Көкшетау 2006 ббк 88,3я 73 /5к/ к 76


Сезім мен эмоцияның функциясыбет15/15
Дата31.01.2018
өлшемі2.82 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

10.4. Сезім мен эмоцияның функциясы.

261.Эмоция функциясы:

А) Бағалау.

В) Сигналды.

С) Регулятивті.

D) Адаптивті.

Е) Жалпылау.

262. Эмоция қасиеттеріне жатпайды

A) эмоция баспалдағы

B) өзгермелі эмоция

C) белсенділіктің жоғарлауы және төмендеуі

D) физиологиялық өзгеріс

E) идентификация

10.5. Ерік туралы түсінік.

263. Адамның өзінің іс-әрекетіндегі сыртқы және ішкі кедергілдердің байланысын білу және реттеу:

А) Саналы.

В) Санасыз.

С) Интуитивті.

D) Ырықсыз.

Е) Ситуативті.

10.6. Ерікті әрекетінің құрылымы.

264. Ерік– жігер актысының құрылысына жатпайды:

А) Армандау.

В) Мақсат қою.

С) Мативтердің күресі.

D) Еріктің күшейуі.

Е) Проблеманың жегілуі.

 

11.1. Темперамент туралы түсінік. Темперамент типтері.

265.Темпераменттің типіне жатпайтын түсінікті ата

А) Лептосоматик.

В) Флегматик.

С) Сангвиник.

D) Холерик.

Е) Меланхолик.

266.Темпераменттің қасиетіне қайсысы жатпайды?

А) Комфорлық.

В) Реактивтілік.

С) Сензитивтілік.

D) Белсенділік.

Е) Интравертивтілік (интравертированность).

267. Динамикалық жүріс-тұрыстың бағытына мінезде, береді:

А) Бағыттылық.

В) Темперамент.

С) Мінез.

D) Қабілет.

Е) Біліктілік.11.2. Темперамент туралы теорияллар.

268. Нерв жүйесі бойынша холерик типі:

А) Әлсіз.

В) Күшті, козғалмалы.

С) Күшті, тұрақсыз, қозудың басымдылығы.

D) Күшті, инертті.

Е) Қозу.

269.Нерв системасының сангвиник типі:

А) Әлсіз.

В) Күшті, теңгерілген, қозғалғыш.

С) Инертті.

D) Теңгерілмеген, қозғыш.

Е) Күшті, инертті.

270.Нерв системасының флегматик типі:

А) Күшті, қозғалғыш.

В) Әлсіз.

С) Теңгерілмеген.

D) Күшті, инертті.

Е) Күшті, қозғыш.

271.Темперамент типіне жататындар:

А) Либертіфильді.

В) Эгофильді.

С) Генофильді.

D) Дигнитофильді.

Е) Флегмативті.

11.3. Темперамент және іс-әрекет.

272.Темпераменттің физиологиялық негізі:

А) Анатомо-физиологиялық қасиеттердің бірлігі.

В) Темпераменттің типі.

С) Нерв системасының типі.

D) Мінез.

Е) Дене құрылысы.

273. Флегматикті сипаттайтын психологиялық қасиеттер

A) көпшіл, ширақ

B) енжар, ойланғыш, сабырлы

C) пессимист, алаңдағыш, күдікшіл

D) агрессивті, қызбалы, импульстік

E) күшті, қуатты, оптимист, энтузиазм

274. Заттар мен құбылыстардың сезім органдарына тұтас бейнеленуінің ұздіксіз әсер етуі:

A) туйсіну

B) қабылдау

C) елес

D) ес


E) ойлау

275. Қоғамдық қызығушылығының жоқтығы - шамданудың, ашуланудың, жағымсыз қасиеттердің пайда болуына әкеп соқтырады

A) сангвиник

B) холерик

C) интроверт

D) флегматик

E) меланхолик

276. Қабылдаудың күрделі түрлеріне жататындар:

A) кеңістік - уақыт

B) жүртшылық

C) есіту

D) тактілі

E) дәм

277. Немқұрайлы, жалқау, еріксіз мінездер пайда боладыA) холерикте

B) сангвиникте

C) флегматикте

D) меланхоликте

E) барлық темперамент типтерінің өкілдеріне

278. Г. Айзенк бойынша жеке тұлғаның үш негізгі өлшемі

A) күшті-әлсіз, жылдам-баяу, ұстамды-ұстамсыз

B) висцератония, соматотония, шизотимия

C) интроверсия-экстроверсия, эмоциональды тұрақты-тұрақсыз, психотизм-супер эго күші

D) гипертимді, циклоидты, невротивті

E) белсенді, сензитивті

 

12.1. Мінез туралы түсінік.

279.Жеке түлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы:

А) Эмоция.

В) Темперамент.

С) Мінез.

D) Назар аудару.

Е) Қабілет.12.2. Мінездің құрылысы және типтері.

280. А.Е. Личко бойынша шектен тыс ашуланшақтықтың негізгі белгілері сағыныш, қорқыныш, ыза, бірбеткей, өкпелегіш, қатігездік, дау-дамай

А) циклоиттардың

В) шизоиддардың

С) психастениктердің

D) эпилептоиддардың

Е) истериоддардың

12.3. Мінез қасиеттерінің жиынтығы.

281. Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай варианттары акцентуация болады:

А) көніліне алу

В) қабілеттің әлеуметтіқ адаптацияға төмендеуі

С)амбиваленттік жағдайдың доминанттық формадағы қажеттілік мотивация сферасының бұзылуы

D) қабилеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы

Е) психопатиялық қауіп-қатер

282. Жинақылық, ұқыптылық - бұл:

А) жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды

В) басқаларға деген қатынастың көрінісі

С) адамның өз- өзіне деген қатынасының жүйесі

D) іс- әрекетке деген қатынас

Е) қарым- қатынастағы көрініс

283. Жеке тұлғаның қарапайымдылық, өзін -өзі сынға алу, эгоистік белгілерін жеке тұлға қатынасын сипаттайды:

А) адамдарға

В) іс- әрекетке

С) жеке және қоғамдық жауапкершілікке

D)өзіне


Е)заттарға

284. Тұлғалық ерік сапасына жатпайды?

А)мақсаттылық

В) табандылық

С) қайсар

D) дербестілік

Е) икемділік

 

 13.1. Қабілет жайлы түсінік.

285. Әрбір іс әрекет түріне қаңдай да бір қабілеттің бар болуы дәлел болады

А) оқытудың төменгі типінің іс- әрекетпен сәйкестігі

В) бұл іс- әрекеттің орындалуы үлкен энергетикалық шығын

С) іс- әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы

D) байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі

Е) іс-әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы

286. Қабілет дегеніміз– бұл:

А) Жеке тұлғаның– индивидуальдық ерекшеліктері.

В) Нышан.

С) Эффект.

D) Білім, дағды, ебдейлік.

Е) Данышпандылық.

287. Адамдардың индивидуалдық қабілетерінен білімдері, дағды мен ебдейліктері қалыптастыруының және іс-әрекеттің жетістіктерінің байланысын:

А) Темперамент.

В) Мінез.

С) Қабілет.

D) Талант.

Е) Мұрат.

13.2. Қабілеттің түрлері.

288.Қабілеттің табиғи негізі болмайтын:

А) Түрткілер.

В) Психологиялық ерекшеліктер.

С) Бас миының кіші құрылысы.

D) Темпераменттің типі.

Е) БНД типі.

289.Психиканың туа біткен қасиеттеріне не жатады:

А) Дағдылар.

В) Түрткілер.

С) Іскерлік.

D) Мінез.

Е) Қабілеттер.

290.Табиғи қабілеттердің дамуы және қалыптасуы қалай аталады

A) дарынды

B) талант

C) бейімділік

D) нышанды

E) қызығушылығы бар

291. Қабілеттер ажыратылады:

А) Актив және Пассив.

В) Ерікті және Еріксіз.

С) Ішкі және Сыртқы.

D) Потенциялды және актуальды.

Е) Күшті және Әлсіз.

292. Өндірісте және ұжымның мүмкінділігін қамтамасыз етуді басқару қабілетінің түрі:

А) Жалпы.

В) Арнайы.

С) Шығармашылық.

D) Коммуникативтік.

Е) Ұйымдастырушылық.

293. Р.С. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді:

А) Табиғи.

В) Әлеуметтік-сертті.

С) Тәжірибелік.

D) Теориялық.

Е) Лингвистік.

294. Адамның қабілеттерінің жоғары деңгейде дамуы барлық іс-әрекеттерге жетістіктерге жеткізеді:

А) Талант.

В) Ұмтылыс.

С) Бағдар.

D) Қиялдық.

Е) Сенімділік.

295. Заттардың көзге түспейтін ерекшеліктерін байқап алу:

А) Елестету.

В) Депривация.

С) Байқаушылық.

D) Перцепция.

Е) Иллюзия.

13.3. Нышан және қабілет.

296. Бір іс-әрекетке орындауға табиғи белсенділігі:

А) Жігерлі мінез.

В) Талант.

С) Данышпандылық.

D) Қабілет.

Е) Нышан.

13.4. Қабілеттілікті қалыптастыру.

297. Шығармашылық қабілеттің жоғарғы баспалдағы:

А) дарындылық

В) интуиция

С) бірегей

D) нышан


Е) жетістік

298. Жеке тұлғаның жоғарғы баспалдақтағы шығармашылық қабілеттерінің белгілі бір сферада өмір іс -әрекетінде көрініс беруі

А) бірегей

В) интуиция

С) кемеңгер

D) нышан


Е) жетістік

13.5. Қабілеттің даму деңгейлері.

299. Жоғарғы әрекетті және шығармашылықта қажеттілікті қамтамасыз ететін қабілеттің дамуының жоғарғы деңгейі:

А) Нышандар.

В) Таланттар.

С) Арнайы қызығушылықтар.

D) Дарындылық.

Е) Бейімділік.

300. Адамның қандай да бір қабілеттер арқылы ерекше тұлға ретінде көрсететін жоғарғы дамуының деңгейі:

А) Генотип.

В) Авторитет.

С) Альтруизм.

D) Данышпандылық.

Е) Өзін–өзі белсенді ету.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Сұрақ

нөмірлеріЖауап (A,B,C,D,E)

1

C

2

E

3

B

4

B

5

D

6

A

7

B

8

B

9

A

10

C

11

C

12

E

13

E

14

A

15

A

16

E

17

C

18

B

19

C

20

D

21

C

22

B

23

C

24

E

25

C

26

B

27

C

28

C

29

D

30

D

31

D

32

C

33

E

34

D

35

C

36

D

37

B

38

A

39

B

40

D

41

B

42

B

43

A

44

C

45

B

46

A

47

A

48

E

49

A

50

E

51

A

52

C

53

B

54

A

55

B

56

D

57

B

58

D

59

D

60

A

61

A

62

C

63

C

64

C

65

E

66

B

67

D

68

A

69

B

70

A

71

C

72

B

73

C

74

B

75

B

76

A

77

B

78

C

79

B

80

E

81

E

82

D

83

B

84

A

85

A

86

B

87

B

88

A

89

E

90

C

91

B

92

C

93

C

94

C

95

D

96

A

97

C

98

B

99

B

100

A

101

B

102

C

103

A

104

B

105

A

106

A

107

E

108

C

109

B

110

B

111

A

112

A

113

E

114

E

115

D

116

E

117

A

118

B

119

B

120

B

121

В

122

C

123

B

124

D

125

C

126

C

127

D

128

С

129

В

130

E

131

С

132

A

133

A

134

D

135

B

136

B

137

Е

138

A

139

C

140

D

141

E

142

С

143

C

144

В

145

А

146

С

147

E

148

A

149

C

150

В

151

В

152

A

153

А

154

E

155

D

156

С

157

E

158

А

159

B

160

E

161

E

162

В

163

E

164

А

165

В

166

С

167

A

168

D

169

В

170

D

171

C

172

D

173

C

174

E

175

D

176

A

177

A

178

E

179

A

180

В

181

В

182

А

183

E

184

D

185

A

186

B

187

B

188

C

189

D

190

A

191

E

192

B

193

С

194

С

195

C

196

B

197

В

198

В

199

C

200

B

201

B

202

A

203

E

204

B

205

D

206

E

207

A

208

В

209

C

210

В

211

D

212

B

213

C

214

C

215

A

216

D

217

В

218

E

219

A

220

D

221

C

222

B

223

C

224

C

225

C

226

A

227

B

228

E

229

A

230

D

231

С

232

А

233

A

234

E

235

D

236

А

237

В

238

D

239

C

240

A

241

A

242

D

243

A

244

D

245

A

246

А

247

А

248

A

249

B

250

B

251

A

252

A

253

B

254

С

255

C

256

C

257

D

258

Е

259

D

260

D

261

E

262

E

263

A

264

А

265

A

266

A

267

В

268

С

269

В

270

D

271

Е

272

C

273

B

274

B

275

В

276

A

277

C

278

C

279

С

280

D

281

D

282

A

283

D

284

D

285

C

286

A

287

С

288

A

289

B

290

D

291

D

292

E

293

B

294

А

295

C

296

E

297

A

298

С

299

B

300

D

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Әдебиеттер тізімі1. А.Зимняя. Педагогическая психология. 2000.

2. Д.Эльконин. К проблеме периодизации психического развития в детском возросте. Вопр.психол.1971,№ 4.

3. И.Дубровина. Рабочая книга школьного психолога.

4. А.Леонтьев. Деятельность.Сознание. Личности. М.1977.

5. А.Леонтьев. Проблемы развития психики. М.1981.

6. Обухова. Возрастная психология.Теории,факты.

7. М.Мұқанов. Педагогикалық психология очерктері.А.1962.

8. А.Петровскии. Возрастная и педагогическая психология.

9. М.Мұқанов. Қабілеттілік және оны тәрбиелеу. А.1960.

10. Т.Тәжібаев. Түйсіну және қабылдау. Халық мұғалімі 1948.

11. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993


  1. А.Личко. Типы акцентуаций характера.

13.В.Волков. Психологи о пед. проблемах.

14.Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993

15.Я.Коломинскии. Человек среди людей.

16. А.Асмолов. Психология личности. М.1990.

17. Ә.Алдамұрат. Қызықты психология. А.1992.

18.Л.Столяренко,Самыгин. Психология управления.

19.С.Елеусізова. Қарым – қатынас психологиясы. А.1992.

20.Жалпы психология. В.Богословский т.б. редакциясымен. Аударма құрал.А.1980.

21. Ә.Алдамұрат. Қызықты психология. А.1992.

22. Т.Жаубасова. Ес – ақыл қоймасы.Қаз.мектебі.1983. № 6

23.А.Добрович. Воспитателю о психологии и психогигиене общения

24. А.Петровский. Социальная психология.

25. Д.Мейерс. Социальная психология. 1997.

26. Т.Шибутани. Социальная психология.

27. А.Темірбеков,С.Балаубаев. Психология. А.1966.

28. Р.С.Немов. Психолгия 3т.1997.

29. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993.

30. А.Асмолов. Личность как предмет психологического исследования. М.1984.

31. А.Асмолов. Психология личности. М.1990.

32. А.Леонтьев. Деятельность.Сознание. Личности. М.1977.

33. А.Асмолов. Психология личности. М.1990.

34. А.Бодалев. Личность и общение. М.1983.

35. Р.С.Немов. Психолгия 3т.1997

36. А.В.Петровский.Общая психология.1986

37. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993.

38. А.Леонтьев. Деятельность.Сознание. Личности. М.1977.

39. Р.Бернс. Развитие “Я” концепции и воспитания. 1996.

40. А.В.Петровский,М.Я.Ярошевский.Теории психологии.200035Г.Домашенко. Атлас по психологии.2000

36 Ж.Аймауытов. Психология. А.1995.

37. Қ.Жарықбаев. Психология. А.1993.

38. Жалпы психология. В.Богословский т.б. редакциясымен. Аударма құрал.А.1980.

39. Ә.Алдамұрат. Қызықты психология. А.1992.

40. Т.Жаубасова. Ес – ақыл қоймасы.Қаз.мектебі.1983. № 6

41. Л.Выготский. Сб. соч.:в 6т. М.1982-84.

42. С.Рубинштейн. Основы общей психологии.В 2т. М.1989.

43 Мышление: процесс,деятельность,общение (отв.ред.А.Брушлинский).М.1982.

44. А.Темірбеков,С.Балаубаев. Психология. А.1966.

45. Р.С.Немов. Психолгия 3т.1997.

46. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993.

47. М.Мұқанов. Педагогикалық психологич очерктері. А.1962.

48. Нюттен Ж. Мотивация. М.1975 вып. 5.

49. Кон И.С. Категория “Я” в психологии. Психол. журнал 1981.т2.

50. К.Изард. Эмоции человека. М.1980.

51. Психология индивидуальных различии. М.1982.

52. Қ.Жарықбаев. Психология. А.1993.

53. М.Мұқанов. Қабілеттілік және оны тәрбиелеу. А.1960.

54. Т.Тәжібаев. Түйсіну және қабылдау. Халық мұғалімі 1948.

55. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993

56. Б.Додонов. Эмоция как ценность. М.1978.

57. Я.Риговский. Эксперименальная психология эмоции. М.1979.

58А.Леонтьев. Потребности,мотивы и эмоции. Косп.лек.М.1971.

59. А.Зимняя. Педагогическая психология. 2000.

60. Д.Эльконин. К проблеме периодизации психического развития в детском возросте. Вопр.психол.1971,№ 4.

61 Я.Коломинскии. Человек среди людей.

62. А.Асмолов. Психология личности. М.1990.

63. Ә.Алдамұрат. Қызықты психология. А.1992.

64.С.Немов. Психолгия 3т.1997

65. А.В.Петровский.Общая психология.1986

66. Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.1993.

67М.Мұқанов. Жас және педагогикалық психология. А.1982

68.М.Мұқанов. Педагогикалық психология очерктері.А.1962.75.А.Петровскии. Возрастная и педагогическая психология. 
Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет