Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Казақ әдебиеті»


-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларбет2/8
Дата11.12.2023
өлшемі158,81 Kb.
#196239
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
БЖБ 7 ӘДЕБИЕТ
9.Центрлік симметрия. Осьтік симметрия Нұсқа 2

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар
Бөлім «Көне күндерден жеткен жәдігерлер»

Оқылатын шығарма

«Қыз Жібек» жыры


Оқу мақсаты

7.1.3.1 Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау
7.2.4.1 Шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу


Бағалау критерийі

Білім алушы


Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану


Жоғары деңгей дағдылары


Орындау уақыты 15-20 минут


1-тапсырма
Кейіпкерлердің типтік образын жасалу тәсілдеріне қарай анықтап, кестені толтырыңыз. Ойыңызды шығармадан мысалдар келтіру арқылы дәлелдеңіз.Жібек

ТөлегенБекежан

Типтік бейнесі
Дәлелді талдау


2-тапсырма

«Күлтегін» жырындағы түркі елінің бақытқа кенелген тұсына өзіндік көзқарасыңызды білдіріңіз.

Сөйтіп жолым болды да,


Келді бәрі орнына.
Жарылқайды Тәңірім,
Жайнады ел, өңірім.
Дұшпандарым күйінді,
Жалаңашым киінді.
Жарлыларды бай қылдым,
Төрт түлігін сай қылдым.


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдеріне қарай анықтайды

1

кейіпкер образын ажыратады;

1

жасалу тәсілдеріне қарай анықтайды;

1

кейіпкер бейнесін жан-жақты талдайды;

1

ойын мысал келтіру арқылы дәлелдейді.

1

Оқиға желісін дамытып жазады

2

түркі елінің бақытқа кенелген тұсын ажыратады;

1

оқиға желісін дамытып жазады;

1

Өзіндік көзқарасын білдіреді

өз көзқарасын танытады.

1

Барлығы

7«Көне күндерден жеткен жәдігерлер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
«Қыз Жібек», «Күлтегін» жырлары


Білім алушының аты-жөні ___________________________________Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Орта

Жоғары

Кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдеріне қарай анықтайды

Ш ығармадағы кейіпкер образын жасалу тәсіліне қарай анықтауда қиналады

К ейіпкер типін жасалу тәсіліне қарай анықтауда, кейіпкер образын ажыратуда қателер жібереді, дәлелдері жеткіліксіз

Кейіпкер типін жасалу тәсілдері тұрғысынан толық анықтап, типтік образды ажыратады, нақты дәлелдер келтіредіОқиға желісін дамытып жазады

Ө з көзқарасын танытуда қиналады

Түркі елінің бақытқа кенелген тұсын ажыратуда қателеседі, өз көзқарасын ашық жеткізе алмайдыТ үркі елінің бақытқа кенелген тұсын ажыратады, өз көзқарасын нақты әрі ашық жеткізеді

Өзіндік көзқарасын білдіреді

Ө зіндік көзқарасын білдіруде қиналады

Ө зіндік көзқарасын білдіруде қателеседі, ойы жеткіліксізӨ зіндік көзқарасын толық білдіреді


Бөлім «Көне күндерден жеткен жәдігерлер»

Оқылатын шығарма

Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім»
Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» толғауларыОқу мақсаты

7.2.3.1 Шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау
7.3.4.1 Әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазуБағалау критерийі
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Білім алушы

  • Шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтайды

  • Көркемдегіш құралдардың қолданылу ерекшелігін талдайды

  • Шығарманың эстетикалық құндылығын дәлелдейді

  • Сыни шолу жазады

Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

15-20 минут

1-тапсырма

Кестені толтырып, көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаңыз.Мысалдар

Көркемдегіш құралдардың түрлерін анықтаңыз

Қолданылу ерекшелігін түсіндіріңіз, талдаңыз

Тал шарбаққа мал сақтап,
Тас қалаға жан сақтап,
Тасқан екен мына хан!Арқаға қарай көшермін, Алашыма ұран десермін,
Ат құйрығын кесермін,
Ат сауырын берермін,
Алыста дәурен сүрермін.Елің кеңес құрғанда,
Айналып ақыл табарға
Есіктегі ебесін,
Сонда, ханым, не десін?!
Мен жоқ болсам, Есім хан,
Ит түрткіні көресің.
Жиембет қайда дегенде,
Не деп жауап бересің?..
2-тапсырма

Берілген үзіндіні негізге ала отырып, шығарманың эстетикалық құндылығы туралы сыни шолу жасаңыз.


... Адыра қалғыр көк Жайық,
Аңырап қалған қонысым!
Қонысымнан ауған соң,
Кетпегей еді ырысым.
Таудағы тарлан бөрі едім,
Тарылған сынды тынысым.
Кейінгі өскен жас бала,
Ақ балтырын түрініп,
Басарына ерініп,
Көкірегі күйініп,
Тек тірлікке сүйініп,
Ықтиярсыз жүгіріп,
Аузы түкті кәпірдің
Етпегей еді жұмысын!
Бұл қоныстан кетпесең,
Мұны талақ етпесең,
Екеу-екеу сөйлесіп,
Біздің кейінгі өскен жас бала
Аузы түкті кәпірдің
Соқпаса екен пайдасын!..


Бағалау критерийі

Тапсырма

Дескриптор

Балл

Білім алушы

Шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтайды.

1

көркемдегіш құралдардың түрлерін нақты анықтайды;

1

Көркемдегіш құралдардың қолданылу ерекшелігін талдайды.

көркемдегіш құралдардың қолданылу ерекшелігін талдайды;

1

әдеби-теориялық тұрғыдан түсіндіре отырып талдайды;

1

Шығарманың эстетикалық құндылығын дәлелдейді.

2

шығарманың эстетикалық құндылығын анықтайды;

1

шығармадан мысалдар келтіре отырып, дәлелдейді;

1

Сыни шолу жазады.

сыни көзқарасын білдіреді;

1

сыни шолу жазады.

1

Барлығы

7

«Көне күндерден жеткен жәдігерлер» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім», Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы» шығармалары


Білім алушының аты-жөні ___________________________________Бағалау критерийі

Оқу жетістігі деңгейі

Төмен

Орта

Жоғары

Шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтайдыШ ығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтауда қиналады

Ш ығармадағы көркемдегіш құралдарды (аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) анықтауда қателеседіШ ығармадағы көркемдегіш құралдарды нақты анықтайды

Көркемдегіш құралдардың қолданылу ерекшелігін талдайды

Көркемдегіш құралдардың қолданылу ерекшелігін талдауға қиналадыК өркемдегіш құралдардың (аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданылу ерекшелігін талдауда қателеседі

Көркемдегіш құралдардың (аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданылу ерекшелігін жан-жақты талдайды.
Ә деби-теориялық тұрғыдан түсіндіре отырып талдайдыШығарманың эстетикалық құндылығын дәлелдейді

Ш ығарманың эстетикалық құндылығын дәлелдеуде қиналады

Ш ығарманың эстетикалық құндылығын дәлелдеуде қателеседі, мысалдары жеткіліксізШ ығарманың эстетикалық құндылығын мысалдармен жеткілікті түрде дәлелдейді

Сыни шолу жазадыС ыни шолу жазуда қиналады

Ө зіндік көзқарасын білдіруде, сыни шолу жасауда қателеседі

Өзіндік көзқарасын білдіріп, сыни шолу жазады


Қазақ әдебиеті 7-сынып 2-тоқсан БЖБ №1«Толғауы тоқсан қызыл тіл» бөлімінен жиынтық бағалау тапсырмалары


Оқылатын шығарма

Ш.Қанайұлы «Зар заман» өлеңі, С.Аронұлы «Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы»

Оқу мақсаты

7.1.1.1 Шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды
7.2.2.1 Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтауДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет