5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойыншабет1/75
Дата25.08.2017
өлшемі11.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ
5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша

оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 03.02.2010 жылғы АБ №0137434 мемлекеттік лицензиясына 03.02.2010 жылғы №0111038 қосымшасы негізінде білім беру қызметін жүзеге асырады.

Берілетін дәреже: 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавр

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Талапкерлердің дайындық деңгейіне және қабылдау, бағалау нормаларына қойылатын талаптар. Абитуренттердің алдыңғы білім деңгейі- орта білім, бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білім. Абитуренттің орта білім туралы, бастауыш кәсіптік немесе орта кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы керек. Қабылдау сынағы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдау үлгі (типтік) ережелеріне сәйкес белгіленеді.

Өзге жоғарғы оқу орындарынан ауысқан жағдайда бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Бакалавр кең түрде іргелі және практикалық дайындығын үйлестіре білуі, өз мамандығын еркін меңгеруі, өз білімін үздіксіз толықтырып отыруы, педагогикалық әрекетті ұйымдастыру қағидаларын іс жүзінді жетекшілікке алуы, педагогикалық үрдісті басқарудың жетекші әдістерін игеруі тиіс. Бастауыш мектеп пәндерін оқу барысында оқушылардың әрекетін және олардың «оқытушы-оқушы» жүйесіндегі өзара қатынасын ұйымдастыра білуі қажет.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы (бір жылдағы ECTS кредиті- 58- 60):

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 16 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-234 кредит)

Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойыншаЖалпы білім беретін пәндер

33

50
Міндетті компонент

33

50

KT 1101

Қазақстан тарихы


3
Fil 2102

Философия

3
ShT 1103

Шетел тілі

6
K(O)T 1104

Қазақ (орыс) тілі


6
Inf 1105

Информатика

3
Eko 1106

Экология және тұрақты даму

2
AL2107

Әлеуметтану

2
Ss2108

Саясаттану

2
Ektn2109

Экономикалық теория негіздері

2
KN2110

Құқық негіздері

2
OTKN2111

Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері

2Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

PMK 1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1
Ped 2202

Педагогика

3
Etn 2203

Этнопедагогика

2
PAD 1204

Психология және адам дамуы

3
OOT 2205

Өзін-өзі тану

2
ZhEFMDG 2206

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

2
KK(O)t 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2
KBShT 3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2
KPT 3209

Қазіргі педагогикалық технология

3Таңдау компоненті

44

66

D 2201

1.Дидактика

3
ZhPN 2201

2.Жалпы педагогика негіздері

ShKMOTPUA

4202


1. Шағын комплектілі мектепте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру әдістемесі

3
OTTT 4202

2.Отбасы тәрбиесінің теориясы мен технологиясы

ZhEP 2203

1.Жас ерекшелік психологиясы

3
ZhP 2203

2.Жалпы психология

KMUKA 3204


1.Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі

3
ShKMMO 3204

2.Шағын комплектілі мектепте математиканы оқыту

BA 3205

1.Балалар әдебиеті

3
KAA 3205

2.Қазіргі әдеби ағым

MTTA 3206

1.Мәтінге тілдік талдау әдістемесі

3
MOUA 3206

2.Мәнерлеп оқуға үйрету әдістемесі

PT 4207

1.Педагогика тарихы

3
TT 4207

2.Тәрбие теориясы

KKT 1208

1.Қазіргі қазақ тілі

4
KG 1208

2.Қызықты грамматика

ZhN 1209

1.Жаратылыстану негіздері

4
AT 1209

2.Айналамен таныстыру

ShOUA 3210

1.Шешендік өнерге үйрету әдістемесі

3
ASMOD 3210

2.Ауызекі сөйлеу мәдениеті мен ой дәлдігі

MBKN 1211

1.Математиканың бастауыш курс негіздері

3
MSTZhZh 1211

2.Математикадан сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстар

BSDOTT 2212


1.Бастауыш сыныпта дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы

3
DDMZhA 2212

2.Дүниетанудан дидактикалық материалдар жасау әдістемесі

KPT 2213

1.Қазіргі педагогикалық технология

3
OPATKA 2213

2.Оқу процесінде ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі

PSh 2214

1.Педагогикалық шеберлік

3
PM 2214

2.Педагогикалық менеджмент
Кәсіптендіру пәндері

32

48
Міндетті компонент

5

8

TZhTA 3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2
PSh 3302

Педагогикалық шеберлік

3Таңдау компоненті

27

41

BMMTTT 3301


1.Бастауыш мектепте музыка тәрбиесі теориясы мен технологиясы

3
BXT 3301

2.Вокалды хор тәрбиесі

BMEOTTP 3302


1.Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы практикумы

3
OOTAZhA 3302

2.Ою-өрнек түрлерімен апликация жасау әдістемесі

BMBOTTP 3303


1.Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы практикумы

3
TMTKZh 3303

2.Табиғи материалдардан көркем композиция жасау

BMShTOTT 4304


1.Бастауыш мектепте шетел тілін оқыту теориясы мен технологиясы

3
ShTIKZhA 4304

2.Шет тілінде іс-қағаздар жүргізу әдістемесі

GPZA 3305

1.Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістемесі

3
GZNMO 3305

2.Ғылыми зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу

BMDTOTT 4306


1.Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқыту теориясы мен технологиясы

3
TMNA 4306

2.Тән мәдениетінің теориясы мен әдістемесі

BSOZhOA 4307

1.Бастауыш сынып оқушыларын жазуға үйрету әдістемесі

3
KZhOA 4307

2.Көркем жазуға үйрету әдістемесі

MA 2308

1.Музыкалық аспап

3
SK 2308

2.Сүйемелдеу класы

LEShA 4309

1.Логикалық есептер шығару әдістемесі

3
TEZhZhA 4309

2.Текстілі есептермен жұмыс жасау әдістемесі
Жалпы кредит саны

129

194
  1. Бақылау түрі : емтихан


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Қазақстан тарихыПәннің коды: КТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 1- оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Мусабаева А.

Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.

Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда» үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.

2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.

3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992

5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992

6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993

7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.

8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.

9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992

10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990

11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.

12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж

13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г

14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж

15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г

16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

ФилософияПәннің коды: Fil 2106

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті

Дәріс беруші: аға оқытушы Рысқұлова Г.

Пәннің мақсаты: Студенттерде философияық білім негіздері, дүние кұрылымы, дүниедегі адамның ролі мен орны туралы түсініктер қалыптастыру. Болмыс, ойлау, таным, адам мен дүниенің мәні мәселерін талдау. Адамның өзін-өзі тануында, ақпараттандыру мен жаћанданумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелерді талдаудағы философиялық білімнің ролін түсіну. Қазіргі қоғамдағы тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігінің мәнін ашу, тарихи оқиғаларды сыни көзқарас тұрғысынан талдау қабілетін жетілдіру.

Пререквизит: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мәдениеттану, Адам және қоғам.

Курстың мазмұны: Әлемдік және Отандық философия тарихы, әр алуан философиялық ілімдер. Философия мәдениет феномені ретінде, оның мәдени тарихы контексі. Болмыс философиясы, болмыс және бейболмыс мәселесі. Материя өмір сүру тәсілдері мен формалары. Сана және таным философиясы, таным методологиясы. Диалектиканың тарихи типтері және оның категориялары. Ғылым философиясы. Философиялық антропология, адам өмірінің бірегейлігі. Қоғам феномені, оның әлеуметтік құрылымы мен динамикасы. Жаћандық мәселелер философиясы.

Негізгі әдебиеттер:

  1. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005

  2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005

  3. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000.

4. Философиялық сөздік. – А., 1996.

5. Әбішев К. Философия. – А., 2001.Қосымша әдебиеттер:

1. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999.

2. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. – А., 2004.

3. Философия. Қ.Тұрғынбаев. Алматы 2001.

4. Кішібеков Д., Сыдықов К. Философия. – А., 2005.

5.Алтаев Ж., Ғабитов Т. Философия және мәдениеттану. – А., 1998.

6. Бұқаралық ақпарат құралдары, мерзімді басылымдар, интернет деректері

Интернет-ресурсы


1

http://www.philos.msu.ru/libfile

Философиялық қайнар көздері

2

http://www.yanko.lib.ru/gum.html

Философиялық түп негіздері

3

http://filosof.historic.ru/ -

Философиялық әдебиеттер

4

http://referats.allbest.ru

Реферат тақырыптары


Каталог: docs -> wepsait -> oku
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
oku -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
oku -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет