Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет9/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   131

4-кесте Таблица 4


ҚАЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 1 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ

10 000 ТІРІ ТУҒАНДАРҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 10 000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ
Тыныс алу

ағзаларының аурулары

Заболевания

органов дыхания

оның ішінде:

ЖРВЖ, тұмау,

пневмония

в том числе ОРВИ, грипп, пневмония

Жұқпалы және

паразитарлы аурулар

Инфекционные и паразитарные заболевания

оның ішінде

в том числе
ішек жұқпалары

кишечные

инфекции

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

9.55

7.66

8.24

6.99

3.65

3.98

0.50

0.41

Pеспублика

КазахстанАқмола

7.45

6.96

6.70

6.19

1.49

5.42

0.00

1.55

Акмолинская

Ақтөбе

11.52

6.95

6.58

5.88

12.06

10.16

0.00

0.00

Актюбинская

Алматы

10.06

7.68

8.56

7.27

1.71

3.74

0.43

0.21

Алматинская

Атырау

6.42

4.38

3.85

3.76

1.93

4.38

0.00

0.00

Атырауская

Б.Қазақстан

14.49

7.88

14.49

7.10

3.22

3.94

0.00

0.00

З-Казахстанская

Жамбыл

7.03

4.51

5.97

3.47

3.51

2.43

1.41

0.35

Жамбылская

Қарағанды

8.57

5.67

6.12

4.86

0.82

3.24

0.41

0.41

Карагандинская

Қостанай

11.42

9.21

11.42

9.21

5.33

8.44

1.52

0.77

Костанайская

Қызылорда

9.39

11.13

8.41

9.61

6.43

8.09

0.49

0.51

Кызылординская

Маңғыстау

7.07

7.17

6.48

6.62

3.53

1.66

0.00

0.00

Мангыстауская

О.Қазақстан

11.48

8.36

10.99

7.74

5.24

3.12

0.75

0.75

Ю-Казахстанская

Павлодар

2.33

3.07

1.56

1.53

1.56

1.53

0.00

0.00

Павлодарская

С.Қазақстан

1.15

8.16

1.15

8.16

0.00

3.50

0.00

0.00

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

12.48

8.28

11.19

7.41

3.01

3.92

0.43

0.44

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

13.33

13.00

12.31

12.53

1.54

3.25

0.00

0.46

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

7.44

7.72

4.84

7.72

2.98

2.57

0.74

0.37

г.а. Алматы

4-кесте (жалғасы) Таблица 4 (продолжение)

ҚАЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 1 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ

10 000 ТІРІ ТУҒАНДАРҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 10 000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ


Туа біткен ауытқулар

Врожденные

аномалии

Перинаталды кезеңде пайда болатын жағдайлар

Состояния, возникающие в

перинатальном периоде

оның ішінде сепсис

в том числе сепсис

Жазатайым жағдайлар, жарақаттану мен уланулар

Несчастные случаи, травмы и отравления

Барлық себептерден қайтыс болғандар

Умерло

от всех причин
2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

25.83

20.88

76.98

64.41

5.09

4.68

5.83

5.62

134.41

113.00

Pеспублика

КазахстанАқмола

19.36

23.99

58.82

66.55

4.47

15.48

8.19

8.51

110.19

118.40

Акмолинская

Ақтөбе

27.42

20.85

60.87

51.34

0.00

0.53

3.84

2.67

134.89

113.90

Актюбинская

Алматы

17.97

16.40

63.76

48.37

1.93

1.66

7.06

6.44

115.97

92.80

Алматинская

Атырау

32.09

21.29

103.34

48.22

1.28

1.88

7.06

5.64

158.55

93.30

Атырауская

Б.Қазақстан

31.40

24.44

37.84

30.75

0.81

0.00

4.83

8.67

99.82

82.00

З-Казахстанская

Жамбыл

31.97

27.76

76.24

86.07

4.92

4.51

7.38

5.55

135.26

135.00

Жамбылская

Қарағанды

41.21

19.04

50.60

56.72

8.16

8.10

6.12

5.27

119.97

94.40

Карагандинская

Қостанай

31.99

25.31

81.49

62.13

19.80

13.04

8.38

7.67

146.99

121.20

Костанайская

Қызылорда

33.62

27.32

113.23

78.41

16.81

11.13

6.92

6.58

187.39

146.20

Кызылординская

Маңғыстау

20.61

14.90

82.46

59.59

9.42

6.62

2.36

2.76

126.05

94.90

Мангыстауская

О.Қазақстан

20.72

18.73

91.38

81.02

1.00

0.50

5.37

5.74

149.92

132.70

Ю-Казахстанская

Павлодар

20.22

23.77

53.66

39.10

3.11

2.30

5.44

4.60

92.54

87.40

Павлодарская

С.Қазақстан

24.11

18.64

72.32

67.58

4.59

11.65

4.59

2.33

110.21

107.20

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

37.86

33.57

92.50

69.32

1.72

3.92

7.31

8.28

161.77

132.10

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

29.74

22.74

53.85

42.24

7.69

1.86

5.64

7.43

112.31

93.30

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

14.51

10.66

87.81

80.14

11.53

12.87

2.60

1.47

125.76

105.50

г.а. Алматы

5-кесте Таблица 5

ТУҒАНДАҒЫ ӨМІРІНІҢ КҮТІЛЕТІН ҰЗАҚТЫҒЫ

(жас саны)

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ

(число лет)

Көрсеткіш есептелген кезең

Период, для которого вычислен показатель

Еркектер және әйелдер

Мужчины и женщины

Еркектер

Мужчины

Әйелдер

Женщины

1979 – 1980

67.0

61.6

71.9

1984 – 1986

67.7

62.2

72.7

1989 – 1990

68.6

63.8

73.1

1993 – 1994

66.8

60.7

71.1

1995

63.7

58.4

69.5

1996

64.0

58.5

70.0

1997

64.4

59.0

70.2

1998

64.4

59.0

70.4

1999

65.5

60.3

71.0

2000

65.4

59.8

71.3

2001

65.6

60.3

71.2

2002

66.1

60.8

71.6

2003

65.9

60.5

71.5

2004

66.14

60.57

71.98

2005

65.91

60.3

71.77

2006

66.19

60.55

72.03

2007

66.38

60.69

72.32

2008

67.11

61.91

72.43

2009

68.33

63.53

73.15

2010

68.45

63.55

73.41

2011

68.98

64.16

73.81

2012

69.61

64.84

74.33

2013

70.45

65.75

75.06

5-кесте (жалғасы) Таблица 5 (продолжение)

ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША ТУҒАНДАҒЫ ӨМІРІНІҢ КҮТІЛЕТІН ҰЗАҚТЫҒЫ *)

(жас саны) 2013 жыл

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ ПО РЕГИОНАМ *)

( число лет ) 2013 год

Барлығы Всего
Еркектер және

әйелдер

Мужчины и

женщины

оның ішінде

в том числе
еркектер

мужчины

әйелдер

женщины

Қазақстан Республикасы

70.45

65.75

75.06

Pеспублика Казахстан

Ақмола

68.28

63.41

73.27

Акмолинская

Ақтөбе

71.10

66.12

76.01

Актюбинская

Алматы

70.71

66.66

75.00

Алматинская

Атырау

70.68

65.66

75.80

Атырауская

Б.Қазақстан

70.21

65.11

75.32

З-Казахстанская

Жамбыл

69.73

65.29

74.17

Жамбылская

Қарағанды

68.98

63.74

74.03

Карагандинская

Қостанай

69.59

64.49

74.70

Костанайская

Қызылорда

70.62

66.48

74.95

Кызылординская

Маңғыстау

71.68

67.75

75.67

Мангыстауская

О.Қазақстан

70.69

66.79

74.68

Ю-Казахстанская

Павлодар

70.19

65.12

74.97

Павлодарская

С.Қазақстан

68.08

62.58

73.90

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

69.49

64.16

74.89

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

74.29

70.63

77.53

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

73.65

68.95

77.74

г.а. Алматы

Еркектер және

әйелдер

Мужчины и

женщины

оның ішінде

в том числе
еркектер

мужчины

әйелдер

женщины

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

70.55

70.33

65.45

66.14

75.26

74.79

Pеспублика

КазахстанАқмола

67.83

68.63

62.56

64.24

73.00

73.46

Акмолинская

Ақтөбе

71.15

71.07

66.07

66.21

75.92

76.51

Актюбинская

Алматы

69.13

71.26

64.30

67.43

74.11

75.37

Алматинская

Атырау

70.20

71.22

64.76

66.81

75.53

76.73

Атырауская

Б.Қазақстан

70.09

70.39

64.42

65.97

75.66

75.12

З-Казахстанская

Жамбыл

68.76

70.48

63.76

66.47

73.67

74.72

Жамбылская

Қарағанды

68.83

69.37

63.43

64.87

73.91

74.46

Карагандинская

Қостанай

70.12

69.02

64.46

64.53

75.51

73.84

Костанайская

Қызылорда

70.16

71.07

65.28

67.52

75.09

75.02

Кызылординская

Маңғыстау

70.90

72.93

66.81

69.11

74.97

77.08

Мангыстауская

О.Қазақстан

69.65

71.50

65.38

67.78

73.79

75.42

Ю-Казахстанская

Павлодар

70.58

69.41

65.32

65.03

75.34

74.37

Павлодарская

С.Қазақстан

68.85

67.63

63.07

62.89

74.96

73.16

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

69.57

69.35

63.77

64.61

75.03

74.68

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

74.29

0.00

70.63

0.00

77.53

0.00

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

73.65

0.00

68.95

0.00

77.74

0.00

г.а. Алматы

Ескертпе: *) Туған ұрпақтың бір адамының осы ұрпақтың бүкіл ғұмырында әрбір жастағы өлім деңгейі осы көрсеткіш

есептелген жылдардағыдай сақталғанда өмір сүретін орташа жас саны.

Примечание: *) Число лет, которое предстоит прожить в среднем родившимся в данный период, если на протяжении

их жизни уровень смертности в каждом возрасте остается таким же, каким он был в эти годы.

Денсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу