Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет14/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53
Байланысты:
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

PVT

= const


 

Егер


 

бұл


 

теңдеуді


  1 

моль


 

газ


 

үшін


 

жазатын


 

болсақ


  PV=PT. 

Менделеев

  – 

Клапейронның 

теңддеуінің

 1 

моль


 

газға


 

арналған


 (

теңдеуі


түрі


Ал

 газ

 

мөлшері 

əр

 түрлі

 

болғанда M – K 

теңдеуі


PV = 𝑛𝑅𝑇


 

мұндағы


 n – 

газдың


 

зат


 

мөлшері


PV =


𝑚

𝑀

𝑅𝑇 

R  – 


универсал

 

газ 

тұрақтысының

 

мəні


  P 

мен


  V 

өлшем


 

бірліктеріне

 

байланысты 

болады


.  

 

II. Атомдық

 

массаны 

анықтау


 

əдісі


 

Дюлонг


 

жəне


 

Пти


 

əдісімен


 

атомдық


 

массаны


 

анықтау


. 1819 

жфранцуз

 

ғалымдары 

Дюлонг


 

жəне


 

Пти


 

əр

 түрлі

 

металдардың 

жылу


 

сыйымдылығын

 

зерттей


 

отырып


 

көптеген


 

қатты


 

күйдегі


 

заттардың

 

атомдық


 

жылу


 

сыйымдылығы

 

бірдей


 

жəне


  

С

 а

m=22-29 


Дж

/

моль.

к

 аралығында

 

болады 

С

 а

орташа= 26, 

Дж

/моль

.

к 

деген


 

тұжырым


 

жасады


.  

Атомдық


 

жылу


 

сыйымдылығы

 

дегеніміз 1 

моль


 

затты


 1

0

С-

қа

 қыздыруға

 (

Джмоль


.

ккететін

 

жылуМеншікті


 

жылу


 

сыйымдылығы

 m=1

г

 затты

 1

0-

қа

 қыздыруға

 

кететін 

жылу


 

мөлшері


Дж

 р

.

к.  

 

2. Канницаро

 

əдісі: 1858 

житальян

 

ғалымы 

Канницаро

 

тəжірибе


 

жүзінде


 

газ


 

тəрізді


 

заттардың

 

бірнеше


 

қосылыстарының

 

формуласын 

тапты


Анализ


 

жасай


 

отырып


элементке

 

тиісті


 

массалық


 

үлесін


 

табады


Сөйтіп


 

əр

 қосылыстағы

 

элемент 

массасын


 

табады


Алынған


 

массалардың

 

ішіндегі


 

ең

 кіші

 

мəн 

элементтің

 

атомдық


 

массасы


 

ретінде


 

алынады


.  

Мысалы


Элемент


 

бірнеше


 

газ


 

тəрізді


 

қослыстар

 

түзеді


Оның


 

сутегі


 

бойынша


 

тығыздығы

  8;15;22;29. 

Элементтің

 

қосылыстардағы 

мөлшері


  75;80;81,81;  82;76%. 

Элементті

 

тауып


 

оның


 

М

 есептеу

 

керек 

Зат 

D

H2 Mz 

Элементің 

қосылыстағы

 

масса


 

ж

.а

.

бІ

 ІІ

 

ІІІ 

IV 


15 


22 

29 


16 

30 


44 

58 


75 

80 


81,81 

82,76 


12 

24 


36 

48 


 

Негізгі

 

əдебиет

: 1-11.  

Қосымша

 

əдебиет

: 1-8

 

 

ДƏРІС  2 

тақырыбыАтом

 

құрылысын

 

атомның

 

құрылысының

 

күрделілігін

 

дəлелдейтін

 

тəжірибелер

 

арқылы

 

оқытудың

 

əдіснамалық

 

аспектілері

 

ДƏРІС


 

тезистері

Атом


 

ядросы


  — 

атомның

 

негізгі

 

массасы

 

шоғырланған

 

оң

 

зарядталғанатомның

 

бөлшегі

Ядро


 

нуклондардан

  (

протондар 

мен


 

нейтрондардан

тұрады


Протондар

 Z 

мен


 

нейтрондар

 N 

саныныңқосындысы 

массалық


 

сан


 

А

 деп

 

аталадыА

 = Z+ N. 

Протондар

 — 

массасы


 1,00728 

м

.а

.

б 

жəне


 

заряды


 

шартты


 

түрде


 +1 

деп


 

алынған


 

оң

 зарядталған

 

бөлшектерЭлементтік

 

реттік


 

номері


 

атомдағы


 

протондар

 

санына


 

тең


 

жəне


 


 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

ядроның 

жалпы


 

оң

 зарядын

сонымен 

қатар


 

периодтық

 

системадағы 

элементтің

 

орнын


 

анықтайды

Нейтрондар  — 

массасы


  1,700866 

м

.а

.

бэлектірлік

 

бейтарап


 

бөлшектер

Бір


 

химиялық


 

элементтің

 

ядросындағы 

нейтрондар

 

саны


 

əртүрлі


 

болуы


 

мүмкін


Изотоптар

  — 

ядро


 

заадтарының

 

Изобарлар  — 

ядро


 

зарядтары

 

саны


 

бірдей


бірақ


 

массалары

 

əртүрлі


ал

 массалық

 

сандары 

əртүрлі


 

болатын


 

химиялық


 

бірдей


 

болатын


 

химиялық


 

элементтер

 

16 17 18 ¬

ядроның


 

массалық


 

саны


®

 54 54 


ООО

                          Cr, Fe 

 8  8  8 

¬

атомның


 

реттік


 

номері


®

  24  26  

Ядролық


 

реакциялар

 

— 

атомдардың 

ядроларындағы

 

протондар

 

мен

 

нейтрондардың

 

жаңа

 

элемент

 

түзе

 

отырып

 

ыдырау

 

процесі

Радиоактивтілік

  — 

атом

 

ядроларының

 

ыдрауы

 

нəтижесінде

 

бір

 

элементтіңөздігінен

 

бөлшектер

 

немесе

 

толқындар

 

бөліп

 

шығаруы

Изотоптар

 

түрақты


 

жəне


 

тұрақсыз


 

болып


 

бөлінеді


Тұрақты


 

изотоптар

 

радиоактивтік 

изотоптар

 

радиоактивтік 

ыдырауға


 

ұшырамайды

Тұрақсыз


 

изотоптар

 

радиоактивтіРадиоактивті

 

заттар


 

үш

 түрлі

 

сəуле 

шығарады
а

(

альфа),  — 

ыдырау


  — 

массасы


  4 

жəне


 

заряды


  +2-

ге

 тең

 

гелий 

ядросының

 

ағыны


қалыңдығы

 0,01 

мм

 металдан

 

өтіп 

кетеді


.  

b

  (бета

)  — 


электрондардың

 

ағыны 

р

 бөлшектері

 

қалындығы  0,01 

м

 металдан

 

өтіп 

кетеді


γ

 (гамма

) - 


ыдырау

 — 


энергиясы

 

өте 

жоғары


 

электромагниттік

 

сəуле


 

шығару


Тұрақсыз


 

изотоптық

 

жартылай


 

ыдырау


 

периоды


  T

1/2


радиоактивтік

 

бастапқымен 

салыстырғандағы

 

екі


 

есе


 

азаю


 

уақыты


: t

1/2


=0,693/

lмұнда

 

lыдыраудың

 

тұрақтысы.  

Радиоктивті

 

элементтердіңүш 

табиғи


 

қатары


 

бар


:  

1

 - 


уран

 

қатары

 

238


92

басталып 

тізбекті


 

ядролықөгерістердің

 

нəтижесінде 

қорғасын


 

206


82

Pb 


изотопымен

 

аяқталады

2 - 

актиний

 

қатары

 

235


92

U -


тен

 

басталып 

207


82

Pb -


мен

 

аяқталады

3- 

торий

 

қатары

232


90

T-

тен 

басталып


 

207


82

Pb-


мен

 

аяқталадыИзотоп


 

a

 — ыдырауға

 

үшырағандаоның


 

атомдық


 

номері


 2-

геал

 

массалық 

саны


 4-

ке

 кемиді

bыдырауда


 

атомдық


 

номер


 1-

ге

 артады

ал 

массалық


 

сан


 

өзгермейді

aДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет