Қазақстан Республикасының КонституциясыPdf көрінісі
бет15/129
Дата12.04.2022
өлшемі1,31 Mb.
#138962
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   129
Байланысты:
kz-konstituciyasy

 
63-бап
1. Республика Президенті Парламент палаталары төрағаларымен және Премьер-
Министрмен консультациялардан кейін Парламентті немесе Парламент Мәжілісін тарата 
алады. 
2. Парламентті және Парламент Мәжілісін төтенше немесе соғыс жағдайы кезеңінде, 
Президент өкілеттігінің соңғы алты айында, сондай-ақ осының алдындағы таратудан 
кейінгі бір жыл ішінде таратуға болмайды.
V БӨЛIМ
ҮКIМЕТ
64-бап
1. Үкiмет Қазақстан Республикасының атқарушы билiгiн жүзеге асырады, атқарушы 
органдардың жүйесiн басқарады және олардың қызметiне басшылық жасайды.
2. Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің бүкіл қызметінде Республика 
Президентінің алдында жауапты, ал Конституцияда көзделген жағдайларда Парламент 
Мәжілісінің және Парламенттің алдында жауапты.
3. Конституцияның 57-бабының 6)-тармақшасында көзделген ретте Үкiмет мүшелерi 
Парламент палаталарына есеп бередi.
4. Үкiметтiң құзыретi, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі конституциялық заңмен 
белгiленедi. 
65-бап
1. Қазақстан Республикасының Президентi Үкiметтi Конституцияда көзделген 
тәртiппен құрады.
2. Республика Премьер-Министрi тағайындалғаннан кейiнгi он күн мерзiм iшiнде 
Премьер-Министр Үкiметтiң құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентiне 
ұсыныс енгiзедi.
3. Үкiмет мүшелерi Қазақстан халқы мен Президентiне ант бередi. 
66-бап
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабiлетiнiң, 
қауiпсiздiгiнiң, қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудiң негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және 
олардың жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
2) Парламентке республикалық бюджеттi және оның атқарылуы туралы есептi 
ұсынады, бюджеттiң атқарылуын қамтамасыз етедi;
3) Мәжіліске заң жобаларын енгiзедi және заңдардың орындалуын қамтамасыз етедi;
4) мемлекеттік меншiктi басқаруды ұйымдастырады;
5) Республиканың сыртқы саясатын жүргiзу жөнiнде шаралар әзiрлейдi;
6) министрлiктердiң, мемлекеттік комитеттердiң, өзге де орталық және жергiлiктi 
атқарушы органдардың қызметiне басшылық жасайды;


7) Республиканың министрлiктерi, мемлекеттік комитеттерi, өзге де орталық және 
жергiлiктi атқарушы органдары актілерінiң күшiн толық немесе қолданылу бөлiгiнде 
жояды немесе тоқтата тұрады;
8) Үкiмет құрамына кiрмейтiн орталық атқарушы органдардың басшыларын қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;
9

а
лынып тасталды 
10) өзiне Конституциямен, заңдармен және Президент актілерімен жүктелген өзге де 
қызметтердi орындайды.
67-бап
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi:
1) Үкiмет қызметiн ұйымдастырып, оған басшылық жасайды және оның жұмысы үшiн 
дербес жауап бередi;
2) 2007.21.05. № 254-III ҚР Заңымен алып тасталды
3) Үкiмет қаулыларына қол қояды;
4) Үкiмет қызметiнiң негiзгi бағыттары жөнiнде және оның аса маңызды барлық 
шешiмдерi жөнiнде Президентке баяндап отырады;
5) Үкiмет қызметiн ұйымдастыруға және басшылық жасауға байланысты басқа да 
қызметтердi атқарады. 
68-бап
1. Үкiмет мүшелерi өз құзыретi шегiнде шешiмдер қабылдауда дербестiкке ие әрi 
өздерiне бағынысты мемлекеттік органдардың жұмысы үшiн Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің алдында жеке-дара жауап бередi. Үкiметтiң жүргiзiп отырған 
саясатымен келiспейтiн немесе оны жүргiзбейтiн Үкiмет мүшесi орнынан түсуге өтiнiш 
бередi не ол лауазымнан босатылуға тиiс.
2. Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға, оқытушылық, ғылыми 
немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге де ақы төленетін жұмысты 
атқаруға, кәсіпкерлік іспен шұғылдануға, заңнамаға сәйкес өздерінің лауазымдық 
міндеттері болып табылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық ұйымның басшы 
органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ..
69-бап
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша 
Республиканың бүкiл аумағында мiндеттi күшi бар қаулылар шығарады.
2. Республиканың Премьер-Министрi Республиканың бүкiл аумағында мiндеттi күшi 
бар өкiмдер шығарады.
3. Үкiметтiң қаулылары және Премьер-Министрдiң өкiмдерi Конституцияға, заң 
актілеріне, Республика Президентінің жарлықтары мен өкiмдерiне қайшы келмеуге тиiс. 
70-бап
1. Үкімет жаңадан сайланған Қазақстан Республикасы Президентінің алдында өз 
өкілеттігін доғарады. 
Республиканың Премьер-Министрі жаңадан сайланған Парламент Мәжілісінің 
алдында Үкіметке сенім туралы мәселе қояды. Мәжіліс сенім білдірген жағдайда, егер 
Республика Президенті өзгеше шешім қабылдамаса, Үкімет өз міндеттерін атқаруды 
жалғастыра береді.
2. Егер Үкiмет және оның кез келген мүшесi өздерiне жүктелген мiндеттердi одан әрi 
жүзеге асыру мүмкiн емес деп есептесе, олар Республиканың Президентiне өз орнынан 
түсетiнi туралы мәлiмдеуге хақылы.


3. Парламент Мәжілісі немесе Парламент Үкіметке сенімсіздік білдірген жағдайда 
Үкімет орнынан түсетіні туралы Республика Президентіне мәлімдейді.
4. Орнынан түсудi қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселенi Республиканың 
Президентi он күн мерзiмде қарайды.
5. Орнынан түсудi қабылдау Үкiметтiң не оның тиiстi мүшесiнiң өкiлеттiгi 
тоқтатылғанын бiлдiредi. Премьер-Министрдiң орнынан түсуiн қабылдау бүкiл Үкiметтiң 
өкiлеттiгi тоқтатылғанын бiлдiредi.
6. Үкiметтiң немесе оның мүшесiнiң орнынан түсуi қабылданбаған жағдайда 
Президент оған мiндеттерiн одан әрi жүзеге асыруды тапсырады.
7. Республиканың Президентi өз бастамасы бойынша Үкiметтiң өкiлеттiгiн тоқтату 
туралы шешiм қабылдауға және оның кез келген мүшесiн қызметтен босатуға хақылы. 
Премьер-Министрдi қызметiнен босату бүкiл Үкiметтiң өкiлеттiгi тоқтатылғанын 
бiлдiредi. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   129
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет