ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата31.01.2018
өлшемі227,89 Kb.
  Бұл бет үшін навигация:
 • Семей

ПОӘК 042-18-7.1.22/01-2013

№1 басылым

«___»__________2013ж.беттің беті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-деңгейдегі құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-7.1.22/01 - 2013ПОӘК

«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» пәнінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы


№1 басылым

«___»________2013 ж


«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы»ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

6М072700– «Азық-түлік тағамдарының технологиясы» мамандығына
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының т.ғ.к доцент м.а Нұрғазезова Алмагүл Нұрғазезқызы_________28 тамыз 2013 ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде


№­­­­­­­­­­1 хаттама ­­­28 тамыз 2013ж.
Кафедра меңгерушісі ____________ Б.Қ. Әсенова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде
№­­­­­­­­­­1 хаттама ­­­12 қыркүйек 2013ж.
Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды


№1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.
ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модуль бойынша) мазмұны

6

5

Магистранттардың өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі

8

6

Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

9

7

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

14

8

Әдебиеттер

14 1. ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072700 – «Азық-түлік тағамдарының технологиясы» мамандығы бойынша оқытылатын магистранттарға арналған. Магистранттарды курс мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқып-үйретудің негізі болып табылады.

 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072700 – «Азық – түлік тағамдарының технологиясы» мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа қосымша элективті каталог бойынша жасалынған.

«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:

6М072700 – «Азық – түлік тағамдарының технологиясы» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.354.-2006, ҚР Білім және ғылым министрлігінің №779 хаттама, 26.12.2008 ж. бұйрығымен бекітілген.

Пәннің элективті каталогы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің технологиялық институтында 10.10.2012 ж., хаттама №1 бекітілді.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы» пәні - техникалық ғылым және кәсіптік пәндердің міндетті компонентіне жатады. Пән тағам өндірісінде өнім сапасына әсер ету мақсатында тағам өнімдерін өңдеудің әдіс тәсілдерін қарастырады. Өнімді консервілеудің теориялық негіздері қарастырылады. Пәннің білімдік негізін білу технологқа практикалық көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Қазіргі заманға сай маман технологиялық талаптарға сәйкес кез келген өндірістік процесстерді басқарып ғана емес, аталған аумақтағы соңғы жетістіктерге жауап беретін жоғары техникалық деңгейде оңтайлы болуын қамтамасыз етуі қажет.


3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Магистранттарға білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорындарында инженер – технолог ретінде жұмыс істеуде қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.


3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

Магистранттарды техника түсінігімен, өндіріс және еңбек құралдарының дамуымен және тағам өнімдері өндіріснде қолданылатын физикалық, биохимиялық, молекулалық - генетикалық, биологиялық әдістерімен және ақпараттық технологиялармен таныстыру.


3.4 Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек:

Магистрант өндіріс өнімдерінің түрлерін және олардың құрылымы мен қасиетін, алғаш өңдеу және сақтау процестерін, оларды өндіру технологиясын үйренеді. Магистранттар білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірбие жүзінде кәсіпорындарда өңдеу және өндіру технологиясымен танысу арқылы толықтырады.Пәнді игеру нәтижесінде магистрант білуі қажет: • Тамақтану аумағындағы әлемдік мәселелерді білуі;

 • Тағамдық өнімдердің тағамдық және биологиялық құндылығын, құрылымдық ерекшелігін білуі;

 • Негізгі түсініктемелер мен анықтамаларды білуі;

 • Бұл білімдерді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану дағдысын білуі;

3.5 Курстың пререквизиттері: • Мамандығық бойынша оқыған арнайы курстар

3.6 Курстың постреквизиттері: • Ауылшаруашылығы шикізаттарынан физико – химиялық, биотехнологиялық тағамдық өнімдерді өндіру негіздері.

 • Биотехнологиялық негізде көпкомпонентті тағамдарды жетілдіру

 • Тамақ өнімдерінің прогресивті техника және технология

3.7 Оқу жоспарынан үзінді

кесте - 1

Курс


Семестр

Несие

саны


Дәріс

тер


Зертханалық сабақтар

МӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Жиынтық

тексеру формасы1

2

3

30

15

67

135

Емтихан (ауызша)


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) МАЗМҰНЫ

кесте - 2Тақырыптар аты және мазмұны

Сағаттар саны

Дәріс тақырыптары
1

2

Модуль – 1. Азық – түлік өнімдерінің технологиясы, сапасы жайлы жалпы түсінік

Өнімдер технологиясы ғылымының дамуы және пайда болуы

1 Тарихи аспектідегі тағамдық өндіріс саласының қысқаша сипаттамасы2

Азық – түлік өнімдері

1 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

2 Тамақ өнімдерінің халық денсаулығына әсері

3 Азықты дәрі – дәрмек жасау үшін қолдану2

Азық түлік өнімдерінің заманауи технологиясы .

1 Адамзаттың негізгі мәселесі- халықты азық түлік өнімдерімен қамтамасыз ету.

2 Тағамданудың халықтың денсаулығына әсері.

3 Азық түлік өнімдерінің заманауи тенденциялары.2

Қоршаған ортаның және адамның биологиялық тепе-теңдігі

1 Тағамдық өнімдерге қатысты негізгі түсініктемелер

2 Минералды жетіспеушілік және адам денсаулығы


2

Тағам өнімдерінің сапасы

1 Тағамдық өнімдердің сапасы төңірегіндегі негізгі түсініктер.

2 Тағамдық өнімдердің сапасын бағалау.


2

Халықтың түрлі топтарының тамақтану ерекшеліктері

1 Балалар мен жасөспірімдердің тамақтануы.

2 Физикалық еңбек жұмысшы ларының тамақтануы.

3 Студенттердің тамақтануы.

4 Егде адамдардың тамақтануы


2

Функциональдық мақсаттағы тағамдар

1 Дұрыс тамақтану конценциясы.

2 Функциональды ингредиенттер.


2

Функциональды ингридиенттерге қойылатын талаптар

1 Функциональды ингредиенттерге қойылатын талаптар.

2 Функциональды сусындар


2

Тағамдық комбинаторика негіздері

1 Тағамдық комбинаторика принциптері.

2 Функциональды өнімдерді жасау алгортимі.


2

Модуль – 2. Функциянальды тамақтанудың ерекшеліктері


Тағамдық және биологиялық активті қоспалар жіктелуі

1 Тағамдық қоспалар туралы жалпы мәліметтер.

2 Қоспалардың классификациясы.

3 Тағамдық қоспалардың қауіпсіздігі.2

Биологиялық белсенді қоспалар

1 Биологиялық белсенді заттар

2 Технологиялық қоспаларды таңдау

3 Жаңа тағамдық қоспалар жасаудың жүйелік әрекет
2

Тағамдық өнімдердің сыртқы тауарлық түрін жақсартатын тағамдық қоспалар

1 Тағамдық бояғыштардың жіктелуі.

2 Табиғи бояғыштар.

3 Синтетикалық бояғыштар.

4 Минералды(бейорганикалық) бояғыштар.

5 Түс тұрақтандырушы материалдар2

Өнімнің физико-химиялық қасиетін және құрылымын өзгертетін тағамдық қоспалар

1 Қоюландырғыштар және гельтүзушілер

2 Модифицирленген крахмалдар.

3 Целлюлоза және оның туындылары.

4 Пектиндер.

5 Желатин.

6 Эмульгаторлар


2

Тағамдық өнімдердің дәмі мен иісіне әсер ететін тағамдық қоспалар

1 Иіс пен дәмді анықтайтын факторлар.

2 Тәттілендіретін заттар.

3 Ароматизаторлар.2

Модуль – 3. Тағамдық өнімдердің технологиясының дамуының негізгі бағыттары

Тағамдық өнімдердің құрамындағы ақуыздың мағызы

1 Тағамдық өнімдердің құрамындағы ақуыздың маңызы.

2 Ақуыздың технологиялық қасиеті.

3 Жылулық өңдеу кезінде ақуыздың биологиялық құндылығының және сіңірімділігінің өзгеруі.2

Тағамдық өнімдердің технологиясындағы майдың маңызы.

1 Сақтау кезіндегі майдың өзгеруі.

2 Жылулық өңдеу кезінде майдың өзгеруі.

3 Көмірсулардың өзгеруі2

Өнімнің тағамдық құндылығына және органолептикалық көрсеткішіне өңдеу тәсілдерінің әсер етуі.

1 Тағамдық өнімдер түсінің өзгеруі.

2 Иіс пен дәмнің өзгеруі.

3 Өсімдік текті өнімдерінің тағамдық құндылығының өзгеруі2

Тағамдық өнімдердің технологиясының дамуының негізгі бағыттары.

1 Технологиялық процесс және дайын өнім сапасы.2 Тағамдық саладағы өнімдер ассортиментінің жетілдірілуі

2

Барлығы

30


Зертханалық сабақтар

Сағаттар саны

1

2

Ет қалбырларын өндірудің барысын және сапасын бақылау

2

Қүрғақ тағамдар сапасын бағалау және бақылау

2

Консервіленген өнімдерді қаңылтыр ыдыста сақтау кезіндегі процестерді оқу және зерттеу

2

Стерилденген сүттің бақылауын оқып үйрену

1

Сүт консервісінің бақылауын үйрену

2

Балық консервісі өнімдерінің сапасын бақылау

2

Бидай ұнының сапасын және желімтігін бағалау

2

Барлығы

155 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ5.1 Ет консервілері ассортименті және оларға қойылатын талаптар

5.2 Өсімдік шикізатты сақтау әдістері

5.3 Консервілердің сапалық көрсеткіштерін нормативтік құжаттар және шұжық өнімдерінің спасын анықтау әдістемелер бойынша зерттеу

5.4 Ортаның стерилизация формуласына әсері

5.5 Қазіргі заманғы ет өнімдерін сақтау әдістері

5.6 Консерві өндірісінде полимерлі ыдыстарды қолдану

5.7 Құрғақ заттарды есептеу әдіснамасы

5.8 Консерві өндірісіне қажет шикізатты есептеу

5.9 Заманауи автоклавтар

5.10 Консервілеуге қажетті ыдыстардың түрлері

5.11 Жемістер және көкеністер

5.12 Физико-химиялық технологияның негіздері

5.13 Жылуфизикалық технологияның негіздері

5.14 Нанды пісіру, сақтау және шығыны

5.15 Уыттың және сыраның технолгиясы

5.16 Газдалған алкогольсіз сусындар

5.17 Арақ технологиясы

5.18 Қызылшақант өндірінде қалдықтарды қолдану

5.19 Жүгері крахмалының технологиясы

5.20 Карахмал қантының және кристаллданған глюкозаның ағын технологиясы

5.21 Маргарин технологиясы

5.22 Шоколад өнімдері

5.23 Макаронды өнімдерді қалыпқа келтіру, кептіру, қаптау, сақтау.

5.24 Көкөністі тамақ консервілері

5.25 Компоттарды, шырындарды консервирлеу
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

кесте - 3Тақырыбы

Көрнекі

лік құралдарӨздігінен дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәрістер

Зертханалық жұмыстар

1

2

4

5

6

Өнімдер технологиясы ғылымының дамуы және пайда болуы

1 Тарихи аспектідегі тағамдық өндіріс саласының қысқаша сипаттамасыЕт қалбырларын өндірудің барысын және сапасын бақылау

Плакат

тар, кестелер, слайдтар


Жұмыс

ты қорғауАзық – түлік өнімдері

1 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

2 Тамақ өнімдерінің халық денсаулығына әсері

3 Азықты дәрі – дәрмек жасау үшін қолдану. Азық түлік өнімдерінің заманауи тенденциялары.Қүрғақ тағамдар сапасын бағалау және бақылау

Плакат

тар, кестелер, слайдтар

Азық түлік өнімдерінің заманауи технологиясы .

1 Адамзаттың негізгі мәселесі- халықты азық түлік өнімдерімен қамтамасыз ету.

2 Тағамданудың халықтың денсаулығына әсері.

3 Азық түлік өнімдерінің заманауи тенденциялары.Консервіленген өнімдерді қаңылтыр ыдыста сақтау кезіндегі процестерді оқу және зерттеу

Плакаттар, кестелер, слайдтарҚоршаған ортаның және адамның биологиялық тепе-теңдігі

1 Тағамдық өнімдерге қатысты негізгі түсініктемелер

2 Минералды жетіспеушілік және адам денсаулығы


Стерилденген сүттің бақылауын оқып үйрену

Плакат

тар, кестелер, слайдтар

Тағам өнімдерінің сапасы

1 Тағамдық өнімдердің сапасы төңірегіндегі негізгі түсініктер.

2 Тағамдық өнімдердің сапасын бағалау.


Сүт консервісінің бақылауын үйрену

Плакаттар, кестелер, слайдтарХалықтың түрлі топтарының тамақтану ерекшеліктері

1 Балалар мен жасөспірімдердің тамақтануы.

2 Физикалық еңбек жұмысшы ларының тамақтануы.

3 Студенттердің тамақтануы.

4 Егде адамдардың тамақтануы


Балық консервісі өнімдерінің сапасын бақылау

Плакаттар, кестелер, слайдтарФункциональдық мақсаттағы тағамдар

1 Дұрыс тамақтану конценциясы.

2 Функциональды ингредиенттер.


Бидай ұнының сапасын және желімтігін бағалау

Плакаттар, кестелер, слайдтарФункциональды ингридиенттерге қойылатын талаптар

1 Функциональды ингредиенттерге қойылатын талаптар.

2 Функциональды сусындар


Ет қалбырларын өндірудің барысын және сапасын бақылау

Плакаттар, кестелер, слайдтарТағамдық комбинаторика негіздері

1 Тағамдық комбинаторика принциптері.

2 Функциональды өнімдерді жасау алгортимі.


Қүрғақ тағамдар сапасын бағалау және бақылау

Плакаттар, кестелер, слайдтарТағамдық және биологиялық активті қоспалар жіктелуі

1 Тағамдық қоспалар туралы жалпы мәліметтер.

2 Қоспалардың классификациясы.

3 Тағамдық қоспалардың қауіпсіздігі.Консервіленген өнімдерді қаңылтыр ыдыста сақтау кезіндегі процестерді оқу және зерттеу

Плакаттар, кестелер, слайдтарБиологиялық белсенді қоспалар

1 Биологиялық белсенді заттар

2 Технологиялық қоспаларды таңдау

3 Жаңа тағамдық қоспалар жасаудың жүйелік әрекет
Стерилденген сүттің бақылауын оқып үйрену

Плакаттар, кестелер, слайдтарТағамдық өнімдердің сыртқы тауарлық түрін жақсартатын тағамдық қоспалар

1 Тағамдық бояғыштардың жіктелуі.

2 Табиғи бояғыштар.

3 Синтетикалық бояғыштар.

4 Минералды(бейорганикалық) бояғыштар.

5 Түс тұрақтандырушы материалдарСүт консервісінің бақылауын үйрену

Плакаттар, кестелер, слайдтарӨнімнің физико-химиялық қасиетін және құрылымын өзгертетін тағамдық қоспалар

1 Қоюландырғыштар және гельтүзушілер

2 Модифицирленген крахмалдар.

3 Целлюлоза және оның туындылары.

4 Пектиндер.

5 Желатин.

6 Эмульгаторлар


Балық консервісі өнімдерінің сапасын бақылау

Плакаттар, кестелер, слайдтарТағамдық өнімдердің дәмі мен иісіне әсер ететін тағамдық қоспалар

1 Иіс пен дәмді анықтайтын факторлар.

2 Тәттілендіретін заттар.

3 Ароматизаторлар.Бидай ұнының сапасын және желімтігін бағалау

Плакаттар, кестелер, слайдтарТағамдық өнімдердің құрамындағы ақуыздың мағызы

1 Тағамдық өнімдердің құрамындағы ақуыздың маңызы.

2 Ақуыздың технологиялық қасиеті.

3 Жылулық өңдеу кезінде ақуыздың биологиялық құндылығының және сіңірімділігінің өзгеруі.Ет қалбырларын өндірудің барысын және сапасын бақылау

Плакаттар, кестелер, слайдтар7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

кесте - 4

Оқу әдістемелік оқулықтардың атаулары

Экземпляр саны

Магистрант

тарсаны


Қамтамасыздандырылу пайызы

Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных). М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2000

4

4

100

Товароведение продовольственных товаров. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. -Ростов н/Д: МарТ, 1999

4

100

Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева.- СПб.: ГИОРД, 2001

4

100


8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1.1 Б.Қ. Әсенова. Ғ.Т.Түменова, А.Н.Нұрғазезова, Л.С.Бакирова. - Шұжық және консерві өндірісі: Оқу құралы/ Семей: Шәкәрім ат. Семей мемлекеттік университеті, 2012 – 108 б.

8.1.2 М.Б.Ребезов, Е.П. Мирошникова, О.В.Богатова и др. – Физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов: учебное пособие/-Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011.- Ч.2. – 133 с.

8.1.3 Б.Қ.Әсенова, С.Қ.Қасымов / Ет және ет өнімдерінің технологиясы: Оқу құралы. – Семей: Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ, 2013 ж. – 142 бет.

8.1.4 Асенова Б.К., Ребезов М.Б., Амирханов К.Ж., Нұрғазезова А.Н., Бакирова Л.С., /Ет өнімдерін өндірудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері: Оқу құралы/ - Алматы, 2013. 130 б.

8.1.5 М.Б.Ребезов, Е.П. Мирошникова, Н.Н. Максимюк и др. – Технохимический контроль и управление качеством производства мяса и мясопродуктов: -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011.- Ч.2. – 107 с.

8.1.6 Құлажанов Қ., Күзембаев Қ. Тамақ өнеркәсібі мамандарына арналған орысша-қазақша сөздік. – Алматы: АТУ баспасы. 2004. – 304 б.

8.1.7 Смолякова В., Российский рынок мяса птицы: проблемы, тенденции, перспективы // Мясной ряд. – 2002. – № 2. – С. 26-29.

8.1.8 Назаренко Ю. Нам эти задачи по силам // Газета Рудный Алтай: опубл. 20.11.2009. – № 184-185 (18803).

8.1.9 Туменова Г.Т., Нурымхан Г.Н., Максимова Е. А. Современное состояние птицеперерабатывающей промышленности в Казахстане // Вестник Евразийского инновационного университета. – Павлодар, 2010.– №1.– Б. 90-93.

8.1.10 Какимов А.К., Тулеуов Е.Т., Кудеринова Н.А/ Монография. Переработка мясокостного сырья на пищевых цели.- Семипалатинск, Тенгри, 2006- 130 с.: Ил. 30:

8.2 Қосымша әдебиеттер:

8.2.1 Смирнов В. Куры. Утки. Гуси. – М.: Рипол Классик, 2001. – 381 с.

8.2.2 Ахметжанов Д.К., Жазылбеков Н.А., Ашанин А.И., Федосова Л.Н., Егеубаева Г.С. Методические рекомендации по составлению сбалансированных рационов кормления сельскохозяйственной птицы. – Алматы: «Нур-Принт», 2007. – 40 с.

8.2.3 Туменова Ғ.Т., Нұрымхан Г.Н. ІІ категориялы бройлер балапанының морфологиялық құрамы // Экономиканың жаһандануы жағдайында азық-түлік өнімдерін өндірудің өзекті мәселелері: халықар. ғылыми-тәжіриб. конф. материалдары – Семей: Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. – 2009. – Б. 81-82.

8.2.4 Антипова Л.В. Пути рационального использования продуктов разделки птицы для расширения ассортимента мясных продуктов, биологически активных препаратов и кормопродуктов // Междунар. науч.-практ. конф. – М.: ГУ ВНИИПП, 2006. – 280 с.

8.2.5 Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столяр Т.А. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птиц. – М.: Издательство «Лань», 2005 - 352 с.

8.2.6 Антипова Л.В., Жеребцов Н. А. Биохимия мяса и мясных продуктов: Учебное пособие. – Воронеж: Из-во ВГУ, 1991. – 184 с.

8.2.7 Нұрымхан Г.Н., Туменова Ғ.Т. ІІ категориялы бройлер балапанының химиялық құрамы және құндылығы төмен бөліктерін тиімді пайдалану жолдары // Азық-түлік тағамдары және халықтық тұтыну тауарлары қауіпсіздігі мен сапасы: халықар. ғылыми-тәжіриб. конф. материалдары – Алматы: Алматы технологиялық университеті. – 2009. – Б. 201-204.

8.2.8 Туменова Г.Т., Нурымхан Г.Н. Особенности состава мяса птицы // Аналитический обзор. – Усть-Каменогорск, 2009 – 42 с.

8.2.9 Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 2000. – 368 с.8.2.10 Нұрымхан Г.Н. Бройлер-балапаны етінің химиялық құрамы мен тағамдық құндылығы // Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы. – Семей, 2010. – №1. – Б. 34-38.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу