Барлығы – 90 сағат


Тақырыбы: ХХ ғасырдың басындағы қазақ ойшылдары мен қайраткерлерінің шығармаларындағы халықтық психология мәселелерібет3/11
Дата11.01.2017
өлшемі1,31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тақырыбы: ХХ ғасырдың басындағы қазақ ойшылдары мен қайраткерлерінің шығармаларындағы халықтық психология мәселелері


 1. Ш.Құдайбердіұлы, Х.Досмұхамедов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев шығармаларындағы этнопсихологиялық ой-пікірлер

 2. Кеңестік Қазақстандағы этнопсихологияның дамуы

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Қазақстандық ғалымдар мен зерттеушілердің үлесі (Т.Тәжібаев, М.мұқанов, Н.Жандильдин, т.б.)

2.ҚР-дағы этнопсихологияның дамуы (Қ.Жарықбаев, Н.елікбаев, К.Жүкеш, С.Жакыпов)

СӨЖ мазмұны:

Қазақ фольклорының жанрларында этнопсихологиялық ойлардың көрініс табуы


6 апта

11 кредит сағат. №6 дәріс.

Тақырып: Қазіргі заманғы шетелдік этноспихологияның негізгі бағыттары

Дәріс мазмұны:

 1. «Мәдениет және тұлға» теориясы. Мәдениет конфигурациясы

 2. Базалық және модальды тұлға.

 3. Психологиялық антропологияның пәні және міндеттері

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Негізгі этнопсихологиялық бағыттар мен мектептер

 2. Ұлттық сипаттағы зерттеулердегі психоанализдің рөлі (З.Фрейд)

 3. Э.Фромм әлеуметтік сипаттағы функциялар туралы

СӨЖ мазмұны:

1. Халықтың рухани өмірінің заңдылықтарын зерттеу.


12 кредит сағат. №6 семинар.

Тақырыбы: Қазіргі заманғы шетелдік этноспихологияның негізгі бағыттары

 1. М.Херсковицтің «мәдени релятивизм» теориясына қосқан үлесі

 2. Ф.Хсю – психологиялық антропологияның негізін қалаушы

 3. Этнопсихологиядағы мәдени орталықтандырылған тәсілдер.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Когнитивті антропологияның пайда болуы

 2. Құрылымдық этнопсихология туралы түсінік

СӨЖ мазмұны:

Каузальдық атрибуциядағы мәдениетаралық айырмашылықтар.


7 апта

13 кредит сағат. № 7 дәріс.

Тақырып:Шетелдік этнопсихологияның қазіргі жағдайы.

Дәріс мазмұны:

1. Қазіргі кездегі шетелдік этнопсихологиялық ойлар.

2. Ф.Бок және оның «Психологиялық антропологиядағы негізігі мектептер мен тәсілдердегі» класификациясы.

3. АҚШ-тағы этнопсихологиялық жаңа орталықтардың пайда болуы.

Әдебиеттер:

1. Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2. Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3. Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4. Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология» и «этнопедагогиА.Кардинердің мәдениет ка». Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера» Алматы,1997.

7. Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

8. Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов» Москва,1970.

9. Крысько В.Г. Деркач .А.А. «Этнопсихология» Москва, 1996.

10. Лебедева Н.М. «Введение в этническую и кросскультурную психологию»

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. А.Кардинердің мәдениет арқылы қалыптасатын тұлғалық құрылым тұжырымдамасы

 2. «Әлем суреті» тұжырымдамасы

 3. Модальдық тұлға тұжырымдамасы (Р.Линтон)

СӨЖ мазмұны:

Этнопсихологиядағы мәдени-орталықтандырылған тәсілдер (М.Мид, Р.Бенедикт)


14 кредит сағат. №7 семинар.

Тақырыбы: Әлемнің әртүрлі халықтарының ұлттық психологиялық ерекшеліктері


 1. Солтүстік Америка халықтарының ұлттық-психологиялық ерекшеліктері

 2. Америка халқының қалыптасу тарихы

 3. Американдықтардың ұлттық мінезінің белгілері

 4. Американдық өмір сүру салты

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Еуропаның кейбір халықтарының ұлттық психологиялық ерекшеліктері

 2. Немістер мен француздардың ұлттық мінез-құлқы

 3. Ағылшындардың ұлттық мінезінің ерекшелгі

СӨЖ мазмұны :

Қарым-қатынастың этностық ерекшеліктері


8 апта

15 кредит сағат. № 8 дәріс.

Тақырып: Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері.

Дәріс мазмұны:

 1. Тұлға және тұлғалық сипат. Тұлғалық белгілер және оның мәдениетпен байланысы.

 2. Ұлттық мінез бен менталитет.

 3. Норма мен патологияның этнопсихологиялық мәселелері.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Кавказ халықтарының психологиялық ерекшеліктері

 2. Арабтардың психологиялық ерекшеліктері

СӨЖ мазмұны:

У.Риверстің «халықтық рух» концепциясын сынауы


16 кредит сағат. №8 семинар.

Тақырып: Азия халықтарының ұлттық-психологиялық ерекшеліктері.

Дәріс мазмұны:

1. Ғаламның азия құрлығындағы халықтардың ұлттық-психологиялық ерекшеліктері.

2. Қазақ, қытай, жапон, үнді халықтарының ұлттық мінезінің ерешеліктері, өмір сүру салты

ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Африка халықтарының психологиялық ерекшеліктері

 2. Славян халықтарының психологиялық ерекшеліктері

СӨЖ мазмұны:

1. Этникалық сәйкестіктің когнитивтік және аффективті компоненттері.


9 апта

17 кредит сағат. № 9 дәріс.

Тақырып: Мәдениаралық ерекшеліктердің психологиясы.

 1. Әлеуметтік психологиядағы салыстырмалы-мәдени тәсілдер

 2. Коммуникацияның мәдени контекстке тәуелділігі

 3. Экспрессивті мінез-құлық пен мәдениет

Әдебиеттер:

1. Нурланова К. «Мир ичеловек» Алматы,1997.

2. Петренко В.Ф. «Психосемантика сознания» Москва, 1988.

3. Платонов Ю.В. Почебут Л.Г.«Этническая социальная психология» М,1993

4. Саракуев Э.А. Крысько В.Т. «Введение в этнопсихологию» М,1996.

5. Солдатова Г.У. «Психология межэтнической напряженности» М,1998.

6. Стефаненко Т. «Этнопсихология» М,1999.

7. Стефаненко Т. Шалягина Е.И. Еникалопов С.Н. «Методы этнопсихологического исследования» М,1993.

8. Сухарев В. «Психология народов и наций» Киев,1997.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Каузальды атрибуциядағы мәдениаралық ерекшеліктері

Мәдениеттің реттеуші функциясы

СӨЖ мазмұны:

Психикалық этнографияны зерттеуде орыс географиялық қоғамының ролі.


18 кредит сағат. №9 семинар.

Тақырыбы: Мәдениаралық ерекшеліктердің психологиясы.

 1. Даралық пен ұжымшылдық

 2. Кінәні мойындау мен ар-ұят – әлеуметтік бақылаудың механизмдері ретінде

 3. Конформдылық – топтағы индивидтің мінез-құлқын реттеуші ретінде

ОЖСӨЖ мазмұны:

Мәдениет және қарым- қатынас психологиясы.1. Г.Триандис моделі.

2. Мәдениет және вербальды қарым-қатынас.

3. Мәдениет және вербальды емес қарым-қатынас.

СӨЖ мазмұны:

1. Этникалық сәйкестіктің екі өлшем моделі.


10 апта

19 кредит сағат. № 10 дәріс.

Тақырып: Этносаралық қарым қатынастың психологиясы

 1. Топаралық және тұлғааралық қарым-қатынастар

 2. Этносаралық қарым-қатынастардың психологиялық детерминанттары

 3. Әлеуметтік және этностық ұқсастық

ОЖСӨЖ мазмұны:

Этностық ұқсастықтың когнитивті және аффективті компоненттеріСӨЖ мазмұны:

1. Н.А.Берядев орыс мінезі туралы.


20 кредит сағат. №10 семинар.


М. өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университеті
Тақырыбы: этнопсихология – психологияның бір саласы ретінде.
Тақырыбы: этнопсихология – психологияның бір саласы ретінде. дәріс мазмұны:
Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға әдістемелік
Ожсөж мазмұны :Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет