Философия пәні бойынша тест сұрақтары


Әлемдік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды? А) Пергамабет12/12
Дата30.06.2020
өлшемі0.71 Mb.
түріУтопия
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
297.Әлемдік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды?
А) Пергама


В) Антиохия

С) Сиракузы
D) Родос аралы
Е) Александрия

298.Жаратылыстан тыс тіршілік ретінде жеке Құдайды мойындайтын

философиялық ілім;

А) Теизм
В) Түйсік


С) Тезис
D) ТеологияЕ) Тендр

299. Әл-Фараби мен Ибн Рушдтың екі ұдайы ақиқат теориясына карсы болып, “діни ақиқат деген жоқ” деген пікірді айтқан қайта өрлеу дәуірі философиясының өкілі:


А) Леонардо да Винчи
В) Коперник
D) Д.Бруно

D) Г.ГалилейЕ) Мирондола

300.Фейербах вульгарлық материализмді не үшін сынады:

А) Сананың материалдылығы үшін


В) Сананың догмалық қасиеті бар деп тапқаны үшін
С) Сананың субъективтілігі үшін
D) Сананың дінилігі үшінЕ) Сананың идеалдылығы үшін

301.К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға

байланысты өзгереді?

А) Тәрбиеге.


В) Билік түріне.
С) Гендік ерекшеліктерге.
D) Тәжірибеге.Е) Моральға.

302.В.Виндельбанд «Ғылымдардың бір бөлігі заңдар туралы, екіншілері

окиғалар туралы болады. Біріншісі міндетті түрде бар болып тұрған нәрселер туралы үйретеді, екіншісі бұрын болған оқиға туралы айтады» деп сипаттаған ғылымдар:

А) жаратылыстану және коғамдық


В) математикалық және философиялық
С) натурфилософиялық және метафизикалық
D) логикалык және гуманитарлықЕ) физикалык және тарихи

303.Қытай іліміндегі мінез құлық ережелері мен нормалары:


А) Ли принципі
В) Йога принципі
С) Янь принципі
D) Тантра принципіЕ) Инь принципі

304.«Экзистенциализм» термині қалай аударылады?


А) өмір сүру философиясы
В) мән философиясы
С) махаббат философиясы
D) ғылым философиясыЕ) болмыс философиясы

305.Алғашқы негіз деген ұғым нені білдіреді?


А) Субстанцияны
В) Модусты
С) Идеяны
D) ОйдыЕ) Материяны

306.Сана дегеніміз не?

А) субъективтік реалдылық, шындықты мақсатты бейнелеу, адам миының

тілімен байланысты функциясы


В) ойлау сферасы
С) жалпы алғанда психикалық
D) сезімдік сферасыЕ) Құдай сыйлаған өзіңді және қоршаған шындықты сезіну қасиеті

307.Диалектикалық – материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:

А) Қоғам жеке адамдардың жиынтығы емес, олардың бір-бірімен

әлеуметтік байланыстары қатынастарының жиынтығын білдіреді


В) Қоғам дегеніміз – фикция (ойдан шығарылған сез ол мүлдем жоқ нәрсе)
С) Барлық қоғамдық катынастардың маңызы бірдей
D) Қоғамдық қатынастар адамдардың арасындағы табиғи байланыстардың
жалғасы
Е) Қоғам адамдардың жиынтығы

308.Марксизм философиясы Ресейде XX ғасыр басында:


А) Қоғамның аз ғана бөлігін қамтыды.
В) Діни философияның құрамдас бөлігі болды.
С) Марксизм Ресейде пайда болды.
D) Кен түрде, қарқынды дамыды.Е) Мүлдем дамыған жоқ.

309.Б. Паскаль адамды атаған:


А) Ойлайтын (ойлау қабілеті бар) қамыс, құрақВ) Ойлайтын гүл
С) Ойлайтын жәндік
D) Ойлайтын гүл жапьфақЕ) Ойлайтын хайуан, мал

310.Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады?


А) Италия.
В) Германия.
С) Франция.
D) Испания.Е) Англия.

311.ХІХғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?


А) батыс еуропалық
В) қытай
С) үнді
D) араб тілдесЕ) антикалық

312.Қандай құбылысты зерттеу З.Фрейдтің психоанализінің пайда болуына

мумкіндік туғызды:

А) Санасыздықтың ерекшелігі


В) Діни сананың ерекшеліктері
С) Өнегелі сананың өзгешелігі
D) Әдемілікті айыра білушіліктің ерекшеліктеріЕ) Рационалдық ойлаудың өзгешелігі

313.Алғашқы ойшылдар бірінші материя деп нені айтқан?


А) заттардың тұрақты негізін
В) Құдайды
С) өздерінің түйсіктерін
D) ЖердіЕ) Күн жүйесін

314.Бэкон бойынша, адамның жеке шектеуінен туындайтын қателік:


А) Тек идолы
В) Алаң идолы
С) Театр идолы
D) Отбасы идолыЕ) Үңгір идолы

315.Кіші софистер қатарын анықта:


А) Фразимах, Критий,
В) Критий, Декарт.
С) Полемон, Руссо.
D) Алкидам, ФалесЕ) Полемон, Брунь.

316.Канттың «өзіндік зат» ұғымы нені білдіреді:


А) заттың жасырын мағынасы
В) кұбылыс
С) басқаларға ашылмаған тұлға
D) заңЕ) Құдай

317.Әл-Фараби қай еңбегінде бақытқа, оған бастайтын жолға аса назар

аударады

А) “Музыканың ұлы кітабы”


В) “Бақытқа жол сілтеу”
С) “Бақытқа апаратын жол”

D)”Риторика”


Е) “Поэзия өнері туралы”

318.Орыс діни философиясында Құдайға деген сүйіспеншілік негізінде

адамдардың бірігуі және әдептілік құндылықтарды құрметтеуді

бейнелейтін ұғым:

А) соборлық
В) тақуалық
С) ғарыштык
D) евразиялықЕ) шыншылдық

319.Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:


А) рационалдық
В) эстетикалық
С) этикалық
D) эмоциялықЕ) мифологиялық

320.«Сезінушілік дүние заттарының алғашқы бейнелеріне – идеяларға меңзей

қарау – тікелей, тура білімнің түрі,» – деген …

А) Платон


В) Аристотель
С) Гегель
D) ФалесЕ) Сократ

321.Ионийлік философ.


А) Фалес.
В) Бэкон.
С) Фихте.
D) Гегель.Е) Руссо.

322.Жайндардың пікірінше, субстанция:


А) Өзгермелі, бір күйден екінші күйге ауысыпотырады
В) Материалдық бастау.
С) Мәңгі және өзгермейді.
D) Оның он бір күйі бар.Е) Атомдық ұсақ бөлшектер.

323.Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған

жерде теология болады?

А) Скотт.


В) Р. Бэкон.
С) Бонавентура.
3. D) 3. Фрейд.Е) Авенариус.

324.Төменде келтірілгендердің қайсысы тікелей өмір мәнділік,

экзистенциялық мәселелерге жатады?

А) өмір мен өлім мәселесі;


В) ми құрылымы мәселесі;
С) космосқа ұшу мәселесі
D) экологиялық мәселе;Е) бейсаналық мәселесі;

325. Қазақ философиясының әкілі:


А) АбайВ) Конфуций
С) Лао-цзы
D) БуддаЕ) Құрманғазы

326.«Фуко» кітабының авторы, француз философы, постмодернист

А) Делез
В) Бергсон
С) Гельвеций
D) ВольтерЕ) Гольбах

327.«Болмыс түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияга енгізген кім?


А) Парменид.
В) Гераклит.
С) Платон.
D) Аристотель.Е) Кратил.

328.Қоғамдық сананың функциялары:


А) Танымдық
В) Мәдениетті трансляциялау
С) Техниканы дамыту
D) Білім беруЕ) Ғылымды дамыту

329.Анимизм

А) жан, рух дүниесіне табыну, сену
В) дінге сену
С) өсімдіктермен жануарлар дүниесіне табыну
D) аңыз – әңгімеге сенуЕ) салт – санаға сену

330.Аристотельдің таным жанында айтылған пікірлері қай кітапта?


А) Метафизика.
В) Афина саясаты.
С) Философиялық трактаттары.
D) Этикалық трактаттары.Е) Жан туралы.

331.Будда сөзінің мағынасы:


А) Нұрланған, оянған.
В) Материалдық субстанция.
С) Табиғат заңдылығы.
D) Азап шеккен.Е) Жанның мәңгілігі.

332.Механикалық метафизикалық материализімнің негізін салушы.


А) Бэкон
В) К.Маркс
С) Ф.Энгельс
D) СпинозаЕ) Декарт

333.Неокантшылдық бағыттың бірі


А) Баден мектебі
В) Локаята
С) Даосизм
D) БуддизмЕ) Легистер мектебі

334.«Бар және жоқ» еңбегінің авторы, ортағасырлық теолог-схоласт:


А) Пьер Абеляр.
В) Дунс Скотт.
С) Жан Буридан.
D)Фома Аквинский
Е) Иоанн Росцелин.

335.Көне қазақтардың алғашқы ойшыл философы, мәңгілік өшпес өмірді іздеп, дүниенің төрт бұрышын аралап шыкқан, ол кім?

А) Қорқыт-ата
В) Қыдыр-ата
С) Асан-қайғы
D)Будда
Е) Диоген

336.Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім орнына діни сенімді уағыздайды.

А) Фидеизм
В) Шовенизм
С) Неотомизм
D) ФрейдизмЕ) Пантеизм

337.Саяси сананың маңызды ерекшелігі:


А) Көпқырлылық пен ішкі қайшылықтар
В) Индивидуалдылық
С) Уақытшалық
D) Қайшылықсыздық
Е) Біржақтылық

338.Философияны өмір көшінен үнемі кеш қалып жүреді деп сынаған кім:


А) Томас Кун.
В) Вильгельм Гегель,
С) Абай Құнанбайұлы.
D) Мұхтар Әуезов.
Е) Иммануил Кант.

339.Платон түсінігіндегі «елес болмыс»:


А) Идея
В) Өлемдік жан
С) космос
D) Сезіммен қабыдданатын заттар
Е) Атомдар

340.Элеаттар мектебінің негізін салушы:


А) Ксенофан
В) Фалес
С) Сократ
D) ГераклитЕ) Платон

341.Қайрымды іс-әрекетті насихаттаған ілімді түзген мектеп’-


А) конфуций
В) локаята
С) даосизм
D) мимансаЕ) легистер

342. Арабтар философия ұғымын қалай атаған?


А) фәлсафаВ) руханилық
С) даналық
D) парасаттылықЕ) ақылдылық

343. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа


әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады?

А) Дж.Бруно.


В) Э.Роттердамский.
С) Г.Галилей.
D) М.Фичино.Е) Л.Валла.

344.А.Эйнштейннің «Маған жоғарғы бақыт сезімін өнер шығармалары

сыйлайды. Олардан мен басқа ешнәрсе бере алмайтын рухани ләззат

аламын» деп бағалаған өнердің функциясы:

А) эстетикалық
В) танымдық – эвристикалық
С) алдын ала білу
D) коммуникативтікЕ) тәрбиелік

345.Техника философиясының қалыптасу кезеңі:


А) 20 ғасырдың 60-80 -ы жылдары
В) 20 ғасырдың басы
С) 20 ғасырдың 20-30-ы жылдары
D) 19 ғасырдың 80-90 -ы жылдарыЕ) 20 ғасырдың 30-40-ы жылдары

346.Адамның қарым-қатынасындағы және дамуындағы түп негіз деп Гердер

нені санайды?

А) Ғылым, өнер, қолөнер


В) Мәдениет, мораль, эстетика
С) Өнер, этика, құқық
D) Ғылым, дін, саясатЕ) Ғылым, еңбек, мораль

347.Марксизм философиясы шеңберінде адам санасын түсіндіруге берілген

пайымдауды тандаңыз:

А) Ой — ми іс-әрекетінің жемісі, объективті әлемнің субъективті бейнесі


В) Ой — ми биотоғы
С) Ой – өзін-өзі көрсету тәсілі
D) Ой – лингвистикалық формаЕ) Ой — миға тәуелсіз

348.Үлкен софистер қатарын анықта.


А) Протогор, Гиппий.В) Горгий, Левкипп.
С) Продайк. Гефес.
D) Пифагор, Гегель.Е) Антифонт, Фалес.

349.Ежелгі үнді материалистік жүйесі:


А) локаята
В) чарвака
С) даосизм
D) буддаЕ) вайшешика

350.Жалған, өтірік дегеніміз не?


А) ақиқатты әдейі бұрмалауВ) өкінішті кездейсоқтықС) қиял
D) объектке сәйкес келетін ақпаратЕ) дұрыс емес жолды таңдау

351.Тұлғаның әлеуметке кіру негізіне не жатады?


А) Адамның әлеуметтік-әрекеттік мәні
В) Әлеуметтік- экономикалық мәні
С) Әлеуметтік- саяси мәні
D) Адамгершілік-психологиялықЕ) Діни-аксиологиялық

352.Қоғамдық сананың формаларын бір-бірінен қалай айыруға болады:


А) Зерттеу саласына байланысты
В) Қоғам өміріндегі олардың роліне қарап
С) Білім көлеміне қарай
D) Қасиеттеріне, сапасына қарайЕ) Әдістері бойынша

353. 353. «Вестернизация» деген не?


А) Батыстандыру
В) Мәдени қозғалыс
С) Мәдени сұхбат
D) Азаматтық қоғам
Е) Мәдени аймақ

354.«Жан сыры» (Исповедь) еңбегінің авторы, ортағасырлық христиан

ойшылы:


А) Августин Аврелий.
В) Тертуллиан.
С) Александриялық Филон.
D) Ориген,Е) Климент.

355.Ежелгі Қазақстандағы христиан діннің тармақтары:


А) несториандық және яковистік
В) пятидесятниктер және иеговистер
С) кушиттік дін және ираншылдық
D) католик діні және протестант дініЕ) православие және баптизм

356.«Адам — ішкі секреция функциялары бұзылған өз еркі жоқ маймыл», – деп

айтқан…

А) Гегель


В) Ницше
С) Болък
D) КантЕ) Хайдегтер

357.Тарихи прогрестің объективті өлшемі не болады?


А) өндіріс тәсілі
В) мемлекеттегі демократияның деңгейі
С) адамгершілік жағдайы
D) қоғам мүшелерінің заңға бағынуы
Е) ғылым дамуы

358.Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиһан кезуі, бір

денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады:

А) сансара
В)ахимса
С) авидья
D) майяЕ) карма

359.Қай Ағартушылық заман философы адамда екі түрлі қабілетті —

сезімталдық пен есті мойындады?

А) К.Гельвеций.


В) Ш.Монтескье.
С) Д.Дидро.
D) Р.Декарт.Е) П.Гольбах.

360.К.Маркстің «Теорияны мистикаға айналдыратын барлық мистериялар

(яғни діни ұғымдар) адамның практикасында және осы практиканы түсіну барысында өзінің рационалдық шешімін табады» деген пікірінде көрінген практиканың танымдық функциясы:

А) өлшемдік


В) анықтану
С) ақпараттық
D) мақсатқа бағытталғанЕ) негіздік

361.Соловьев көзқарасы бойынша адамның әлеуметтік және діни өмірінің

біртұтас сұраныстарына байланысты жалпы дүниеге көзқарас негізі не?

А) Христиандық


В) Философия
С) Ғылым
D) МәдениетЕ) Идеология

362.Адамның санасының пайда болуы немен байланысты. Дұрыс емес тезисті

керсетіңіз:

А) Сана – бас миының қызметі


В) Сана биологиялық эволюцияның табиғи жалғасы болып шығады
С) Сана ұғым түрінде игерілген болмыстан басқа ештеңе де емес, ал болмыс

дегеніміз адамдардың тіршілік етудің шын процесі


D) Сананың пайда болуының негізгі себепшілері -еңбек, адамдардың бір-
бірімен араласуы, тіл, коллективтілік
Е) Сана – объективтік шындықтың жалпыға бірдей идеалдылық бейнесі

363.Адам тағдыры теориясының мәні неде?

А) Адам тіршілігінің (қызметінің) мәндік, жүйелілік мәселелері адам

болмысының ерекше тәсілі ретінде


В) Өмірдің мағынасы мен мақсатының мәселелері, өлім мен мәңгі өмір

сүру мәселелері, өзгерулер, құбылулар және түрленулер мәселелері


С) Басқа адамдармен және әлеуметтік бірлестіктермен адам

қатынастарымен динамикасы мен типологияларының мәселесі


D) Адамның дүниеге келу биологиялық, медициналық, психологиялық,
адамгершіліктік, әлеуметтік-демографиялық заңдылықтарының

мәселелері


Е) Адамзаттың әлеуметтік тәжірибесін жеке адаммен игеру және осы

тәжірибені қоғаммен тапсырып беру мәселелері

364.Кант іліміндегі құндылық ретіндегі қайырымдылық идеалы…
А) абсолюттік адамгершілік заңы
В) акыл,ес
С) билікке деген жігер
D) үш бірдей құдайЕ) игілік

365.Н.Г. Чернышевский бойынша интеллигенцияның өмірлік сұрағы-


А) Не істеу керек
В) Халықтың достары деген кімдер?
С) Оқуға қайда баруға болады
D) Менің көзілдірігім қайда?Е) Біз қайда бара жатырмыз

366.Христиандық діни ілімді Аристотельдің философиясымен байланыстырған

схоластикалық ұстаз:

А) Фома Аквинский


В) Юстин Мученик
С) Климент Александрийский
D) Августин БлаженныйЕ) Августин Аврелий

367.Антикалық дәуірдегі туындаған ең соңғы философиялық бағыт:


А) Неоплатонизм
В) Скептицизм
С) Стоицизм
D) ЭпикуризмЕ) Эклектицизм

368. Қайта Өрлеу кезеңіне қандай басты философиялық ағым тән?


А) Пантеизм
В) Солипсизм
С) Сенсуализм
D) РационализмЕ) Идеализм

369. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:


А) Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу
В) Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу
С) Адам тағдыры
D) Моральды діннің қамқорлығынан азат етуЕ) Адамның рухани бостандығы

370. Г. Гегель бойынша қай процесс “тезис – антитезис – синтез” схемасы бойынша дамиды?


А) Логика
В) Метафизика
С) Физика
D) ДиалектикаЕ) Феноменология

371. Ресейдегі ХІХ ғ. славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:


А) Хомяков А.С, Киреевский И.В.
В) Белинский В. Г., Киреевский И.В.
С) Аристотель, Платон
D) Конфуций, Мо-ЦзыЕ) Кант, Гегель.

372. Адамға философиялық көзқарас не береді?


А) оның мәнін ашады
В) оның сыртқы түрін сипаттайды
С) оның бойы мен көлемін өлшейді
D) аурулардан емдейдіЕ) оның мінез-құлығын талдайды.

373. Ноталардың дыбысталуын танытқан ойшыл:


А) Пифагор
В) Фейербах
С) Гегель
D) КантЕ) Платон.

374. Танымның негізгі түпкі бастамасын позитивизм өкілдері қалай есептейді?


А) верификациялау
В) интенционалдық
С) детерминация
D) когнитивтікЕ) интерпретация

375. “Өмірді түсіну үшін оның ағаштармен қатар өсімдік әлеміне және жануарларға қатыстылығын түсіну керек”- сөзін кім айтты?


А) Ясперс
В) Ницше
С) Пирс
D) ГегельЕ) Сартр.

376. Хантингтон қандай теорияны шығарды?


А) өркениеттердің қақтығысы туралы
В) информациялық қоғам туралы
С) тарихтың ақыры туралы
D) тарихтың басталуы туралыЕ) бір өлшемді қоғам туралы.

377. Структурализм философиясы үшін тән болып келетін әлеуметтік гуманитарлық танымның әдісін көрсетіп беріңіз


А) структуралық-функционалдық
В) диалектикалық әдіс
С) гипотетикалық-дедуктивтік
D) статистикалықЕ) экстраполяциялау әдісі.

378. Өзінің ғылыми ізденістерін астрологиямен болашақты болжау ісімен ұштастырған:


А) Әл-Кинди
В) Әл-Бируни
С) Әл-Ғазали
D) Әл-ФарабиЕ) Әл-Хорезми

379. Пайымдауды жүйелеуге тырысқан антика философы


А) Аристотель
В) Платон
С) Гераклит
D) СократЕ) Демокрит

380. 18 ғ. қай неміс философы дүниені өздігінен біздің санамыздан тыс өмір сүретін “өзіндік зат” және “біз үшін зат” деп екіге бөледі?


А) И. Кант
В) Г. Гегель
С) Л. Фейербах
D) И. ФихтеЕ) Ф. Шеллинг

381. Евразия идеясының алғашқы ұстанушылары:


А) Славянофильдер
В) Нақты – ғылыми материализм өкілдері
С) Халықтық
D) БатысшылдарЕ) Орыс космизмінің өкілдері

382. Бұл философ шығарма жазбаған, біз оны тек шәкірттерінің еңбектерінде диалогқа қатысуы арқылы білеміз:


А) Сократ
В) Аристотель
С) Ницше
D) ПлатонЕ) Декарт

383. Ьолмыс деген сөзді кең мағынасында калай түсінуге болады?


А) күллі болып тұрған нәрселер, тіршілік ету туралы жалпы ұғым
В) білімдердің жүйесі
С) математикалық есептер
D) табиғат, қоғам және ойлауЕ) болмай тұрған, дүниеде жоқ нәрсе

384. “Қос ақиқат” теориясының авторы:


А) Ибн Рушд
В) Ф. Аквинский
С) А. Августин
D) АвиценнаЕ) П. Абеляр

385. Эпикур философиясының басты мәселесі:


А) Адам және бақыт
В) Игілік және ізгілік
С) Махаббат және адамның рухани қызметі
D) Зұлымдық және махаббатЕ) Қайғы және азап

386. Өмір мәнін аскетизм тұрғысынан түсіну:


А) Өмір – әлемнен бас тарту, күнәдан арылу үшін тән рахатынан бас тарту
В) Өмір сүру дегеніміз ләззат алу
С) Өмір – өзін-өзі құрбан ету, альтруизм
D) Өмір мақсаты оған жетудің барлық тәсілін қолдайдыЕ) Өмір қасірет

387.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырды?

А) Метафизикалық материализм
В) Стихиалық материализм
С) Антропологиялық материализм
D) Диалектикалық материализмЕ) Механистік материализм

389.19 ғ. қай философиялық ағым “Философтар әр түрлі жолдармен дүниені түсіндірумен болды, алайда мәселе оны өзгертумен дәйектеледі” деді?

А) Маркстік философия
В) Экзистенциализм
С) Өмір философиясы
D) ПрагматизмЕ) Позитивизм

390.”Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келеді” – деп тұжырымдаған:

А) Маркс
В) Мангейм
С) Вебер
D) ЭнгельсЕ) Кант

391.Базис пен қондырманың арақатынасы:

А) Әлеуметтік-экономикалық базис объективтік қоғамдық қатынастардың жүйесі ретінде қондырманың мәніне және құрылымына себепші болып тұрады
В) Қондырма іс-әрекеттің саяси, құқықтық және басқа түрлерінің жүйесі ретінде әлеуметтік-экономикалық базистің сипатына себепші болады
С) Базис ешқашан да өзгермейді, ал қондырма жиі өзгеріп тұрады
D) Базис пен қондырманың арасында тепе-теңдік қатынастары барЕ) Базис – бұл технологиялық процеске себепші болып тұрған өндірістік, технологиялық комплекстердің жүйесі.

392.Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның функциясы:

А) методологиялық
В) аксиологиялық
С) гносеологиялық
D) дүниетанымдықЕ) тәрбиелік

391.Араб-мұсылмандық философияның қалыптасуына негіз болған философиялық көзқарастың өкілі:

А) Әл-Кинди
В) Ар-Рази
С) Ибн Сина
D) Әл-ФарабиЕ) Әл-Ғазали

392.Ж.П. Сартрдың қай ілімі болмыстың екі түрін – “өзіндегі болмысты” және “өзі үшін болмысты” қарсы қою негізінде құралады?

А) Феноменологиялық онтология
В) Трансцендентальды философия
С) Фундаментальды онтология
D) Феноменологиялық редукцияЕ) логикалық позитивизм.

393.Ш. Монтескъенің билікті бөлу теориясында мемлекет құрылымы бір-біріне тәуеліз қандай үш бұтақтан тұрады?

А) Заң шығарушы, атқарушы, сот.
В) Сот, парламент, сенат.
С) Парламент, сенат, депутаттар корпусы.
D) Адвокатура, прокуратура, сот.Е) Заң шығарушы, атқарушы, сенат.

394. 394. Гегель үшін диалектика «ядросы»:


А) Қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңы
В) Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы.
С) Әлемдік тартылыс заңы.
D) Терістеуді терістеу заңы.Е) Энергияны сақтау заңы.

395. 395. «Ештеңе білмейтін және білмейінші деп талпынбайтын адам өте нашар адам»-деп айтқан кім?


А) Сократ
В) Демокрит
С) Аристотель
D) ГераклитЕ) Платон

396. 396. Нирвана дегеніміз қай елдің философиясына қатысты ұғым?


А) Үнді
В) Вавилон
С) Орыс
D) ҚытайЕ) Неміс

397. 397. Сяо принципі қандай мағынаны білдіреді?


А) Баланы әдептілігі және үлкендері құрметтеу
В) Сенім
С) Оқу процесі
D) АдамгершілікЕ) Махаббат

398. «Ақпараттық қоғам» терминін енгізген:


А) А.Тоффлер
В) Д.Белл.
С) Дж.Масуда
D) М.МаклюэнЕ) Дж.Бенигер

399. «Практика – танымның қайнар көзі» деген пікірде көрінетін практиканың гнесологиялық функциясы:


А) мақсатқа бағытталғанВ) өлшемдік
С) анықтау
D) ақпараттыЕ) негіздік

400. Көне Қытай философиясының этика, адамгершілік мәселелеріне басты назар аударған бағыты:


А) Конфуцийшылдық
В) Моизм.
С) Заңшылдар мектебі.
D) Легизм.Е) Даосизм.

401. 401. Схоластика дегеніміз:


А) Орта ғасырлық философиялық ілім.
В) Дүние туралы діни түсінікке қарсы ілім.
С) Дүниені танып-білуді терістеу
D) Көне Шығыс философиясының бір бағыты.Е) Метод туралы ілім.

402. Шпенглер бойынша, мәдениет дегеніміз:


А) Өркениеттің құрылымдық элементтерінің біріВ) Өркениетке қарсы тұратын феномен
С) Қоғамның даму сатысы
D) Өркениеттің мәнін ашатын феноменЕ) Өркениеттің өзі

403.Орта ғасырлық христиан философиясы.

А) Философиялық категориялардың мағыналарын жойып, олардың діни ұғымдармен алмастырды.
В) Рухани өмірдің сәулет, саз бейнелеу өнері, әдебиет сияқтысалаларының дамуына ықпал етті.
С) Кванттық механиканы өркендетті.
D) Антикалық ойдың құндылығын төмендетті.Е) Адамзат тарихи мен мәдениетіне ешқандай үлес қоспады.

404.Гегельдің қай еңбегінде пайым мен зерденің диалектикалық арақатынасы айқын көрсетілген:

А) «Логика ғылымы»
В) «Рух феноменологиясы»
С) «Табиғат философиясы»
Д) «Философиялық ғылымдарының энциклопедиясы»
Е) «Таза зердегше сын»

405.Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

А) Жэнь
В) Чжен-мин
С) Дао
Д) Шу
Е) Чжун-Юн

406. Дұрыс филасофиялық анықтаманы табыңыз:


А) Идеализм-сананы материалдықтан жоғары қою,идеяны мойындау.
В) Идеализм-абстрактілі пайымдау
С) Идеализм-өмір туралы шынайы көрініс
Д) Идеализм-шынайылықтан алыс пайымдау
Е) Идеализм-өмірдегі идеалардың мәнін түсіндіру

407. ХХ ғасырдағы Батыс филасофиясының бағыттары:


А) Позитивизм, экзистенциализм, психоанализ.
В) Эмпиризм, рационализм,пиетизм.
С) Даосизм,легизм, моизм.
Д) Натрурфиласофия,софистика, идеализм.
Е) Жайнизм,буддизм,кришнаизм.

408. Полани, Кун, Лакатос , Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болады?


А) Кейінгі позитивизмнің
В) Махизмнің
С) Лингивистикалық талдаудың
Д) Логикалық позитивизмнің
Е) Эмприокритизмнің

409. «Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады» – деп уағыздаған мектеп:


А) Легизм
В) Даосизм
С) Моизм
Д) Канфуцийшылдық
Е) Инь және Янь

410. Құдайдың бар екендгінің бас дәлелін келтірген орта ғасырлық ойшыл:


А) Ф. Аквинский
В) А. Аврелий
С) У. Оккам
Д) Д. Скот
Е) Платон

411. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез құлқын қандай мотивтер айқындайды?


А) Санасыздық
В) Әлеуметтік
С) Саналылық
Д) Діни
Е) Этикалық

412. Ж. Деррида философиясындағы ұсыныс:


А) Европа мәдениетін қайта құру
В) Европа мәдениетін реформалау
С) Қазақ мәдениетіне ену
Д) Шығыс мәдениетіне ену
Е) Европа философиясын қайта жасау

413Адам санасы мен жан дүниесі – логасқа бағынышты, – деген ойшыл.

А) Гераклит
В) Анаксимен
С) Диоген
Д) Платон
Е) Сократ

414Қай XIX-ғасырда Батыс Европа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург мектептерінен құралады?

А) Позитивизм
В) Прагматизм
С) Иррационализм
Д) Феноменология
Е) Марксизм

415Ф.Вольтер бойынша қандай категория мәңгілікті және жаратылмаған,тәуелсіз өмір сүретін,үнемі қозғалыста болатын нәрсе деді?

А) Материя
В) Сана
С) Жан
Д) Қоғам
Е) Рух

416.Конфуцийшылдар зерттеген мәселелер:

А) Адамдар арасындағы қарым-қатынас,тәрбие
В) Мәдениетті өркендету
С) Тәрбие,оқу-білім және оны ұйымдастыру
Д) Адам және табиғат
Е) Басқару мәселесі

417. Ағартушылық кезеңінде қандай философиялық ағым өріс алды?


А) Рационализм
В) Солипсизм
С) Механикалық материализм
Д) Диалектиклық материализм
Е) Француз материализм

418. Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім?


А) Шеллинг
В) Аристтотель
С) Вольтер
Д) Гегель
Е) Фихте

419. Агностицизмнің өкілдерін анықта:


А) Юм, Кант
В) Платон, Гегель
С) Кант, Гегель
Д) Кант, Платон
Е) Пифагор, Платон

420. Француз ағартушылығының негізін қалаушы:


А) Вольтер
В) Гольбах
С) Монтеске
Д) Гельвеций
Е) Руссо

421. Төмендегі шумақта бейнеленген ойлаудың формасы Ұры ақымақ емес, ол жаманға тартынбайды Ұры сазайын тартпаса да, әрқашан жаман жатқан жақсы нәрсені алады. Ол жазар еді туына ұран етіп: «Жақсыға ие болу – бұл Игілік» Демек игілікті жасап жүрген ұры ма еді… Бәрі дұрыс – ау, егер салынбаса мойынға құрық

А) Терістеу
В) дизьюнкция
С) Каньюнкция
Д) Софизм
Е) Логикалық парадокс

422. Ригведадағы ең басты құдай:


А) Индра
В) Сома
С) Агми
Д) Сурья
Е) Ваю

423. Филасофияның пәні мен объектісін анықтаңыз:


А) Дүние- біртүтас, әлем.
В)Адам және оның әлемдегі орны.
С)Табиғат және оның заңдары.

D)Қоғамдық-тарихи процестер.


Е)Әмбебап заңдар мен принціптер.

424.Сократтың шәкірті және Кир патшасына қызмет еткен әскербасы.

А)Ксеофон.
В)Анаксимен.
С)Геракел.
Д)Платон.
Е)Пифагор.

425.Әл-фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары.

А) ерекше жаралған дене қүрлысы жан құмарлықтары, ой-парасаты
В) ерекше жаралған дене құрлысы
С) рухани байлығы
Д) ықыластылығы, тән құмарлығы
Е) жан құмарлығы саналылығы

426.Гносеологияның қандай бағытының негізгі мәселесі ретінде генезис және тану дамуының кезеңдерін айқындау болады?

А) Махизімнің.
В) Логикалық позитивизімнің.
С) Эвалюциялық эпистемалогиясының.
Д) Феномологияның.
Е)Кейінгі позитивизмнің.

427.Платонизімде құндылық ретіндегі қайрымдылық идеалы….

А) абсалюттік адамгершілік заңы
В) игілік
С) үш бірдей құдай
Д) ақыл, ес
Е) биліке деген жігер

428.Филасофияның діннің қызметшісі деп түсінген ортағасырлық ойшыл:

А) Фома Аквинский.
В) У. Оккам.
Д) Әл-Фараби.
С) Пьер Абеляр.
Е) Әл Кинди.

429. Филасофияның негізгі, өзекті мәселесі:


А) адам мәселесі
В) құндылық мәселесі
С) ғылым мәселесі
Д) қоғам мәселесі
Е) табиғат мәселесі

430. Адам санасын “таза тақтаға” теңестірген жаңа заман филосфы:


А) Дж. Локк
В) Б. Спиноза
С) Т. Гоббс
Д) Ф. Бэкон
Е) Д. Беркли

431. Мына эпостардың қайсысы өзіне қазақтардың ислам дініне көшуін көрсететін тәңірлік пен шаманизімнің көптеген элементтерін енгізеді?


А) “Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу”
В) “Айман-Шолпан”
С) “Алпамыс”
Д) “Қобыланды”
Е) ”Манас”

432. Күш деген ұғымды білдіретін термин:


А) дэ
В) ци
С) дао
Д) ли
Е) жэн

433. Қай орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философы “Игілікті қала тұрғындарының көзқарастары” деген еңбектің авторы болып табылады?


А) Әл-Фараби
В) Әл-Ғазали.
С) Әл-Кинди.
Д) Ибн-Рушд.
Е) Ибн-Сина.

434. Л. Фейербахтың түсінігіндегі адам тіршілік иесі:


А)парасат иесі
В)ғарыштық
С)саяси жан
Д)әлеуметтік
Е)табиғи

435. Философияның негізгі сұрағы:


А) Дүние мен адамның, материя мен санының ара қатынасы туралы мәселеме
В) Экологиялық мәселенің себептері неде?
С) Жерден тысқары өркениет бар ма?
Д) Өмірдің мәнісі неде?
Е) Әлем қандай құрылған?

436. Өзіндік мақсат, мүмкіндікті өмір шындығына айналдыратын:


А) Эгоцентризм
В) Эллиннизм
С) Энтелехия
Д) Эпикуреизм
Е) Эмпиризм

437. Дхаммапада:


А) Буда ілімін баяндаушы еңбек.
В) Материялистік көзқарас.
С) Көне Грек дүниесінен қазіргі заманға жеткен қолжазба.
Д) материяның құрылымын талдайтын ғылыми шығарма.
Е) Ежелгі Қытай филасофиясының ескерткіші.

438. Гегель филасофиясында жете зерттелген метод:


А) Диалектикалық метод Формальдылық-логикалық метод
В) Редукциондық иетод
С) Метафизикалық метод
Д) жүйе-құрылымы методы
Е) Формальдылық-логикалық метод

439.Марксистік филасофиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі:

А) Материалдылық
В) Себептілік
С) Мақсаттылық
Д) Адсалюттілік
Е) Идеиалдылық

440.Затты, кеңістікті, уақытты шексіз бөлуге болмайды, себебі олардың ұсақ, әрі қарай бөлінбейтін бөлшектері бар деген:

А) Атомистер
В) Киниктер
С) Стоиктер
Д) Скептиктер
Е)Пифагоршылар

441.“Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры-метафизика, орта бұтағы-физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар-басқа ғылымдар”- деген сөздер кімдікі?

А) Лейбництікі
В) Берклидікі
С) Нютондікі
Д) Декарттікі
Е) Бэкодікі

442.Г. Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теотиясы деп, оны социологиялық көзқарастаға негіз етті?

А) Эволюция
В) Филасофия
С) Сана
Д) Таным
Е) Ғылым

443.Материяның (зат және өмір) жанды тіршілігі туралы филасофиялық ілім?

А) Гилозоизм
В) Апория
С) Гомморфизм
Д) Аксиома
Е) Дедукция

444.Таным теориясында ақылды танымның шын мәніндегі жалғыз қайнар көзі деп қарастыратын ілім:

А) Рационализм
В) Агностицизм
С) Солипсизм
Д) Сенсуализм
Е) Эмперизм

445.Тарихи прогрестің обьективті өлшемі не болады?

А) өндіріс тәсілі
В) мемлекеттегі демократияның деңгейі
С) адамгершілік жағдайы
Д) қоғам мүшелерінің заңға бағынуы
Е) ғылым дамуы

446.Құдайды табиғатпен тең санап,табиғатты құдайдың бейнесі деп танылатын философиялық бағыт.

А) Пантеизм
В) Неотомизм
С) Идеализм
Д) Шовинизм
Е) Реализм

447. «Адам өмірі-азап,одан құтылу жолы-нирванаға жету» деген қағида қай философияға қатысты.


А) Буддизм
В) Жайнизм
С) Конфуцийшілдік
Д) Чарвака-локаята
Е) Даосизм

448.”Мүмкіндіктің болмысы туралы “ еңбектің авторы,

А) Мирондолла
В) Пикоделла
С) Кампанелла
Д) Макиавелли
Е) Кузанский

449.Фейербах өзінің онтологиялық көзқарасымен,

А) Материалис
В) Объективті идеалист
С) Субъективті идеалист
Д) Дуалист
Е) Рационалист

450.ХХ-ғасырдың басындағы орыс философиясының басты мәселесі

А) Ресей тағдыры
В) Натурфилософиялық мәселелер
С) Ғылым философиясы мәселелері
D) Адамның ішкі «Менінің» құпияларыЕ) Орыс адамының жұмбақ табиғаты

451.Жаңа сапаға алып келетін заңды өзгеріс,

А) Даму
В) Қозғалыс
С) Қатынас
D) ӨзгерісЕ) Байланыс

452.1975ж.Алматыда шыққан «АЗИЯ» кітабының авторы.

А) Сүлейменов
В) Мүсірепов
С) Бекмаханов
Д) Қадырбеков
Е) Есенберлин

453.К.Юнгтің іліміне сәйкес,аңыздардың негізінде

А) Архетип
В) Архагет
С) Артефакт
Д) Ареопаг
Е) Апорийлер

454.Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық.

А) Материалдық пен идеалдылықтың арасындағы қайшылық
В) Тіл мен ойлаудың арасындағы қайшылық
С) Теория мен практиканың арасындағы қайшылық
Д) Диалектикалық метод пен идеалистік философиялық жүйенің арасындағы қайшылық

455.Материяның жоғалуы туралы жария еткен хх ғасыр философы.


А) Гейзенберг
В) Э.Мах
С) Фарадей
Д) И.Ньютон
Е) А.Эйнштейн

460.Диалектиканың екінші тарихи формасын ұсынған философ.

А) Гегель
В) Кант
С) Энгельс
Д) Маркс
Е) Чернышевский

461.Қайта өрлеу дәуір философиясында адамға берілген түсініктеме.А) Адам-жаратушы, суретші
В) Адам-микрокосм
С) Адам -ойлайтын жануар
Д) Адам-құдай жаратқан жан
Е) Адам-қоғамдық саяси жануар

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет