Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет22/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

-   3,6 
мың
 
теңге

    (
Анықталған
 
сома
 
жылдың
 
соңындағы
 
декларацияның
 

15 
қосымшаның
 26 
жолдағы
 
сомамен
 
тең
 
болуы
 
тиіс
). 
Одан
 
басқа
 
бұл
 
сома
 
шаруашылық
   
операциялардың
 
журналында
 57-
ші
 
операцияда
 
бейнеленеді

  
                            

 15
б
 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз
.             
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылық
» 
ЖШС
-
і
                                                         
СТТН
  582000027863 
 
Бөлінбеген
 
табыстың
 (
жабылмаған
 
залалдың

 
сомалары
 
мен
 
оның
 
қозғалысы
 
туралы
   
                                                       
ЕСЕП
                                
              (
мың
 
теңге

 

Жылдың
 
басындағы
 
сальдо
  (
жылдың
 
басына
 15 
қосымшаның
  26 
жолынан
 
алып
 
өткізіледіҚаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
таза
 
табыс
 (
залал
)  
32,1 

Бөлінбеген
 
табыстың
 
басқа
 
көбеюлері
 
 
 
а
 
 
 
б
 
 
 
в
 
 
4 1 
ден
 3 
жолды
 
қоса
 
сомалардың
 
жиынтығы
 32,1 

Төлеуге
 
бағытталған
 
дивидендтер
 - 

Бөлінбеген
 
табыстың
 
басқа
 
кемеюлері
 
 
 
а
   
Айыппұлдар
 8,5 
 
б
   
Қайырымдылық
 20,0 
 
в
 
 

 5 
пен
 6 
жолдардың
 
жиынтығы
 28,5 

Жылдың
 
соңындағы
 
сальдо

(4 
жол
 – 7 
жол
). (
Табыстардың
 
анықталған
 
сомасы
 
жылдың
 
соңына
 15 
қосымшаның
 26 
жолының
 
сомасымен
 
сəйкес
 
келуі
 
тиіс

3,6 
 


 
82
XIV.
 
Бөлімнің
 
соңында
 2003 
жылдың
 
бухгалтерлік
 
балансын
 (
жылдық
 
декларацияның
 

15 
қосымшасына
 
сəйкес

құрастырамыз

Ол
 
үшін
 
айналым
 
ведомосының
 
жəрдеміне
 
сүйенеміз

Жылдың
 
басында
 
сальдо
 
болмаған

яғни
 
нөлге
 
тең
 
болған

 
             
Көрсеткіштердің
 
аталуы
 
Жылдың
 
басына
 
Жылды
ң
 
соңына
 
Активтер
 
Негізгі
 
құралдар

6) 
Көлік
 
құралдары
 (124 
шот
 
бойынша
 
сальдо

Жиынтығы

Тауар
-
материалдық
 
қорлар
 
16) 
Дайын
 
өнім

тауарлар
 (222 
шот
 
бойынша
 
сальдо

17) 
Дебиторлық
  
қарыздар
  (633 
шот
 
бойынша
 
сальдо

20) 
Ақша
 
қаражаттары
 (441,451 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

                                        
Жиынтығы

      
Барлығы
:
 
 
 


 
-
 
 
 
 
922,0 
922,0 
 
   166,0 
 
7,3 
 
98,8 
272,1 
1194,1 
Пассивтер
 
Меншікті
 
капитал

22) 
Жарғылық
 
капитал
 (503 
шот
 
бойынша
 
сальдо

26) 
Бөлінбеген
 
табыс
 (562 
шот
 
бойынша
 
сальдо

      
Жиынтығы

Ағымдағы
 
міндеттемелер

29) 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 (601 
шот
 
бойынша
 
сальдо

31) 
Кредиторлық
 
қарыздар
 (222-3, 222-4, 333, 687
əқ

687
жа
 
шоттары
 
бойынша
 
сальдо

32) 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
 (635, 638 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

      
Жиынтығы

     
Барлығы
:
 
 
  
 

 

 


-
 
 
 
 
700,0 
3,7 
703,7 
 
 
400,0 
 
63,2 
 
27,2 
490,4 
1194,1 
 
Бухгалтерлік
 
баланстың
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылық
» 
ЖШС
-
і
                                                          
СТТН
   582000027863 
 
2003 
жылдың
 
бухгалтерлік
 
балансы
 
                                                             
(
мың
 
теңге 
83
 
АКТИВТЕР
 
Салық
 
салынатын
 
жылдың
 
басына
 
Салық
 
салынатын
 
жылдың
 
соңына
 
 
 
 
 
 
1.
Ұзақ
 
мерзімді
 
активтер
   
  
Материалдық
 
емес
 
активтер
 
 
 

Бастапқы
 
құны
 
 
 

Жиынтық
 
тозу
 
 
 

Қалдық
 
құны
 
 
 
 
 
Негізгі
 
құралдар
 
 
 

Жер
 
 
 

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 
 
 

Машиналар
 
мен
 
жабдықтар
 - 
922,0 

Басқа
 
негізгі
 
құралдар
 
 
 

Жиынтық
 
тозу
 
 
 

Қалдық
 
құны
 - 
922,0 
10 
Аяқталмаған
 
күрделі
 
құрылыс
 
 
 
11 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
 
 
12 
Ұзақ
 
мерзімді
 
дебиторлық
 
қарыздар
 
 
 
13 
Ұзақ
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
 
 
 
Жиынтығы
 - 
922,0 
 
II 
Ағымдағы
 
активтер
 
 
 
 
Тауар
 - 
материалдық
 
қорлар
 
 
 
14 
Материалдар
 
 
 
15 
Аяқталмаған
 
құрылыс
 
 
 
16 
Дайын
 
өнім

тауарлар
 - 
166,0 
17 
Дебиторлық
 
қарыздар
 - 
7,3 
18 
Ұзақ
 
мерзімді
 
дебиторлық
 
қарықдар
 
 
 
19 
Қысқа
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
 
 
20 
Ақша
 
қаражаттары
 - 
98,8 
21 
Басқа
 
ағымдағы
 
шығыстар
 
 
 
 
Жиынтығы
 - 
272,1 
 
БАРЛЫҒЫ
 - 
1194,1 
                                                  
                                         
ПАССИВТЕР
 
МІНДЕТТЕМЕР
 
МЕН
 
МЕНШІКТІ
 
КАПИТАЛ
 
 
 
 

Меншікті
 
капитал
 
 
 
22 
Жарғылық
 
капитал
 - 
700,0 
23 
Қосымша
 
төленген
 
капитал
 
 
 


 
84
24 
Қосымша
 
төленбеген
 
капитал
 
 
 
25 
Резервтік
 
капитал
 
 
 
26 
Бөлінбеген
 
табыс
 (
жабылмаған
 
залал
) - 
7,3 
 
Жиынтығы
 - 
703,7 
 
II 
Ұзақ
 
мерзімді
  
міндеттемелер
  
 
 
27 
Ұзақ
 
мерзімді
 
несиелер
 
 
 
28 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
 
 
 
Жиынтығы
 
- - 
 
III 
Ағымдағы
 
міндеттемелер
 
 
 
29 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 - 
400,0 
30 
Ұзақ
 
мерзімді
 
несиелердің
 
ағымдағы
 
бөлігі
 - - 
31 
Кредиторлық
 
қарыз
 - 
63,2 
32 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
 - 
27,2 
33 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
 
 
34 
Есептелген
 
шығыстар
 
 
 
35 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
 
 
36 
Қарастырылмаған
 
жағдайлар
 
бойынша
 
есептелген
 
төлемдер
 
 
 
 
Жиынтығы
 - 
490,4 
 
БАРЛЫҒЫ
 - 
1194,1 
  
         
Енді
 
кəсіпорынның
 
залалдық
 
жағдайындағы
 
нəтиженің
 
қарауын
 
ұсынамыз

Ол
 
үшін
 
төмендегі
 
көрсеткіштерді
 
өзгертеміз

                            
САЛЫҚ
  
ЕСЕБІ
  
БОЙЫНША

Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
                    -                
850000 
теңге

Бұл
 
жағдайда
 
жиынтық
 
залал

жылдық
 
жиынтық
 
табыспен
 
минус
 
барлық
 
шегерулердің
 
айырмасына
 
тең
 
болады
.  
                        850000 – 890400 =  
40400 
теңге
 
залал

 
Мұндай
 
жағдайда
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
есептелінбейді
.                       
                              
ҚАРЖЫЛЫҚ
  
ЕСЕП
  
БОЙЫНША

                              850000 – 904072 =  


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет