«Қазақ мұнайының а р дақтылары»


ОНЫҢ ЕСІМІ – ХАЛЫҚ ЖАДЫНДАбет33/47
Дата05.11.2016
өлшемі53,32 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   47
ОНЫҢ ЕСІМІ – ХАЛЫҚ ЖАДЫНДА
«Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін тап та, бар, қалан,

деп ұлы Абай толғанғандай, өмірден ертерек озып кеткен Шахмар- дан мына жарық дүниеде елі мен жұрты үшін кірпіш болып қаланды десем, әсіре сөз емес. Ол туған халқы үшін озық ойын, мейірбанды жүрегін, ұшан-теңіз білімін, жан-жақты қабілетін сарқа жұмсады.

Бұл жарық фәниде жер басып жүрген адамдардың бәрінің бірдей төрт құбыласы тең түсе бермейді. Ал, менің байқап, таразылауымша, Шахаңның адамгершілік қасиеті өзгелерден ерекше биік тұратын. Ол шын мәнінде біртуар, төрт құбыласы тең азамат еді. Оның қабілетті де, сымбатты да, парасатты тұлғасына орай жаратылыс ақыл-ойды да, адамгершілікті де, ерен шешендікті де сыйлаған.

1960 жылдың мамыр айының басында мен Шахмарданмен академик Қаныш Сәтбаевтың қабылдау бөлмесінде кездестім. Отыз үш жасар сымбатты жігіт менің назарымды бірден өзіне аударды. Ұзақ әңгіменің соңында Қанекең: «...Екеуін де жас жігітсіңдер, еліміздің өркендеуі үшін аянбай қайрат етіңдер. Қазақстанның әлі құпиясы ашылмай жатқан қазынасы баршылық, соны ашып еліміздің өркендеуіне, өнеркәсібінің әрі қарай дамуына өз үлестеріңді қосады

220 Шахмардан Есенов
деп сенемін. Ал, жолдардың болсын!» – деп батасын берді. Содан, Шахаң Геология министрінің орынбасары болып қызметке кірісті де, көп ұзамай министр болып тағайындалды. Екеуміз қызметтес боп қоян-қолтық жұмыс істедік.

Шахмарданның Маңғыстау мұнайын ашуда, оны халық игілігіне пайдалануға сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. Мұнайды іске жаратудың қаншама қиын екенін мұнай мамандары жақсы біледі. Осы бір өте күрделі жұмысқа Шахаң білекті сыбанып кірісті және асқан қажыр- қайрат көрсетті. Бір сүйсінерлік жай, Шахмардан «Мен министрмін!» деп, тұмсығын көтермейтін. Ол әрдайым қарапайым, жинақы, ақкөңіл, ақжарқын еді. Бірақ қызметті өзінен бастайтын да сосын сізден талап ететін. Сылбырлықты, енжарлықты көтермеуші еді, ол жақсы іске пайдалы ұсыныс-пікірлерге ұдайы құлақ асатын, кесек тұлғалы, тас- түйін жігіт еді ғой, шіркін!

Содан, бір жыл ішінде түбектің қара алтыны әр тұстан фонтан- дап атқылай бастады. Шахаң төрт-бес мұнайшы поселкесін және мұнайшылар қаласын салуға қаржы әрі рұқсат алуға жан-тәнімен кірісті. Бұған қоса мұнай құбырын тартып және темір жол құрылысын бастау керек болды. Ал Мәскеудегі мықтылар: «Шевченкодан (бүгінгі Ақтау) басқа қала құрылысын жүргізуге қаржы жоқ» деп, рұқсат бермеді. Міне, осы кезде Шахмарданның қажыр-қайраты, жан-жақты білімі мен іскерлігі жарқырай көрінді. КСРО Мемлекеттік Жоспарлау комитетінің төрағасы Байбаковты шақырып, Маңғыстау мұнайы мен газының болашағын ғылыми тұрғыдан дәлелдеп берді. Мәскеудегі Геология министрінің алдына ғасыр проблемасын қойып, тырп еткізбеді. Сөйтіп, Жетібай жұмысшы поселкесінің құрылысы жолға койылды. Жаңа Өзен қаласының құрылысы жоспарланды.

Бірде Н.С. Хрущев Түркіменстанға барған сапарында үлкен жиын ашып: «Маңғыстау мұнайын Түркімен мен Әзербайжанға бөліп беру керек, солар басқарсын, мамандары жеткілікті, техникалары дайын», дегендей сөз айтыпты. Осы кезде Шахаң ел басшыларының алдына тіке шығып, Мәскеуге қайта-қайта барып, аса белсенділік, әрі үлкен азаматтық көрсетті. Алматыдағы Политехника институтының мұнай факультетін кеңейттіріп, бірден 250 шәкірт қабылдатты. Әзірлік курсына 100 шәкірт қабылданды. Жер-жерден жоғары оқу орында- рында оқып жүрген қазакстандық студенттермен (мұнай-газ, тау-кен факультетінде) хабарласып, олардың тізімін алып, жағдай жасады.

Адамның қасиеті өзінде емес сөзінде!

221


Сонымен бірге, Шахаң Қаратау, Жаңатас фосфор кендерін, Құмкөл мұнайын назардан тыс қалдырған жоқ.

Шахмарданның ұйымдастырушылық қабілеті өте-мөте мықты еді. Ол қандай істі қолға алса да, соны жүйелі, комплексті жүргізетін.

Маңғыстау мұнай көзінің енді-енді ашылғалы тұрған кезі еді. Шахаң қаладан келген мамандарды жинап, жертөле жанында үлкен алқа жиынын өткізді. Біраз түйіндер қолма-қол шешілді. Міне, қазақ халқының біртуар, көрнекті ұлы Шахаң осындай адам еді.

Ол Республика Министрлер Кеңесі төрағасының орынбаса- ры қызметінде аз жылдар болса да қаншама проблемаларды шешті. Ол шын мәніндегі Еңбек Ері еді, бірақ әлдебір себептермен Алтын жұлдызды омырауына таға алмады. Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды, Республиканың Мемлекеттік сыйлығына ие болды. Ал осы атақ-абыройға ол масаттанбады, кеуде керіп жұрттан оңашаланбады. Өмірде халықпен бірге сусындады. Ұстаз болған кезінде де студент- термен бірге қоян-қолтық қызмет етті.

Кейде оңаша отырып ойға берілемін. Осындай жүрегі тек қана «халқым!» деп соққан азаматқа Аллатағала неге ұзақ ғұмыр беріңкіремейді екен деп. Бірақ «Жазмыштан озмыш жоқ» деген рас-ау деп, тағы ойлаймын. Қазақстан ғылымына, оның дамуына аса зор үлес қосқан Шахмарданның бейнесі жалғыз мен емес, күллі қазақ халқының, сонымен бірге оны жақсы білетін басқа да ұлттардың жүрегінде мәңгі сақталары сөзсіз.

«...Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қал- дырған...» деп ұлы Абай толғанғандай, азамат Шахмардан, ғалым- академик Шахмардан, президент Шахмардан, мемлекет және қоғам қайраткері Шахмардан Есенов артына өшпейтұғын мұра қалды. Ол өз халқымен бірге мәңгі жасайды. Оның рухы тіпті де төмендемейді, есімі жаңарып-жасара береді.
Тағзым еттім, рухыңа жан жолдасым, Десем сірә бұған жұрт таңданбасын. Қазақстан жастары ертеңгі күн Шахмардандай болуды армандасын!

222 Шахмардан Есенов

Г.Р. Бекжанов, академик


ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Прошлое столетие называют «Золотым веком геологии», что справед- ливо и метко отражает поразительные достижения геологической науки и практики в прошлом веке и особенно во второй его половине.

Действительно, этот период ознаменовался не только крупными открытиями новых месторождений, рудных районов и провинций, но и новыми научными идеями, представлениями о строении земной коры и закономерностях размещения полезных ископаемых. Крупным событием в геологической науке явилось зарождение в пятидесятых годах новой парадигмы плитной тектоники, пришедшей вслед усто- явшейся и, нужно сказать, достаточно стройной и привлекательной

«геосинклинальной».

За всеми этими достижениями геологии стоят прежде всего люди – крупные инженеры и ученые, известные и выдающиеся личности, сыгравшие решающую роль в достигнутых успехах в геологической науке и геологоразведочном производстве.

Основы геологической науки Казахстана в 20-х годах прошлого столетия заложили патриархи отечественной геологии – К.И. Сатпаев и Н.Г. Кассин вместе со своими соратниками и последователями – Ж. Айталиевым, Р. Борукаевым, И. Боком, Е. Шлыгиным, Г. Медоевым.

На основе их опыта и знаний в Казахстане выросло несколько поко- лений геологов, многие из которых достигли больших и заметных ре- зультатов в изучении недр страны, организации сильной и влиятель- ной казахстанской геологической школы.

В плеяде этих замечательных геологов, незаурядных личностей до- стойное место занимает, несомненно, Шахмардан Есенов – крупный инженер и ученый-геолог, известный общественный и государствен- ный деятель, талантливый организатор производства, к сожалению, рано ушедший из жизни, и чье 80-летие со дня рождения отмечает об- щественность республики в эти дни.

Поэтому от имени Оргкомитета, членов его семьи и всех тех, кто причастен к организации конференции, хочу поблагодарить и поздра- вить вас, пришедших в этот зал отдать дань памяти замечательному сыну Казахстана.

Адамның қасиеті өзінде емес сөзінде!

223


Пришел в казахстанскую геологию Ш. Есенов в 1949 году, после окончания Казахского горно-металлургического института, и до конца своей жизни, почти полвека, служил геологии, достигнув больших высот не только в геологической науке и практике, но и в других сферах общественной и государственной деятельности.

По нашему мнению, в основе его впечатляющих достижений в жизни лежат два ведущих фактора и начала. Первым из них является Горный институт, в котором он учился 5 лет, а вторым – Джезказган- ская экспедиция, в которой Ш. Есенов прошел основательную профес- сиональную подготовку на протяжении 11 лет, так же, как в свое время его учитель К.И. Сатпаев, проработавший в Джезказгане 16 лет после института.

В Горном институте он получил классическое геологическое об- разование, послужившее прочным фундаментом для последующего научного и инженерного роста. Горный институт в то время был одним из лучших горно-металлургических вузов СССР, его однозначно ставили на второе место после Ленинградского горного института. В этом большая заслуга принадлежит тогдашним профессорам института – И. Боку, Е. Шлыгину, Г. Медоеву, Н. Сергиеву и другим, которые могли бы украсить любые вузы Союза и мира. Примечательно, что все они пришли в Горный институт, пройдя основательную производственную школу полевых исследований, что их выгодно отличало от профессо- ров и преподавателей, пришедших из «чистой» науки.

В институте Шахмардан Есенов был в центре общественной жизни, являясь заместителем секретаря комитета комсомола, выполняя и другие общественные поручения. Он еще тогда проявлял присущие ему лидерские качества и гражданскую активность, оказавшие огромное влияние на его дальнейшее становление и развитие, начиная с Джезказгана до достижения им больших высот на государственном уровне.

Джезказганская ГРП треста «Казцветметразведка», позже Джезказ- ганская экспедиция ЦКГУ, куда он приехал по совету К.И. Сатпаева после института, стала благодатной почвой, где Ш. Есенов смог в полной мере реализоваться как инженер и руководитель коллектива, созданного самим К.И. Сатпаевым в далекие 20-е годы. Обширный Джезказган-Улутауский район с интересной и сложной геологией, богатейшими и разнообразными полезными ископаемыми является

224 Шахмардан Есенов
редкой находкой для любого геолога, особенно начинающего. Здесь можно пройти такую геологическую школу, о которой мечтают иссле- дователи, связавшие свою жизнь с изучением недр. Представившую- ся возможность работать в Джезказгане и Улутау Ш. Есенов исполь- зовал сполна.

В его активе за 11-летний период работы в Джезказгане были укре- пление сырьевой базы комбината в результате переоценки и разведки северной группы Джезказганских месторождений, таких, как Сарыоба, Итауз, коренная переоценка крупного Жаман-Айбатского месторож- дения к югу от Джезказгана. К этому следует добавить открытие первого в Казахстане Кумолинского месторождения родусит-асбеста, считавшегося сырьем стратегическим. Не менее ценными результата- ми работ экспедиции являются открытие и разведка ряда месторожде- ний подземных вод, стройматериалов и других полезных ископаемых.

В Джезказгане Ш. Есенов сложился как крупный инженер с прочными научными знаниями в различных областях геологии и гео- лого-разведочного производства, умелый руководитель и лидер кол- лектива. Следует отметить, что Джезказган в те годы являлся центром, где наряду с геологическими сформировались большие интеллекту- альные силы горняков, обогатителей, металлургов и других специа- листов, связанных с горно-металлургическим комплексом. Набирал силы Джезказган и как культурный, научный и образовательный центр. Имена джезказганских инженеров В.В. Гурбы, М.К. Букежа- нова, Д. Ешпанова, Т. Садвакасова и других приобрели известность далеко за пределами республики.

Такая интеллектуальная среда, в которой проходила трудовая жизнь Ш. Есенова, несомненно стала одним из важных факторов его стремительного роста и становления. В этом замечательном сплаве интеллектуальной элиты не только Джезказгана, но и Казахстана имя Ш. Есенова заняло одно из почетных и ведущих мест.

Поэтому, когда в 1960 г. Ш. Есенова – главного инженера экспеди- ции – назначили заместителем министра, а спустя год и министром геологии КазССР, это не вызвало удивления или сомнения ни у кого.

Он в какой-то степени повторил путь К.И. Сатпаева, который в 1942 году после 16 лет работы в Джезказгане начальником ГРП приехал в Алма-Ату руководителем всей науки Казахстана и директором первого академического Института геологии, созданного им с нуля, а спустя

Адамның қасиеті өзінде емес сөзінде!

225


всего несколько лет (1946 г.) основал Национальную академию наук

Казахстана.

Ш. Есенов пришел в министерство не в простой период, когда министр и два его заместителя, прибывшие из Москвы для организа- ции министерства, вернулись домой, оставив «караван» в начале пути. Поэтому новому и молодому министру пришлось принять на себя всю тяжесть формирования первого в Союзе республиканского Мини- стерства геологии. И, как показало время, он с этой задачей справил- ся в полной мере. За неполные 5 лет геологическая служба Казахстана стала одной из лучших в Союзе, а имя молодого министра Ш. Есенова приобрело широкую известность в геологической отрасли СССР и в республике.

Естественным следствием этого явилось выдвижение Ш. Есенова уже в 1965 году на ответственную государственную работу замести- телем председателя СМ республики. В Правительстве он курировал ведущие отрасли тяжелой промышленности Казахстана, включая и гео- логическую. Поэтому его влияние на геологию не снизилось, а еще больше возросло. Геологи, как и прежде, шли к нему со своими вопро- сами, двери его кабинета были открыты для них.

Такие неординарные личности, как Ш. Есенов, как правило, не «за- держиваются» и не «засиживаются» на месте. Так случилось и с ним, когда в 1967 году его избрали президентом Казахской академии наук. Это был период расцвета академии, когда в «табели о рангах» она занимала третье место после академий России и Украины. Избрание Ш. Есенова президентом академии было данью его таланту и знаниям, организаторским способностям, возросшему авторитету и известности.

В академии он продолжил основные традиции ее основателя К.И. Сатпаева, выделив приоритетные и актуальные для Казахстана на- правления науки, развивая тесную связь науки с производством, спо- собствуя сближению фундаментальной и отраслевой науки. Неослаб- ное внимание он уделял материальной и исследовательской базе науки, улучшению ее приборного и аппаратурного обеспечения. Важное значение Ш. Есенов придавал международному сотрудничеству ученых Казахстана, поощряя участие их в крупных форумах, подавая в этом личный пример (МГК-28, -30, Пагуошская конференция и др.).

В научном плане он возглавил металлогенические исследования в

Институте геологии. Под его руководством была завершена работа по

226 Шахмардан Есенов
комплексному изучению геологии и металлогении Успенской тектони- ческой зоны, начатая еще по инициативе К.И. Сатпаева. Эта пионер- ская работа получила высокую оценку и удостоена Госпремии КазССР.

В 1967-1974 годы по инициативе Ш. Есенова и А. Каюпова и под их научным руководством ИГН вместе с производственными организа- циями завершил комплексную программу «Металлогения Казахстана». Результаты ее изданы в виде многотомной монографии в 1983-1984 гг., а в 1985 г. работа была удостоена Государственной премии СССР. И как отмечает А. Нурлыбаев, «инициатор и первый руководитель этих исследований академик Ш. Есенов остался за бортом…» Такие преце- денты в то время, к сожалению, имели место, когда вклад даже руко- водителя и основного участника работы «забывался» и «замалчивал- ся». В 1985 году в период представления работы на соискание премии Ш. Есенов работал вновь в Министерстве геологии республики и, к со- жалению, его в списке соискателей Госпремии не оказалось.

На посту министра геологии, куда Ш. Есенов вновь пришел в 1984 году, он проработал еще 4 года. Это были годы подъема министер- ства, первые камни которого заложил Ш. Есенов 20 лет назад. Это были годы, когда разведывались медь Актогая-Айдарлы, полиметаллы Жайрема, когда геологи стояли в преддверии открытия первых место- рождений нефти Южного Торгая и т.д. Он вновь вернулся в геологию и мог сделать многое для ее укрепления, развития минерально-сырьевой базы страны.

Известность Ш. Есенова распространялась далеко за пределы Казах- стана, его имя с уважением произносили в Москве, Ленинграде, Киеве и во многих других городах обширного Советского Союза, его знали за рубежом. Там жили не только его единомышленники и колллеги, но и близкие друзья, встречавшие Шахмардана тепло и сердечно. Среди тех, с кем был близок Шахмардан, можно отметить имена из- вестных в Союзе личностей, таких, как А.В. Сидоренко, Б.М. Зубарев, А.Д. Щеглов, Н.П. Лаверов, В.Л. Барсуков, Н.Ф. Карпов и другие.

Москва и отчасти Ленинград для многих из нас тогда были сродни второму дому, где мы находили внимание и понимание, которого не всегда хватало у себя дома. Так было и с Ш. Есеновым, когда незаслу- женная обида, нанесенная ему в 1978 г., была воспринята московски- ми друзьями с сочувствием и сожалением, видимо, и не без осуждения несправедливости, проявленной по отношению к нему.

Адамның қасиеті өзінде емес сөзінде!

227


Как и многие крупные личности того периода, он должен был пройти на своем пути и по шипам, сменившим розы. Академик Г.Н. Щерба отмечал: «Широкая популярность обернулась для Шах- мардана своей отрицательной стороной – его преследовали завистни- ки и в конце добились своего, несправедливо сместив с должности». Далее он писал: «Конечно, у каждого человека имеются свои недо- статки, нередко выступающие при испытании властью». Однако по мнению многих современников Шахмардан избежал синдрома власти в его «классическом» виде, для этого он обладал достаточным интел- лектом. Если этот синдром у Шахмардана и проявлялся, то, видимо, только по отношению к некоторым чиновникам высокого ранга, а также к ученым с амбициями, несоизмеримыми с их знаниями, к ин- триганам и завистникам. Для своих коллег, соратников и ближнего окружения он оставался прежним Шахмарданом, каким его знали в начале пути.

Сегодня, отмечая 80-летие Ш. Есенова в этом глубоко символичном в его жизни зале, в присутствии многих уважаемых людей Казахста- на, у нас, видимо, есть основание отмести те незаслуженные обвине- ния в его адрес, как следствие реалий того времени в общественно- политической жизни страны, как досадную ошибку.

Мы должны передать память о нем грядущему поколению, восста- новив его образ таким, каким он предстал перед страной и, прежде всего, перед алматинцами в 1960 г. – молодым Шахом, как его тогда звали, физически и духовно мощным, с чистыми помыслами служить порученному делу, высоко ценящим честность и справедливость.

Возникновение личности Ш. Есенова явление неординарное и неслучайное. В пятидесятые годы прошлого столетия в науке и минерально-сырьевом комплексе Казахстана приобрели известность имена крупных инженеров и ученых, пополнивших и украсивших ряды интеллектуальной элиты страны: Е. Букетова, В. Гребенюка, Ш. Есенова, С. Такежанова и других ярких личностей, среди которых видное место принадлежит, несомненно, Шахмардану Есенову – крупному инженеру и ученому, видному общественному и государ- ственному деятелю, талантливому организатору науки и производства. И то, что эта плеяда интеллектуалов выросла в сфере минерально- сырьевого комплекса, видимо, закономерно. Как известно, в предвоен- ные и послевоенные годы в Казахстане шло интенсивное освоение ми-

228 Шахмардан Есенов
неральных богатств страны, и многие юноши и девушки шли в вузы, где готовили инженеров в этой области. Немаловажно при этом, что у них был путеводный ориентир – выдающийся их соотечественник К.И. Сатпаев, внесший огромный вклад в изучение и освоение при- родных богатств Казахстана.

Появление созвездия замечательных инженеров и ученых, таких как Ш. Есенов, Е. Букетов, С. Такежанов и другие, в 50-х годах, очевидно, можно объяснить интеллектуальным всплеском, выдви- нувшим их имена на историческую арену Казахстана. Этот всплеск, видимо, сравним с подобным явлением в начале века, когда в Казах- стане зазвучали имена А. Байтурсынова, М. Дулатова, А. Букейхано- ва и многих других славных представителей первой волны казахстан- ской интеллигенции.

Отдавая сегодня дань памяти Шахмардану Есенову, мы осознаем, что это нужно не столько его современникам, даже его семье и близким, а сколько грядущим поколениям, чтобы они знали о своих корнях, о тех, кто закладывал основы современного Казахстана, это нужно истории Казахстана, строящего демократическое и цивилизо- ванное общество.

Как справедливо отмечают близкие соратники и современники Ш. Есенова, «Ш. Есенов – это целая эпоха в геологии», которая и сегодня продолжает служить Казахстану, его экономике, народному хозяйству, обеспечивая сырьевую и экономическую безопасность страны, приумножая не только материальное, но и духовное богатство народа.

В широкомасштабной эпопее по освоению недр Казахстана Ш. Есенов оставил неизгладимый след, так же, как и в науке, и культуре Казахстана, во всей интеллектуальной жизни страны и ее истории. Вечная память благодарных потомков будет достойным воз- награждением замечательному сыну казахской земли за его вклад в расцвет науки и экономики, культуры и образования, государственное устройство суверенного Казахстана.

Адамның қасиеті өзінде емес сөзінде!

229
Б.М. Зубарев,
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   47
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет