Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет36/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

-     4084,4 
мың
 
теңге
 
 
                  

 6 
қосымшаның
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
« 
Арай
 »  
АҚ
-
ы
           
                                               
СТТН
  581400002406 
 
Өткізілген
 
өнім
, (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
      
 
 
 
 
                                                                                    


 
5
        
(
мың
 
теңге

1 600,0 
 
 
 
1. 
Жылдың
 
басындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
............……………………………300,0 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
................…………………………….300,0 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
...... …………………………------------
---- 
2. 
Жылдың
 
соңындағы
 
тауар
-
материалдық
 
қорлар

   
а

өндірістік
 
материалдар
.........………………………………140,0 
   
б

аяқталмаған
 
өндіріс
.............………………………………  
53,6 
   
в

дайын
 
өнім
,
тауарлар
....…………………………….............100,0 
3.
Сатып
 
алынған
 
тауарлар

жұмыстар

қызметтер

барлығы
 
   
оның
 
ішінде

   
а

шикізат

материалдар

сатып
 
алынған
 
бұйымдар
 
мен
       
       
жартылай
 
фабрикаттар
.………………………………… 
2705,0   
  
б

кейінше
 
сатылуға
 
арналған
 
тауарлар
...........................................    
   
в

отын
 
мен
 
жылу
 
қуаты
.. …. 
…………………………………….. 
   
г

электр
 
қуаты
.. 
………………………………………………........ 
   
д

көлік
 
шығыстары
........... 
………………………………………… 
   
е

байланыс
 
бойынша
 
шығыстар
..………………………………… 
   
ж

аудиторлық
 
қызметтер
 
бойынша
 
шығыстар
..........…………… 
   
з

маркетинг
 
бойынша
 
шығыстар
....………………………………. 
   
и

жал
 
ақысы
 
бойынша
 
шығыстар
.……………………………….. 
   
к

басқа
 
шығыстар
 
……………………………………………….... 
4. 
Еңбек
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстар
…………………………… 
6. 
Өткізілген
 
өнімнің
 
өзіндік
 
құнына
 
енгізілетін
 
басқа
 
шығыстар

оның
 
ішінде
:……………………………………………….. 
2 293,6 


 
6
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2705,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        6 
 
 
 
 
 

 

 

 
10 
1440,0     
   46,0 
 
 
 
 
 
4497,4 
 
160,0 
 
253,0 
 
4084,4 
    
а

нормалар
 
шегіндегі
 
іссапар
 
шығыстары
......……………..46,0 
    
б

нормалар
 
шегіндегі
 
өкілдік
 
шығыстар
...............………………                                                     
    
в

осы
 
есепті
 
кезеңде
 
шығыс
 
етілетін
 
алдағы
 
кезеңдердің
    
      
шығыстары
……………………………………………………… 
7. 
Жиынтық
 (1
жол
 – 2
жол
) +  3 
тен
 6 
жолдарды
 
қоса
 
сомасы
 
8. 
Негізгі
  
құралдарды
 
жөндеуге
 
жұмсалған
 
тауар
-
материалдық
   
    
қорлардың
 
құны
................................................................................ 
9. 
Кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
тыс
 
мақсаттарға
 
пайдаланылған
 
тауар
-
материалдық
 
қорлардың
 
құны
...................................................…… 
10. 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 (7
жол
 – 8
жол
 – 9
жол
)  (
декларацияның
 19 
жолына
 
өткізіледі
 
 
 
 
Бұл
 
соманы
 
декларацияның
 

 19 
жолына
 
жазамыз

 
Одан
 
əрі
 
декларацияның
 

 24 «
Амортизациялық
 
қаржылар
» 
жолын
 
толтырамыз
.  
Бұл
 
жолға
 
есептелген
 
амортизациялық
 
қаржыларды
 
жазамыз
 
(
ол
 
үшін
 
мына
 
проводканы
 
қолданамыз


900
ө
 
мен
 

900
м
 
шоттарының
 
дебетіне
 

935 
шоттың
 
кредитінен

яғни
  92,4 + 61,6)     
Жиынтығы
 = 
154,0 
мың
 
теңге
 
 


 
7
Декларацияның
 

 27 «
Əлеуметтік
 
төлемдердің
 
шығыстары
» 
жолын
 
толтырамыз
.  
Бұл
 
жолға
 
əлеуметтік
 
төлемдер
 
бойынша
 
шығыстарды
 
жазамыз

Ол
 
үшін
 

 12-1 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

1)
 
Есепті
 
кезеңдегі
 
уақытша
 
еңбекке
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
нақты
 
шығыстар
  
 
-               
18,6 
мың
 
теңге
  
    (687
əқ
 
шотының
 
дебеті
 
мен
 451 
шоттың
 
кредиті
 
проводкасы
 
бойынша
)       -  18,6 
мың
 
теңге
 
2)
 
Есепті
 
кезеңде
 
есептелген
 
еңбек
 
ақының
 
қоры
 (681 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
 
сомасы
)    
 
 
 
-           1460,0 
мың
 
теңге
 
3)
 
Рұқсат
 
етілген
 
шегерудің
 
мөлшері
 (1,5%)  
 -              21,9 
мың
 
теңге
 
4)
 
 (
Уақытша
 
еңбекке
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
ақы
 
төлеудің
 
шығыстары
 
бойынша
 
қабылданған
 
шегерудің
 
мөлшері
 
(
рұқсат
 
етілген
 
шегерудің
 
мөлшерінен
 
аспау
 
керек
)      -            
18,6 
мың
 
теңге
 
10) 
Шегеруге
 
апарылатын
 
шығыстардың
 
жиынтығы
     
-          18,6 
мың
 
теңге
   
       
Одан
 
əрі
 

 12-1 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырып
 
жəне
 
ол
 
соманы
  
декларацияның
 

 27
жолына
 
енгіземіз
.  
 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Арай
»  
АҚ
-
ы
                                                           
СТТН
  581400002406 
 
Əлеуметтік
 
төлемдер
 
бойынша
 
шығыстар
                
                                                                                                                                

мың
 
теңге


Есепті
 
кезеңдегі
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
бойынша
 
нақты
 
шығыстар
 
1 18,6 

Есепті
 
кезеңде
 
есептелген
 
еңбек
 
ақы
 
қоры
 2 
1460, 


Рұқсат
 
етілген

яғни
 
еңбек
 
ақы
 
қорының
 1,5% 
мөлшері

шегерудің
 
сомасы
 
3 21,9 

Есепті
 
кезеңдегі
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
шығыстары
 
бойынша
 
рұқсат
 
етілген
 
шегерудің
 
мөлшері
 
4 18,6 

Есепті
 
кезеңнің
 
таза
 
табысы
 
есебіне
 
жатқызылатын
 
сол
 
кезеңде
 
еңбекке
 
уақытша
 
жарамсыздық
 
күндеріне
 
төлеу
 
жəне
 
екіқабаттылық
 
пен
 
босану
 
жөнінен
 
демалыс
 
беру
 
5 - 


 
8
бойынша
 
шығыстар
 

Жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
нақты
 
төленген
 
сомалар
 
6 - 

Жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
бағытталатын
 
шығыстардың

заңмен
 
бекітілген
 
мөлшері
 
7 - 

Шегерулерге
 
жататын
 
жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
сомалар
 
8 - 

Есепті
 
кезеңнің
 
таза
 
табысы
 
есебіне
 
жатқызылатын
 
жұмысшыларға
 
олардың
 
жұмысымен
 
байланысты
 
зақымдану
 
немесе
 
денсаулықтың
 
басқа
 
мертігуі

сондай
-
ақ
 
асыраушысын
 
жоғалтумен
 
байланысты
 
келтірілген
 
зиянды
 
қалпына
 
келтіру
 
үшін
 
сомалар
 
9 - 
10 
Шегерулерге
 
апарылатын
 
шығыстардың
 
жиынтығы
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет