I-тарау. Сызықтық теңдеулер жүйелері § Арифметикалық векторлық кеңістікбет6/14
Дата17.05.2020
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Анықтама. n-өлшемді векторлардың ақырлы жүйесі деп векторлардың кортежі аталады: а1,…, am. Жүйедегі векторлардың реті ескертіледі және векторлар қайталана алады. Мысалы, екі a, b, a және b, a, a жүйе әртүрлі деп есептеледі, мұндағы ab.

Анықтама. Векторлардың а1,…, am жүйесінің сызықтық комбинациясы деп λ1a1 + …+ λmam түріндегі вектор аталады, мұндағы λi скалярлары сызықтық комбинацияның коэффициенттері деп аталады.

Мысалы, а1 = (1, 0, 3, –2), a2 = (–1, 1, 4, 3), a3 = (–5, 3, 5, 3)  R4 векторларының 2a1 – 3a2 + a3 сызықтық комбинациясы былай есептелінеді: 2a1 = (2, 0, 6, –4), 3a2 = (–3, 3, 12, 9), 2a1 – 3a2 = (2, 0, 6, –4) – (–3, 3, 12, 9) = (5, –3, –6, –13), (2a1 – 3a2) + a3 = (5, –3, –6, –13) + (–5, 3, 5, 3) = (0, 0, –1, –10).Егер a векторы а1,…, am векторларының сызықтық комбинациясы болса, онда a векторы а1,…, am векторлары арқылы (сызықтық) өрнектеледі, немесе a векторы а1,…, am векторлары бойынша (сызықтық) жіктеледі дейді.

Жалғыз a векторының сызықтық комбинациясының түрі a болады, мұндағы кез келген скаляр. Сонымен бірге, = 0 болса, онда 0a = . Сондықтан нөлдік вектор кез келген векторлар жүйесінің сызықтық комбинациясы болады.

Кеңістіктің кез келген a = (α1, α2, …, αn) векторы бірлік векторлардың сызықтық комбинациясы болатынын көрсетейік. Шынында, α1e1 + …+ αnen = α1(1, 0, …., 0) + α2(0, 1, …., 0) +…+ αn(0, 0,…, 1) = (α1, 0, …., 0) + (0, α2, …., 0) +…+ (0, 0,…, αn) = (α1, α2, …, αn) = a.Анықтама. а1,…, am векторлар жүйесінің сызықтық қабышасы деп осы жүйедегі векторлардың барлық сызықтық комбинацияларының жиыны аталады және L(а1,…, am) деп белгіленеді:

L(а1,…, am) = {λ1a1 + …+ λmam | λ1,…, λmF}.

Мысалы, n-өлшемді арифметикалық векторлық Fn кеністігінің кез келген векторы бірлік векторлардың сызықтық комбинациясы болады, сондықтан Fn кеністігі бірлік векторлардан құралған e1, e2,…, en жүйесінің сызықтық қабықшасы болады: Fn = L(e1, e2,…, en).Анықтама. Егер а1,…, am векторлары үшін λ1a1 + …+ λmam = теңдігі орындалатын кейбіреуі нөлден өзгеше λ1,…, λm скалярлары табылса, онда. а1,…, am векторларының жүйесі сызықты тәуелді деп аталады.

Анықтама. Егер а1,…, am векторлары үшін кез келген λ1,…, λm скалярларына λ1a1 + …+ λmam = теңдігінен λ1 = 0, …, λm = 0 теңдіктері шықса, онда а1,…, am векторларының жүйесі сызықты тәуелсіз деп аталады,

Мысалдар. 1. Бір a = (α1, α2, …, αn) векторынан құралған жүйе сызықты тәуелді болса, онда нөлден өзгеше скаляры үшін a = . Осы теңдікті –1 скалярына көбейтсе, (–1)a = –1. Осыдан 1a = және, 1.1-теореманың 8-қасиеті бойынша, a = . Сөйтіп жалғыз вектор сызықты тәуелді болса, онда ол нөлдік вектор болады.

Егер a ≠ болса, онда оның кейбір координатасы нөлге тең емес, айталық, αi, 1 ≤ in. Онда a = теңдігінен αi = 0 теңдігі шығады. Ал αi ≠ 0, сондықтан = 0. Сөйтіп, нөлден өзгеше вектор сызықты тәуелсіз болады.

Сонымен, бір вектор нөлге тең болғанда ғана, сонда ғана одан құралған жүйе сызықты тәуелді болады.2. Екі a және b вектор сызықты тәуелді болғанда, тек сонда ғана олар пропорционал болады, яғни кейбір скаляры үшін a = b немесе b = a.

Шынында, a және b пропорционал болса, онда кейбір скаляры үшін a = b немесе b = a, айталық a = b. Онда 1 = 1, 2 = – үшін λ1a + λ2b = 1ab = 1(b) – b = . Сондықтан a және b векторлары сызықты тәуелді болады.

Енді a және b векторлары сызықты тәуелді болсын. Онда кейбіреуі нөлден өзгеше 1, 2 скалярлары үшін λ1a + λ2b = , айталық 1 ≠ 0. Осыдан 1–1(λ1a + λ2b) = немесе a + (1–1λ2)b = немесе a = – (1–1λ2)b, яғни a және b векторлары пропорционал.

Анықтама. Егер векторлардың a1 = (11, 12, …, 1r, …, 1n), a2 = (21, 22, …, 2n), ..., ar = (r1, r2, …, rn) координаталарынан құралған матрицасы сатылы болса, онда векторлардың a1, a2, ..., ar жүйесі сатылы деп аталады.

Теорема 2. (Сызықтық тәуелділіктің және тәуелсіздіктің қасиеттері)

1. Бірлік e1 = (1, 0, …, 0), e2 = (0, 1, …, 0), ..., en = (0, 0,…, 1) векторларынан құралған жүйе сызықты тәуелсіз болады.

2. Нөлдік векторды қамтитын жүйе сызықты тәуелді болады.

3. Векторлар жүйесінің кейбір ішжүйесі сызықты тәуелді болғанда, тек сонда ғана жүйе сызықты тәуелді болады.

4. Сызықты тәуелсіз векторлар жұйесінің кез келген ішжүйесі сызықты тәуелсіз болады.

5. а1,…, am векторларының бірі алғашқы векторларының сызықтық комбинациясы болғанда, тек сонда ғана а1,…, am векторларының жүйесі сызықты тәуелді болады.

6. Егер а1,…, am векторлар жүйесі сызықты тәуелсіз және а1,…, am, b жүйесі сызықты тәуелді болса, онда b векторы а1,…, am векторлары арқылы бірмәнді сызықтық өрнектеледі.

7. Егер cL(а1,…, am) және а1,…, amL(b1,…, bk) болса, онда cL(b1,…, bk)

8. n-өлшемді арифметикалық векторлық кеңістікте n + 1 вектордан құралған жүйе сызықты тәуелді болады.

9. Сатылы векторлар жүйесі сызықты тәуелсіз болады.Дәлелдеу. 1. Шынында, кез келген λ1,…, λn скалярлары үшін λ1e1 + λ2e2 +…+ λnen = λ1(1, 0, …., 0) + λ2(0, 1, …., 0) +…+ λn(0, 0,…, 1) = (λ1, 0, …., 0) + (0, λ2, …., 0) +…+ (0, 0,…, λn) = (λ1, λ2,…, λn). Сөйтіп, λ1e1 + λ2e2 +…+ λnen = теңдігінен (λ1, λ2,…, λn) = (0, 0, …., 0) теңдігі шығады. Сондықтан λ1 = 0, λ2 = 0,..., λn = 0. Анықтама бойынша, осы векторлар сызықты тәуелсіз болады.

2. Векторлардың а1,…, ak,..., am жүйесінде бір вектор нөлге тең болсын, айталық ak = . Онда 0a1 + …+ λkak + …+ 0am = , мұндағы λk  0, ал қалған коэффициенттер нөлге тең. Сондықтан жүйе сызықты тәуелді.

3. Егер а1,…, am векторлар жүйесі сызықты тәуелді болса, онда ішжүйе ретінде осы жүйенің өзін алайық. Сондықтан берілген жүйенің осы ішжүйесі де сызықты тәуелді болады.Енді а1,…, am векторлар жүйесінің а1,…, ak , 1 ≤ km, ішжүйесі сызықты тәуелді болсын. Онда λ1a1 + λ2a2 +…+ λkak = болатындай кейбіреуі нөлден өзгеше λ1,…, λk скалярлары табылады. Ал λk+1 = 0,..., λm = 0 деп алса, онда λ1,…, λk скалярларының кейбіреуі нөлден өзгеше және λ1a1 + λ2a2 +…+ λkak + λk+1ak+1 + λmam = . Сондықтан барлық а1,…, am жүйесі де сызықты тәуелді болады.

4-қасиет 3-қасиеттен шығады.5. Қажеттілік. Векторлардың а1,…, am жүйесінде бір вектор нөлден өзгеше болғанда, айталық, а1  , жүйе сызықты тәуелді болсын. Онда λ1a1 + λ2a2 +…+ λmam = болатындай кейбіреуі нөлге тең емес λ1,…, λm скалярлары табылады. Ал λk  0 болатындай k, 1 ≤ km, ең үлкені болсын. Онда λ1a1 + λ2a2 +…+ λmam = теңдігінен λ1a1 + λ2a2 +…+ λkak = шығады. Осыдан λkak = –(λ1a1 + λ2a2 +…+ λk–1ak–1) және ak = (– λk–1λ1)a1 + (– λk–1λ2)a2 +…+ (–λk–1λk–1)ak–1. Сондықтан ak векторы алғашқы а1,…, ak–1 векторларының сызықтық комбинациясы болады.

Жеткіліктілік. Енді ak векторы алғашқы а1,…, ak–1 векторларының сызықтық комбинациясы болсын, 1 ≤ km: ak = λ1a1 + λ2a2 +…+ λk–1ak–1. Осыдан λ1a1 + λ2a2 + … + λk–1ak–1 + (–1)ak = және осыдан λ1a1 + λ2a2 +…+ λk–1ak–1 (–1)ak + 0ak+1...+ 0am = . Ал сол жақтағы сызықтық комбинацияда бір, атап айтқанда, ak–ның коэффициенті нөлге тең емес. Сондықтан а1,…, am векторлар жүйесі сызықты тәуелді болады.

9. Векторлардың a1, a2,..., ar сатылы жүйесі берілсін. Ондаa1 = (11, 12, …, 1r, …, 1n)

a2 = ( 0, 22, …, 2r, …, 2n)

. . . . . . . . . . . .ar = ( 0, 0, …, rr, …, rn)

және мұндағы диагональдан төмен координаталар нөлге тең, ал 11, 22, …,rr диагональдық координаталары нөлге тең емес.Шынында, λ1a1 + λ2a2 + …+ λrar = λ1(11, 12, …, 1r, …, 1n) + λ2(0, 22, …, 2r, …, 2n) + …+ λr(0, 0, …, rr, …, rn) = (λ111, λ112, …, λ11r, …, λ11n) + (0, λ222, …, λ22r, …, λ22n) + …+ (0, 0, …, λrrr, …, λrrn) = (λ11r, λ112 + λ222, …, λ11r + λ22r +...+ λrrr, …, λ11n + λ22n +...+ λrrn +...+ λrrn). Сондықтан λ1a1 + λ2a2 + …+ λrar = теңдігінің координаталық түрде жазылуы (λ11r, λ112 + λ222, …, λ11r + λ22r +...+ λrrr, …, λ11n + λ22n +...+ λrrr +...+ λrrn) = (0, 0, …., 0) болады. Осыдан

λ111 = 0,

λ112 + λ222 = 0,

. . . . . . . . . . . . . . . .λ11r + λ22r +...+ λrrr = 0,
λ11n + λ22n +...+ λrrr +...+ λrrn = 0.

Бірінші теңдікте 11 ≠ 0, сондықтан λ1 = 0. Онда екінші теңдік λ222 = 0 теңдігіне айналады, сондықтан λ2 = 0. Осыны жоғарыдан төмен қарай жалғастыра берсе, λ1 = 0, λ1 = 0,..., λr = 0 теңдіктеріне келуге болады. Сондықтан а1,…, ar жүйесі сызықты тәуелсіз болады.Теорема 3. Екі a1,…, am және b1,…, bk векторлар жүйеде екінші жүйенің векторлары бірінші жүйенің векторларының сызықтық комбинациясы болсын. Егер k > m болса, онда b1,…, bk векторлар жүйесі сызықты тәуелді болады.

Дәлелдеу. m саны бойынша индукцияны қолданамыз.

m = 1 болсын Онда b1 = 1a1, ..., bk = ka1. Егер 1 = 0 болса, онда b1,…, bk жүйесі сызықты тәуелді болады, өйткені оның құрамында нөлдік вектор бар (2.2-теореманың 2-қасиеті). Енді 1  0 болсын. Онда (–2)b1 + 1b2 + 0b3 + ... 0bk = қатынасы b1,…, bk векторларының сызықты тәуелділігін көрсетеді.

Енді m > 1 болсын және теорема m – 1 саны үшін орындалсын.b1 = 1,1a1 + 1,2a2 +...+ 1,mam,

. . . . . . . . . . . . . . . . .bk–1 = k–1,1a1 + k–1,2a2 +...+ k–1,mam,

bk = k,1a1 + k,2a2 +...+ k,mam.

Егер теңдіктердің оң жағында a1-дің барлық коэффициенттері нөл болса, онда b1,…, bk векторлары m – 1 вектордың сызықтық комбинациясы болады. Индукцияның жорымы бойынша, b1,…, bk векторлары сызықты тәуелді болады.Енді теңдіктерде a1-дің бір коэффициенті нөлден озгеше болсын, айталық, 1,1  0. Енді келесі теңдіктерді қарайық:

b2 = b2b1 = 12a2 + ... + 2mam,

. . . . . . . . . . . . . . . . .bk = bkb1 = k2a2 + ... + kmam.

Осы k – 1 вектор m – 1 вектордың сызықтық комбинациясы болады, сонымен бірге k – 1 > m – 1. Индукцияның жорымы бойынша, b2, ..., bk векторлары сызықты тәуелді болады, яғни кейбіреуі нөлден өзгеше 2, ..., k үшін 2b2 + ...+ kbk = теңдігі орындалады. Енді осы теңдікке b2, ..., bk векторларының мәндерін қояйық:

2(b2b1) + ...+ k(bkb1) = ). Осыдан b1 + 2b2 +... + kbk = . Осы b1, b2, ..., bk векторларының сызықтық комбинациясында 2, ..., k коэффициенттерінің біреуі нөлден өзгеше. Сондықтан b1, b2, ..., bk векторлары сызықты тәуелді.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет