2-ші рубеждік бақылаубет3/5
Дата31.01.2018
өлшемі0,94 Mb.
1   2   3   4   5

 1. адамның мәні туралы философиялық түсінікке

 2. өз тәжірибесіне

 3. бас мамандардың тәжірибелік біліміне

 4. эксперименталды зерттеулерге

 5. медициналық психологияның жетістіктерінің нәтижелеріне

$$$ 439


Топтық кеңес берудегі психологтың міндеті:

 1. топтың әр мүшесінің ішкі әлемінің үлгілері бейнеленген, топ мүшелерінің әрекеттестік пәнін табу

 2. социум мүшелерінің басқаның «мен» концепциясымен танысуы

 3. кикілжіңді коррекциялау

 4. топтағы әлеуметтік рольдерді коррекциялау

 5. қарым-қатынас дағдыларына үйрету

$$$ 440


Топ мүшелерінің әсер ету типтері:

 1. үлгі бойынша әрекет, тең жағдайларындағы әрекет, рефлексивті әрекет

 2. «мен жасай аламын» типі бойынша әрекет

 3. «мен қажет етемін» типі бойынша әрекет

 4. «сіз мен үшін» әрекетті бағыттау

 5. «ешкім ешкімге қарыздар емес» бағдары

$$$ 441


Топтық кеңес беруді өткізе отырып, психолог міндетті:

 1. басқаларға қарсы топтың бір мүшесімен коалиция ұйымдастымау үшін, өз позициясының мазмұнын бақылау

 2. өзін клиентпен сәйкестендіру

 3. өзін тапсырыс берушімен сәйкестендіру

 4. тапсырыс берушіге қатысты автономды позицияға ие болу

 5. клиентке қатысты автономды позицияға ие болу

$$$ 441


Психотерапия, бұл:

 1. медициналық мамандық

 2. психологиялық мамандық

 3. әлеуметтік мамандық

 4. бұл экстросенсорикаға жақын мамандық

 5. педагогикалық мамандық

$$$ 442


Психотерапевтің негізгі міндеттерінің бірі:

 1. клиенттің маңызды тұлғалық құрылымдарында, оның субъективті модальдылығының барлық параметрлерінде болатын өзгерістерге есеп беру

 2. адамның өз «меніне» қатынасын өзгерту

 3. тапсырыс берушіні аландауының орынсыз екіндігіне сендіру

 4. клиенттің субъективті модальдылығындағы әлсіз жерді табу және оған әсер ете алу

 5. қатынас

$$$ 443


Топтық терапияның жағымды әсері:

 1. топта адам жаңашырлық пен көңіл-күйге ортақтасуға үйренеді, өз сезімдері мен ойларын білдіруге мүмкіндік алады, өз-өзі болуға мүмкіндік алады

 2. өзінің менмендігін көрсетуге мүмкіндік туады

 3. басқаларға өз әсерін сезіну

 4. топта адам өз ойлары мен сезімдерін еркін білдіруге мүмкіндік алады

 5. топта адам басқалардың түсінушілігіне мүмкіндік алады

$$$ 444


Практикалық психологтың психотерапиялық әрекетінің тиімділік критериі:

A. клиенттің әлем туралы түсініктері өзгереді

B. өз «меніне» қатынасы өзгереді

C. ішкі әлем модальдықтарының параметрлерінің өзгеруі мен олардың адамның келесі өмірінде тұрақталуы жүреді

D. адамның шындық туралы түсініктері өзгереді

E. басқалар туралы түсініктер өзгереді


$$$ 445

Психолог пен басқа адамның әрекеттестігінің мақсаттары: 1. әлеуметтік, этикалық, адамгершілік, психологиялық

 2. психологиялық және әлеуметтік

 3. психологиялық

 4. әлеуметтік

 5. этикалық

$$$ 446


Психологиялық кеңес берудің мәні:

 1. психолог, психологиялық міндеттерді шешуде өзінің жаңа мүмкіндіктерін сезінетін, басқа адам үшін жағдайлар түзеді

 2. психолог адамға барлық проблемаларын шешуге көмектеседі

 3. психолог тапсырыс берушіні тәжірибелік дағдыларға және клиентке әсер етуге үйретеді

 4. тапсырыс берушіні араласпау саясатын қолдануға иландыру, өйткені клиент өз проблемасын өзі шешу керек

 5. клиентті өз проблемаларына тым көп назар аудармауға иландыру

$$$ 447


Күйзеліс, бұл:

 1. адамның өз ішкі әлемін бейнелуі

 2. адамның, өз бойында аңғарып және бекіте алатын, эмоционалды қалпы адамның тірі және ішкі әлемінің көрсеткіші

 3. қажетсіз өзін-өзі айытауы

 4. психика ауруының көрсеткіші

 5. педагогикалық мамандық

$$$ 448


Оқиға, бұл:

 1. адам өмірінің барысының күрт өзгеруі

 2. адам өмірінің субъективті уақытының бір бірлігі

 3. өмірлік құндылықтар жүйесін қайта құра алатын, адамның өте маңызды күйзелісі

 4. психикалық қалыпқа әсер етпейтін, адам өмірінің эпизоды

 5. адамға астралды, өтпелсіз әсер

$$$ 449


Психологиялық кеңістік:

 1. адам өмір сүретін әлем

 2. қажет кезде пайда болатын, координаттардың түрлі жүйелерінде ұйымдастырылған, адамның психологиялық шындығы

 3. қол жетпес, адамдар мен заттар әлемінің объективті қасиеттеріне адамның қатынасы

 4. басқа адамдарға қол жетпес индивидуумның вакуумы

 5. бұл қоршағандарға қол жететін, ашық адам эмоциялары

$$$ 450


Психологиялық дистанция,бұл:

 1. басқа адамның жанында болуына эмоционалды күйзелу

 2. басқа адамға және өзіне рұқсатты өлшемі, бұл өлшем қажеттілігін негіздеу

 3. бір адамның басқа адамнан автономдылық деңгейі

 4. қоршағандарға қол жетпес адам эмоциялары

 5. индивидуум вакуумы, шындықтан кету үшін орын

$$$ 451


Зерттелетін топпен әрекеттестікте тұрақты элементтер анализі үшін материал қызметін атқарады:

 1. кешірім, жазалау және құптау түрінде топ мүшелерінің бір-біріне әсер ету мазмұны

 2. топтың әр мүшесінің тұлға типологиясы+

 3. топ мүшелерінің әлеуметтік рольдерінің дифференциациясы

 4. зерттелетін социумда кіші-топ құру себебі

 5. олар енетін үлкен социуммен берілген топ әрекеттестігінің сипаты

$$$ 452


Кеңес беру жағдайындағы топ бола алады:

 1. ұжымдық клиент

 2. ұжымдық тапсырыс беруші

 3. жағдайларға байланысты есеуі де

 4. ақпаратты ұжымдық пайдаланушы

 5. психолог көмекшісі

$$$ 453


Топтық кеңес беру жағдайындағы психолог жұмысының жеке нұсқасы болып табылады:

 1. өзара қарым-қатынас анализі

 2. топтағы кикілжің анализі

 3. ересектер мен балалар, балалар топтары, ересектер топтары арасындағы қарым-қатынас анализі

 4. моральді-этикалық нормалар анализі

 5. топтық бағдарлар мен берілген социумдағы қарым-қатынас деңгейінің анализі

$$$ 454


Психолог индивидуалды кеңес беруде нені тексеру керек:

 1. клиент екпіндеуінің айқындығы

 2. клиент жұлдызнамасы

 3. темперамент

 4. клиент психикасында ауытқулардың болуы

 5. клиент тәрбиесінің бетімен кетуі

$$$ 455


Психоанализдік кеңес назар орталығына қояды:

 1. тұлғалық кикілжіңдер

 2. тұлғалық өзгеріс

 3. клиент проблемаларының көздерін аңғарі (инсайт)

 4. тұлғалық өсу

 5. топтық кикілжіңдер

$$$ 456


Психолог-кеңесшінің негізгі міндеті:

 1. клиент үшін оның мәдениет мүмкіндіктеріне сәйкес әрекеттің шаблонсыз тәсілдерін таңдауға жағдай жасау

 2. басқаның «Менің» сылап, клиентті саналы әрекет етуге үйрету

 3. тұрақты психикасы бар клиентті тәрбиелеу

 4. клиентке өзінің өмірлік бағдарларын түгелдей қайта қарауға көмектесу

 5. клиентті эмпатия дағдыларына үйрету

$$$ 457


Практикалық психология, бұл:

 1. психолог психикамен жұмыс істейтін, басқа адам санасына, оның түсініктер жүйесіне, құндылық бағдарларына, қарым-қатынас формаларына, мінезіне әсер ететін, психологиялық қызмет көрсетудің ерекше сферасы

 2. адамның индивидуалды сананы массалық адам санасының басымынан құтқаруға тырысуы

 3. психологияның қолданбалы салаларының жиынтығы

 4. басқа адамның санасына әсер ету жолдары зерттелетін, қызмет көрсетудің ерекше сферасы

 5. тұлғаның құндылық бағдарлары коррекцияланатын, қызмет көрсетудің ерекше сферасы

$$$ 458


Берілген ақпараттардың қайсысы психодиагностикалық:

 1. өте қатты музыка тыңдайды

 2. әсерлі көңіл көтеруді іздейді

 3. кез-келген себеппен тітіркенеді

 4. телефонмен ұзақ сөйлейді

 5. ваннада ұзақ жуынғанды жақсы көреді

$$$ 459


Топтық психологияның негізгі формасы:

 1. топтық пікірсайыс

 2. рольдік ситуацияларды ойнау, психогимнастика,сурет және музыкатерапия

 3. библиотерапия, имаготерапия, арттерапия, натуротерапия, логотерапия

 4. гештальттерапия,трансактылы анализ

 5. моритатерапия, мінез-құлықтық психотерапия

$$$ 460


Топтық психотерапия, бұл:

 1. клиенттерді қарым-қатынас өнеріне үйрету

 2. клиенттерді фобиялық бұзылулардан емдеу

 3. түрліаурулары, ауытқулары бар адамдарға қолдылатын, психотерапиялық әсер етудің белсенді дамып келе жатқан формасы

 4. тұлғалық қарым-қатынас формасы

 5. түрлі ауытқулар мен ауруларды анықтау мақсатында топтық қарым-қатынас формасы

$$$ 461


Топтық терапия ұсынылады:

 1. адамдармен қарым-қатынаста айтарлықтай бұзылулары бар пациенттерге

 2. психикасында фобиялық бұзылулары бар пациенттерге

 3. екеуіне де

 4. қоршағандармен кикілжіңдері бар пациенттерге

 5. психологиялық алаңдау деңгейі жоғары барлық адамдарға

$$$ 462


Топтық терапияның ролі:

 1. ауруға өзіне басқаша қарауға, мінез-қылықты түзетуге, индивидуалды психотерапия бағдарламасын түзетуге мүмкіндік береді

 2. ауруға өз мінез-қылқын, топтағы басқалардың мінез-қылқын бақылап, бейімдеуге мүмкіндік береді

 3. аурудың мінез-қылқын топ мүшелеріне түзетуге мүмкіндік береді

 4. топтың әр мүшесінің мінез-қылқын түзетуге мүмкіндік береді

 5. психотерапевтке бақыланатын клиенте топтағы мінез-қылқы бойынша индивидуалды психотерапия бағдарламасын құруға мүмкіндік береді

$$$ 463


Практикалық психология, бұл:

 1. адамның адамға әсер етуді жүзеге асыру мүмкіндігі

 2. басқа адамға әсер етуді жүзеге асыру мүмкіндігі

 3. адами феноменді зерттеу

 4. адамдық қатынастар мақсаты

 5. бұл психологиялық білімдер университеті

$$$ 464


Практикалық психологияның міндеттері:

 1. индивидуалды өмір заңдылықтарын зерттеу және социумдағы тұлғаның бейімделуі

 2. адам үшін жақсылық пен жамандық не екенін түсінуге көмектесу

 3. тұлғаның қоршаған ортамен әрекеттестігі туралы ақпарат алу

 4. адамның индивидуалды өмірінің заңдылықтарын зерттеу

 5. тұлғаның социумда бейімделуі

$$$ 465


Бір адамның басқаға әсер ету әдістерін ... ретінде қарастыруға болады:

 1. тікелей ситуативті әсер ету әдістері

 2. зерттелетін ситуация контекстін кеңейтумен жанама әсер ету әдістері

 3. тікелей және жанама әсер ету әдістері

 4. психикалық әдістер

 5. статистикалық әдістер

$$$ 466


Кәсіби психологқа ... адам болу керек:

 1. оның көмегімен адам психологиялық тосқауылдарды жеңіп, өзінің тұлғалық дамуын жүзеге асыратын

 2. оның көмегімен адам психологиялық тосқауылдарды жеңе алатын

 3. оның көмегімен адам өзінің тұлғалық дамуын жүзеге асыра алатын

 4. пациенттерді тығырықтардан шығаратын

 5. мәдени, әдепті, клиент проблемаларынан алшақ

$$$ 467


Психологиялық кеңес беру қашан және қай кезде басталады:

 1. кикілжіңді ситуациялар пайда болғанда

 2. клиенттің психотерапиялық алаңдауының деңгейі жоғары болғанда психологтың кәсіби әрекетіне психолог пен басқа адам адекватты психологиялық міндеттер қалыптастырғанда

 3. психологтың кәсіби әрекетіне тапсырыс болғанда

 4. кез-келген, тіпті қажеттілікпен негізделмеген тапсырыс болғанда

 5. психологиялық зерттеу үшін қызықты объект болғанда

$$$ 468


Сұхбат кезінде пікір білдірудің қайсысы білікті психологқа тән:

 1. мен міндетті түрде сізге өзіңізді өзгертуге көмектесемін

 2. біз бірге сіздің проблемаларыңызға басқаша қарауға тырысамыз

 3. сіз менің кәсіби білімім мен тәжірибеме сене аласыз

 4. сіз өзіңізбен болып жатқанға жауапты қарайтыныңыз жақсы

 5. құпиялықты қажет етесіз, егер шындықты айтсаңыз, біз сізбен тезірек шешіле табамыз

$$$ 469


Психологтың қай пікірі басқаруға бағытталады:

 1. сіз оны ешкім жақсы көрмейді дейсіз. Бұл асыра айту деп санаймын.

 2. басқа жақтың пікірін де білу жаман болмас еді. Сіз өзіңіздің емес, оның ойларын талдай аласыз ба...

 3. сіз айта алмайсыз ба? үндемейік,содан соң қайта көрейік

 4. ал сіз үшін тілеген бала болды ма?

 5. ол сізге сіздің махаббатыңызды жоғалтып алуға қорқатынын ешқашан айтқан жоқ па?

$$$ 470


Клиенттің пікір білдіруі бойынша психологпен әрекеттестік міндетін анықтаңыз: «Егер біреу не істеу керек екенін айтса, мен барлығын дәл орындар едім»:

 1. өзін-өзі бағалау коррекциясы

 2. клиент тұлғасына белсенді әсер ету

 3. өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі бағалау дағдыларының коррекциясы

 4. клиенттің «мен-концепциясының» құрылуында психолог көмегі

 5. клиенті психологиялық алаңдаудың негізсіз екенін сендіру

$$$ 471


Уақыттың көп бөлігін өзінің жеке проблемалары мен пікірлеріне, өзіне кетіруге ұмтылу ретінде интервьюердің кәсіби қателігінің сауатты профилактикасын ұсыныңыз:

 1. сұхбат пәніне сүйену

 2. бағалаусыз қатынас

 3. кәсіби кеңістікті ұйымдастыру, өз пікірлерінің уақытын қадағалау

 4. кәсіби іс-әрекет мазмұнына рефлексия

 5. кәсіби позиция мен кәсіби этиканы меңгеру

$$$ 472


Басқа адамдардың пікірлеріне тұрақты апелляция ретінде интервьердің мүмкін кәсіби қателігінің сауатты профилақтикасын ұсыныңыз

 1. кәсіби дамуды өзіндік бақылау

 2. кәсіби іс-әрекет мазмұнына рефлексия

 3. сұхбат мақсаты адамның индивидуалды тағдырының логикасында, әр адамның тағдыры ерекше екенін есте сақтау

 4. клиент міндетіне сәйкес келуді бақылау

 5. бақылау

$$$ 473


Сыналушы сұрақтардың бірқатарына жауап беріп қоймай,өзі туралы кейбір әлеуметтік-демографиялық мәліметтерді жеткізеді:

 1. сұхбат

 2. анкета

 3. сауалнама

 4. әңгіме

 5. рольдік ойы

$$$ 474


Адам психологқа өзі қатысқандағы психодиагностикалық жағдай:

 1. экспертиза жағдайы

 2. стандартты бақылау

 3. тестілік диалог

 4. клиент жағдайы

 5. рангілеу

$$$ 475


Ғылыми психологиялық тәжірибелер жүргізілетін адам,бұл:

 1. топ

 2. психодиагност

 3. бақылаушы

 4. сыналушы

 5. экспериментатор

$$$ 476


Психологияның негізгі әдістері:

 1. бақылау және әңгіме

 2. тесттер және интервью

 3. әңгіме және саулнама

 4. бақылау және эксперимент

 5. тест

$$$ 477


Визуал» баланың ерекшелігінің бірі:

 1. музыканы тындауын жақсы көреді

 2. суреттерді көруді жақсы көреді

 3. белсенді ойындарды ұнатады

 4. әрекесіздік

 5. аутизм

$$$ 478


Жуу,сипауды көбінесе қабылдайтын өте жігерлі және белсенді балалар:

 1. аудиалы

 2. визуалы

 3. кинестетик

 4. интеллектуалдар

 5. аутизмдар

$$$ 479


Есту түйсіктерін қалайтын балалар ерте сөйлеп, өлең айтуды жақсы көреді:

 1. аудиалдар

 2. визуалдар

 3. кинестетиктер

 4. интеллектуалдар

 5. аутиздары бар адамдар

$$$ 480


Психодиагностикалық деп аталады:

 1. кез-келген тесттер

 2. стандарталған методикалар

 3. жетістік тесттер

 4. диалогтар

 5. әңгімелер

$$$ 481


Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі анықталған деректерді тіркеу мен шектеулердің таным әдісі қалай аталады:

 1. бақылау

 2. қалыптасушы эксперимент

 3. тұрақтаушы эксперимент

 4. квазиэксперимент

 5. эксперимент

$$$ 482


Психодиагностикада «диагноз» термині ...білдіреді:

 1. қорытынды

 2. тану

 3. анықтау

 4. қалыптасуын

 5. біліп алу

$$$ 483


Психокоррекциялық жұмыстар қандай түрде өткізіледі?

 1. қоғамдық іс

 2. тек индивидуалды түрде

 3. жекешe, топтық

 4. тек қана топтық

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 484


Психотерапияның екі негізгі әдістерін ата

 1. Вербальды және вербальды емес

 2. Рационалды және суггестивті

 3. Теориялық, тәжірибелік

 4. Әлеуметтік, индивидуалдық

 5. Диалектикалық, философиялық

$$$ 485


Психодиогностика психологиялық ұстанымдарға сүйемелденеді,сол ұстанымның бірін атаңыз

 1. Диалектикалық принципі

 2. Философиялық ұстаным

 3. Педагогикалық ұстаным

 4. Құпиялық

 5. Практикалық

$$$ 486


Мектеп жасына дейінгі балалардын негізгі іс-әрекеті не болып табылады?

 1. Оқу, еңбек

 2. Ойын

 3. Еңбек

 4. Оқу

 5. Оқу, ойын

$$$ 487


Рационалды психотерапиялық әдісті кім енгізген және қай жылы?

 1. 1913 жылы Дюбуа

 2. Л.С.Выготский

 3. К.Д.Ушинский

 4. З.Фрейд

 5. Ж.Б.Ламарк

$$$ 488


Психологиялык көмектің мақсаты:

 1. Білікті психолог психологиялық біліктің мақсатын алдына келген адамның онымен қарым-қатынасы арқылы білуі

 2. Жалпылама теорияны қолдануы

 3. Оқыту, тәрбие беру

 4. Педагогтармен жұмыс жүргізу

 5. Балалармен және ережелермен нақты міндеттерді қалыптастыруға

$$$ 489


Балаларға жүргізілетін әлеументтік психологиялық тренингтің міндеті:

 1. өзін-өзі, балалардың өзін көрсете білуге көмектесу

 2. Оқушыларды тәрбиелеу

 3. Сана мен іс-әрекеттің бірлік принципін оқушыларға ұялату

 4. Адамның іс-әрекетін реттеуге бағытталады

 5. Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 490


Псиодиогностиканың көмек көрсету аймағы қандай сұрақтарды белгілейді?

 1. Кімге? неге?

 2. Не болып қалды?

 3. Не болды? не үшін? әрі қарай не болады?+

 4. Не істеп қойды?

 5. Кім? не?

$$$ 491


Психокоррекция бағытының негізгі әдістерін көрсет:

 1. Социометрия, тест

 2. Ойындар, тренингтер

 3. Бақылау әдісі

 4. Сұхбат әдісі

 5. Эксперимент

$$$ 492


Қай ғалым гипноздың ауруларға әсері жайлы зерттеген:

 1. Макаренко

 2. Шарпо

 3. Брэд

 4. Выготский

 5. Эльконин

$$$ 493


Вербальды емес әсер етудің түрлері қандай:

 1. сөз, логика

 2. мимика, интонация

 3. абстрактілі ойлау

 4. сөз арқылы жеткізу

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 494


Гипноздық жағдай ол ұйқылы жағдай деп кім айтқан болатын:

 1. Брэд

 2. Морено

 3. Карвасарский

 4. Выготский

 5. Эльконин

$$$ 495


Психологиялық кеңес беру бағытының негізгі әдістері қандай:

 1. жекеше,топтық

 2. лангитюнг әдісі

 3. бақылау әдіс

 4. тренинг

 5. тест

$$$ 496


Социометрия әдістемесін кім үсынды:

A. Бине


B. Кеттел

C. Симон


D. Люшер

E. Морено


$$$ 497

Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологиянын әдісі 1. тест

 2. анкеталау

 3. социометриялау

 4. интервью

 5. әңгімелесу

$$$ 498


Бине-Симон тесті қай жылы ұсынылды:

 1. 1905ж

 2. 1880ж

 3. 1910ж

 4. 1920ж

 5. 1945ж

$$$ 499


Жүйке жүйе ауруларын емдеуде ең бірінші пайда болған әдіс:

 1. Психотерапия

 2. арттерапия

 3. психопаталоги

 4. шпнотерапия

 5. психосоматика

$$$ 500


Гипноз терминін грек тілінен аударғанда қандай мағына береді:

 1. Ұйқы

 2. Түс көру

 3. Ұйқышылдық

 4. Гипнотация

 5. Терең ұйқы

$$$ 501


Ғылыми педагогикалық зерттеу дегеніміз...

 1. ақыл-ой, қабілеті дамиды

 2. жаңа біліммен қаруландыру процесі, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың объективті заңдылықтарын ашуға бағытталған танымдық іс-әрекеттің түрі.

  Каталог: ebook
  ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
  ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет