1. Қасқасу шатқалының орналасуы мен табиғат жағдайы


Қасқасу шатқалы флорасының ірі тұқымдастарындағы туыстар мен түрлердіңбет2/7
Дата29.01.2018
өлшемі2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қасқасу шатқалы флорасының ірі тұқымдастарындағы туыстар мен түрлердің саны

3-кесте
Тұқымдастар

Туыстардың саны

Түрлердің саны

Жалпы түр санынан % мөлшері.

1

Asteraceae

42

78

11,09

2

Роасеае

34

66

9,3

3

Brassicaceae

34

65

9,2

4

Fabaceae

22

58

9,2

5

Lamiaceae

22

55

7,8

6

Rosaceae

23

49

6,9

7

Apiaceae

19

298

Coryophyllaceae

13

24

3,4

Жалпы тексеріліп отырған территорияда 9 тұқымдас 24-тен 78 түрге дейін, 5 тұқымдас 17-ден 9 түрге дейін, 19 тұқымдас 7-ден 4 түрге дейін, 52 тұқымдас 3-тен 1 түрге дейін біріктіретіндігі анықталды.

Түрлер санының аздығына қарамастан Қасқасу шатқалы флорасының флористикалық спектрі Батыс Тянь-Шань тау жүйесіне сәйкес келеді.
Қасқасу шатқалы флорасының ең ірі туыстары.

4-кесте
Туыстар

Түрлердің саны

Жалпы түрлер санымен % мөлшері.

1

Astragalus

18

2,5

2

Dracocepkalum

11

1,5

3

Cousinia

10

1,4

4

Allium

8

1,1

5

Rosa

8

1,1

6

Scutellaria

8

1,1

7

Oxytropis

7

0,9

8

Euphorbia

7

0,9

Қасқасу шатқалында кездесетін 369 туыстың 8 туысынан 4-кестеде көрсетілгендей 7 түрден 18 түрге дейін біріккендігін айтуға болады.

Сонымен Қасқасу шатқалы флорасы түрлер санының аздығымен сипатталады. Жалпы зерттеліп отырған территория флористикалық спектрі бойынша Батыс Тянь-Шаньның басқа аудандарынан аса ерекшеленбейді.


3.2.Қасқасу шатқалы флорасының тіршілік формасы.

5-кесте
Тіршілік формасы

саны

Жалпы түрлер санынан % мөлшері

1

Ағаш.

17

2,4

2

Бүта.

37

5,2

3

Жартылай бүта

22

3,1

4

Шөптесін өсімдіктер.5

а)Көп жылдық

439

62,4

6

б)Екі жылдық

38

5,4

7

в)Бір жылдық

150

21,3
Барлығы:

703

100


3.3. Қасқасу флорасының конспектісі. Athyriacea Alst -Конедыжниковые - Таға тұқымдасы
1. Cystopteris filix fragilis (L) Borbas - Пузырник ломкий - мортылдақ. Көп жылдық. Таудың бүталы белдеулерінде, көлеңкелі жартастарда, сондай-ақбұлақ жағаларында өседі.

Спора: VII-VIII.


Thelypteridaceae Pichi sermolii - Телиптерисовые - Аратісті тұқымдасы.
2. Thelypteris palustris Schott - Телиптерис болотный - Батпақты аратіс Көп жылдық. Бұлақ жағаларында жиі кездеседі.

Спора: VII-VIII


Aspidiaceae Mett ex Frank - Аспидиевые тұқымдасы
3. Dryopteris filix mas Shott - Щитовник мужской - Еркек усасыр. Көп жылдық. Көлеңкелі аралас ормандар мен шыршалы ормандарда, сол секілді жартас түбінде және тасты топырақта өседі. Шаруашылық маңызы: Тамырсабағы - фильмариннің қайнар көзі.

4. Polystichum lonchitis (h) Rotch - Многорядник копьевидный. Көп жылдық. Жартаста, тастардың арасында, альпі және субальпі белдеулерінің көлеңкелі жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.
Aspleniaceae Mett ex Frank - Костенцовые - Қалампыршөп тұқымдасы
5. Asplenium trichomanes L - Костенец волосовидный - Қалампыршөп. Көп жылдық. Көбінесе көлеңкелі жерде, субальпіге дейін жартас сызатында өседі.

Спора: VI-VIII.

6. A. viride Huds - К. зеленый - Жасыл қалампыршөп.

Көп жылдық. Субальпіге дейін көлеңкелі жерлерде кездеседі, сондай-ақ жартас сызаттарында өседі.

Спора: VII-VIII.

7. A. ruta - muraria L - К. рута постенная - қалампыршөп. Көп жылдық. Көлеңкелі және ылғалды жерлерде өседі, сонымен қатар жартас сызаттарында кездеседі, тасты бөктерде өседі.

Спора: VI-VIII.

8. Ceterach officinaram Willd - Скребница обыкновенная - Кәдімгі тарақшөп. Көп жылдық. Құрғақ жартас сызаттарында, таудың төменгі беткейінде, альпіге дейінгі белдеуде өседі.

Спора: VII-VIII.
Sinopteridaceae Koidz - Синоптерисовые тұқымдасы
9. Cheilanthes persica Mett ex Kuhn - Краскучник иранский - Иран ызбаны. Көп жылдық. Жартас сызаттарында, далалы және таудың төменгі бөлімінің шөлді жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.


Adiantaceae ching - Адиантовые - Сүмбіл тұқымдасы
10. Adianthum capillus veneris L - Адиантум венерин волос. Көп жылдық. Ылғалды суармалы жартастарда, сарқырама астында және тау өзені мен жылға жағалауларында өседі. Оранжериялар мен бөлмелерде өсіріледі.
Polypodiaceae Bercht. et Presl - Многоножковые (настоящие папоротники) - Нағыз усасырлар тұқымдасы
11. Polypodium vulgare L - Многоножка обыкновенная, сладкий корень -Кәдімгі қырықаяқ, тәтті тамыр. Көп жылдық. Сызаттарда, жартаста, тау беткейлерінде, көлеңкелі ормандарда, альпіге дейінгі белдеулерде өседі.

Спора: VII-VIII.


Ophioglossaceae Agardn - Ужовниковые - Жылантіл тұқымдасы.
12. Ophioglossum vulgatum L. - Ужовник обыкновенный - Кәдімгі жылантіл. Көп жылдық. Дымқыл шалшықтанған шалғындықта, өзен және көл жағалауларында өседі.

Спора: VII-VIII.

13. Botrychium lunaria (L) Sw - Гроздовник полулунный - Жарты айлы шоқшабас. Көп жылдық. Қысқа шөпті шалғындықтарда, тау беткейлерінде және альпі белдеуінің тасты шалшықтарында өседі.

Спора: VI-VII


Eguisetaceae Rich ex DC - Хвощевые - Қырықбуын тұқымдасы
14. Eguisetum arvense L. - Дала қырықбуыны. Көп жылдық. Өзен және жылға жағалауларында, дымқыл шалғындықта, батпақ шеттерінде, арамшөп ретінде таста жиі өседі.

Спора: IV-V

Шаруашылық маңызы: дәрілік және тағамдық.

15. Е. ramosissimum Desf- X. Ветвистый - Бұтақты қ. Көп жылдық. Далалы және тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында, құмды, құрғақ жерлерде өседі.

Спора: V-VII.

16. Е. hiemale L - X. Зимующий. Көп жылдық. Аралас ормандарда, таста және құмды бөктерде, орман өзендерінің жағалауларында өседі.

Спора: VI-VIII.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, металдарды, ағашты жылтырату және тазарту үшін пайдаланады.


Cupressaceae Barte - Кипарисовые - Сауыр ағашы тұқымдасы
17. Jimiperus turkestaniko Kom. - Можжевельник туркестанский -Түркістан аршасы. Балғын аршасы. Көп жылдық. Таудың альпілік, субальпілік және жоғарғы орманды шеттерінде өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

18. J. seravschanica Kom - М. Зеравшанский - Зеравшан аршасы. Көп жылдық. Құрғақ таулы бөктерде, сондай-ақ төменгі және ортаңғы белдеулерде өседі.

VI-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жақсы ағаш береді, беткейлерді орнықтыруға, эрозияға қарсы қолданады.

19. J.semiqlobosa Regel - М. Полушаровидный - Жарты шартәріздес аршасы. Көп жылдық. Құрғақ тау бауырларында өседі, үлкен топтарда сирек кездеседі.

VII-VIII гүлдейді

Шарушылық маңызы: Ағаштарынан қаламдар жасауға, шыбықтарынан эфир майларын алуға.


Ephederaceae Dumort - Эфедровые - Қылша тұқымдасы
20. Ephedra redeliana Florin - Хвойник Регелевский – Қылша. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеулерінің тасты беткейлерінде, тау өзендерінің жағасында өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

21. Е. eguisetina Bunge - X. Хвощевый - Қырықбуын қ., Тау қ. Көп жылдық. Таудың төменгі, ортаңғы белдеулерінің оңтүстік тасты беткейлерінде өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамындағы дәрілік алколоид - эфедринді шығарып алуға басты шикізат болады.
Typhaceae Juss. - Рогозовые - Қоға тұқымдасы
22. Турһа latifolia L - Рогоз щироколистый - Жалпақ жапырақты қоға, май қоға, жекен. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, батпақта, арық шеттерінде өседі.

VI - VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Қоректік, крахмал ұстаушы, техникалық.

23. Т. angustifolio L - Р. узколистый - Жіңішке жапырақты қ. Айыл қ. Таста қоға, қара қоға, алқоя.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, крахмал ұстаушы, қоректік.

24. Т. minima Funck - Р. малый - Қоға.

Көп жылдық. Өзен, көл, батпақ жағалауларында өседі.

VI-VIII. гүлдейді.
Potomogetonaceae Dumort - Рдестовые - Шалаң тұқымдасы.
25. Potomogeton pectinatus L. - Рдест гребенчатый - Тарақ бас шалаң, қазоты. Көп жылдық. Өзен шығанақтарында, тұщы көлде 20 см-ден 5-6 метрге дейінгі тереңдік суда өседі.

26. P. pusillus L - Р. маленький - Кішкентай шалаң. Көп жылдық. Өзендерде, көлдерде, тоған суларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.
Juncaginaceae Rich - Ситниковидные -Елекшөп тұқымдасы.
27. Triglochin maritimum L - Триостренин приморский. Көп жылдық. Көл, өзен жағалауларында, дымқыл шалғындықта өседі.

V-VIII. гүлдейді.


Alismataceae Vent - Частуховые - Кербезгүл тұқымдасы.
28. Alisma plantago aguatica L - Частуха подорожниковая - Бақа жапырақ тәрізді кербезгүл. Көп жылдық. Әртүрлі суқоймалардың жағалауларында өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, емдік.

29. Sagittario sagittifolia L. - Стрелонист стрелонистный - Жебежапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суларда, жағалауларда, түйықталған немесе азғана ағатын су қоймаларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Қоректік, құрамында крахмал бар

30. S. trifolia L. - С. трилистый - Үш жапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суда, жағалауларда тоқтап тұрған және аз ғана ағатын суқоймаларында өседі.

VI -VIII. гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Қоректік өсімдік, бұтақтарының құрамында крахмал өте көп.
Butomaceae Rich - Сусаковые - Теңгебас тұқымдасы.
31. Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный - Шатыршалы теңгебас, ақшұнақ, акшоқан. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, өзеннің дымқыл жағалауларында, жиі суда өседі.

V- VIII. гүлдейді. VI - XI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында крахмал бар, қоректік.
Роасеае - Мятликовые - Коңырбас, қоңырат тұқымдасы.
32. Imperata cylindrica (L) Beaw - Императа цилиндрическая

Көп жылдық. Құмда, өзен, арық жағалауларында және дымқыл тұзсыз

шалғындықта өседі.

IV - V. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық (төм. сапада.), сәндік.

33. Erianthus ravennae (L) Beaw - Эриантус равенский - Теңбе-тең қарақамыс. Көп жылдық. Өзен алқаптарында, көл және арық жағалауларында өседі.

VII - VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық, техникалық, құрылыстық.

34. Bothriochloa ischaemum (L) Keng - Бородая кровоостанавливающий -Қантияр бозшағыл. Көп жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде және қыраттарында өседі, көбінесе жазық далаларда кездеседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

35. Achnatherum caragana (Trin) L. - Чий лисий – Ши. Көп жылдық. Құрғақ алқаптарда, ұсақтасты және батпақты жерлерде және далалы, шөлейт жерлерде өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

36. Stipa capillata L. - Ковыль волосотик (тырса) - Қылқан боз. Көп жылдық. Шалғындықта және тау даласында өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

37. Milium vernale Bieb - Бор весений - Көктем тарышығы. Бір жылдық. Тау шалғындықтарында және бұталы жерлерде өседі.

IV -VI гүлдейді

38. М. effusum L. - Б. раскидистый - Шашыраңқы тарышығы.

Көп жылдық. Таудың орман белдеулерінде және субальпілік шалғындықта өседі.

VI - VIII. гүлдейді

39. Phleim paniculatum Huds - Тимофеевка метельчатая - Шашақты атқонақ. Бір жылдық. Даланың құрғақ бөктерінде және құрғақ шалғындықта өседі.

VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем - шөп

40. P. Phleoides (L) Karst - Т. степная - Далалық атқонақ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада және таудың тасты бөктерінде өседі.

V -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жақсы жем-шөп

41. Alopecurus arundinaceum Poir (A. Venticosus Pers) - Лисохвост тростниковый – Түлкі құйрық. Көп жылдық. Шығанақты және күн түсетін шалғындықта, өзен және жылға жағалауларында өседі.

V -VII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: жем-шөп.

42. A. pratensis L. (A. Songaricus (schrenk) V. Petrov) - Л. луговой -Шалғындық т. Көп жылдық. Альпі және субальпі шалғындығында өседі.

V –VI гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жоғары сападағы жем-шөп

43. A. myosuroides Huds - Л. мышехвостый

Бір жылдық. Арықтың шеттерінде және жылға жағалауында өседі, кейде арамшөп түрінде кездеседі.

V –VI гүлдейді

44. Agrostis subaristata Aitch, et Hemsl - Полевица остистая - Қылтанақты суоты. Көп жылдық. Дымқыл жерлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI -VIII гүлдейді

45. A. hissarica Roshev - П. гиссарская - Гиссар с. Көп жылдық. Субальпі белдеуінде, шалғындықта және тау өзендерінің жағалауында өседі.

VII -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

46. A. gigantea Poth (A. Alba L, Cihna karatavirnsis Pave) - П. гигантская -Алып с. Көп жылдық. Ылғалды жерлерде, жылға жағалай шалғындықта, өзен арналарында өседі.

VI - VIII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп.

47. Calamagrostis pseudophragmites (Hall, fil,) kal. (C.glausa(M.Bieb) - Вейник ложнотростниковый - Жалған қамыс айрауық. Көп жылдық. Құмды қыртыста, өзен, көл, арық жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

48. Avena sativa L. - Овес посевной - Егістік сұлы. Бір жылдық. Егістіктегі бидайда арамшөп ретінде өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Бағалы жем-шөп, мәдени өсімдік.

49. A. fatcea - О. пустой. Овсюг - Қарасұлы.

Бір жылдық. Егістікте мәдени астық болып басым өседі.

V -VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

50. Phragmites australis (Cav) rin. ex Stend.(Ph. Communis Trin) - Тростник обыкновенный - Кәдімгі қамыс, Құрақ. Көп жылдық. Көп, жылға жағалауларында тоғай жасай өседі, шығанақты шалғындықта, өзеннің құйылысында өседі.

VII - X гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

51 .Ph. altissimus (Kunth) - Т. гигантский - Алып қ. Көп жылдық. Шалшықтанған жағалауда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

52. Eragrostis pilosa (L) Beauv - Полевичка волосистая - Түкті шитары Бір жылдық. Өзен және су қоймаларының құмды жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

53. Е. minor Host - П. малая - Кіші шитары. Бір жылдық. Құмды және шалшықты бөктерде өседі, сондай-ақ арық және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, мәдени.

54. К. cristata Domin - Т. гребенчатый - Дұғаш. Көп жылдық. Далада, далалы бөктерде, далалы шалғындықтарда, субальпі белдеулеріне дейінгі жерлерде өседі.

55. Melica altissima L. - Перковник высокий - Биік шағырбидай. Көп жылдық. Бұталы тоғайларда өседі.

VI-VII гүлдейді.

56. Aeluropus repens Pad - Прибережница ползучая - Жатаған ажырық. Көп жылдық. Тұзды құмда өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп

57. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная - Жима тарғақ. Көп жылдық. Субальпіге дейінгі белдеуде шығанақты шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

ІІІаруашылық маңызы: Жем шөп.

58. Selerochloa dura Beauv - Жестоколосница твердая - Қатты егеубас. Бір жылдық. Көшеде, арықта, қоныс орындарында өседі.

IV-VI гүлдейді және жеміс салады.

59. Роа bulbosa L. - Мятлик луковичный - Жуашықты коңырбас. Көп жылдық. Балшықты тау бөктерінде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

60. P. pratensis L. - М. луговой - Шалғындық қоңырбас. Көп жылдық. Бұталы жерлерде және шалғындықта, жылғада және арықта өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

61. P. angustifolia L. - М. узколистый - Жіңішке жапырақты қ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада, тау бөктерінде өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

62. P. nemoralis L. - М. лесной - Орман қ. Көп жылдық. Шалғындықта және бұталы жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

63. P. stepposa Roshev - М. степной - Далалы қ. Көп жылдық. Құрғақ дал алы бөктерлерде және тау далаларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

64.Glyceria plicata Files - Манник складчатый - қатпарлы миядән. Көп жылдық. Судың, су қоймаларының жағалауларында және суда өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

65. Festura valesiaca Goudin - Овсяница валезийская - Бетеге Көп жылдық. Далада, Құрғақ, далалы шалғындықта және далалы бөктерде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

66. Ғ. pratensis Huds - О. луговая - Шалғындық бетеге. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта және өзен, жылға жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

67.F. regeliana Pavl. - О. Гегелевская - Регелев бетегесі. Көп жылдық. Дымқыл шалғындыкта, егістікте және өзен мен жылға арналарында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

68.Ғ. gigantea Vill - О. гигантская - Нар бетеге. Көп жылдық. Ормандарда, бұталардың арасында және биік шөпті тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

69.Vulpia persica V.Krecz. etbobr - Вульпия иранская - Иран ілбісі. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

70.Nordurus Krauser V. Kreczt Bobr - Белоусник краузе - Аққылтан Бір жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде және шөлейтті тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

71 .N. orientalis Boiss L. - Б. восточный - Шығыс а. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөетерінде және таудың төменгі белдеуінде өседі.

IV-V гүлдейді.

72.Loliun temulentum - Плевел опьяняющий - Үйбидайық Бір жылдық. Мекендерде жиі егістік жерлерде жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді.

73.L. pevenne L. - П. многолетный - Көп жылдық ү.. Көп жылдық. Егістікте, бау-бақшаларда, арықтың жағаларында, Құрғақ, ашық беткейлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

74.Bromopsis inermis Halub - Кострец безостый. Көп жылдық. Далалы шалғындықтарда, ұсақ тасты және тасты бөктерде және өзен аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

75. В. turkestanica Halub - К. Туркестанский Көп жылдық. Биіктаулы тасты бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жайылымдық өсімдік.

76.Bromus secalimes L - Костер ржаной - қарабидайлы арпабас. Бір жылдық. Егістікте тек қана арамшөп болып өседі.

VI-VII гүлдейді.

77.В. oxyodon Schrenk - К. Острозубый – Арпабас. Бір жылдық. Тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде, егістікте арамшөп болып өседі.

IV-VI гүлдейді.

78.В. lanceolotus Roth - К. Латцетный. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде жабайы арамшөп болып өседі.

V-VII гүлдейді.

79.В. danthoniae Trin - К. Дантона - Дантон а. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерде, құмда, тау бөктерінде өседі, егістікте жабайы түрде кездеседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

SO.Boissiera sguarrosa (Saland) Nevski - Буассьера растопыренная -Талпиған буассьера. Бір жылдық. Шөлейтті далада және тасты тау беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді.

81.Henrardia glabriglumis (Nevski) Ovcr,(Pholiurus glabriglumis Neveski) -Генрардия голочешуйная. Бір жылдық. Тасты, Құрғақ бөктерде өседі. V-VII гүлдейді және жеміс салады.

82.Brachypodium pinnatum (L) Beaw - Коротконожка перистая -Шебершөп. Көп жылдық. Орманды, бұталы далады, шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

83.Agropyron fragile P. Candargy - Пырей ломкий - Сынақ бидайық. Көп жылдық. Тегіс құмды далалы жерлерде, құмда өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

84.A. pectinatum (Bieb) Beaw.(A. Pectinifonne Rolm, et. Schult, A.karataviense Pavl). - П. гребневидный - Тарақ бидайық. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, тау бөктерінде, төбелерде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

85.A. cristatum L. - П. житняк - Еркекшөп. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, дала беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

86.Elytrigia trichophora Nevski - Элитригия волосоносная. Көп жылдық. Далалы жерлерде, тасты беткейлерде, бұталардың арасында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

87.Е. repens Nevski - Э. ползучая

Көп жылдық. Далалы жерлерде, шалғындықта, жиі егістікте жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

88.Eremopyrum tritirceum Nevski - Мортук пшеничный – Мортық. Бір жылдық. Шөлейтті, далалы жерлерде, қүмды және тасты топырақтарда өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

89.Е. orientale Jaub et Spach M. восточный - Шығыс мортығы. Бір жылдық. Оңтүстік шөлейтті далалы жерлерде, Құрғақ беткейлерде, тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

90.Algilops cylindrica Host - Эгилопс цилиндрический - Қылтаншөп. Бір жылдық. Құмды топырақта, өзен аңғарларында өседі. Егістікте жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

91 .А1. Triuhcialis L - Э. трехдюмовый. Бір жылдық. Таудың төменгі жағында сазды топырақта өседі.

V-VI гүлдейді.

92.Heteranthelium piliferum Hochst - Разноколосочник волосоносный. Бір жылдық. Таудың оңтүстік төменгі белдеуінде, құрғақ, тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

93. Elymus macrolepis Drob - Волоснец крупночешуйный – Қияқ. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеуінің тасты бөктерінде және тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

94. Е. tianschanicus Czer. - В. тяньшаньский - Тяныпань қияғы. Көп жылдық. Таудың төменгі және жоғарғы белдеуінің тасты, құрғақ беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

95.Е. dahuricus Turcz. ex Griseb - В даурский. Көп жылдық. Таудың орташа белдеуіне дейін тау аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

96.Hordeum bulbosum L. - Ячмень луковичный – Арпа. Көп жылдық. Оңтүстік даланың құрғақ беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, азықтық.

97.Н. geniculatum All - Я. коленчатый - Арпа Бір жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

98.Н. spontaneum С. Носһ - Я. дикий - Жабайы арпа. Бір жылдық. Таудың оңтүстік бөктерінде құрғақ жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

99.Taeniatherum crinitum Nevski - Лентоостник длинноволосый. Ұзын шашты таспамұрт. Бір жылдық. Тау бөктерінің Құрғақ және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп, қатты ұшымен жануарлардың ауызы мен терісіне зақым келтіреді.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет