ПӘннің ОҚу -әдістемелік кешені «Қоғамдық –саяси терминдерді аудару»Дата20.06.2018
өлшемі124.5 Kb.

ПОӘК 042-18.17.1.28./01-2014


№1 11.09.2014.

9 беттің -сі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-17.1.08 /01-2014


ПОӘК

Оқытушыға арналған

«Қоғамдық –саяси терминдерді аудару» пәні бағдарламасы

.2.2 т - е языка. Учебник для 2


Басылым № 1

11.09.2014
ПӘННІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Қоғамдық –саяси терминдерді аудару»

5В020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014 ж

Кіріспе
1 ЖАСАЛЫНДЫ


Құрастырған Қапатаева С.Б. «Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасының оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Аударма теориясы және практикасы» кафедрасында
Хаттама №1 «02» 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі ________________ ф.ғ.к,. доцент Калимова Ж.У.


2.2 Экономика,құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-Әдістемелік бюросында Хаттама № 1« 09 » 09. 2014ж.

Оқу-әдістемелік бюро төрағасы _____________ Х.С.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және баспаға ұсынылды.
Хаттама № 1« 11 » 09. 2014ж.
ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор ___________ Искакова.Г.К.

4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе « » __________ 20 № _ басылым АЛМАСТЫРЫЛДЫМазмұны


1 Қолданылу аймағы

2 Нормативті сілтемелер

3 Жалпы мәліметтер

4 Оқытылатын пән мазмұны

5 Өздік жұмыс мен тізімі

6 Пәннің оқу - әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылуы

8 Әдебиеттер
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ.

«Қоғамдық-саяси терминдер аудармасы» пәнінің оқу- әдістемелік кешені 5В020700 – «Аударма ісі» мамандығы бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен , курстың барысымен, студенттердің оқу барысында меңгеретін дағдылармен таныстырады.

Бұл құжат «қоғамдық-саяси терминдер аудармасы» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және «Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасында қолдануға арналған.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР.

«Қоғамдық-саяси терминдер аудармасы» пәнінің оқытушыға арналған бұл жұмыс оқу бағдарламасы пәннің оқу процесін ұйымдастыру тәртібін төмендегі құжаттардың ұсыныстары мен талаптарына сәйкес жасаған:

5В020700 –Аударма ісі мамандығы бойынша. Мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты (бакалавриат)

5В020700 –Аударма ісі мамандығы бойынша типтік оқу жоспары.

СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Университет стандарты «Пәндер бойынша оқу- әдістемелік кешендерінің жасау және әзірлеудің жалпы ережелері»

ДП 042-0.01.2014 «Пән бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрылымы және мазмұны» құжаттық поцедурасы.
3 НЕГІЗІГІ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

«Қоғамдық-саяси терминдер аудармасы» курсы аудармашылардың кәсіби даярлығы саласында аса маңызды орын алады.

Бұл пәнді оқытудың практикалық және білімдік маңызы бар. Бұл пән болашақ аудармашыларға іскерлік, бизнес салалары жағынан сөздік қорларын дамытуға үлкен көмек.

Іскерлік деңгейдегі нормалар. Іскерлік деңгейдегі нормалар мен интерференция. Формалардың нұсқалылығы, осы деңгейде қоғамдық-саяси терминдерді аударуда қателерге жол бермеу және түзеу.

3.2 Курстың мақсаты:

Теориялық базалары негізінде қоғамдық-саяси терминдерді аудару барысында - Республиканың басқа мемлекеттермен ішкі және сыртқы саяси байланыстарын жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардар мен ұйымдарда,

- Біріккен кәсіпорындар мен институттарда экономикалық бағыттағы қажет әдебиет аудармаларымен қамтамасыз ету мақсатында,

- Халықаралық кеңестер, конференциялар, симпозиумдар, көрмелер өткізу барысында

студенттердің тілдік және аударма компетенцияларын қалыптастыру.

3.3 Курстың міндеттері:

- жалпы теориялық білімдерін бекіту

- мәтінді алдын- ал зерттеу дағдыларын дамыту

- қоғамдық-саяси терминдерді жазбаша, ауызша аударудың практикалық дағдыларын қалыптастыру

- аударма тәсілдерін тиімді қолдану дағдыларын дамыту

-білім алушыларға жазбаша және ауызша аударма ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері, технологиясы туралы түсінік беру.

-бастапқы /соңғы мәтінді талдау, қайта түзу, редакциялау жөніндегі іскерлік қабілет қалыптастыру.

-білім алушыларға халықаралық, саяси, экономикалық сфераларда әртүрлі мәдениет пен тіл жөнінде түcініктерін дамыту.

3.4 «қоғамдық-саяси терминдер аудармасы курсын тәмамдаған соң студент білуі тиіс:

- аудармашылық қызметтің қазіргі жағдайдағы ерекшеліктерін;

- жазбаша жєне ауызша аудармалардың ерекшеліктерін, әр кезеңде жұмыс істеудің технологиясын;

- аудармашыға аударма саласында қойылатын талаптарды;

- Саяси мәтіндерге тән заңдылықтарды;

- Саяси мәтіндерді аудару тәсілдерін;

- қоғамдық-саяси терминдерді ауызша және жазбаша аударудағы вербальды және вербальды емес факторлардың ролі;

- лексикалық және грамматикалық трансформация түрлерін;

- Аударылған мәтін түрін сапалы сараптау критериилерінстуденттер пәнді аяқтау барысында меңгеруі тиіс:

- кәсіби қызметтерінде әрі қарай пайдалану үшін фондық білімдерді кеңейтуге, жүйелеу және тереңдетуге;

- кәсіби білім мен іскерлікті меңгеру барысында туған мәдени- тілдік ортаның тәжрибесін пайдалануға;

- игеруі тиіс: әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым қатынас жасау жағдаятында ең нәтижелі стратегияларды таңдауды жіне қолданудыСтуденттер мынаны істей білуі тиіс:

- Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза алу аудару этикасының талаптарына сәйкестікте ұстай алу;

- Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-құлқын пайымдай білу;

- Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;

- Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы;

Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;

- Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;

- Қатынастық тосқауылдарды жеңу.3.5 Курс пререквизеттерi:

3.5.1 Аударма теориясы3.6 Курс постреквизиттерi:

3.6.1 Ауызша аударма практикасы

3.6.2 Ақпараттық аударма теориясы
3.7 Оқу жоспарының көшірмесі


Курс

Семестр

Кредит

Лабор.сабақ

Машықтану сабақтары

ООӨЖ

ОӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

5

3

-

45

22,5

67,5

135

Емтихан4 ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ- ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сағат саны.
Тақырыптың мазмұны, кыска мазмұны

Сағат саны

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР


Arrivals, visits, talks

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises.
3

Middle East Talks

British Prime-Minister Pleased with Russian Visit. Meeting between the Russian Premier and Finnish President, London Invites the French President, Syrian - Israeli Talks, Russia's View of the British Premier's Visit to Moscow. China's and Russia's Presidents Meet to Boost Sino-Russian Ties. US Secretary of State to Visit Syria on Mideast Trip, South Africa's Links with Iran, Presidents Meet to Boost Sino-Russian Ties, Greek - Turkish Talks

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises4

Cooperation

Agreements Signed, Sino-Bulgarian trade accord, Russia-Botswana trade agreement, Economic links with Yugoslavia expand, Negotiations in Ulan Bator, Hope for improved trade with Japan, Britain and Russia sign energy co-operation deal, Russia - Nepal : successful cooperation, Cooperation with Russia, Russian - French cooperation, Benefit to Both, Russia forges new economic ties with Iraq, Satellite launched for Israel, Moscow resumes cooperation with Hanoi

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises


4

China's trade accord with US

Toyota to increase car production in Australia, Britain to expand export trade posts, Cuba, South Africa sign pact, Aid row threatens free trade pact, White House bans new US investment in Burma, China urges end to high-tech ban, France to sign deal with Cuba, China relieved at America's renewal of trade privileges,

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises.


3

The United Nations (U.N)

STRUCTURE General Assembly, The Security Council. The Economic and Social Council

The Trusteeship Council

The International Court of Justice

The Secretariat

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises


2


Electoral System in Great Britain

Parliamentary constituencies

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises


2

System of voting

Voting is by secret ballot Voters

Registering voters

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises
2

General elections

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises

1-ші межелік бақылау


2

Candidates

List of vocabulary. Training exercises. Speech exercises.
2

Election agents and local parties, Opinion polls.

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises
2

Globalisation makes the world less safe

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises
2

Call for Europe to pull together

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises2

UN’S human rights body under fere

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises2

Home policy and situation in the country

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises2

Organization of the Federal Government

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises

Рубежный контроль


2

The changing shape of the family life

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises1

Join body set to examine future of upper chamber

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises2

Bucharest 2020 initiative launched

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises1

Need for middle class hotels in St.Petersburg

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises2

McDonald’s to Open

New Restaurants in Moscow

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises


1

Kazakhstan Sees Renaming of Capital City as an Act of Establishing its Independence

High Level Delegations from CIS Member-States Pay Tribute at Presentation of Astana

Words and word combinations. Training exercises. Speech exercises


1

2-ші межелік бақылау

1

Total

45


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
5.1 The European community (EC)

5.2 The Western European Union.

5.3 The birth of the European Union.

5.4 The birth of the Union.

5.5 Veto-Mania.

5.6 An Activist EU Parliament.

5.7 NATO

5.8 Globalization.

5.9 Civilization.

5.10 The Logic of American Politics.

5.11 The Logic of Kazakh Politics.

5.12.World Politics.

Used literature:

1) Л.П.Пушкарева «Международные политические и экономические союзы» Инновационно-образовательный центр, 1997г

2) Samuel Kernell and Gary C. Jacobson The Logic of American Politics. University of California, San Diego

3) World Politics-Periodicals. I. Purkitt, Helen E. Annual Editions

4) А.П. Миньяр-Белоручева,К.В. Миньяр-Белоручев , «Английский язык, учебник устного перевода» Издательство «Экзамен» 2005
6 СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ
Кесте- 3 Оқу-әдістемелік әдебиетпен камтамасу ету картасы


Оқулықтар мен оқу -әдістемелік құралдар атауы

Оқулық саны

Студент саны

Қамтылу пайызы

Н.П.Беспалова, К.Н. Котлярова, Г.И.Шейдеман «Перевод и реферирование общественно-политических текстов».Москва Издательство Российского Университета дружба народов 2004 г.

5


8


60%


Н. Волкова «Читаем газету» Москва 2000, Издательство УРАО

4

8

50%

А.П. Миньяр-Белоручева,К.В. Миньяр-Белоручев , «Английский язык, учебник устного перевода» Издательстао «Экзамен» 2005

8

8

100%

Л.П.Пушкарева «Международные политические и экономические союзы» Инновационно-образовательный центр, 1997г

8


8


100%


Е.А.Бонди «Обсуждаем актуальные проблемы» Москва «Высшая школа»1985г


2

8

20%

Шерубай Құрманбайұлы, Дәулет Ембердиев

«Қоғамдық-саяси лексика» Ағылшынша-орысша-қазақша сөздік-анықтамалық, Астана «1С-Сервис», 20098

8


100%


7 ӘДЕБИЕТ:

Негізгі әдебиет

7.1.1 Н.П. Беспалова, К,Н. Котлярова, Г.И.Шейдеман «Перевод и реферирование общественно-политических текстов».Москва Издательство Российского Университета дружба народов 2004 г.

7.1.2 Н. Волкова «Читаем газету» Москва 2000, Издательство УРАО

7.1.3 А.П. Миньяр-Белоручева,К.В. Миньяр-Белоручев , «Английский язык, учебник устного перевода» Издательстао «Экзамен» 2005

7.1.4 Е.А.Бонди «Обсуждаем актуальные проблемы» Москва «Высшая школа»1985г

7.1.5 Шерубай Құрманбайұлы, Дәулет Ембердиев «Қоғамдық-саяси лексика» Ағылшынша-орысша-қазақша сөздік-анықтамалық, Астана «1С-Сервис», 2009Қосымша әдебиет

7.2.6 Л.П. Пушкарева «Международные политические и экономические союзы» Инновационно-образовательный центр, 1997г

7.2.7 Качалова, Израилевич. «Практическая грамматика английского языка»

7.3.8 Samuel Kernell and Gary C. Jacobson «Logic of American Politics». University of California, San Diego7.3.9 Андрианов С.Н. Некоторые вопросы построения словарей специальной терминологии// Тетради переводчика. - Вып. 2. - М.: Международные отношения, 1964

7.3.10 Аполова М.А. Specific English//грамматические трудности перевода. – М.: Международные отношения, 1977

      1. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. - М.: Изд-во УРАО, 2000.

      2. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: Учебное пособие. –М.:Изд-во УРАО.-Ч.I.- 2001.

      3. World Politics-Periodicals. I. Purkitt, Helen E. Annual Editions

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет