кт
               
С
 = 0                                                          
61) 42857               63) 42857                     
                                                                   
 
Об
 = 42857           
Об
 = 42 857 
 
        
С
 = 0     
 
42857 
42857 
42857
42857


 
92
     
Өткізілген
 
тауарлардың
 
қайтарылу
 
процесін
 
қаржылық
 
көзқарастан
 
талдаймыз

1)
 
Тауарлардың
 
қалдықтары
 
көбейді
 
2)
 
Есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалардың
 
қалдығы
 
кеміді
 
3)
 
ҚҚС
-
ы
 
бойынша
 
артық
 
төлеу
 
сомасының
 
мөлшері
 
көбейді
 
4)
 
Бөлінбеген
 
табыстың
 
сомасы
 
кеміді

(
сандардың
 
мөлшерін
 
проводкаларда
 
қараңыз
).  
 
Енді
 
студенттерге
 
бұл
 
саладағы
 
бухгалтерлік
 
жəне
 
салық
 
есептері
 
бойынша
 
өздерінің
 
білімдерін
 
тексеру
 
мен
 
дағдылығын
 
қалыптастыруға
 
мүмкіндік
 
береміз
.  
                                       
                                             


есеп
 
Кəсіпорында
 2003 
жылдың
 1 
қаңтарына
 
құралдар
 
мен
 
олардың
 
көздерінің
 
төмендегі
 
түрлері
 
бар

баланстық
 
құны
 
бойынша
 864036 
теңгеге
 
көлік
 
құралдары

қоймада
 80434 
теңгелік
 
тауарлар
 
бар

саудадағы
 
тауарлардың
 
жиынтығы
  342504 
теңге

сатылатын
 
тауарларға
 119876 
теңге
 
көлемінде
 
үстеме
 
баға
 
есептеліп

бірақ
 
сатылған
 
жоқ

Тауардың
 
бағасындағы
 
есептелген
 
ҚҚС
-
ы
 73981 
теңге

Есепті
 
тұлғалардың
 
дебиторлық
 
қарызы
 12573 
теңгеге
 
тең

Банктегі
 
кəсіпорынның
 
есеп
 
айырысу
 
шотында
 124308 
теңге
 
ақша
 
бар

Кассада
 
10386 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
бар

Кəсіпорынның
 
жарғылық
 
капиталы
 
529973 
теңге
 
мөлшерде
 
қалыптасқан
. 85374 
теңге
 
көлемінде
 
алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
 
бар

Банктердің
 
несиелері
 
бойынша
  
338476 
теңге
 
қарызы
 
бар

Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар

а

корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 3096 
теңге

б

төленуге
 
тиісті
 
ҚҚС
-
ы
  83066 
теңге

в

жеке
 
тұлғалардан
 
табыс
 
салығы
 17899 
теңге

г

əлеуметтік
 
салық
 32086 
теңге

д

көлік
 
салығы
 7224 
теңге

Төмендегі
 
қарыздар
 
бар

жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 
төлемдер
 
аудару
 
бойынша
 36025 
теңге

əлеуметтік
 
қамсыздандыру
 
бойынша
   
төлем
 
есептеуден
 3076 
теңге

еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
89017 
теңге

жал
 
ақысын
 
төлеу
 
бойынша
 15072 
теңге

Жоғарыдағы
 
мəліметтер
 
бойынша
 
активтер
 
мен
 
пассивтердің
 
сомаларын
 
анықтап

кіріспе
 
баланс
 
құрастырыңыз
.   
                                              


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет