Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет27/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

  
 


 
104
Қаржы
-
шаруашылық
 
операцияларының
 
журналын
 
толтыру
 
 
Шоттардың
 
байланысы
 
Шоттардың
 
байланысы
 

 
Сомасы
 
Дт
 
Кт
 
Шаруа
шылық
 
операци
яларды
ң
 
нөмір
 
лері
 
Сомасы
Дт
 
Кт
 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 1 
560000  201 
671 

31 1400000 
221 900
ө
 

2 120000 
206 
671 

32 84000 126 900
ө
 

3 160000 
208 
671 

33 100000 
126 201 

4 15000 
203 
671 

34 20000 126 206 

5 600 
634 
671 

35 120000 
126 681 

6 380000 
901
ө
 671 

36 22680 126 635 

7 850000 
203 
671 

37 1800 126 687
əқ
 

8 493600 
331 
671 

38 300000 
125 126 

9 1500000  901
ө
 201 

39 35000 821
өсіз
 125 

10 60000 
901
м
 201 

40 18000 821
өсіз
 126 

11 160000 
126 
208 

41 184080 
122 126 

12 493600 
633 
331 

42 56000 935 131 

13 850000 
901
ө
 203 

43 98000 935 132 

14 100000 
901
м
 206 

44 450000 
301 722 

15 15600 
901
м
 203 

45 150000 
687
бас
 722 

16 840000 
201 
900
ө
 

46 864000 
301 633 

17 700000 
901
м
 201 

47 3400000 
301 701
ө
 

18 180000 
821 
681 

48 1550000 
301 701
м
 

19 680000 
902
ө
 681 

49 500000 
687
бас
 701
ө
 

20 460000 
902
м
 681 

50 5764000 
441 301 

21 146000 
681 
686 

51 550000 
451 441 

22 72000 
681 
639
жт
 

52 104000 
687
бас
 633 

23 34020 
821 
635 

53 754000 
681 687
бас
 

24 128520 
903
ө
 635 

54 800000 
671 301 

25 86940 
903
м
 635 

55 300000 
643 701
ө
 

26 2700 
821 
687
əқ
 

56 48000 643 633 

27 10200 
903
ө
 687
əқ
 

57 348000 
671 643 

28 6900 
903
м
 687
əқ
 

58 2730000 
900
ө
 901
ө
 

29 18600 
687
əқ
 451 

59 680000 
900
ө
 902
ө
 

30 3100000  221 
900
ө
 

60 138720 
900
ө
 903
ө
 

61 40000 
900
ө
 904
ө
 

88 80000 842 124 

62 875600 
900
м
 901
м
 

89 328592 
571 561 

63 460000 
900
м
 902
м
 

90 328592 
561 562 

64 93840 
900
м
 903
м
 

91 600  203 634 

65 6000 
900
м
 904
м
 

92 140000 
842 125 


 
105

66 92400 
900
ө
 935 

93 820000 
571 842 

67 61600 
900
м
 935 

94 48000 821
ай
 441 

68 200000 
821
өсіз
 701
р
 

95 48000 571 821
ай
 

69 32000 
821
өсіз
 633 

96 400000 
842 122 

70 200000 
821
өсіз
 201 

97 300000 
601 441 

71 50000 
821
ққ
 441 

98 68000 639
жт
 441 

72 450000 
681 
451 

99 30000 821 636 

73 40000 
904
ө
 333 

100 28300 821  637 

74 6000 
904
м
 333 

101 18700 821  638 

75 80000 
333 
451 

102 23400 821  639
қо
 

76 3000000  801
ө
 221 

103 40000 636  441 

77 1400000  801
м
 221 

104 28300 637  441 

78 3000000  571 
801
ө
 

105 10000 639
қо
 441 

79 1400000  571 
801
м
 

106 110000 686  441 

80 4400000  701
ө
 571 

107 240000 635  441 

81 1550000  701
м
 571 

108 20000 126  681 

82 101288 
851 
631 

109 3780  126  635 

83 101288 
571 
851 

110 300  126  687
əқ
 

84 600000 
  722 
571 

111 2446400 
671  441 

85 485000 
571 
821
өсіз
 

112 523200 633  441 
 

86 50000 
571 
821
ққ
 

113 317120 571  821 

87 200000 
842 
123 
Итого
        59851940 
 
              
Қаржы
-
шаруашылық
 
операциялардың
 
бұл
 
жиынтығы
 
есепті
 
кезеңдегі
 
дебет
 
пен
 
кредит
 
бойынша
 
айналымдар
 
сомаларының
 
жиынтықтарына
 
тең
 
болуы
 
тиіс
.  
 
III. 
Синтетикалық
 
шоттар
 
бойынша
 
есеп
 
регистрлерін
 
құруға
 
кірісеміз

Есеп
 
регистрлерін
 
олардың
 
нөмірлерінің
 
өсуі
 
тəртібімен
 
құрамыз
.  
 
Бұл
 
үлгімен
 
есеп
 
жүргізудің
 
мемориал
-
ордерлі
 
түрінен
 
өзгешесі

ол
 
белгіленген
 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
құралдардың
 
көздерін
 (
қай
 
шоттардың
 
кредитінен
 
келетінін

бейнелейтіндей
 
елеулі
 
артықшылықтығы
 
бар

          
Үлгілердің
 
аттарына
 
негізделіп
 
барлық
 
қажетті
 
шоттар
 
бойынша
 
журнал
-
ордерлерді
 
толтырамыз

Сонымен
 
активті
 
шоттар
 
бойынша
 
бастапқы
 
сальдодан
 
соң
 
дебет
 
бойынша
 
операциялар

яғни
 
кіріс
 
(
жалпы
 
жəне
 
жеке
 
түрде
), 
ал
 
одан
 
соң
 
кредит
 
бойынша
 
операциялар

яғни
 
шығыс
  (
жалпы
 
жəне
 
жеке
 
түрде

бейнеленеді
 
жəне
 
нəтижеде
 
активті
 
шот
 
бойынша
 
соңғы
 
сальдо
 
анықталады
.  
 
Пассивті
 
шоттар
 
бойынша

керісінше

бастапқы
 
сальдодан
 
соң
 
кредит
 
бойынша
 
операциялар

яғни
 
есептеулер
  (
жалпы
 
жəне
 
жеке
 
түрде
), 
ал
 
одан
 
соң
 
дебет
 
бойынша
 
операциялар

яғни
 
төлем
 
немесе
 


 
106
есеп
 
айырысу
  (
жалпы
 
жəне
 
жеке
 
түрде

бейнеленеді
 
жəне
 
нəтижеде
 
пассивті
 
шот
 
бойынша
 
соңғы
 
сальдо
 
анықталады

        (
Торлардың
 
саны
 
жетіспеушілігінен
 

441, 

571, 

671, 

821 
шоттар
 
бойынша
 
есеп
 
регистрлерін
 
есептің
 
мемориал
-
ордерлі
 
түрімен
 
көрсетіледі
). 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 122 
шот
   2003 
жылдағы
 «
Арай
» 
АҚ
-
ы
 
бойынша
 
үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 122 
шоттың
 
дебетіне
  
көрсетілген
 
шоттардың
 
кредитінен
 

122 
шоттың
 
кредитінен
 
көрсетілген
 
шоттардың
 
дебетіне
 
Кредит
 
бойынша
 
жиынтық
 
04.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
 03.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
126  
 
 
 
 
Дебет
 
бойын
ша
 
жиынт
ық
 
 
842 
 
 
 
 
 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 
200000 184080   
 
 
   184080    400000 
 
 
 
400000 
1784080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиынтығы
  200000 184080 
        
184080  400000 
      400000 
1784080 
  
                                           

 123 
шот
   2003 
жылдағы
 «
Арай
» 
АҚ
-
ы
 
бойынша
 
машигалар
 
мен
 
жабдықтар
 
 

123 
шоттың
 
дебетіне
  
көрсетілген
 
шоттардың
 
кредитінен
 

123 
шоттың
 
кредитінен
 
көрсетілген
 
шоттардың
 
дебетіне
 
Кредит
 
бойынша
 
жиынтық
 
04.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
 03.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
 
 
 
 
 
 
Дебет
 
бойын
ша
 
жиынт
ық
 
 
842      
 
 
Машиналар
 
мен
 
 
жабдықтар
 
1000000      
 
 

 200000     200000 
800000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиынтығы
 
1000000      
 
-   200000    200000 
800000 
 

 124 
шот
   2003 
жылдағы
 «
Арай
» 
АҚ
-
ы
 
бойынша
 
көлік
 
құралдары
 
 

124 
шоттың
 
дебетіне
  
көрсетілген
 
шоттардың
 
кредитінен
 

124 
шоттың
 
кредитінен
 
көрсетілген
 
шоттардың
 
дебетіне
 
Кредит
 
бойынша
 
жиынтық
 
04.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
 03.01.1 
қаңтарына
 
сальдо
 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   63
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет