Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет26/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

Бухгалтерлік
 
шоттарды
 
бейнелеу
 
арқылы
 
кіріспе
 
баланс
 
жасау
 
кестесі

 
2003
ж
1.01. 
сальдо
 
 

 
Шоттардың
  
аталуы
 
Дт
 
Кт
 
1 122 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 2000000 

2 123 
Машиналар
 
мен
 
жабдықтар
 1000000 

3 124 
Көлік
 
құралдары
 600000 

4 125 
Құнарлы
 
жəне
 
жұмысшы
 
мал
 3500000 

5 126 
Құнарлы
 
малдың
 
төлі
 600000 

6 131 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттардың
 
тозуы
 - 
400000 
7 132 
Машиналар
 
мен
 
жабдықтардың
   
       
тозуы
 
- 200000 
8 133 
Көлік
 
құралдарының
 
тозуы
 - 
100000 
9 201 
Материалдар
 300000  
97
10 301 
Алуға
 
тиіс
 
шоттар
 500000 

11 441 
Есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалар
 180000 - 
12 451 
Кассадағы
 
қолма
-
қол
 
ақша
 40000 

13 503 
Салымдар
 
мен
 
пайлар
 - 
6570000 
14 562 
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
   
       
табысы
 
- 650000 
15 601 
Банктердің
 
несиелері
 - 
300000 
16 671 
Төленуге
 
тиісті
 
шоттар
 - 
500000 
17 681 
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
есеп
   
       
айырысулар
 
- 300000 
18 900 
Аяқталмаған
 
өндіріс
 300000 

 
ЖИЫНТЫҒЫ

 
9020000 9020000 
             
            
Дебет
 
бойынша
 
активтердің
 
сомасы
 
пассивтердің
 
кредиті
 
бойынша
 
сомасына
 
тең
 
болуына
 
назар
 
аударыңыз

Бұл
 
кіріспе
 
баланстың
 
дұрыс
 
құрастырылғанын
 
көрсетеді
.  
 
II.
 2003 
жыл
 
ішінде
 
кəсіпорында
 
төмендегі
 
қаржы
 
жəне
 
шаруашылық
 
операциялары
 
жасалды

1)
 
Жеткізушілерден
 1560000 
теңге
 
мөлшерінде
 
материалдар
 
келіп
 
түсті
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).      
2)
 
Жеткізушілерден
  120000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ауыл
 
шаруашылық
 
малдарына
 
мал
 
дəрігерлік
 
қызмет
 
ету
 
үшін
 
дəрі
-
дəрмектер
 
келіп
 
түсті
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).  
3)
 
Жеткізушілерден
 160000 
теңге
 
мөлшерінде
 
құрылыс
 
материалдары
 
келіп
 
түсті
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).  
4) 
Жеткізушіден
 15000 
теңгеге
   
электр
 
қуаты
 
сатып
 
алынды
  (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
   5) 
Сатып
 
алынған
 
электр
 
қуаты
 
үшін
 600 
теңгеге
 
акциз
 
қойылды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).  
6) 
Ауыл
 
шаруашылық
 
дақылдарын
 
суару
 
жөнінен
 
пайдаланған
 
су
 
үшін
 
380000 
теңге
 
төлем
 
есептелген
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).   
7) 
Жеткізушілерден
 850000 
теңгеге
 
дизель
 
жанар
 
майы
 
мен
 
бензин
 
келді
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).   
8) 
Жеткізушілерден
 
сатып
 
алынған
 
ресурстар

материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 493600 
теңгені
 
құрайды
  (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
).   
9) 
Өсімдік
 
шаруашылығы
 
мұқтаждықтарына
 1500000 
теңгеге
 
материалдар
 
жұмсалды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
).  
10) 
Мал
 
шаруашылығының
 
мұқтаждықтарына
 60000 
теңгеге
 
материалдар
 
жұмсалды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
).  


 
98
11) 
Шаруашылық
 
əдіспен
 
қой
 
қора
 
соғу
 
үшін
 160000 
тенгеге
 
құрылыс
 
материалдары
 
жіберілді
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
).  
12) 
Өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 
бойынша
 493600 
теңге
 
есепке
 
жатыстырылды
   
(
декларациялар
 
бойынша
). 
13) 
Жанар
 -  
жағар
   
материалдар
 850000 
теңге
 
сомада
 
өндіріс
 
шаруашылығының
 
мұқтаждықтарына
 
шығыс
 
етілді
  (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
14) 
Мал
 
шаруашылығы
 
мұқтаждықтарына
 100000 
теңгеге
 
дəрі
-
дəрмектер
 
шығыс
 
етілді
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
15) 
Электр
 
қуаты
 
мал
 
шаруашылығы
 
мұқтаждықтарына
 15600 
теңге
 
мөлшерінде
 
шығыс
 
етілді
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
16) 
Кəсіпорынның
 
өз
 
күшімен
 840000 
теңге
 
мөлшерінде
 
малға
 
шөп
 
пен
 
жем
 
дайындалды
 (
калькуляция
 
бойынша
). 
17) 
Мал
 
шаруашылығы
 
мұқтаждықтарына
 700000 
теңгеге
 
шөп
 
пен
 
жем
 
берілді
 (
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
18) 
Əкімшілік
-
басқару
 
персонал
 (
ƏБП

қызметкерлерінің
 
еңбек
 
ақысы
 
180000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
табельдер
 
бойынша
). 
19) 
Өсімдік
 
шаруашылығындағы
 
қызметкерлердің
 
еңбек
 
ақысы
 680000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
жүктелімдер
 
бойынша
). 
20) 
Мал
 
шаруашылығындағы
 
қызметкерлердің
 
еңбек
 
ақысы
 460000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
жүктелімдер
 
бойынша
). 
21) 
Еңбек
 
ақысынан
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 146000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төлемдер
 
есептелді
 (
ұсталды
) (
есептер
 
бойынша
). 
22) 
Персоналдың
 
еңбек
 
ақысынан
 72000 
теңге
 
табыс
 
салығы
 
ұсталды
  
(
есептер
 
бойынша
). 
23) 
ƏБП
 
қызметкерлерінің
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 34020 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
24) 
Өсімдік
 
шаруашылығы
 
жұмысшыларының
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 
128520 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
25) 
Мал
 
шаруашылығы
 
жұмысшыларының
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 
86940 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
26) 
ƏБП
 
қызметкерлерінің
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруына
 2700 
теңге
  
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
27) 
Өсімдік
 
шаруашылығы
 
жұмысшыларының
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруына
 10200 
теңге
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
28) 
Мал
 
шаруашылығы
 
жұмысшыларының
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруына
 6900 
теңге
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
29) 
Əлеуметтік
 
төлемдер
 18600 
теңге
 
мөлшерінде
 
жасалды
  (
уақытша
 
еңбекке
 
жарамсыздықтың
 
парағы
 
бойынша
). 


 
99
30) 
Өсімдік
 
шаруашылығының
 
өнімі
 3100000 
теңгеге
 
өндірілді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
31) 
Мал
 
шаруашылығының
 
өнімі
 1400000 
теңгеге
 
өндірілді
  (
есептер
 
бойынша
). 
32) 
Құнарлы
 
малдан
 84000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төл
 
алынды
 
(
бонитировка
 
актісі
 
бойынша
). 
33) 
Төл
 
өсіру
 
үшін
 100000 
теңгеге
 
шөп
 
пен
 
жем
 
шығыс
 
етілді
  
(
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
34) 
Төлді
 
бағу
 
үшін
 20000 
теңгеге
 
дəрі
-
дəрмек
 
шығыс
 
етілді
  
(
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
35) 
Төл
 
өсірудегі
 
жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 120000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
жүктелімдер
 
бойынша
). 
36) 
Төл
 
өсірудегі
 
жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 22680 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
37) 
Төл
 
өсірудегі
 
жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 1800 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруға
 
төлемдер
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
38) 
Жасы
 
келген
 
төл
 300000 
теңге
 
көлемінде
 
негізгі
 
табынға
 
көшірілді
 
(
жыныс
-
жас
 
топтары
 
бойынша
).  
39) 
Негізгі
 
табында
 35000 
теңге
 
мөлшерінде
 
құнарлы
 
малдың
 
өліміне
 
жол
 
қойылды
 (
малды
 
шығыс
 
ету
 
актісі
 
бойынша
). 
40) 18000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төлдің
 
өліміне
 
жол
 
қойылды
  (
малды
 
шығыс
 
ету
 
актісі
 
бойынша
). 
41) 
Жаңадан
 
соғылған
 
қой
 
қораның
 
құрылысы
 184080 
теңге
 
құны
 
бойынша
 
пайдалануға
 
берілді
 (
пайдалануға
 
қабылдаудың
 
актісі
). 
42) 
Пайдаланудағы
 
үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 
бойынша
 56000 
теңге
 
мөлшерінде
 
амортизациялық
 
қаржылар
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
43) 
Пайдаланудағы
 
жабдықтар
 
мен
 
көлік
 
құралдары
 
бойынша
 98000 
теңге
 
мөлшерінде
 
амортизациялық
 
қаржылар
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
44) 
Алушыға
 450000 
теңгеге
 
көлік
 
құралы
 
сатылды
 (
өткізу
 
актісі
 
мен
 
шот
 – 
фактура
 
бойынша
). 
45) 
Жұмысшыларға
 
еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 150000 
теңгеге
 
құнарлы
 
мал
 
берілді
  (
малды
 
жарамсыздыққа
 
шығару
 
актісі
 
мен
 
жүкқұжат
 
бойынша
). 
46) 
Өткізілген
 
өнім
 
мен
 
тауарларға
  864000 
теңге
 
ҚҚС
-
ы
 
есептелді
 
(
шот
 – 
фактура
 
бойынша
). 
47) 
Алушыға
 
өсімдік
 
шаруашылығының
 
өнімі
  (
сатылу
 
бағасы
 
бойынша
) 3400000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізілді
  (
шот
 – 
фактуралар
 
бойынша
). 


 
100
48) 
Алушыға
 
мал
 
шаруашылығының
 
өнімі
  (
сатылу
 
бағасы
 
бойынша

1550000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізілді
 (
шот
 – 
фактуралар
 
бойынша
). 
49) 
Еңбек
 
ақының
 
есебінен
 
өсімдік
 
шаруашылығының
 
өнімі
 (
саттылу
 
бағасы
 
бойынша
) 500000 
теңгеге
 
берілді
 (
жұкқұжаттар
 
бойынша
). 
50) 
Алушыдан
 
есеп
 
айырысу
 
шотына
 5764000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақшалар
 
түсті
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
51) 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
кассаға
 550000 
теңге
 
мөлшерінде
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
алынды
 (
чек
 
кітапшасы
 
бойынша
). 
52) 
Еңбек
 
ақысы
 
есебінен
 
берілген
 
өнімге
 104000 
теңге
 
ҚҚС
-
ы
 
есептелді
 (
жүкқұжаттар
 
мен
 
декларация
 
бойынша
). 
53)  
Босатылған
 
өнімнің
 
құны
 754000 
теңге
 
мөлшерінде
 
еңбек
 
ақысынан
 
ұсталды
 (
ведомос
 
бойынша
). 
54)
 
Айырбастау
  (
бартер
) 800000 
теңгеге
 
жасалды
  (
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
55)
 
Өзара
 
есеп
 
айырысулар
 
есебінен
 300000 
теңгеге
 
өнім
 
өткізілді
 
(
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
56) 
Өзара
 
есеп
 
айырысулар
 
есебінен
 
өткізілген
 
өнімге
 48000 
теңге
 
ҚҚС
-
ы
 
есептелді
  (
салыстырып
 
тексеру
 
актісі
 
бойынша
). 
57) 
Өзара
 
есеп
 
айырысулар
 
есебінен
 
жеткізушілермен
 348000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есеп
 
айырылысты
    (
салыстырып
 
тексеру
 
актісі
 
мен
 
шот
-
фактура
 
бойынша
). 
58) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
өсімдік
 
шаруашылығы

материалдар
 
бойынша
 
шығындарды
 2730000 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
жүкқұжаттар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 
59) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
өсімдік
 
шаруашылығы

еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығындарды
 680000 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
ведомостар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 
60) 
Негізгі
 
өндірістегі
 (
өсімдік
 
шаруашылығы

еңбек
 
ақыдан
 
бөлінген
 
қаржылар
 
бойынша
 
шығындарды
 138720 
теңгеге
 
қорытындылау
 
(
ведомостар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 
61) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
өсімдік
 
шаруашылығы

үстеме
 
шығыстар
 
бойынша
 
шығындарды
 40000 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
есептер
 
бойынша
). 
62) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
мал
 
шаруашылығы

материалдар
 
бойынша
 
шығындарды
 875600 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
жүкқұжаттар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 
63) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
мал
 
шаруашылығы

еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығындарды
 460000 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
ведомостар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 


 
101
64) 
Негізгі
 
өндірістегі
  (
мал
 
шаруашылығы

еңбек
 
ақыдан
 
бөлінген
 
қаржылар
 
бойынша
 
шығындарды
 93840 
теңгеге
 
қорытындылау
 
(
ведомостар
 
мен
  
калькуляция
 
бойынша
). 
65) 
Негізгі
 
өндірістегі
 (
мал
 
шаруашылығы

үстеме
 
шығыстар
 
бойынша
 
шығындарды
 6000 
теңгеге
 
қорытындылау
 (
аванс
 
есептері
 
бойынша
). 
66) 
Негізгі
 
құралдарға
  (
өсімдік
 
шаруашылығы

амортизациялық
 
қаржылар
 
бойынша
 
шығындарды
 92400 
теңгеге
 
қорытындылау
 
(
есептер
 
бойынша
). 
67) 
Негізгі
 
құралдарға
 (
мал
 
шаруашылығы

амортизациялық
 
қаржылар
 
бойынша
 
шығындарды
 61600 
теңгеге
 
қорытындылау
  (
есептер
 
бойынша
). 
68) 
Персоналға
 
ақысыз
 
түрде
  (
өзіндік
 
құны
 
бойынша
) 200000 
теңгеге
 
өсімдік
 
шаруашылығының
 
өнімі
 
босатылды
 (
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
69) 
Ақысыз
 
түрде
 
босатылған
 
өнімге
  32000 
теңгеге
 
ҚҚС
-
ы
 
есептелді
 
(
жүкқұжаттар
 
бойынша
). 
70) 
Ақысыз
 
түрде
 
босатылған
 
өнімнің
 200000 
теңге
 
мөлшеріндегі
 
құны
 
шығыс
 
етілді
 (
жүкқұжаттар
 
мен
 
материалдық
 
есеп
 
бойынша
).  
71) 
Жергілікті
 
мектепке
 50000 
теңге
 
мөлшерінде
 
спонсорлық
 
жəрдем
 
берілді
 (
төлем
 
тапсырысы
 
бойынша
). 
72) 
Кассадан
 
персоналдың
 
еңбек
 
ақысына
 450000 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
берілді
 (
ведомос
 
бойынша
). 
73) 
Іссапар
 
шығыстарының
 
құны
  (
өсімдік
 
шаруашылық
) 40000 
теңге
 
мөлшерінде
 
үстеме
 
шығыстарға
 
апарылды
 (
аванс
 
есептері
 
бойынша
). 
74) 
Іссапар
 
шығыстарының
 
құны
  (
мал
 
шаруашылық
) 6000 
теңге
 
мөлшерінде
 
үстеме
 
шығыстарға
 
апарылды
 (
аванс
 
есептері
 
бойынша
). 
75) 
Есепті
 
түрде
 
іссапар
 
жəне
 
басқа
 
шығыстарға
 80000 
теңге
 
қома
-
қол
 
ақша
 
берілді
 (
шығыс
 
кассалық
 
ордерлер
 
бойынша
). 
76) 
Дайын
 
өнімнің
 
құны
  (
өсімдік
 
шаруашылығы
) 3000000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізудің
 
өзіндік
 
құнына
 
апарылды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
77) 
Дайын
 
өнімнің
 
құны
  (
мал
 
шаруашылығы
) 1400000 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізудің
 
өзіндік
 
құнына
 
апарылды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
78) 
Жылдың
 
соңында
 
өзіндік
 
құнның
  (
өсімдік
 
шаруашылық

шотын
 
3000000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
өткізу
 
актісі
 
бойынша
). 
79) 
Жылдың
 
соңында
 
өзіндік
 
құнның
  (
мал
 
шаруашылық

шотын
 
1400000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
өткізу
 
актісі
 
бойынша
). 


 
102
80) 
Жылдың
 
соңында
 
табыстардың
  (
өсімдік
 
шаруашылық

шотын
 
4400000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
өткізу
 
актісі
 
бойынша
). 
81) 
Жылдың
 
соңында
 
табыстардың
 (
мал
 
шаруашылық

шотын
 1550000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  
(
өткізу
 
актісі
 
бойынша
). 
82) 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 101288 
теңге
 
есептелді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
83) 
Жылдың
 
соңында
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
 
шотын
 101288 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
есептер
 
бойынша
). 
84) 
Жылдың
 
соңында
 
негізгі
 
емес
 
қызмет
 
бойынша
 
табыстардың
 
шотын
 600000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
есептер
 
бойынша
). 
85) 
Жылдың
 
соңында
 
өнімсіз
 
шығыстардың
 
шотын
 485000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
    (
есептер
 
бойынша
). 
86) 
Жылдың
 
соңында
 
қайырымдылық
 
мақсаттар
 
бойынша
 
шығыстардың
 
шотын
 50000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
 
(
залал
)» 
шотына
 
жабу
  (
есептер
 
бойынша
). 
87) 
Жылдың
 
соңында
 
өткізілген
 
жабдықтың
 
құнын
 
негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
өзіндік
 
құнына
 200000 
теңге
 
мөлшерінде
 
шығыс
 
етілді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
88) 
Жылдың
 
соңында
 
өткізілген
 
көлік
 
құралдың
 
құнын
 
негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
өзіндік
 
құнына
 80000 
теңге
 
мөлшерінде
 
шығыс
 
етілді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
89) 
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысы
 328592 
теңге
 
болып
 
анықталды
 
(
есептер
 
бойынша
). 
90) 
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 328592 
теңге
 
табысын
 

562 «
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
» 
шотына
 
өткізу
 (
есептер
 
бойынша
). 
91) 
Акциздер
 
құнының
 
сомасы
 
электр
 
қуатының
 
құнына
 600 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
есептер
 
бойынша
).  
92) 
Өткізілген
 
малдың
 
құны
 
негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
өзіндік
 
құнына
 
140000 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
есептер
 
бойынша
). 
93) 
Жылдың
 
соңында
 
негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
өзіндік
 
құнын
 820000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
  (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  
(
есептер
 
бойынша
). 
94) 
Айыппұлдар
 
үшін
 48000 
теңге
 
төленді
  (
төлем
 
тапсырысы
 
бойынша
). 


 
103
95) 
Жылдың
 
соңында
 
айыппұлдар
 
бойынша
 
шығыстардың
 
шотын
 
48000 
теңге
 
мөлшерінде
 

571 «
Жиынтық
 
табыс
 (
залал
)» 
шотына
 
жабу
  
(
есептер
 
бойынша
). 
96) 
Өткізілген
 
үйдің
 
құны
 
негізгі
 
емес
 
қызметтің
 
өзіндік
 
құнына
 
400000 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
есептер
 
бойынша
). 
97) 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
банктің
 
несиесі
 300000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
98) 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
жеке
 
тұлғаларға
 
салынатын
 
табыс
 
салығы
 
68000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
99) 
Жер
 
салығы
 30000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
100) 
Мүлік
 
салығы
 28300 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
101) 
Көлік
 
құралдарына
 
салық
 18700 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 
(
есептер
 
бойынша
). 
102) 
Қоршаған
 
ортаны
 
ластаған
 
үшін
 23400 
теңге
 
есептелді
 (
экология
 
басқармасының
 
есептері
 
мен
 
декларация
 
бойынша
). 
103) 
Жер
 
салығы
 
бойынша
 40000 
теңге
 
төленді
  (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
104) 
Мүлік
 
салығы
 
бойынша
 28300 
теңге
 
төленді
  (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
105) 
Қоршаған
 
ортаны
 
ластаған
 
үшін
 
төлемдер
 10000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
106) 
Жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 110000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жарналар
 
аударылды
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
107) 
Əлеуметтік
 
салық
 
үшін
 240000 
теңге
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
108) 
Қой
 
қораның
 
жайын
 
соққан
 
үшін
 
еңбек
 
ақы
 20000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
жүктелімдер
 
бойынша
). 
109) 
Жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 
негізінен
 3780 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
110) 
Жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 
негізінен
 
əлеуметтік
 
қамсыздандыруға
 300 
теңге
 
мөлшерінде
 
қаржылар
 
есептелді
  (
есептер
 
бойынша
). 
111) 
Жеткізушілерге
 2446400 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақшалар
 
аударылды
 
(
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
112) 
ҚҚС
-
ы
 
бойынша
 523200 
теңге
 
төленді
  (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
113) 
Жыл
 
соңында
 
əкімшілік
 
шығыстардың
 
шотын
 317120 
теңге
 
мөлшерінде
 
жабу
 (
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
   
                    


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет