5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет7/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Бақылау түрі : емтихан
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Педагогика тарихыПәннің коды: PT 4204

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: магистр оқытушы Тоқмырзаева Г.

Курстың мақсаты: Болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен,біліктілікпен қаруландыру. Кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми. Болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын және болашақ педагог-психологтардың тұлғалық кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Жалпы педагогика негіздері, дидактика, тәрбие теориясы

Курстың/пәннің мазмұны: «Педагогика тарихы» курсы пәні және міндеттері. Алғашқы қауымдағы тәрбие. Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі мектеп пен тәрбие. Ортағасыр дәуіріндегі тәрбие мен мектеп және педагогикалық ойлар. Батыс Европа елдеріндегі мектеп пен тәрбие (ХVІІ ғасырдың ортасы-ХVІІІ ғасырдың аяғы). Батыс Европа елдеріндегі ХІХ-ХХ ғасырлардағы мектеп пен тәрбие. Х- ХVІІ ғасырлардағы Ресейдегі тәрбие мен білім беру. ХVІІІ ғасырлардағы Ресейдегі ағарту, мектеп және педагогика. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы Ресейдегі білім беру мен тәрбиелеу. Кеңес дәуіріндегі Ресей мектебі мен педагогикасы. Ресейдегі қазіргі мектеп және педагогика. Ерте заманнан Қазақ хандығының құрылуына (VІ-ХV ғ.ғ.) дейінгі Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. Қазақстандағы мектеп пен педагогика. ХХ ғасырдың 40-60 жылдары Қазақстандағы педагогикалық теорияның дамуының негізгі мәселелері. Егеменді Қазақстандағы мектеп және педагогика.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қ.Р «Білім» Заңы . Маусым, А.1999.

 2. Адамбаев Б. Халық даналығы. А.,1976.

 3. Алтынсарин Ы. Таңдамалы пед. мұралары. А., 1991.

 4. Арынбаев X. Қазақ отбасы. А., 1996.

 5. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына жолдауы (2006ж).

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Қазіргі педагогикалық технологияПәннің коды: KPT 4213

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: п.ғ.к., доцент Жайлауова М.

Курстың мақсаты: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар жайлы білім беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: педагогиканың жалпы негіздері, тәрбие жұмысының технологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар оқу пәні ретінде. Педагогикалық технологиялар. Бастауыш мектептің оқу пәндерінің негізінде оқыту технологияларына сипаттама. Дамыта оқыту технологиясы. Модульдік оқыту технологиясы. Компьютерлік (ақпараттық) технологиялар. Тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын бастауыш сыныптың оқу пәндерінде пайдалану. Тұлғаға бағдарланған оқыту технологиялары. Ұжымдық өзара оқыту технологиялары. Проблемалық оқыту технологиясы. Білім беру процесін бақылау технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Кукушин В.С. Современные пелагогические технологии. Начальная школа. – Ростов н/Д «Феникс», 2003.

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Полат Е.С.– М., 2002

 3. Политова С.И. Дозированные домашние задания по педагогической технологии Монахова В.М.. – Тверь, 2000.

 4. Исламгулова С.К. Технологизация процесса обучения в школе: теория и опыт. // Практико-ориентированная монография методическое пособие. – Алматы, 2003.

 5. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика. // Под ред. Полат Е.С.. – М., 2000.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Сауат ашу және тіл дамытуПәннің коды: ТК 4205

Пәннің типі: Базалық, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 4 KZ кредиті = 6 ECTS кредиті

Дәріс беруші: оқытушы Қойшыбаев М

Курстың мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Әліппені» оқыту әдістемесінің теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: «Қазіргі қазақ тілі», «Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы», «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы» пәндерінің негізінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің жоғары кәсіптік білімнің құрамдасы ретінде әліппені оқытудан әдістемелік білім, білік дағды беру мақсатында жүргізіледі.

Курстың/пәннің мазмұны: Сауат ашу әдістемесінің негізгі мәселелері, «Әліппе», «Әліппеден кейінгі» кезең, «Әліппе» оқулығының құрылысы, мазмұны, сабақ үлгілері. Сауат ашу әдістемесінің проблемалары, оқу мен жазуға қатар үйрету, сауат ашу кезеңіндегі оқу тәрбие міндеттері. «Әліппенің» мазмұны мен әдістемесі, бастапқы оқуға, жазуға үйрету жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Әбдікәрімова Т., Рахметова С., Қабатаева Б. Ана тілі. Оқыту әдістемесі – А., 1999

 2. Рахметова С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. А., 2005

 3. Рахметова С., Жаманқұлова П., Ана тілін оқыту әдістемесі. – А., 1998

 4. Уәйісова Г., Жұмабаева Ә. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. – А., 1999

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Бастауыш сынып оқушыларын жазуға үйрету әдістемесіПәннің коды: BSOZhOA 4206

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: п.ғ.к., аға оқытушы Әбілхайырова Ж.

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты БОПӘ студенттерін оқушыларды жазуға үйретудің қазіргі әдіс-тәсілдерімен қаруландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, дидактика, жалпы психология, қазіргі қазақ тілі, т.б. пәндерден қалыптасқан теориялық және технологиялық білім негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: “Жазуға үйрету әдістемесі” оқу пәнінің мақсат, міндеттері. “Жазуға үйрету әдістемесі” оқу пәнінің мақсат, міндеттері. Жазу және оның түрлері. Қазіргі қазақ алфавиті. Бірінші сынып оқушыларының графикалық-каллиграфиялық жазу дағдысын қалыптастырудың психологиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Оқушыларды жазуға үйретудің әдіс – тәсілдері. Графикалық және каллиграфиялық қателер және оларды болдырмау жолдары. Оқушылардың көркем жазу дағдыларын қалыптастыру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Агаркова Н.Г. Психолого – дидактические основы обучение письму детей шестилетнего возраста: Программа спецкурса // Программа пед. Институтов. Сборник. Б.М., 1987

 2. Агаркова Н.Г. Формирование графического навыка письмо у младших школьников: Учебное пособие к спецкурс, М., 1987

 3. Әуелбаев Ш. Бастауыш класс оқушыларының каллиграфиясын жетілдіру. Кітапта: Бастауыш кластарда қазақ тілін оқыту методикасы. А., 1987

 4. Рахметова С. Жазу және тіл дамыту. Кітапта: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, А., 2003

 5. Жазу дәптерлері (№ 1,2,3) А., “Атамұра”, 1997

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Айналамен таныстыруПәннің коды: AT4207

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: б.ғ.к., профессор Ерназаров А.

Курстың мақсаты: Айналамен таныстыру пәнін оқытуда қолданылатын оқытудың формалары: сабақ, топсаяхат және сыныптан тыс жұмыстар. Айналамен таныстыруда қолданылатын әдіс-тәсілдер: сөздік, практикалық және көрнекілік. Ойын және оның түрлері. Қоршаған орта және оны қорғау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Ботаника, зоология, анатомия, жалпы биология. Айналамен таныстыру пәнін оқытуда қолданылатын оқытудың формалары: сабақ, топсаяхат және сыныптан тыс жұмыстар. Айналамен таныстыруда қолданылатын әдіс-тәсілдер: сөздік, практикалық және көрнекілік.

Курстың/пәннің мазмұны: «Айналамен таныстыру» пәнінің мақсаты мен міндеттері. «Айналамен таныстыру» пәнін оқытудағы негізгі әдістер мен тәсілдер. Табиғатқа жүргізілетін бақылаулар.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Әлімқұлқызы Р.және басқалар «Өсімдіктану», А., «Рауан» 1997

2. Бірмағанбетов Ә. «Қазақстанның физикалық географиясы» (5 сынып оқулығы)

3. Неклюкова Н.П.. Жалпы жертану. А., 1980 1. Мусахулов Т. «Ботаника» А., 1975

 2. Өтемағанбетов М. «Қазақстанның физикалық географиясы» А., Мектеп, 1967

 3. Физическая география. Под.ред. Пашканта К.В.. М., 1991

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Педагогикалық шеберлікПәннің коды: PSh 4303

Пәннің типі: Кәсіптендіру, міндетті компонент

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: п.ғ.к., аға оқытушы Баймағанбетова Ж

Курстың мақсаты: қызметтің барлық түрін кәсіби шыңдай білу, оларды жан-жақты дамуға және өзін-өзі жетілдіруге бағыттайды, олардың дүние танымын, қабілетін, әлеуметтік мәні бар жұмыстарға қажеттілігін қалыптастырады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология.

Курстың/пәннің мазмұны: Педагогикалық шеберлік, оның әлеуметтік мәні мен мазмұны, Кәсіби педагогикалық қызмет-педагогтік шеберлікті қалыптастыру негізі. Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагог сөзі ақпарат тарату және педагогикалық әсер ету құралы ретінде. Кәсіптік шеберлік құрылымындағы педагогикалық қатынас.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абдуллина О.А. Жоғарғы педагогикалық білім беру саласындағы мұғалімді жалпы педагогикалық дайындау

2. Грехнев В.С. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті-1990г.

3. Елканов С.Б. Болашақ мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу негіздері-М,1989г.

2. Педагогикалық мәдениетке кіріспе /Е.В. Бондареваның түзетуімен- Ростов на Дону, 1995г.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Бастауыш сыныпта көрнекілік жасау әдістемесіПәннің коды: ТК 4303

Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: ак.доцент Сартаева Н

Курстың мақсаты: болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне қазақ тілі пәнінен дидактикалық материал дайындау әдістемесінен жүйелі білім беру, сабақ жүргізуге кәсіби даярлау.

Деректемелері/Пререквизиттері: қазақ тілі, бейнелеу өнері және еңбекке баулу т. б. пәндерден қалыптасқан теориялық және технологиялық білім негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: студенттерді дидактикалық материалдардың және көрнекіліктің түрлерімен таныстыру. Дидактикалық материалдарды қолданудың әдіс-тәсілдерін үйрету. Дидактикалық материалдарды дайындау үлгілерін меңгерту. Әр сынып бойынша дидактикалық материалдар жасау, тақырыптар бойынша оларды топтастыру. Дидактикалық материалды сабақта қолданудың жолдарын таңдап алу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Балтабаева Ж. Қ., т.б. Қазақ тілі: Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 2-сыныбына арналған оқулық / Балтабаева Ж. Қ., Солтанғазина М. Қ., Лекерова Ф. С.. – Алматы: Аматыкітап баспасы, 2009. –240 б.

 2. Балтабаева Ж. Қ. Қазақ тілі: дидактикалық материалдар. Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 2-сыныбына арналған оқу құралы. – Алматы: Аматыкітап баспасы, 2009. –48 б.

 3. Қабатай Б.Дидактикалық материалдар.,А.1999

 4. Рахметова С., Жаманқұлова П., Қабатаева Б. «Ана тілін оқыту әдістемесі» (2-сыныпқа арналған) А. «Атамұра 1998

 5. Рахметова С., Әбдікәрімова Т., Қабатаева Б. «Ана тілін оқыту әдістемесі» (4-сынып), А. «Атамұра», 2000

 6. Рахметова С. «Қазақ тілін оқыту методикасы», А. 1992

 7. Уәйісова Г., Жұмабаев Ә., Сұлтанғазина М. «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» (4-сынып), А. «Атамұра», 2000

 8. Уәйісова Г. «Бастауыш сыныптарда морфологиялық ұғымдарды оқыту», А. «Рауан» 1994

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Мәтінге тілдік талдау әдістемесіПәннің коды: МТТА 4305

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, таңдау компоненті

Оқу жылы: 4-оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: оқытушы Асылбекова Ж

Курстың мақсаты: мәтінді мазмұндау, нақышына келтіріп оқу, мәтін түрлерімен таныстыру, шығарманың тақырыбы мен идеясын аша білуді игерту, тақырыптың тәрбиелік мәнін түсіндіру, мәтіндегі бейнелі сөздерді, көркемдегіш тәсілдерді таба білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Қазіргі қазақ тілі”, “Балалар әдебиеті”, “Қазіргі балалар әдеби процесі”.

Курстың/пәннің мазмұны: Мәтінді тілдік талау технологиясы ғылым ретінде. Мәтінді тілдік талдау технологиясының ғылыми негіздері. Жалпы тілдік құбылыстар мен автордың жеке қолданыс ерекшелігі туралы түсінік. Сөз мағынасын түсіндіру, ашу, нақтылау. Мәтіндегі синоним, антоним, омонимдерді талдау. Мәтінді талдау арқылы оқушыларға тәрбие беру. Мәнерлеп оқу туралы ұғым. Сөз мағынасын түсіндірудің әдіс-тәсілдері. Бастауыш сыныпта әдебиеттік оқу сабақтарында әдебиет теориясынан берілетін элементтер. Мәтіндегі құбылту, фигураның түрлері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. А., 1970

2. Сыздықова Р. Шалабаев Б. Көркем текстіні лингвистикалық талдау. Алматы, 1989

3. Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі. А., 1983.

4. Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі. А., 1960.

5. Қабдолов З. Сөз өнері. А., 2002.

6. Негимов С. Өлең өрімі. А., 1980.

6. Хасанова С.Ы. Алтынсарин шығармаларының тілі. А., 1972.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, ұжымдық оқыту, жеке тұлғаға бағдарланған оқыту, көрнекілік әдісі.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, оқу кабинеттері мен электронды оқу залдары, зертханалық кабинеттер, интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, т.б.

5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша

оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В010300 - “Педагогика және психология” мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 03. 02.2010 жылғы АА №0000034 мемлекеттік лицензиясына 03.02.2010 жылғы №0137434 қосымшасы негізінде білім беру қызметін жүзеге асырады.

Берілетін дәреже: Жоғарғы кәсіптік білім. Бакалавриат. 5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша бітірген түлекке «Педагогика және психология» бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): Бакалавриат

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Бакалавр білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта білім. Бакалавриатқа азаматтарды қабылдау тәртібі ҚРБҒМ оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес анықталады.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, педагогика және психология саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу. Осы сала бойынша магистратурада білім алу мүмкіндігі бар.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы 129 + 20 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (мемлекеттік аттестаттау) - (ECTS-249 кредит)
Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит


Міндетті компонентКТ 1101

Қазақстан тарихы

3

5

Inf 1102

Информатика

3

5

Etd 1105

Экология және тұрақты даму

2

3

K (o)t 1106

Қазақ/орыс тілі

6

9

Sht 1108

Шетел тілі

6

9

OKN 1103

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2

3

Ale 1104

Әлеуметтану

2

3

ETN 2107

Экономикалық теория негіздері

2

3

KN 2109

Құқық негіздері

2

3

Saya 2110

Саясаттану

2

3

Fil 2111

Философия

3

5
Базалық пәндер


Міндетті компонентPMK1201

Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе

1

2

PAD 1204

Психология және адам дамуы

3

5

Ped 2202

Педагогика

3

5

Etn 2203

Этнопедагогика

2

3

OoT 2205

Өзін-өзі тану

2

3

ZhFMG 2206

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

2

3

KK(O) T 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

3

KBShT 3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

3

РOA 3309

Педагогиканы оқыту әдістемесі

3

5
Кәсіптік пәндер


Міндетті пәндерРOA 3310

Психологияны оқыту әдістемесі

3

5

TZhTA 3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2

3
Базалық пәндер


Таңдау компонентіMPsK1207

Мектептегі психологиялық қызмет

3

5
Кәсіптік пәндер


Таңдау компонентіEPs1301

Эксперименттік психология

3

5
Оқытудың қосымша түрлеріDsh

Дене шынықтыру

4

6

Mad1402

Мәдениеттану

2

3

Olk1401

Өлкетану

2

3
Жалпы кредит саныКаталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет