5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


ПП-13-1 Курстың/пәннің/юниттің атауыбет8/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


ПП-13-1
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: ОКN 1103

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Жұмаділдаев М.

Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірден бастап, бүгінгі күнге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Курстың/пәннің мазмұны: Қазақстан тарихына кіріспе. Ерте замандағы Қазақстан. Қазақстан территориясындағы ертедегі және дамыған ортағасырлық мемлекеттер. Қазақстан моңғол шапқыншылығы дәуірінде. XIVғ.-XVғ. I жартысындағы Қазақстан. Қазақ хандығы дәуірі. Қазақстанның Ресейге қосылуы: кіру, жаулау, отарлау. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы. Қазақстан ХХ ғасырдың басында. Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында. Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңінде (1921-1940 жж.). Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945 жж.). Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1960 жж.). Қазақстан 1970-1990 жылдарында. Қазақстан тәуелсіз мемлекет.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қазақстан тарихы Очерктерi, А., 1994.

 2. 2. Қазақстан тарихы І,ІІ,ІІІ,ІУ,У-том А., 1996-2010 ж.ж.

 3. 3. С.С.Кляшторный, Т.И.Султанов. Казахстан: летопись трех тысячилетий. А., 1992

 4. Н.Нурпейсов. Алаш пен Алашорда А., 1990

 5. М.Шоқай таңдамалы шығармалары, І том, 1997-1998 жж. М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков. Тарих тағылымы не дейдi. А., 1993

 6. М.Қозыбаев. Ақтаңдақтар ақиқаты. А.,1991

 7. Т.Омарбеков. 20-30 жж Қазақстан қасiретi. А., 1997

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды: Etd 1105

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Шарипова А.

Курстың мақсаты: білім алушыларды қазіргі қоршаған орта туралы, оның өзгеру динамикасы мен биосфераға әсері туралы осы кездегі көзқарастармен таныстыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: физика, биология

Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі экологияның мақсаты мен міндеттері. Биологиялық жүйелердің экологиялық негіздері. Ағзалар (аутэкология) экологиясы. Биологиялық жүйелердің экологиялық негіздері. Популяциялар (демэкология) экологиясы. Биологиялық жүйелердің экологиялық негіздері. Бірлестіктер мен экожүйелер (синэкология) экологиясы. Биосфера - ғаламдық экожүйе. Биосфера – ғаламдық экожүйе. Биологиялық алуантүрлілік. Ерекше қорғауға алынған аумақтар. Жалпы экологиялық-экономикалық мәселелерді шешу жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бродский А.К. Жалпы экологияның қысқаша курсы (Оқу құралы).- Алматы:Ғылым, 1998.

 2. Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология: Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.- Алматы: «Бастау» баспасы, 2003.-292 бет.

 3. Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учебное пособие для вузов.-2-е изд., стер.-СПб:Химия, 1998, -352 с.

 4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001- 576 с.

5. Дуамбеков М.С., Тлебаева Г.М. Основы промышленной экологии.-/Учебно-методический комплекс.- Астана: Фолиант, 2004.Лот №108.-196 с.

 1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человека: Учеб. Пособ. Для студ. Вузов.-2-е изд.,перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1986.-415с.

 2. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Экология: учеб.- М.:ТК Велби, Изд.-во Проспект, 2006.-512 с.

 3. Қаженбаев С., Махмұтов С. Табиғатты қорғау.-Алматы: «Ана тілі», 1992.-144 б.

 4. Вишнякова С.М., Вишняков Г.Я., Алешукин В.И. и др. Экология и охрана окружающей среды. Толковый терминологичекий словарь.-М.: Всемирный следопыт, 1998.-480 с.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: Sht 1108

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Қанзадаева Ш.Т.

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілінде коммуникативтiк iс –aрекеттiн жане жазбаша турлерiне машыктандыру. Шетел тілін толық меңгерту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Студент окып үйреніп жатқан елдің мәдениеті саясаты экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: Phonetics Ағылшын тілінің алфавитімен,дыбыстармен,буын түрлерімен және негізгі жұрнақтар мен қосымшалардың оқылуымен таныстыру.Қазақ тілі мен ағылшын тілі арасындағы грамматикалық айырмашылықтарды түсіндіру.Дыбыстардың айтылуына арналған жаттығулармен бекіту.Белгісіздік және белгілілік артиклдері.Тәуелдік есімдіктер,сілтеу есімдіктерінің қолданылуы.Болымды,болымсыз және сұраулы сөйлемдер.Жабық сұрақтың жасалу жолдарымен таныстыру.Енгізілген грамматиканы жаттығулармен бекіту.Зат есімнің көпше түрі.Талғау сұрақ.Орамды сөйлемдерін таныстыра отырып жаттығулар орындау. Жаңа сөздерді енгізу.Текстпен жұмыс.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жаңабаева К. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка.

Алматы, 2003

2. Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва, 1999 ж

3. Каирбаева. Учебник английского языка. Москва, 2004г.

4. Каирбаева. Учебник английского языка.Москва, 2004г. 5. Бурлак А.И. Учебник английского языка.1989 6. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения. 7. Синявская Е.В., Гальперина А.А. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке. 8.Казак тілі Алматы 1999 9.Улицы Кызылорды 2009Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Орыс тілі

Пәннің коды: K (o)t 1106

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6 KZ кредиті = 9 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Есенова П.

Курстың мақсаты: формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях.

Деректемелері/Пререквизиттері: Курс рассчитан на студентов, знакомых с системой русского языка и особенностями реализации языковых единиц в различных ситуациях словесного общения.

Курстың/пәннің мазмұны: Способы связи предложений в тексте. Роль предложения в тексте. Основные виды переработки текста. План. Функционально-смысловые типы речи.Языковые особенности повествования. Использование повествования во всех функциональных стилях. Рассуждение как тип речи. Жанры деловых бумаг. Публицистический стиль. Функции публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические признаки публицистического стиля.Устранение смешения стилей. Редактирование текстов

Ұсынылатын әдебиет:

1.Имангалиева Г.С. Русский язык. Астана, 2006 г.

2. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Русский язык. Алматы, 2005 г.

З.Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс. М., 1990 г.

4. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В. Русский язык. Алматы, 1995 г.

5.Благочиннова Т. и другие. Русский язык. Корректировочный курс.

Алматы 1997 год.

6.Городилова Г.Г., Хмара А.Г. Практикум по развитию речи. (4.1), Л.,1988г.

7. Метса А.А. и др. «Русский язык. Аудиовизуальный курс», М., 1991г.

8. Шаяхметова Н.К. «Обучение научному стилю речи» Алматы, 2006 г.

9. Тюлебаева М.Р. «Русский язык для юристов», Алматы, 2005 г.

10. Миронова В.Г. Обучение научному стилю речи. Алматы, 1993 г.Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf 1102

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші:

Курстың мақсаты: “Информатика” пәнiн оқытудың мақсаты білім алушыларға есептердi компьютер көмегiмен шешу әдiстерiн үйрету және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады. Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика” пәнін оқып үйрену үшін мына пәндер негізін білу керек: Ақпараттану (бөлімдері: “Ақпараттану ғылымы, ақпарат”, “Алгоритмдеу”, “Компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары”, “Сандық жүйелер”, “WINDOWS операциялық жүйесі”, “Қолданбалы программалар”), Математика (бөлімдері: “Математикалық амалдар”, “Қарапайым жуықтап есептеулер”, “Қарапайым функциялар”,“Тригонометрия”, “Аналитикалық геометрия”), Ағылшын тілі (бастапқы деңгей), Электроника негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: информатиканың негiзгi ұғымдарын игеру мақсатында білім алушылардың “алгоритмдiк“ ойлау дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты қазiргi қоғамның ресурсы ретiнде бейнелеу және ақпараттық ресурстарды басқару әдiстерiн оқыту. Білім алушыларды қазiргi заманғы озық әмбебап компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру. Білім алушыларға алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн, ақпараттық жүйелер негiздерiн оқыту. Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бөрiбаев Б. «Информатика және компьютер“ – Алматы, “Рауан“, 1996 ж.

 2. Камардинов О. “Информатика“ – Шымкент, 2000ж.

 3. Байжұманов М. Қ., Жапсарбаева Л.Қ. Информатика: оқу құралы.- Астана, 2004-232 б., -2 дана

 4. Комягин В.Б., Коцубинский А.О. “Современный самоучитель работы на персональном компьютере“, Москва, 2006 г.

 5. Микляев А. “Настольная книга пользователя“ – Москва, 2004 г.

 6. Фигурнов В.Э. “ІBM PC для пользователя“ – Москва, 2005 г.

 7. Балапанов Е.Қ. Бөрiбаев Б. “Информатикадан 30 сабақ. Жаңа информациялық технологиялар“ – Алматы, 2001 ж.

 8. Камардинов О. “Есептеуіш техникасы және программалау“ – Алматы, 1997ж.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

Пәннің коды: ОКN 1103

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нұрымова Р.

Курстың мақсаты: Өмірді қорғаудағы құрылыс аландарында орын алуы мүмкін қайғылы оқиғалар көрсеткіштеріне талдау жасауға үйрету, құрылысшыларды еңбек барысында жеке қорғаныс құрылдарымен қамтамасыз ету шарттарымен таныстыру, құрылыс нысандарындағы зиянды және қауіпті факторларды оқытып-үйрету және құрылыс алаңдарындағы техникалардың қауіпсіздік талаптарын сақтауды оқыту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны: Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздерінің құрылымдары. Төтенше жағдайлар классификациясы. Адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету құжаттары. Адам өмірін қорғау мәселелері. Адам өмірі және еңбекті қорғаудың теориялық және практикалық негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Тіршілік қауіпсіздігі.1 кітабы. - Алматы. 2003ж-233 бет

 2. Тіршілік қауіпсіздігі. 2 кітабы - Алматы. 2003ж-233 бет

 3. Арпабеков С. Өмір-тіршілік қауіпсіздігі.- Алматы 2004ж. – 105 бет

 4. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятильности. - Алматы 2004ж. – 300 стр.

 5. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охрана труда на производстве. Алматы. 2002 г. – 150стр.

 6. Золотницкий Н.Д. и др. Лабораторный практикум по Охране труда –М:Высшая школа 1979г.

 7. Кузнецов Ю.М. Охрана труда. Справочник. М: Транспорт. 1990г.- 210стр

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: Аle 1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сералы А.

Курстың мақсаты: Студнттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағыт әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылмның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру.

Деректемелері/Пререквизиттері: -Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану- әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Икенов А.И.,Жүсіпова А.Д.Әлеуметтану негіздері- Алматы, Экономика,2004ж

 2. Р.Әбсаттаров., М.Дәкенов Әлеуметтану – Алматы: Ғылым,2003ж

 3. М.Әженов. М. Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым-Алматы, Қазақ университеті,2002ж

 4. Әлемдік Әлеуметтану антологиясы-Алматы, Қазақстан,2006ж

 5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.)-Алматы:Ғылым,1995ж

 6. ҚР Конституциясы.-Алматы,1995ж.

 7. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы « Болашақтың іргесін бірге қалаймыз».28қаңтар,2011жыл.Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері- лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс,пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,аралық бақылау, емтихан-тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды: Etn 2107

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Құлтанов Б.- техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Курстың мақсаты: Студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы

Курстың/пәннің мазмұны: Экономикалық теория негіздері пәні мен мақсаттары. Экономикалық теорияның ғылыми-теориялық негіздері. Ақша, несие, тауар айналымы. Рынок. Адами ресурстар. ҚР нарықтық жағдай. Нарықтық тұрақтылық. Қаржы және тауар айналымы. Экономикалық және нарықтық дағдарыс.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық. –А: Санат, 1998. -310 бет.

2. Экономикалық теория. Оқу құралы. - А., 1999. -167 бет.

3. Шеденов Ө. Жалпы экономикалық теорния. -Алматы-Ақтөбе. 2002. – 104 бет.

4. Сүлейменова Г., Ә. Мұхамеджанова Экономикалық теория. - А., 2002. -173 бет.

5. Крымова В. Экономическая теория: учебное пособие в схемах. - А., 2002-134 бетСабақ беру әдістері: тест

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2109

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші : Мырзағұлова Б. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: Заң мамандығында оқымайтын студенттерге мемлекет пен құқық теорияясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру; ҚР құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру; Қазақстандық мемлекеттік-құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси-құқықтық жолдарын анықтау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы

Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінез-құлық және құқықбұзушылық. Занды жауапкершілік. Құқықтық тәрбие және зандық білімдерді нақтылау. Демократикалық, құқықтық мемлекет құру. Адам мен азаматтың құқығы мен бастандығының негізгі қағидалары, заң және оның түрлері.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Сапаралиев Ә.С. Мемлекет және құқық негіздері. - А., 1999. -201 бет.

2. Өзбекұлы С., Копабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы. -А., 2006. -101 бет.

3. Аәыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім. -А., 2000. -107 бет.

4. Сапарәалиев Ә.С. ҚР Конституциялық құқығы. Оқулық. - А., 1997. -241 бет.

5. Оспанов. Құқық негіздері. -А., 2007. -239 бет.Сабақ беру әдістері: тест

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклы, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3ECTS кредиті

Дәріс беруші: М.Қараманова

Курстың мақсаты: Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстары мн тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету. Саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді. Қазақстандағы және одан тыс жерлдерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: -Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

Курстың/пәннің мазмұны: Саясат, саясаттың өмір сүру заңдары, оның тарихи дамуы. Сонымен қатар, билік, мемлекет, мемлекетаралық қатынас мәселелері. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты. Қазақстанның саяси жүйе, саяси партиялар, қозғалыстар, ұйымдар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар. Жаңа геосаясат конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық мемлекеттік мүдделері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е.С.Оқу құралы.- Алматы «Дәуір»,2005.

 2. Саясаттану. Жамбылов Д.2- басылым. Алматы- Жет жарғы,2005.

 3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т.-Алматы,1994.

 1. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А.-Алматы: Ақыл кітабы,1998. ҚР Конституциясы.-Алматы,1995ж.

 2. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы « Болашақтың іргесін бірг қалаймыз».28қаңтар,2011жыл.Егемен Қазақстан

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері- лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер-шағын топтарда жұмыс,пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау,аралық бақылау, емтихан-тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 2111

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет