5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет9/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Рысқұлова Г.Ш.- аға оқытушы

Курстың мақсаты: Дамудың философиялық құзыреттілігін қалыптастыру, ғылымға философиялық және әлеуметтік тұрғыда талдау жасау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны: Ғылым феномені арнайы талдау пәні ретінде. Ғылымның тарихы мен теориясы. Ғылымға философиялық және әлеуметтік тұрғыда талдау жасау. Ғылымға рационалдықтың типі, әлеуметтік институт, әрекет жүйесі ретінде кешенді талдау жасау. Мәдениет жүйесіндегі ғылым: сциентизм мен антисциентизм. Классикалық, классикалық емес және классикалық еместен кейінгі ғылымының дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері. Ғылыми білімнің классикалық идеалдарының формалары мен классикалық емес идеалдарының қызмет ету тенденциялары. Қазіргі ғылымының тәртіптік құрылымы. Жаратылыстанудың, техникалық ғылымдардың, әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің пәндік анықтамасы мен эпистемологиялық статусының салыстырмалы талдауы. Ғылымдардың интеграциялануы мен саралануының қазіргі жағдайлары. Ғылыми-зерттеу әдістерінің өзара араласуы. Әр түрлі деңгейдегі әдіснамалар. Әдіснамалардың өлшемділігі. Ғылымының парадигмалық жолы. Ғылыми революциялардың мәні мен құрылымы. Ғылыми ойлау стилі. Әдіснамалық сана және әдіснамалық мәдениет. Ғылыми шығармашылықтың әлеуметтік-мәдени компоненттері. Ғылыми қауымдастықтың нормативті құндылықтың құрылымы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Философия. Оқу құралы –А. 1998.-369 бет.

2. Васильева Г. Основы философии. –Р-н-Д.1992.- 408 стр.

3. Антология мировой философии.Возрождение.

4. Сегизбаев О.А. История казахской философии. А., 2001. -310 стр.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика

Пәннің коды: Ped 2202

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нұғманова Х.Е. – п.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты:

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны: адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейінін аудару, педагогикалық процесті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін тетіндей ұйымдастыруда педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Государственная программа развития образования в РК до 2010.

2. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Педагогика.Оқулық, Алматы, 2005.-364б.

4. Пидкасистый П.И. Педагогика. М: 2001.

5. Подласый И.П. Педагогика. – М.,2001.

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

7. Хан.Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. – Алматы, 1997.

8. Харламов И.Ф. педагогика – Минск 2002.

9. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. – Алма Ата: Мектеп, 1984.

10. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. – Алматы. 2005.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика

Пәннің коды: Etn 2203

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сейілхан Г.-п.ғ.к., оқытушы

Курстың мақсаты: халық педагогикасының мәні мен өзіндік ерекшелігі жайында студенттерді біліммін қаруландыруды, ұлттық ерекшеліктер және ұлттық сананың өзіндігін есепке ала отырып, жас ұрпақ тәрбиесіне қазақ халқының дәстүрлерін игерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны:

Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері,адамзат дамуының тарихындағы этнпедагогикалық идеялардың генезисі,этнопедагогика ғылымының мақсаты,әдістері мен құралдары және халық педагогикасының қызметтері. Жалпы білім беретін мекеменің оқу үдерісінде халық педагогикасының прогрессивтік элементтерін пайдалану.Ұсынылатын әдебиет:

1.Ұзақбаева С. Халық педагогикасындағы эстетикалық тәрбие. –А., 1990.

2.Қожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: Методология, теория, практика.- Алматы: Ғылым, 1998.

3. Волков Г.Н. Этнопедагогика – Чебоксары, 1974.

4. Казахская этнопедагогика /сост. С.Калиев-Алматы, 1996.

5. Әбілова З. Этнопедагогика оқу құралы, Алматы: Қазақ Әлем Тілдер Университеті, 1997.

6. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы. –Алматы: Санат., 2001.

7. Наурызбай Ж.Ж. Қазақстан Республикасының мәдени-этникалық білім тұжырымдамасы. Егемен Қазақстан газеті, 7 тамыз, 1996 жыл.8.Сырымбетова Л.С. Особенности казахской женской гимназии как национальной воспитательной системы // Дис. к.пед.наук. – Алматы, 2001.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Өзін-өзі тану

Пәннің коды: Sam 2205

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: С.Қ.Дәрібаева, академиялық доцент

Курстың мақсаты: Студенттердің өмірге деген көзқарасы мен қоршаған орта мен байланысының жүйелігін дамытуға негізделеді; Өзін тұлға ретінде танып қоғамдық құндылықтарды бойынан таба алуға машықтандыру. Өз пікірін, мақсатын, көзқарасын білдіруге мүмкіндік беру, өмірлік ұстанымдарын педагогикалық процесте үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе.

Курстың/пәннің мазмұны: Достық. Студенттік өмір-қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек қалауым. Болашақ бүгіннен басталады. Өзара түсіністік және достык. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Махаббат-ер жүректің үрдісі. Мен және Сен. Рухани келісім. Қазақстан-біздің ортақ мекеніміз.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. Ақиқатты тани біл. Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.

 7. Әлісбаев Ш. Данышпандық субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.

 8. Әуезов М. Абай жолы.

 9. Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.

 10. Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.

 11. Әдебиет танытқышы. Шығармалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.

 12. Бақтияр Тайжан «Егемен Қазақстан» 01.05.07.

 13. Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003.-192бет.

 14. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби баспасы, 1995-461бет.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасыПәннің коды: ZhFMG 2206

Пәннің типі: Базалық пәндер,таңдау пән

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдраманова Г.Б. – б.ғ.к., оқытушы

Курстың мақсаты: бастауыш сыныптарда оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда бала ағзасының жасқа сай құрылысымен қызмет ерекшеліктерін, оларға қойылатын талаптар жөнінде білімді қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Курстың/пәннің мазмұны: «Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәні, оның мақсаты мен міндеттері. Адам ағзасының өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары. Жүйке жүйесінің физиологиясы. Жұлын, оның құрылысы, қызметі және дамуы. Ми, оның бөлімдері. Электроэнцефаллограмма. Жоғары дәрежелі жүйке әрекеті. И.М.Сеченов пен И.П.Павлавтың Ж.Ж. әрекеті туралы ілімдері. Шартты және шартсыз рефлекстер, олардың айырмашылықтары және пайда болуына қажетті жағдайлар. Анализаторлар. Ағзадағы зат және энергия алмасу. Әртүрлі жас кезеңдердегі балалардың тамақтану нормасы, күн режимі. Қан құрамы, қан тамырлар жүйесі. Иммунитет. Жүрек,оның құрылысы. Бала жүрегінің жас кезеңдерге сай ерекшеліктері. ЭКГ. Балалардың жасына байланысты тыныс алу ерекшеліктері. Ас қорыту жүйесі. Сыртқа шығару жүйесі. Бүйректің құрылысы. Тірек-қимыл жүйесі. Тері, оның құрылысы. Балалар аурулары туралы түсінік.Аурулардың алдын алу және болдырмау шаралары.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Алиакбарова. З.М.Мектеп жасындағы балалардың анатомия, физиология және мектеп гигиенасының негіздері. – Алматы. РБК,1993.

2.Алиакбарова З.М.. Мектеп гигиенасының негіздері .-Алматы.АЛМУ,1985.

3.Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н.. Руководство к лаб-ным занятиям по общей и возрастной физиологии. М: Просвещение,1997.

4.Ермалаев Ю.А.. Возрастная физиология. М.В.Ш. 1985.

5.Хрипкова А.Г., Антропова М.В.. Возрастная физиология и школьная гигиена.- М,: Провещение,1991.

6. Смирнов В.С. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков.- М,:Акадеимя, 2000.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психологиялық-педагогикалық мамандыққа

Пәннің коды: ShКМВВТТТ 2210

Пәннің типі: базалық пән, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нұғманова Х.Е.-п.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты: Шағын комплектілі мектептерде оқу тәрбие үрдісін жүргізе білуді меңгеру үшін, жеткілікті білім деңгейлерін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, салыстырмалы педагогика, әлеуметтік педагогика

Курстың/пәннің мазмұны: Шағын комплектілі мектепте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктері. Шағын комплектілі мектептердің қазіргі қоғамдағы рөлі. Шағын комплектілі мектептерде оқу процесін ұйымдастыруда балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру жағдайы. Шағын комплектілі мектептердегі педагогикалық менеджмент.

Ұсынылатын әдебиет:


 1. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М.: Просвещение, 1990.

 2. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

 3. Әбенбаев С. Тәрбие териясы мен әдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

 4. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы. «Нұрлы әлем», 2003.

 5. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

ЭтнопедагогикаПәннің коды: Etn 4208

Пәннің типі: Базалық пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сейлхан Г.И. – педагогика ғылымдарының кандидаты, оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерді халықтық педагогиканың негізгі идеялары және тәжірибелерімен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен қолдана алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогика, жалпы психология, әлеуметтік педагогика, тәрбие теориясы мен технологиясы, мәдениеттану, Қазақстан тарихы.

Курстың/пәннің мазмұны: Этнопедагогика пәні, мақсаты мен міндеттері. Этнопедагогикалық зерттеулерді жүйелік талдау. Этнопедагогика материалдарын оқыту үдерісінде пайдалану. Ұлттық құндылықтарды ғылыми-теориялық негіздеу. Этнопедагогиканың даму тарихы. Этнопедагогикалық білімнің қазіргі жағдайының ерекшеліктері. Этностық ерекшеліктерді оқу-тәрбие үдерісінде ескерудің педагогикалық шарттары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико- методологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.- 120стр.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.- 228 стр.

3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998. – 229 стр.

4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.- 249стр.

5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.- 268 бет.

6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.- 229бет.

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда педагогикалық жағдаяттарды талдау,шешу жолдарын, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ, лабораториялық сабақтарда глоссарийлер құрастыру, психологиялық тренингтер, педагогиалық жағдаяттарды талдау, шешу долдары, мақалаларға аннотация жасау, Венн диаграммасы, ассоциация әдістері қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі

Пәннің коды: KBShT 3208

Пәннің типі: Базалық пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Қанзадаева Ш.Т.-аға оқытушы

Курстың мақсаты: Білім алушыға шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру, шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру, пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Пән бойынша оқу курсының соңында білім алушы білімінің деңгейі төмендегідей талаптарға сай болуы керек:

фонетика: дыбыстарды анық айту, кейбір жекелеген дыбыстар мен әріп тіркестерінің оқылу ережесі дауыс ырғағының (интонация) ерекшеліктерін;

орфография: ағылшын тілінде сөз құрамындағы әріптердің қатесіз жазылуын қадағалауды;

лексика: көптеген сөздердің, терминдердің және сөз тіркестерінің көп мағыналы қырын және негізгі мамандығы бойынша лексикалық қор меңгеруі керектігін;

грамматика: ағылшын тілі грамматикасына тән ерекшеліктері мен тұрақты сөз тіркестерінің қолдану ережелерін білуі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Тілін оқып үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру. Білім алушылар ағылшын тілінің грамматикасын, фонетикасын меңгертуге және ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету, сөйлеу әрекетінің ішінде –ауызекі тілде сөйлеуді меңгерту.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Восковская А.С., Карпова Г.А. Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс», 2005

2. Jon Hird, Jonathan Marks “Inside Out”. Grammar Companion. Elementary. Macmillan, 2010

3. Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва, 1999 ж

4. Жаңабаева К. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка.

Алматы, 2003

5. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения.

Ташкент,1996

6. Выборова Г., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. Easy English,

Москва, 2000

7. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка.

8. Васильева М.А. Английский язык, 1997Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Пәннің коды: РОА 3304

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәні, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нұғманова Х.Е.- п.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты: Болашак педагогтарды бүгінгі педагогика пәнін оқытудың теориялық -әдіснамалық білімдермен қаруландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогика, тәрбие теориясы мен технологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Педагогиканы оқыту әдістемесі пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогиканы оқыту әдістемесінің теориялық-әдіснамалық негізі. Педагогиканы оқытуда жаңа технологиялар. Білім парадигмалары және психологияны оқыту әдістемесіне жаңашылдық қатынас. Оқыту мен оқу іс-әрекетінің сипаттамасы. Психологияны оқытуды ұйымдастыру түрлері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе профессионального оброзования. Москва: 1990. – 146 стр.

 2. Бабанский Ю.К. Ильина Т.А.Жантекеева З.У. Педагогика высшей школы. Алматы: 1989. – 169 стр.

 3. Бұзаубақова Қ.Ж. Педагогикалық тренинг жеке тұләаны дамыту құралы ретінде. Алматы: 2006. – 168 бет.

 4. Беспалько В.А Слагаемые педогоической технологии. М: Педагогика, 1989.- 189 стр.

 5. Садықов Т.С. Әбілқасымова А.Е.- қазіргі дидактика.-Алматы : 2007.- 169 бет.

 6. Савин И.В. Методика преподавания педагогики. Москва: Просвещение, 1987. – 179 стр.

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда педагогикалық жағдаяттарды талдау,шешу жолдарын, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ, лабораториялық сабақтарда глоссарийлер құрастыру, психологиялық тренингтер, педагогиалық жағдаяттарды талдау, шешу долдары, мақалаларға аннотация жасау, Венн диаграммасы, ассоциация әдістері қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Психологияны оқыту әдістемесі

Пәннің коды: РОА 3305

Пәннің типі: Кәсіптендіру пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Успанова З.У. – ак.доцент

Курстың мақсаты: Студенттердің психологиялық бағыттағы білімдерді түсіндіре алу дағдысын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, психологиялық мамандыққа кіріспе, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, даму психологиясы, психологиядағы ғылыми-зерттеу әдістері.

Курстың/пәннің мазмұны: Психологияны оқыту әдістемесінің теориялық-әдіснамалық негізі. Психологияны оқытуда жаңа әдістер мен технологиялар. Дәстүрлі және инноватикалық білім беруді ұйымдастыру стратегиясы. Білім парадигмалары және психологияны оқыту әдістемесіне жаңашылдық қатынас. Оқыту мен оқу іс-әрекетінің сипаттамасы. Психологияны оқытуды ұйымдастыру түрлері. Семинар, лабораториялық сабақтар. Оқу әрекеті теориясының негізгі заңдылықтары, қағидалары және ережелері. Психологияны оқыту барысында студенттердің оқу әрекетін қалыптастыру негізі. Болашақ психологтардың кәсіби даярлауда студент тұлғасын қалыптастыру мәселелері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Әбілқасымова А.Е., Омарова Р.С. Мұғалімдердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру негіздері. – Алматы: Ғылым, 2003-144бет.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Учеб.-метод.пособие для преподавателей и аспирантов вузов. – М.: Гуманист. Изд.Центр ВЛАДОС, 1999. – 304стр.

 3. Бадмаев Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: Учебно-методическое пособие для студентов вузов-М., Учебная литература, 1997-256стр.

 4. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. – Москва, 1998. -272стр.

 5. Балтаұлы С.Жалпы психология. Оқулық.-А., 2003. 302бет.

 6. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект.-М., 1990. -183стр.

 7. Бапаева М.Қ. Жоғары мектепте психологиялық білім беруді жетілдірудің ғылыми-теориялық негіздері. Канд.дисс.Авторефераты. – А.,2001.- 145бет.

 8. Бериков Н.Б., Жарықбаев Қ.Б. Психология пәнін оқытудың кебір мәселелері. Алматы: 1987.- 148 бет.

 9. Бершадский М.Е. Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. Москва: Педагогический поиск, 2003-256бет.

 10. Андреев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – Казань: 1987. -262стр.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет