5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет9/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Курстың/пәннің мазмұны: Электр қондырғысындағы оқшауламаның ролі. Оқшаулатқыштардың түрлері және арналуы. Электр станциясы мен қосалқы станцияның электр қондырғысының оқшауламасы. Ішкі оқшауламаны тұрғызудың принциптері. Оқшауламаның қысқа мерзімді және ұзақ электрлік төзімділігі. Электр өрісін реттеудің есептері. Тесіп өтудің негізгі үрдісі. Май-барьерлі оқшаулама. Оқшауламаның электрлік төзімділігін арттырудағы оқшауламаның, жабындының және барьердің ролі. Қатты оқшаулама, негізгі түрлері, қасиеті және қолдану ерекшеліктері. Қағаз-майлы оқшаулама. Газды оқшаулама. Кабельдердің негізгі түрлері, олардың оқшауламасының сипаттамасы. Күштік конденсаторлардың оқшауламасы, типі және конструкциясы. Жоғары кернеулі электр машиналарының, автотрансформаторлардың және күштік трансформаторлардың оқшауламасы. Электр беру желілерінің (ЭБЖ) әуе желілік оқшауламасының негізгі түрлері және оны пайдалану. Жұмыстық кернеу кезіндегі электрлік оқшауланған конструкцияларды пайдалану. Электр станциялары мен тораптардың жабдықтары мен аппараттарының жоғары вольтты оқшауламасын есептеуде компьютерлік технологияны қолдану. Электр қондырғыларының найзағайлы асқын кернеуі және найзағайдан қорғау. Қосалқы станцияны найзағайдың тікелей соққысынан қорғау. Қорғау аппараттары және құрылғылары: қорғаныс аралықтары және вентильді разрядтағыш, қисық сызықты кернеу шектегіштер. Коммутациялық асқын кернеу кезіндегі электр қондырғыларының ішкі және сыртқы оқшауламаларының электрлік төзімділігі. Ішкі асқын кернеуден шектеу принципі және одан қорғау. Асқын кернеудің есептік еселігі. Электр қондырғыларының электрлік оқшауламасын сынау. Разрядты кернеудің статикалық сипаттамасы. Электр қондырғыларының электрлік оқшауламасын сынау әдісі. Сынау қондырғылары. Жоғары кернеу техникасы дамуының перспективалық бағыттары. Тұрақты ток қондырғыларының оқшауламаларын жобалаудың ерекшеліктері. Ультражоғары кернеу қондырғыларының оқшауламаларын жобалаудың ерекшеліктері.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжение в электрических системах. Под ред.В.П.Ларионова.-М.: Энергоиздат, 1986, -464с.

2. Кучинский Г.С., Кизеветтер В.Е., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высокого напряжения. Под.ред. Г.С.Кучинского.-М.: Энергоатомиздат, 1987,-363с.

3. Лабораторные работы по технике высоких напряжений: Учебное пособие для ВУЗов. М.Л.Аронов, В.В.Базуткин, П.В.Борисоглебовский и др. 2-е издание, перераб. И доп., -М.: Энергоатомиздат, 1982,-352с. Ил.

4. Электротехнический справочник: т3, кн.2. Производствои распределение электрической энергии. Под ред. И.Н.Орлова.-7-ое изд. –М.: Энергоатомиздат, 1988. -880с.

5. Типовая инструкция по обмыву внешней изоляции электрооборудования ОРУ 220, 330, 550 и 750 кВ под напряжением. –М.: Главгосэнергонадзор, 1993 г.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
4-курс

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды: Etd 4105

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Жиенбаева Л., х.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты: Экологияның теориялық және практикалық сұрақтарын болашақ мамандардың игеруіне бағыт беру, қоршаған ортаны қорғауда болашақ мамандардың өз үлестерін қосуға баулау, табиғи ресуртарды тиімді пайдалану, тірі ағзалардың қоршаған ортамаен қарым-қатынастарын және олардың биосферамен тікелей байланысын оқытады.

Деректемелері/Пререквизиттері: - орта мектеп бағдарламасындағы жаратылыстану пәндері

Курстың/пәннің мазмұны: Экологияның мақсат-міндеттері және әдістері. Экологияның басқа ғылымдармен байланысы. Экология бөлімдері. Даралар экологиясы: ағзалар және олардың қоректенуі, экологиялық факторлар және оның классификациясы. Либихтың минимум заңы және Шелфордтың толеранттылық заңы. Толеранттылық шегі. Популяциялар экологиясы: статикалық және динамикалық сипаттамалары. Қауымдастықтар экологиясы: биоценоз, экожүйе және биогеоценоз туралы түсінік; экожүйедегі түраралық байланыстардың негізгі формалары; экожүйедегі энергия ағыны және химиялық элементтердің айналымы; биоценоздың трофикалық құрылымы; экожүйе өнімділігі. Экожүйенің тұрақтылығы және тұрақтылық механизмдері (гомеостаз және экологиялық сукцессия). Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфераның эволюциясы. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі. Тірі зат концепциясы. Ғаламдық биогеохимиялық айналымдар. Биосфераның қазіргі күйі. Тұрақты даму концепциясы. Тұрақты даму факторлары: экологиялық, экономикалық, әлеуметтік. Тұрақты даму принциптері мен стратегиялары. Тұрақты дамудың бірден - бір аспектілерінің бірі табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану. Табиғи ресурстардың жіктелуі. Табиғатты тиімді пайдалану. Экологиялық таза альтернативті энергия көздерін пайдалану. Биосфераның тұрақсыздығының туындауына антропогендік факторлардың әсері. Тұрақты даму және қазіргі таңдағы әлеуметтік-экологиялық мәселелер. Тұрақты даму және табиғатты қорғау. Қоршаған ортаны қорғаудың әдістері мен принциптері. Қоршаған ортаны қорғаудың бір формасы қорғалатын территориялар. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуындағы экологиялық өзекті мәселелер.

Ұсынылатын әдебиет:

1. С.Ж.Колумбаева, Р.М.Білдебаева. Жалпы экология, Алматы 2008

2. Ұ.Б.Асқарова Қоршаған орта және экология, Алматы 2007

3. Ж..Ж.Жатқанбаева Экология негіздері. Оқулық. Алматы: «Зият Пресс»2006

4. И.Г.Коробкин .Основы экологии. Учебник, Москва 2004

5. Қ.Ә.Әлімбетов, Г.С.Оспанова, А.Ұ. Мейрбекова Табиғатты пайдалану және қорғау негіздері, Алматы: Мектеп АҚҚ, 2002

6. А.А.Демеген Экология әлемі.Атаулар мен анықтамалар.Алматы-Қазақ университеті,

2002


7. Ж.М. Әділов Тұрақты даму және айналадағы орта. Алматы.2000

8. Экология негіздері. Оқулық.(Баешов А., Дәрібаев Ж., Шакиров Б. Және т.б.)-Түркістан,

2000

9. Г.Ж.Сағымбаев Экология негіздері Оқу құралы. Ғылым, 199810. Ю.И.Одум Основы экологии М: Высшая школа-1987

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Еңбек қорғау

Пәннің коды: ЕК 4205

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 7

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Абдрахманов С.Т.

Курстың мақсаты: Студенттерге еңбек қорғаудың және өміртіршілік қауіпсіздігінің негізгі функцияларын, міндеттерін үйрету; еңбек процестерінде адамдардың жұмыс қабабылетін және денсаулығын сақтауды қамтамасыз ететін заң актілер системасымен, қоршаған ортаның қауіптіліктерінің қандай көздері мен деңгейдері бар екендігін таныстыру; еңбек қорғаудың және өміртіршілік қауіпсіздігінің ғылыми-техникалық прогрессімен байланыстарын айқын көрсету

Деректемелері/Пререквизиттері: физика, электр энергетикасы, өміртіршілік қауіпсіздігінің негіздері, экология және тұрақты даму

Курстың/пәннің мазмұны: Тіршілік әрекетін қамсыздандыруды ұйымдастыру негіздері. Бейбіт және соғыс уақытындағы азаматтық қорғаныс. Төтенше жағдайлар. Апат теориясы. Зақымдану көздері. Құтқару және аварияны қалпына келтіру жұмыстары. Тұрғындарды қорғау. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарын, радиациялық және химиялық барлау және дозиметриялық бақылау. Өндіріс қызметі негіздерінің және оларды қолданудың осы заманғы экологиялық талаптарға сәйкестігін зерделеу. Болашақ мамандардың жалпы санитарлық-гигиеналық мәдениетін жетілдіру

Ұсынылатын әдебиет:

1. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях. Транспорт,1985

2. Кузнецов Ю.М. Охрана труда. Справочник. М: Транспорт. 1990

3. Филлипов Б.М. Орна труда при эксплуатации строительных машин., М: Высшая

школа, 1984

4. Аманбаев Д.А., Смагулов З.И., Обухов Ю.Д. Основы охрана труда на производстве.

Алматы. 2002 г.

5. Канарев Ф.М. и др. Охрана труда –М: Колос 1982г. , Беляков Г.И. Охрана труда.

М:Агропромиздат 1991

6. Закон Республики Казахстан о безопасности и охране труда. Алматы , 2004Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сала экономикасы

Пәннің коды: SE 4206

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: Қазыбайқызы А.

Курстың мақсаты: экономикалық амалдар техникалық есептерді шешуде Электр энергетикасы мамандығы бакалаврының бөлінбес тірегі болуы үшін, стутенттердің техникалық және экономикалық дайындықтарының үздіксіз тұтастығын қамтамасыз ету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, мамандықтың арнайы пәндері

Курстың/пәннің мазмұны: Қазақстан электрэнегетикасының қазіргі дамуы және оның жағдайы. Кәсіпорындардың негізгі және ағымдағы активтері, электр энергиясын өндіруге, жеткізуге және таратуға кететін шығындардың құрылымы. Энергетикадағы инвестициялаудың негізгі бағыттары жєне оның қолайлы жағдайларын бағалау әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Экономика и управление в энергетике: под ред. Н.Н. Кожевникова М..: Изд.центр «Академия», 2003 г.

 2. Экономика электроэнергетики: рыночная политика, 2001

 3. Самсонов В.С. Вяткин М. А. Экономика предериятий энергетического комплекса: М.: «Высшая школа», 20003

 4. http://www.rambler.ru; http://www.aport.ru; http://www.bankreferat.ru; http://www.kisi.kz; http://referats.allbest.ru

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Автоматтандырылған электр жетегі

Пәннің коды: AEZh 4210

Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Құрманбаев Ғ. Б.

Курстың мақсаты: студенттерге тұрақты және айнымалы ток машиналарының жұмыс істеу принциптерін, оларды басқару мен реттеу сұлбаларын және оларды қолдану ерекшеліктерін оқып-үйренуде өз деңгейінде білім алуын қамтамасыз ету.

Деректемелері/Пререквизиттері Электр техникасының теориялық негіздері, Электр машиналары, Электр механика және электр техникалық жабдық, Электр энергетикасы

Курстың/пәннің мазмұны:

Электр жетегінің механикасы. Электрқозғалтқыштарының сипаттамалары мен жұмыс режимдері. Көп қозғалтқышты электр жетегінің сипаттамалары мен жұмыс режимдері. Электр жетегінің жылдамдығын реттеу. Реттеудің параметрлік тәсілдері және олардың жетілдірілген түрлері. Электр жетегінің жылдамдығын қорек кернеуін өзгерту арқылы реттеу. Асинхронды өозғалтқыштың жылдамдығын жиіліктік реттеу. Электр жетегінің энергетикасы. Электрқозғалтқыштарын таңдау.Ұсынылатын әдебиет:

1. Москаленко В.В . Автоматизированный электропривод.-М.:Энергоиздат, 1986

2. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода .-М.:Энергоиздат, 1985

3. Ключев В. И. Теория электропривода .-М.:Энергоиздат, 1985Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр технологиялық қондырғылар және жүйелер

Пәннің коды: ETKZh 4211

Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 7

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент: Сыдықова Г.Қ.

Курстың мақсаты: электртехнологиялық қондырғылардағы электр тогы өтетін әртүрлі ортадағы физикалық, химиялық, жылулық, механикалық және де магниттік және электрмагниттік өріс әсерінен болатын зарядталған бөлшектердің өзіндік әсерлесуін түсіндіріп, оларды сапалық және сандық жағынан талдау жасап, зерттеу әдістерін оқытып үйрету. Әтүрлi электртехнологиялық құрылғыларда болатын процестердiң сапалық және сандық жақтары туралы бiлiмдерiнiң негiзiнде студенттi арнайы электрэнергетикалық пәндер қоятын есептердi табысты және сауатты шешуге дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары математика, физика, информатика, электр техникасының теориялық негіздері, электр аппараттары, электрлік қондырғылардағы асқын кернеу және оқшаулама.

Курстың/пәннің мазмұны: Электртехнологиялық қондырғыларды жүйелеу. Токтың жылулық әсерін қолданатын қондырғылардың түрлері. Электртермиялық үрдістердің физика – техникалық негіздері. Электртермияда электр энергиясының жылу энергиясына түрлену әдістері. Электртермиялық қондырғылардың жіктелуі. Электртермиялық қондырғылардағы жылу берілуі. Электрлік пештер құрылысында қолданылатын материалдар. Отқа төзімді, жылулық оқшауламалық және қызуға төзімді материалдар, көп тараған отқа төзімді және жылулық оқшауламалық материалдарға қойылатын талаптар. Кедергілік қыздыру қондырғылары. Электрлік кедергінің физикалық мәні. Бірінші және екінші текті өткізгіштер. Әртүрлі өткізгіштер арқылы токтың өтуі. Джоуль-Ленц заңы. Қыздырғыш материалын таңдаудың шарттары. Қыздырғыштар дайындауға жұмсалатын материалдар. Электрлік жылыту және электрлік қыздыру қондырғылары. Кедергілік электр пештері. Тура және жанама әсерлі пештер. Периодты әсерлі және үздіксіз әсерлі (методикалық) пештер. Металды балқытуға арналған кедергілік электр пештері. Тура (түйіспелік) қыздыру қондырғылары. Сұйық ортаны кедергімен қыздыру. Электрлік қазандықтар және олардың техникалық сипаттамалары. Металдарды қыздыруға арналған сұйықтық кедергілік электрлік пештер. Электрлік түйіспелік дәнекерлеудің физикалық негіздері. Түйіспелік дәнекерлеуден бөлінетін энергияның жалпы мөлшері. Түйіспелік дәнекерлеу қондырғыларын электрмен жабдықтау. Индукциялық қыздырудың физика – техникалық негіздері. Индукциялық қыздырудан бөлінетін энергия, п.ә.к., қуат коэффициенті. Индукциялық балқыту қондырғылары. Индукциялық каналды пештер. Индукциялық тигель пештері. Диэлектрлік қыздырудың физикалық негіздері. Диэлектрлік қыздыру қондырғылары және оларға арналған жоғарыжиілікті генератордың схемасы. Доғалық қыздыру қондырғылары. Пештік қондырғыларды электрмен жабдықтау. Доғалық пештердің жұмыстық режимдері мен сипаттамалары. Электрмен жабдықтау жүйесіндегі доғалық болат балқыту пештері. Вакуумдық доғалық пештер. Негізгі элементтері мен схемалары. Вакуумдық доғалық пештердің электр жабдықтары, электрлік схемалары. Электрохимиялық және электрофизикалық өңдеу қондырғылары. Электрхимиялық өңдеудің негіздері. Электролиздік қондырғылар және оларды электрмен жабдықтау. Металдарды электроэрозиялық өңдеу және оның физикалық негіздері. Электромеханикалық процестер мен қондырғылар. Металдарды магнитимпульстік өңдеу және олардың физика-техникалық негіздері. Материалдарды электргидравликалық өңдеу. Электргидравликалық эффектің физикалық негіздері. Ультрадыбыстық электртехнологиялық қондырғылар. Материалдарды өңдеудің электркинетикалық әдістері. Электронды-иондық процестердің сипаттамалары. Электронды-иондық технологияның түрлері. Электргаздық тазалау, электрсепарация, электрлік сырлау, электрлік баспа, электрлік пішін жасау. Электрлік сүзгілердің жұмыс принципі мен құрылысы, принциптік схемасы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки; Учеб.для вузов по спец. «Электроснабжение пром.предприятийң- М. Высш.шк., 1988-336с..ил.

 2. Евтюкова И.П. и др. Электротехнологические промышленные установки – М. Энергоиздат, 1982г.

 3. Электрические промышленные печи. Ч.2. Дуговые печи и установки специального нагрева / Под.ред. Свенчанского –М. Энергоиздат,1981г.

 4. Егоров А.В, Моржин А.Ф. Электрические печи – М. Металлургия, 1975г.

 5. Крылов К.И, Прокопенко В.Т.,Митрофанов А.С.Применение лазеров в промышленности и приборостроении.- Л: Машиностроение,1978г

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр қауіпсіздігі және электр қондырғыларында қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру

Пәннің коды: EKZhY4212

Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Ахметов М. А.

Курстың мақсаты: Электр тоғының қауіпті және зиянды факторлары және олардың адам ағзасына әсерін біледі. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастыру және техникалық шараларын үйренеді.

Деректемелері/Пререквизиттері Электр техникасының теориялық негіздері, Электр машиналары, Электр механика және электр техникалық жабдық, Электр энергетикасы

Курстың/пәннің мазмұны:

Электрқауіпсіздігі туралы жалпы түсінік. Адам организміне электр тогы мен электромагниттік ағындардың әсері.Электр тогына түсу түрлері. Электртравматизм және оның пайда болу ошағы мен негізгі айырмашылықтары. Электрқондырғылармен жұмыс жасау кезіндегі техника қауіпсіздігі.1000В-қа дейінгі және 1000В-тан жоғары кернеудегі электрқондырғыларын ажырату реті.Әуелік желімен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары.Электрқондырғыларды оқшаулау және жерлендіруші қондырғылардың кедергісін бақылау. Электрсымдарын оқшаулау және жерлендіруші құрылғыларды сынау. Нөлдеу жүйесі. Қадамдық кернеу. Тұрмыстағы электрқауіпсіздік шаралары.Тұрмыста электрэнергиясын қауіпсіз қолданудың негізгі ережесі.Электртогына түскен адамға дәрігерге дейінгі алғашқы көмек.Алғашқы көмек көрсету тәсілдері, жасанды және шынайы дем беру.Электр доғасынан қалған күйіктің пайда болуы. Тұрмыстағы электрқауіпсіздік шаралары. Тұрмыста электрэнергиясын қауіпсіз қолданудың негізгі ережесі.Электроқондырғыларының өрт және жарылыс қауіпсіздігі. Найзағайдан қорғау. Әуелік желі сымдарынан пайда болатын найзағайлы асқын кернеуден ғимараттарды және құрылғыларды қорғау. Электр қондырғыларына күрделі және ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізуҰсынылатын әдебиет:

 1. Сакулин В.П. Безопасность труда при эксплуатации электроустановок – Л.: Агропромиздат, 1987 – 255 с.

 2. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. М: Энергоатомиздат, 1983.

 3. Правила усройства электроустановках. Разд.1. М.: Энергоиздат, 1982.

 4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации потребителей, 3-изд. М.: Атомиздат, 1970.

 5. Охрана труда и производственная безопасность, М.:Экзамен, А.А.Раздорожный, 2006.

 6. Основы электробезопасности, В.Е. Манойлов. Энергоатомиздат, 1991.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

Пәннің коды: EzhZhZh 4303

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Құрманбаев Ғ. Б.

Пререквизиттер: Электр энергетикасы, Электр машиналары, Электрмен жабдықтау ЭЖЖ релелік қорғаныс және автоматика

Курстың мақсаты: Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалауды игеру.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Электрмен жабжықтау нысандарын жобалау, Электр қондырғыларын жобалау үшін негізгі нормативтік құжаттар, Жобалауды іске асырауда оңтайлы шешімдердің ұғымы, Кәсіпорындардың электр жүктемелері, Өнеркәсіптік кәсіпорынның реактивтік қуатын қарымталауды жобалау, Электр жабдығын таңдау, Қоршаған орта жағдайларына байланысты кабельдер мен сым маркаларын, тартылым түрлерін таңдау. Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалауда экологиялық ерекшеліктерді есептеу, Техникалық және экономикалық бағалау негізінде сыртқы және ішкі электрмен жабдықтаудың оңтайлы вариантын таңдау. Кәсіпорындардың электрмен жабдықтау жүйелерінде электротехникалық қондырғыларды жерлендіруді жобалау, Жобалау әзірлемесін рәсімдеу, Тез өзгермелі жүктемесі, желілік емес жүктемесі, симметриялық емес режимі бар ерекшелікті электрқондырғыларын жобалауда электр энергиясы сапасы көрсеткіштерінің есебі.

Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет