Оқу-әдістемелік кешен «Жаратылыстану ғылыми пәндер негіздері»бет1/6
Дата08.06.2018
өлшемі0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


Семей мемлекеттік педагогикалық институты

Жаратылыстану ғылымдары факультеті

Жалпы биология кафедрасы

Оқу-әдістемелік кешен

«Жаратылыстану - ғылыми пәндер негіздері »

пәні бойынша

5B012000 – «Кәсіптік оқыту»

мамандығы бойынша 1-курс студенттеріне арналған.

Семей 2011

Құрастырған жалпы биология кафедрасының аға оқытушысы Жумадилова Р.Ж.

Кафедра отырысында талқыланды:

хаттама № __ «___» _______ 20___ г.

Жалпы биология кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к______________ Калиева С.К.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған

Хаттама № __ «___» ________ 20___ г.

Әдістемелік кеңестің төрайымы. __________ Абдишева З.В..

Факультет деканы, х.ғ.к. _________________ Ибраева Л.С.I. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SYLLABUS
1.1. Оқытушы туралы мәлімет: Жумадилова Р.Ж.

1.2.Пән бойынша мәлімет:

Пән атауы: Жаратылыстану-ғылыми пәндер негіздері

Кредит саны - 2

Өтетін орны: СМПИ №2 оқу ғимараты, сабақ кестесіне сәйкес дәріс

курс

Сем

естр


кред.

Сағат саны

Жиынтық бақылау

Дәріс

Сем.

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

1

2

2

15

15

15

45

90

емтихан1.3 Преквмитгер: биология, физика, химия, география

1.4 Преквизиттер: Пәнді оқудың нәтижесінде студенттер табиғатты зерттеудегі негізгі проблемаларды талдаудағы ғылыми зандылықтар бастапқы курс студенттері үшін қысқаша, айқын, дәлелді баяндалады. Сонымен қатар курста зерттелетін жаратылыс ғылымдарының даму кезеңдері түсіндіріледі. Жаратылыс ғылымдарын тарихи-ғылыми түрінде де, логикалық әдістемелер ретінде де зерттеуге, оларды байланыстырумен студентгердің санасында ғылымдардың негізгі даму бейнесін ғана қалыптастырып қоймай, сонымен бірге ғылымдардағы жаңа көзкарастарды, жеке ғылыми теориялардың пайда болуы және т.б. зандылықтар жөніндегі мәселелерге студенттерді ойландыруға ұмтылдырады.
1.5 Қысқаша сипаттама:

Студенттерді казіргі жаратылыстану негіздеімен таныстыру,орта мектеп мұғалімін дайындау жүйесіндегі оның ролі туралы көзқарас қалыптастыру,студенттерге казіргі әлемнің ғылыми негіздерінің игерулеріне қол үшін беру,студенттерінің тұтас дүние танымын қалыптастыру.

Жаратылыстанудың және жаратылыс пен гуманитарлық ғылымдарының өзара байланы-сының әлеуметтік ролін - есепке ала отырып, болашақ маманның дүние тану білімдерін қалыптастыру мақсаты көзделеді.

Ғылым, өзінің қазіргі постклассикалық емес фазасында, мәдениет контекстіне енгізілген бүтіндей феномен ретінде қарастырылады; бұл жағдайда жаратылыс және гуманитарлық ғылымдардың араларындағы шекара жойылады. Жаратылыс ғылымдарының, ең алдымен физиканың, химияның, биологияның, сонымен қатар синергетиканың жаңа жетістіктерін философиялық жағынан ұғына алмаса гуманитарийлардың эрудициясын, білімін жеткілікті деп санауға болмайды. Ғылымдардың табиғи бірлігінде, олардың концепциялық негізін қарау гуманитарийлардың табиғат және қоғам туралы адекватты көзқарастарын тудыруды талап етеді; онсыз тек табиғи емес, сондай-ақ қоғамдық құбылыстарды да дұрыс бағалау қиындыққа соғады. Жаратылыстану - айтарлықгай дәрежеде кез келген білімдердің - ғылыми жаратылыс, техникалық, гуманитарлық - негізі болып табылады.

Бұл салыстырмалы түрде қарағандағы жаңа пәнде қарастырылатын мәселелер: гуманитарлық және жаратылыс -ғылыми типті мамандықтардың ерекшеліктері мен олардың терең ішкі бірлігін танып, ажырата білу; қоршаған дүниеге көзқарасты интеграциялау; дүниенің қазіргі физикалық және астрономиялық бейнесін көз алдына айқын елестете білу, ғылыми түрде тану; табиғаттағы және қоғамдағы өтіп жатқан процестерді талдау үшін әмбебап эволюционизм мен синергетиканың принциптері туралы дұрыс пікір-ойды қалыптастыру. Осы мәселелерді талдауда табиғаттың микро-дүниеден макро-және мега дүниеге дейінгі даму жолдарына, кеңістік пен уакытқа, материяның қарапайым түрінен күрделісіне, жүйелердің хаостан, өзіндік үйымдастыруының нәтижесінде, жоғары реттілікке дейінгі дамуы процестеріне көңіл бөлінеді.

Курстың мазмұнында табиғи заңдылықтарды түсіндіруде физика, химия, биология және синергетика тәсілдері, бұл ғылымдардың жаңа жетістіктері және олардың философиялық тұрғыдан жалпы қорытындысы беріледі.

.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

1.6. Курстың тақырыптық жоспары
Тақырып

Сағат саны

Лек

ция


Семи

н ар


Ож

СӨЖ


СӨЖ

1

Ғылым және жаратылыстану дегеніміз не ?

2
1

3

2

Физика концепциялары

3

3

2

8

3

Синергетика концепциялары

2

2

2

6

4

Химия концепциялары

3

3

2

8

5

Биология концепыиялары

2

3

2

8

6

Биология негіздері және оның салалары

3

4

6

12
Барлығы:

15

15

15

45


1.7. Дәрістср тақырыбы, қысқаша мазмұны

1.Ғылым және жаратылыстану дегеніміз не ?

1. Ғылымның пайда болуы.

2. Жаратылыстану дегеніміз не?

3. Мәдени жүйедегі ғылымның орны және эволюциясы.

4. Ғылыми жаратылыстану және гуманитарлы мәдениет.


2 Физика концепциялары

1.Физиканың негізгі міндеттері, мақсаттары

2.Физикалық заңдылықтар

3.Физиканың келешекте шешетін мәселелері

4.Күн мен Жер байланысы

3. Синергетика концепциялары

1.Орнықсыз ашық системалардағы реттелінген құрылымдардың пайда болуы

2.Жер өзін-өзі ұйымдастырушы жүйе

3.Әлеуметтік қоғамның өзіндік құрылымы
4. Химия концепциялары

1.Химия дамуының негізгі тарихи кезеңдері

2.Химияның негізгі заңдары

3.Ең жаңа химияның даму бағыттарының кейбір ерекшеліктері

5 Биология концепсиялары

1.Биологиялық эволюция және адам

2.Сана-сезімнің классикалық моделі

3.Иекмділіктің жаратылыстанушылық негізі


№6Биология негіздері және оның салалары

1.Өсімдік шаруашылығы

2.Астық, көкеніс және жеміс- жидек шаруашылығы

3.Қазақстан ағаштары мен бұталары, олардың шаруашылықта қолданылуы4. Астық, көкеніс және жеміс- жидек шаруашылығы өнімдерін сақтау, өңдеу
1.8.Практикалық сабақтар жоспарыТақырыптар атаулары

Сағат саны

1

Физика концепциялары

3

2.

Синергетика концепциялары

2

3.

Химия концепциялары

3

4

Биология концепсиялары

3

5

Биология негіздері және оның салалары

4

Барлығы:

151.9.СОӨЖ тапсырмаларыТақырып атауы

Бақылау формасы

балл

Орындалу мерзімі

1

Ғылым және жаратылыстану дегеніміз не ?

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес

2

Физика концепциялары

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес

3

Синергетика концепциялары

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес

4

Химия концепциялары

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес

5

Биология концепсиялары

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес

6

Биология негіздері және оның салалары

Жазбаша

5

Сабақ кестесіне сәйкес
Барлығы:


1.10.СӨЖ тапсырмаларыТақырыбы

Тапсырма мазмұны, мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Балл

Бақылау формасы

Орындау мерзімі

1.

Ғылым және жаратылыстану дегеніміз не ?

Дәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

2апта

2.

Физика концепциялары

1.Космогонияның негізгі концепциялары

2.Космологияның негізгі концепциялары


Дәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

4 апта

3.

Синергетика концепциялары

1.Орнықсыз ашық системалардағы реттелінген 5құрылымдардың пайда б5олуы

2.Өзіндік құрылымның табалдырық сипаты және апаттар теориясы


Дәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

6 апта

4.

Химия концепциялары

1.Химиялық жүйелер, шын мен абстракты рекция жүргізу мүмкіншілігі

2.Эволюциялық химия –химия білімінің жоғарғы деңгейі


Дәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

8 апта

5.

Биология концепсиялары

1.Генетикалық кодтың жүзеге асуы немесе «Тұқым қуалау информациясын оқу»

2.Гепатит.Рак.СПИД

3.Ойлау.Зерде.Түйсік. ЭмоцияларДәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

11 апта

6.

Биология негіздері және оның салалары

1.Өсімдік шаруашылығы

2.Астық, көкеніс және жеміс- жидек шаруашылығы

3.Қазақстан ағаштары мен бұталары, олардың шаруашылықта қолданылуы

4. Астық, көкеніс және жеміс- жидек шаруашылығы өнімдерін сақтау, өңдеу


Дәріс, оқулық, кезеңдік басылымдар, интернет жүйесі материалдарын пайдалана отырып, тақырыпты пысықтау

1,2,3/1,2.3.45

5

Жазбаша, реферат

12 апта1.11. Әдебиеттер тізімі:

Негізгі эдебиетгер:

1. А.А. Горелов. Концепция современного естествознания. Москва, 2003

2. Е.ААхметов, М.О.Әбілова және т.б. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары. Алматы, 20035

3. З.И.Кузнецов, Г.М.Идлис, Гутина В.Н. Естествознание. Москва, 1996

4. В.И.Вернадский. Биосфера

5. Б.Ф.Поршнев. О начале человеческой истории. Москва, 1974

6. ФрейдЗ. Психология бессознательного. Москва, 1989

7. Л.Тищенко, Г.К.Гагаев, А.Б.Смаилов. СПИД, проблемы лечения и профилактика. Москва, 1989

Қосымша әдебиеттер:

1. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор. Биология 1,11,111 том. Москва, «Мир», 1990

2. С.Ж.Стамбеков. Молекулалык биология. Новосибирск, 2003

3. Сәтбаева Х.Қ., Өтепбергенов А.А. Адам физиологиясы. А, 2005

4. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира. Москва, 1991

5. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюция учения. Москва, 1989
6. Білімді бағалау туралы ақпарат.Дәрістср тақырыбы, қысқаша мазмұны
Сабақтың мақсаты: физика концепцияларымен танысу

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет