Орта мерзімді (күнтізбелік -тақырыптық) жоспар «Математика»пәні 2 сыныпбет6/10
Дата11.09.2023
өлшемі204,74 Kb.
#180649
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Байланысты:
2 СЫНЫП КТЖ 34апта 2023-2024 о ж Ләззат (1)
Боямасыз махаббат М.Кенжебаев, 3-кезең кітабы
Өрескелемесқателер: сөздебірәріптіңқайталануы; сөздіңқатетасымалдануы; сөйлемдебірсөздіңекіретқайталаныпжазылуы, аяқталмағансөз.
Кемшіліктер: келесісөйлем бас әріппенжазылғанжағдайдасөйлемсоңындатынысбелгісініңқойылмауы; азатжолдыңболмауы; мазмұндамажазукезіндеавторлықмәтіндегіоқиғақисыныныңшамалыбұзылуы.
Диктант үшінұсынылатынмәтіндерорфографиялықтұрғыдантанысболмағанжағдайда, яғнижіберілгенқателерөтілгенсабақтардыңматериалдарындақарастырылмағанжағдайдажіберілгенқателер диктанттақатедепсаналмайды.
Мазмұндаманы, шығарманыұйымдастыружәнеөткізу
2-сыныпта оқушылардыңөзойынжазбашатілдетиянақтытүрдежеткізубілігінтексерумақсатындамазмұндама, шығармажазуғаүйрететінжұмысжүргізіледі. Осы жұмыстарға 1 сағаттан кем емесуақытбөлуұсынылады. Үйретусипатындағышығармашылықжұмысжүргізудіңкезеңділігі – шамамен 15 күндебіррет.
Мазмұндаматақырыптарыныңкөлемі диктант мәтіндерініңкөлемінеқарағандашамамен 15-20 сөзгеартықболуытиіс.
Шығармажұмыстарынбағалаумөлшері
Шығарматақырыбынтаңдаудаоныңөмірменбайланыстылығы, балалартәжірибесі мен қызығушылығынажақындығы, мазмұнының, мәтінқұрылысы мен оныңтілдікбезендірілуініңқолжетімділігіескерілуіқажет. Соныменқатарбастауышсыныпбілімалушыларынаәртүрліжағдайлардақауіпсізіс-әрекеттертуралыжәнеқауіпсізіс-әрекеттержасаумәдениетітуралышығармалардыңтақырыптарыұсынылады.
Сөздікдиктанттарағымдағытексеружұмысыжәнебақылау (тоқсанына 1 рет) ретіндеөткізіледі. Сөздікдиктантардыңмазмұнынжазылуыережеменреттелмейтінсөздерденқұралады.
«Қазақтілі» пәні 2-сыныпта аптасына 4 сағаттаноқытылып, жылдықжүктемесі 136сағаттықұрайды.


Қазақ тілі 2-сынып, аптасына 4 сағат. Барлығы 136 сағат

№ р/с

Бөлім
Ауыспалы тақырыптарСабақтың тақырыбы

Оқу мақсаттары

Сағ саны

Күні

Ескерту


1-тоқсан 33

1

1.Өзім туралы

1-сабақ .Тіл және сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не?
1-4 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу,мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

1
2

2-сабақ.Ауызекі және жазбаша сөйлеу
5-8 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу,мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:
2.1.6.1интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды ( қимыл, ым-ишара) қолданып,тақырыпқа ( Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не ұсынар едіңіз?) назарын аударту:

1
3

3- сабақ .Диалог. Монолог.
9-12 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу,мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
4

4-сабақ. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы.
13-16 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
5

5-сабақ. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы.
17-20 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
6

6-сабақ. У әрпінің жазылуы
21-24 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
7

7-сабақ. У әрпінің жазылуы
25-28 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
8

8-сабақ. И,й әріптерінің жазылуы
29-33 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
9

9-сабақ. И,й әріптерінің жазылуы
34-37 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
10

10-сабақ.И,й әріптерінің жазылуы
38-42 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
11

11-сабақ Я әрпінің жазылуы
43-46 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
12

12-сабақ Я әрпінің жазылуы
47-50 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
13

13-сабақ Я әрпінің жазылуы
51-55 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
14

14-сабақ Ю әрпінің жазылуы
56-59 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
15

15-сабақ Ю әрпінің жазылуы
60-64 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
16

16-сабақ Ю әрпінің жазылуы
65-68жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
17

17-сабақ Өзіңді тексер
1-4 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
18

18-сабақ Бізідң жобамыз
БЖБ №1

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:

1
192.Менің отбасым және достарым

19-сабақ Дауыссыз дыбыстардың түрлері
1-4 жаттығу

2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау

1
20
20-сабақ Дауыссыз дыбыстардың түрлері
5-8 жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
21
21-сабақ
Дауыссыз п мен б
9-12 жаттығу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1

22- сабақ
Дауыссыз п мен б
13-17 жаттығу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу
22
23-сабақ Дауыссыз б мен п
18-21 жаттығу

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
23

24- сабақ Дауыссыз қ мен ғ
22-26 жаттығу

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
24

25- сабақ Дауыссыз қ мен ғ
27-30 жаттығу

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
25

26-сабақ Дауыссыз к мен г
31-35 жаттығу
27-сабақ Дауыссыз к мен г

36-39 жаттығу2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін (қатаң, үнді,ұяң ) ажырату және дауыссыз п -б, қ-ғ , к-г дыбыстарының емлесін сақтап жазу

126

28-сабақ Дауыссыз л мен р
40-43 жаттығу
29-сабақ Дауыссыз л мен р
44-47 жаттығу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
27

30-сабақ Дауыссыз л мен р
48-52 жаттығу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
28

31 -сабақ Дауыссыз н мен ң


53-57 жаттығу БЖБ№2

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
29

32-сабақ Дауыссыз н мен ң
58-61 жаттығу
33-сабақ Өзіңді тексер
1-5 жаттығу

2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу
2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру1
30
ТЖБ№1

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау:
2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

1
31
34-сабақ Біздің жобамыз

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық , орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып,түзету және құраған сөйлемін толықтыру
2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
32
Бақылау диктанты
Екі дос

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.1.4 дауыссыз л,р,ң дыбыстарының емлесін сақтап жазу

1
33
Бақылау диктанты2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу

1
2-тоқсан 32


13.Менің мектебім

37-сабақ Мәтін дегеніміз не?
1-5 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

1

2

38-сабақ Мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не?
6-9 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

1

3

39- сабақ
Мәтіннің құрылымдық бөліктері.
10-12 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

1

4

40- сабақ Мәтіннің құрылымдық бөліктері.
13-16 жаттығу2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

1

5
Диктант

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

16
41- сабақ Мәтін және оның түрлері
17-18 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

17

42- сабақ Мәтін және оның түрлері
19-22 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

18

43- сабақ Сөйлем дегеніміз не?
23-28 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

19
44- сабақ
Хабарлы сөйлем 29-32 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау1

10

45- сабақ Хабарлы сөйлем
33-36 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

111

46- сабақ Сұраулы сөйлем.
37-41 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау

112

47-сабақ Сұраулы сөйлем.
42-45жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

113

48- сабақ Сұраулы сөйлем.
46-49 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақыырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

114

Диктант

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

115

49-сабақ Өзіңді тексер
1-5жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

1164.Менің туған өлкем

50-сабақ Біздің жобамыз
БЖБ№3

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау117

51- сабақ Лепті сөйлем
1-4 жаттығу

2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу
2.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны бойынша өз ойын (ұнайды, ұнамайды, себебі ..., пайдалы болды, пайдасыз болды, себебі ...) білдіру

1
18

52- сабақ Лепті сөйлем
6-9 жаттығу

2.3.1.1 мұғалім көмегімен жеке сурет / сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау/ әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

1

19
53- сабақ Лепті сөйлем
10-13 жаттығу2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

120

54-сабақ Лепті сөйлем
14-17 жаттығу2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау:
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

121

55- сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
18-21 жаттығу2.3.3.1 оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру және тірек сөздерді пайдалана отырып, шағын мәтін жазу 2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

122

56- сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
22-25 жаттығу

2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

123

57-сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
26-29 жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

124

58- сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
30-33жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

125

59 сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
34-37 жаттығу

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

1

26-27

60- сабақ Сөйлемдегі сөздердің байланысы
38-41 жаттығу

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

22861- сабақ Өзіңді тексер
1-4 жаттығу
БЖБ№4

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

129

62- сабақ Біздің жобамыз2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.6 сөйлемдегі бір –бірімен байланысып тұрған сөздерді табу:

130

ТЖБ№-22.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу

131-32
63-64 сабақ Бақылау диктанты

2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.3.7.1 сөйлем түрлерінің айтылу мақсатына сәйкес тыныс белгілерін ( нүкте, үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану

2


3-тоқсан 40
1

5.Дені сау
дың жаны сау65- сабақ Сөз
және оның мағынасы
1-4 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

2

66- сабақ Антоним дегеніміз не? 5-8 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

3

67- сабақ Синоним дегеніміз не? 9-13 жаттығу2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

4

68- сабақ Омоним дегеніміз не? 14-18 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру:
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

5

69- сабақ Омоним дегеніміз не? 19-22 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

6

70- сабақ Антоним , синоним, омоним туралы не білдім?
23-26 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.2.2.1 синоним,антоним, омоним ( сөздік қолдану ) сөздерді ажырату және мағынасын түсіну , сөйлеу барысында қолдану

1

7

71 –сабақ
Сөз құрамы. Түбір мен қосымша 27-31жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

8

72- сабақ Түбір мен қосымша
32-35 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

9

73- сабақ Түбір мен қосымша
36-39 жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

10

74- сабақ Түбір мен қосымша
40-43жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

11

75- сабақ Түбір мен қосымша
44-48 жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

12

76- сабақ Түбір мен қосымша
49-52 жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

1

13

77- сабақ Жұрнақ пен жалғау
53-56жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

1

14

78- сабақ Жұрнақ пен жалғау
57-61 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

1

15

79- сабақ Жұрнақ пен жалғау
62-66 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу

1

16

80- сабақ
Жұрнақ пен жалғау
67-71 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу

1

17

81- сабақ Жұрнақ пен жалғау
72-75 жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу

1

18

82- сабақ Сөз құрамы туралы не білдім?
76-79 жаттығу

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу

1

19

83- сабақ Өзіңді тексер
1-5 жаттығу2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу

1

20

84 сабақ Біздің жобамыз
Б ЖБ №5

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру

1

21

6.Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті85- сабақ Сөз таптары
1-5 жаттығу

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:1

22
86- сабақ Зат есім
6-9 жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату

1

23

87- сабақ Зат есім
10-13жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру:
2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату

1


88-сабақ Зат есім
14-18 жаттығу

2.1.5.1 аудио – бейнежазба мазмұнына өз ойын ( ұнайды,ұнамайды, себебі... , пайдалы пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату

24

89- сабақ Зат есім
19-22 жаттығу

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау:
2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату

1

25

90- сабақ Зат есім
23-26 жаттығу2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату

1

26

91- сабақ Жалқы есім және жалпы есім
27-31 жаттығу

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау:
2.4.2.4 зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау:

1

27

92- сабақ Жалқы есім және жалпы есім
32-35 жаттығу2.2.6.1 мұғалімнің көмегімен белгілі бір тақырыпта жазылған мәліметтердің ұқсастығы мен айырмашылығын (жанры мәтін түрі ) табу
2.4.2.4 зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау:

1

28

93- сабақ Жалқы есім және жалпы есім
36-40 жаттығу

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.4.2.4 зат есімнің жалпы және жалқы түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу емлесін сақтау:

1

29

94- сабақ Зат есімнің жекеше және көпше түрі
41-44 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.2 көптік жалғауларын дұрыс қолдану

1

30

95- сабақ Зат есімнің жекеше және көпше түрі
45-48 жаттығу2.1.5.1 аудио – бейнежазба мазмұнына өз ойын ( ұнайды,ұнамайды, себебі.. , пайдалы ,пайдасыз болды, себебі...) білдіру
2.4.2.2 көптік жалғауларын дұрыс қолдану

1

31

96- сабақ Зат есімнің жекеше және көпше түрі
49-53 жаттығу

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.4.2.2 көптік жалғауларын дұрыс қолдану

1

32

97- сабақ Зат есімнің жекеше және көпше түрі
54-58 жаттығу БЖБ №6

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау:
2.4.2.2 көптік жалғауларын дұрыс қолдану

1

33

98- сабақ Дара және күрделі зат есім 59-63 жаттығу2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

34

99- сабақ Дара және күрделі зат есім
64-67 жаттығу

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

35

100-сабақ Дара және күрделі зат есім
68-72 жаттығу

2.2.5.1 дереккөздерден ( сөздік,анықтамалық,энциклопедия ) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

36

ТЖБ№32.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

37

101- сабақ Өзіңді тексер
1-5 жаттығу

2.4.2.3 сөз таптарын ( зат есім,сын есім, сан есім, етістік ) ажырату
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

39-40

Біздің жобамыз103-104 сабақтар Бақылау диктанты Шежіре2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу

2
31 с 4-тоқсан
17.Қорша
ған орта

105- сабақ
Етістік1-4 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

2

106 –сабақ Етістік
5-9 жаттығу2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

3
107- сабақ Етістік
10-14 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

4

108 –сабақ Етістік
15-19 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

5

109- сабақ
Дара және күрделі етістік
20-24 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

6

110- сабақ Дара және күрделі етістік
25-29 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

7

111- сабақ Дара және күрделі етістік
30-33 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

8

112- сабақ
Дара және күрделі етістік
34-37 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

9

113- сабақ Дара және күрделі етістік
38-41 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

10

114- сабақ Етістікті қайталау
42-45 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

11

Өзіңді тексер

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

12

115- сабақ Сын есім
46-50 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

13

116- сабақ Сын есім
51-54 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

14

117- сабақ Сын есім
55-58 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

15

118- сабақ Сын есім
59-63 жаттығу

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

16

119 –сабақ Өзіңді тексер
1-4 жаттығу БЖБ №7

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

17

Диктант

2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

18

120- сабақ Біздің жобамыз2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау 2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

19

8.Саяхат

121- сабақ
Дара және күрделі сын есім
1-4 жаттығу

2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жайттарға байланысты өзара сұхбаттасу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

20
122- сабақ Дара және күрделі сын есім 1-8 жаттығу

2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жайттарға байланысты өзара сұхбаттасу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

21

123- сабақ Дара және күрделі сын есім
9-13 жаттығу

2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

22
124 –сабақ Сын есімді қайталау
14-17 жаттығу

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен жеке сурет /сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау,/ әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

23

125- сабақ Сан есім
18-22 жаттығу

2.3.2.1 үлгі бойынша қарапайым хабарландыру, хабарлама жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

24

126- сабақ Сан есім
23-27 жаттығу2.2.5.1 дереккөздерден ( сөздік,анықтамалық,энциклопедия ) мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып, сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

25

127- сабақ Сан есім
28-31 жаттығу2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен жеке сурет /сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау,/ әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

26

128- сабақ Сан есім
32-35 жаттығу2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

27
129- сабақ Дара және күрделі сан есім
36-39 жаттығу2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланысты рып көлбеу және таза жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

28

130- сабақ Дара және күрделі сан есім
40-43 жаттығу

2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланысты рып көлбеу және таза жазу
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

29

131- сабақ Дара және күрделі сан есім
44-48 жаттығу БЖБ№82.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1

30

ТЖБ№4

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен жеке сурет /сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау,/ әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу

1

31

134- сабақ Біздің жобамыз

2.4.2.5 дара және күрделі зат есім/ сын есім/ сан есім/ етістікті анықтау

1Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет