ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус) «Қазіргі педагогикалық технология»Дата04.08.2017
өлшемі198,13 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18-17.1.29/01- 2016

Пәннің оқу бағдарламассы (силлабус)

№1басылы №1 08.09.2016

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС) «Қазіргі педагогикалық технология»
Пән атауы: «Қазіргі педагогикалық технология»

Кредит саны: 4


Шифр – мамандық атауы: 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасымен әдістемесі»


Факультет: Тарих-педагогика

Кафедра: ПедагогкаСемей 2016

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

ҚұрастырушыДуйсембекова Ш.Д. __________ «31.08» 2016ж.

Аты-жөні, тегі, қолы

доцент,педагогика ғылымының кандидаты

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Педагогика» кафедра отырысында

Хаттама № 1 «31» 08. 2016 жыл.


Кафедра меңгерушісі: Джанбубекова М.З. __________қолы
2.2 Тарих-педагогика факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №1 «31» 08. 2016 жыл.


Төрайымы: Абишева Ш.Ш ______________ қолы

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №1 «08» 09. 2016 жыл.


ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К ______________ қолы

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі Дуйсембекова Ш.Д.

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы доцент,педагогика ғылымының кандидаты

Факультет тарих-педагогика, педагогика кафедрасы

Байланыс ақпараты, e-mail, № 3оқу корпусы, кабинет 233.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны Білім беру мазмұны казіргі кезде улкен өзгеріске ұшырап жатыр.Казахстан Республикасының президенті Н .Назарбаев Қазахстан халқына жолдауында «ХХ1 ғасырда да білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деп атап көрсетілсе , осыған орай білім мазмұнын дамыту қажеттігі бар екенін көруге болады.

Әсіресе, 2016 жылы еліміздің орта білім даярлық жасау аясындағы проблемалар аса ауқымды екені байқалады. Типтік бағдарлама. ҚР Білім ғылым министрінің 2011ж 8 тамыздағы №349 бұйрығымен бекітілген. Шәкәрім атындағы СМУ «Пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ережесі». Ф ДП 042-1.09-2016-01 Пәннің оқу бағдарламасын рәсімдеу үлгісі (силлабустың). Ф ДП 042-1.09-2016-02 Таңдау компоненті оқу бағдарламасын рәсімдеу үлгісі


1.3 Пәнді оқыту мақсаты болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне қазіргі заман педагогикалық технологиялары жөнінде білім беру.

1.4 Пәнді оқытудың міндеттері «педагогикалық технология», «оқу пәндерін оқыту технологиялары» ұғымдарына берілген анықтамаларға талдау жасау;

 • Бастауыш мектептегі пәндерді оқыту барысында қолдануға болатын педагогикалық технологияларға сипаттама және талдау жасау.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

- курстың объектісі, пәні, міндеттері мен зерттеу әдістері жайлы түсініктері болуы;

-математиканы оқыту барысында қолдануға болатын қазіргі заманғы педагогикалық техналогиялардың түрлерн білу, оларға сипаттама жасау, талдай білу;орындай алу: қазіргі заманғы инновациялық технологиялар мен идеялар, жөнінде өзіндік бағыт-бағдарын орындай алу ;

дағдысының болуы: белгілі бір педагогикалық технологиялар бойынша педагогикалық процесті таңдай және құра алу дағдысының болуы тиіс.

құзыретті болу:

Кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның ішінде «педагогикалық технология», «оқу пәндерін оқыту технологиялары» ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық және т.б.;1.6 Курстың пререквизиті Жалпы білім беретін мектептердің бағдарламасындағы гуманитарлық пәндер бойынша білім.

1.7 Курстың постреквизиті қазіргі оқыту технологиясы мен әдістемесі курсын оқыту негізінде түрлі тәрбие дағдысын қалыптастыра отырып, тұлға мәдениеттілігінің негізін қалау.1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме 1-кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы

3

5

3

30

15
90

135

емтихан2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


2 - кестеМодуль. Тақырып


Сағ саны

Д

С.Т

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

1

Модуль 1.Қазіргі педагогикалық технологиялар.

Тақырып 1.Педагогикалық технологиялар туралы ұғым. Педагогикалық жүйе.2

12

Тақырып 2.Қазіргі таңдағы белгілі технологиялар түрлері. Педагоикалық технологияның түрлері.

2

1
Н 5.1.6 Қ5.2.3

3

Тақырып 3. Педагогикалық технологиялардың даму динамикасы.

Дәстүрлі оқыту технологиялары.2

1

20

Н 5.1.1 Қ5.2.6

4

Тақырып 4.Педагогикалық технологиялардың негізгі алгоритмдері.

Белсенді оқыту технологиялары2

1

20

Н 5.1.2 Қ5.2.4

5

Модуль 2.Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама.

Тақырып 5.Бастауыш білім берудегі оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары2

1

1

Н 5.1.3 Қ5.2.1

6

Тақырып 6. Педагогикалық қарым-қатнасты ізгілендіру және демократияландыру негізіндегі технологиялар.

Тест технологиясы.2

1
Н 5.1.6 Қ5.2.2

7

Тақырып 7.Оқушылардың әрекетін белсендіру және интенсивтендіру технологиялары. Білім беру стандарты және құрылымы

-Жалпы білім беру мазмұнының құрылымы -білім беру стандарты Базистік оқу жоспары

-Білімдарлық бағдармалар -Қазіргі оқулық


3

2

20

Н5.1.5 Қ5.2.7

8

Тақырып 8.Дамыта оқыту технологиясы.

3

2
Н5.1.5 Қ5.2.6

9

Тақырып 9.Модульдік оқыту технологиясы.

3

1

10
10

Тақырып 10.Ұжымдық оқыту технологиясы

2

111

Тақырып 11.Іскерлік ойынның жүргізілу технологиясы.

Ойын технологиясы.2

1
Н5.1.7 Қ5.2.4

12

Тақырып 12. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.

2

1

10

Н5.1.8 Қ5.2.5

13

Тақырып 13. Әлеуметтік білімдарлық технология

3

1


Барлығы

30

15

90

2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

1 аралық білімді бағалауТақырыбы: Білім беру стандарты және құрылымы.

Тапсырма: Білімдарлық бағдармалар Қазіргі оқулық жұмыс формасының бір түрін сипаттау және оның тиімділігін дәлелдеу.

Реферат 2-3 бет. шрифт 14, интервал 1.

2 аралық білімді бағалау

Тақырып: Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама

Тапсырма: Бастауыш білім берудегі оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары, презентация (кемінде 15 слайд).

3. курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4. Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген. 3 – кесте
Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Ұпай саны

Білімді бақылау түрі

1

2

3

4
Аудиториялық сабақ үшін (дәріс) 1-7 апта бойынша

30
1 апта

Педагогикалық технология туралы түсінік.2 апта

Қазіргі таңдағы белгілі технологиялар түрлері. Педагоикалық технологияның түрлері.

40
3 апта

Педагогикалық технология түрлеріБӨЖ Қазақстан педагогтарының авторлық технологияларыЖ.Караев, Ж.Жанабаев,Т.Т.Галиев,Н.Н.Нурахметов

40

Ақпараттық жоба реферат

4 апта

Білім беру стандарты және құрылымы

-Жалпы білім беру мазмұнының құрылымы -білім беру стандарты Базистік оқу жоспары

-Білімдарлық бағдармалар -Қазіргі оқулық


40
5 апта

Педагогикалық жағдаяттар шешу. Оқушылардың әрекетін белсендіру және интенсивтендіру технологиялары.

Педагогикалық жағдаяттар шешу,

6 апта

Педагогикалық кроссворд. Ребус.

20
БӨЖ Педагогикалық технологиялардың даму динамикасы.

Дәстүрлі оқыту технологиялары
40
7 апта

Болон урдісіне түсінік беру-жаңа білім беру концепциясы (тұжырымдама)Межелік бақылау

90
1 аттестациялық аптада

300Аудиториялық сабақ үшін (дәріс)8-15 апта бойынша

30
8 апта


9 апта

Білім беру үрдісі

-білім беру қызметін үйымдастыру-сабақты тақырыптық жоспарлау

-оқыту рефлексиясы..Оқу процесіндегі кейс технологиялар


20
10 апта

Оқытудың жаңа инновациялық әдістері

-Бағдармалық оқыту-Дамытушылық оқыту-проблемалық оқыту-жеке тұлғалық оқыту

БӨЖ Авторлық әдістеме мектебі Авторлық әдістеме мектебінің технологиясы

-Шаталов В.Ф. әдістемесі-Еркін даму мектебі-методологиялық колледж

-өзін-өзі анықтау мектебі.В.К.Дьяченко топтық жұмыстар жүргізу технологиясы.


40

Тапсырма: слайд жасау11 апта

Шетел әдістемелері

-Сократ әдістемесі -М Монтессори жуйесі

-Вальдорф мектебі -Ертеңгі кун мектебі (Д.Ховард)

-Дальтон –жоспары және басқа оқыту жүйелер.40

конспект,

ауызша баяндау
12 апта

Дистанциялық оқыту технологиясы.,әдістемелер -дистанциялық оқыту типтері дистанциялық оқыту технологиясы

- дистанциялық оқыту формасыэлектрондық оқулық,білімдарлық веб-сайт.


13 апта

ЭссеБӨЖ Оқыту формалары.

Лекцияжэнесеминар,ісойындар,практикалықсабақтар,саяхат,үйітме,шеберхана,шығармашылық жұмыстарды қорғау,Бірінғай ұлттық тест (Б.Ұ.Т.)40

Ақпараттық баяндама жасаңыз

14 апта

Әлеуметтік білімдарлық технология

40
15 апта

Межелік бақылау-2

90
2 аттестациялық аптада

300
Емтихан үшін жалпы балл

400
Жалпы балл

10004 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

  1. Негізгі әдебиеттер


  1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ под ред. Е.С.Полат – М., 2002

  2. Политова С.И. Дозированные домашние задания по педагогической технологии В.М.Монахова. – Тверь, 2000

  3. Исламгулова С.К. Технологизация процесса обучения в школе: теория и опыт. // Практико-ориентированная монография методическое пособие. – Алматы,2003

  4. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика. // Под ред. Е.С.Полат. –М,2000

  5. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. – Ростов н/Д «Феникс», 2003.

  6. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М.,2001

  7. Буланова – Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушкин В.С., Сучков Г.В. Педагогические технологии. – Ростов н/Д,2003

  8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интесификации и эффективного управления УВП.М., 2005.

  9. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно- коммуникационных средств. – М., 2005.

  10. Селевко Г.К. Педагогические технологии развивающего обучения. – М.,2005.

  11. Селевко Г.К. Педагогические технологии авторских школ. – М., 2005

  12. Селевко Г.К.Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП. – М.,2005.

5.2 Қосымша әдебиет


5.2.1.Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. – М.: «Педогогический поиск»,2001

5.2.2 Ситаров В.А. Дидактика. – М.,2002

5.2.3 Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.,2002

5.2.4 Айсмонтас Б,Б. Педагогическая психология. – М.,2002

5.2.5 Айсмонтас Б.Б. Теория обучения. – М.,2002

5.2.6 Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. –М.,2000

5.2.7 Столяренко Л.Д., Самыгин С.Д. 100 экзаменационных ответов по пелагогике. – Ростов н/Д,2001

5.2.8 Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологии. – СПб,2002.


5.3 Интернет-ресурстар


   1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

5.3.2.http://www.i-u.ru/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/

5.3.3.http://www.koob.ru
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу