Здоровье населения республики казахстан и деятельность


Медицина және фармацевтика кадрларын қайта даярлау және біліктілік деңгейін арттыру көрсеткіштері (республикалық бюджет қаражаты есебінен)бет4/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131

Медицина және фармацевтика кадрларын қайта даярлау және біліктілік деңгейін арттыру көрсеткіштері (республикалық бюджет қаражаты есебінен)

Показатели повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров (за счет средств республиканского бюджета)…………………………………….................................................

92345


XIX. САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ

XIX. СЛУЖБА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ………………………………

Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметі ұйымдарының саны

Число организаций службы формирования здорового образа жизни………………………………………


93

349

Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметінің медицина кадрлары

Медицинские кадры службы формирования здорового образа жизни………………………………….


93-1

349


XX. ҚАН ҚЫЗМЕТІ


XX. СЛУЖБА КРОВИ……………………………………………………………………………………….
Қан қызметі жұмысының негізгі көрсеткіштері


Основные показатели деятельности службы крови …………………………………………………………..

94

353

Қысқартулар тізімі

Список сокращений


ОАӨҚ - Орталық Азия өңірі және Қазақстан

ЦАРК - Центрально-Азиатский регион и Казахстан

ДДҰ - Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ЕӨБ - Еуропа өңірлік бюросы

ЕРБ - Европейское региональное бюро

ТМД - Тәуелсіз мемлекеттер достастығы

СНГ - Содружество независимых государств

ЖТЖЖ – Жоғарғы тыныс жолдарының жіті жұқпалары

ОРВИ – Острые инфекции верхних дыхательных путей

ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі

МЗ - Министерство здравоохранения

ОАА - Орталық аудандық аурухана

ЦРБ - Центральная районная больница

АА - Аудандық аурухана

РБ - Районная больница

ААА – Ауданаралық аурухана

МРБ – Межрайонная больница

АУА - Ауылдық учаскелік аурухана

СУБ - Сельская участковая больница

АА - Ауылдық аурухана

СБ - Сельская больница

АДА – Ауылдық дәрігерлік амбулатория

СВА – Сельская врачебная амбулатория

ОДА – Отбасылық дәрігерлік амбулатория

СВА – Семейная врачебная амбулатория

СЭС – Санитарлық - эпидемиологиялық сараптама

СЭЭ – Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

МСЭҚ – Мемлекеттік санитарлық- эпидемиологиялық қадағалау

ГСЭН – Государственный сан.эпид. надзор

СЭҚК СЭС БҒЗО – Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және бақылау ғылыми зерттеу орталығы

НПЦ СЭЭ и М КСЭН – Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета госсанэпиднадзора

ФАП – Фельдшерлік – акушерлік пункт

ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт

ФП – Фельдшерлік пункт

ФП – Фельдшерский пункт

МП – Медициналық пункт

МП – Медицинский пункт

МҚ – Медицина қызметкері

МР – Медицинский работник

СӨСҚ – Салауатты өмір салтын қалыптастыру

ФЗОЖ – Формирование здорового образа жизни

ЖОО – Жоғары оқу орны

ВУЗ – Высшее учебное заведение

ООО – Орта оқу орны

СУЗ – Среднее учебное заведение

АЭС – Атом электр станциясы

АЭС – Атомная электростанция

БЦСА – Балалардың церебралдық сал ауруы

ДЦП – Детский церебральный паралич

ЖІС – Жатыр ішіндегі спираль

ВМС – Внутриматочная спираль

ҒЗИ –Ғылыми-зерттеу институты

НИИ – Научно-исследовательский институт

ҒО – Ғылыми орталық

НЦ – Научный центр

& - Осы жас және жоғары

& - Данный возраст и выше

қ.ә. – Қалалық әкімдік

г.а. – Городской акимат

Алматы қ.ә. * – Алматыдағы республикалық ұйымдар енгізілді

г.а. Алматы *– Включены республиканские организации г.Алматы

АИТВ – Адам иммунитеті тапшылығының вирусы

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека

ЖПД – Жалпы практика дәрігерлері

ВОП – Врачи общей практики

ОМҚ – орта медицина қызметкерлері

СМП – средний медперсонал

ҚО – қан орталығы

ЦК – центр крови

АЕҰ – Амбулаториялық-емханалық ұйымдар

АПО – Амбулаторно-поликлинические организации


I

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ

САНЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ҚОЗҒАЛЫСЫ

(Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің www.stat.gov.kz ресми интернет-ресурсының

деректері бойынша)
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(по данным официального интернет-ресурса

Агентства Республики Казахстан

по статистике www.stat.gov.kz )

1-кесте Таблица 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ 2013 жылдағы

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН в 2013 году

Барлық халық (мың адам) Все население (тыс.человек)
Барлығы

Всего


18&


15-17


0-14

Ұрпақты болу кезеңі*)

Репродуктивный период*)
жыл басына

на начало

01.01.2014

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2014

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2014

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2014

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

жыл басына

на начало

01.01.2014

жылдық орташа саны

среднегодовая численность

Қазақстан Республикасы

17160.8

17035.3

12009.5

11944.7

692.9

710.2

4458.4

4380.4

4580.9

4586.6

Pеспублика Казахстан

Ақмола

735.6

734.1

539.8

538.9

30.3

30.9

165.5

164.3

187.0

187.8

Акмолинская

Ақтөбе

808.9

802.4

572.3

568.7

33.2

34.2

203.4

199.5

226.8

227.4

Актюбинская

Алматы

1984.5

1965.6

1363.4

1353.1

78.8

81.0

542.3

531.5

522.9

522.5

Алматинская

Атырау

567.8

561.5

370.7

367.7

25.3

25.8

171.8

168.0

149.0

148.9

Атырауская

Б.Қазақстан

624.1

620.8

453.8

452.2

24.5

25.2

145.8

143.4

164.7

165.3

З-Казахстанская

Жамбыл

1084.5

1077.2

698.3

695.3

49.5

51.1

336.7

330.8

274.0

275.1

Жамбылская

Қарағанды

1369.7

1366.3

1016.9

1015.5

51.5

52.9

301.3

297.9

363.1

365.1

Карагандинская

Қостанай

880.7

880.4

678.7

678.6

31.1

31.9

170.9

169.9

234.5

236.3

Костанайская

Қызылорда

739.8

733.3

470.4

466.6

37.6

38.2

231.8

228.5

188.8

188.5

Кызылординская

Маңғыстау

587.4

577.5

373.2

368.3

26.7

26.9

187.5

182.3

156.3

155.2

Мангыстауская

О.Қазақстан

2733.3

2706.2

1652.9

1637.4

141.8

145.3

938.6

923.5

690.3

689.3

Ю-Казахстанская

Павлодар

752.8

750.8

570.0

569.3

26.0

26.8

156.8

154.7

201.5

203.1

Павлодарская

С.Қазақстан

575.8

577.6

439.4

441.1

21.1

21.7

115.3

114.8

140.8

142.6

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

1394.0

1393.8

1054.5

1055.7

48.8

50.5

290.7

287.6

358.8

361.9

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

814.4

796.4

593.0

583.8

23.6

24.0

197.8

188.6

251.6

249.3

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

1507.5

1491.4

1162.2

1152.5

43.1

43.8

302.2

295.1

470.8

468.3

г.а. АлматыДенсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу