Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдарыPdf көрінісі
бет39/55
Дата26.12.2019
өлшемі8.24 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   55

Әдебиеттер:  

 

1.  Жарықбаев Қ. Аталы сӛз.– Алматы: Жалын, 1980.  

2.  «Қазақстан  –  2050»  стратегиясы  –  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси 

бағыты.


 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан 

халқына жолдауы. Ақиқат. -№1, 2013. 

3.  «Қазақ тілін білу  -  әншейін бір ұран емес», Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан 

халқы ассамблеясының ХҮІІ сессиясында сӛйлеген сӛзі. Ақиқат. - №5.2011. 

4.  Назарбаев  Н.Ә.  (Қазақстан  халқына  жолдауы).  Жаңа  әлемдегі  жаңа 

Қазақстан. Астана, 2007. 

5.  «Қазақстан мектеп» журналы. 2015. 

6.  «Қазақстан-Zaman» газеті, 15 қазан, 2015. 

7.  «Қоғам және мұғалім» журналы. - №5, 2011.  

 

 

 КӚПТІЛДІЛІКТІ  ІСКЕ  АСЫРУ – БҤГІНГІ  КҤННІҢ  ТАЛАБЫ 

 

Касенова Н.Б., Тлеуова З.Ш., Нурмуханбетова Н.Н., Сергазина С.М. 

Ш.Уәлиханов  атындағы  Кӛкшетау  мемлекеттік  университеті,  

Кӛкшетау қ., Қазақстан 

nazira09_83@mail.ru

 

 

Кӛптілді  білім  беру  дегеніміз  -  оқу  үрдісі  барысында  екі  не  одан  да  кӛп тілде  білім  беру.  Мемлекетіміздің  мектеп  реформасында

 

қаралған  үш  тілде 

оқыту  -  қазіргі  заман  қажеттілігі.  Аталмыш  мақалада  жоғары    оқу  

орындарында  «Химия»  мамандығы  бойынша  кӛптілді  оқыту    бағдарламасы 

негізінде   туындайтын мәселелер қарастырылады.  

«Мен  бүгінгі  ұрпақтың  үш  тіл  білуін  қолдаймын.  Мемлекеттік  тіл  - 

мемлекет  құрушы  ұлттық  тілі,ал  орыс  тілін  білу  ұлы  байлық.  Ағылшын  тілі 

ілгерілеушілік  пен  технологиялардың  тілі  болғандықтан  біз  оны  үйренуге 

тиіспіз» .  

Н.Ә.Назарбаев 

 

Қазіргі  таңда  әлемнің  алпауыт  мемлекеттері  кӛп  тілді,  әсіресе халықаралық  тілдерді  меңгеруді  маңызды  міндет  деп  санайды.  Бірнеше  тілде 

еркін сӛйлей де, жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны 

сӛзсіз.  Осы  ретте,  президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың:  «Қазір  біз  балаларымыз 

қазақ  тілімен  қатар  орыс  және  ағылшын  тілдерін  де  белсенді  меңгеру  үшін 

жағдай жасауға шаралар қабылдап жатырмыз. Үштілділік мемлекеттік деңгейде 

ынталандырылуы керек», – деген болатын Жолдауында. 

Соңғы  кезде  еліміздің  білім  беру  саласына  бірқатар  ӛзгерістер  еніп 

жатыр. Әсіресе, үш тілде оқыту мәселелері қоғамда кеңінен талқыланып, қызу 

пікірталас тудыруда. 

2015  жылдың  қарашасында  елімізде  2020  жылға  дейін  есептелген  үш 337 

 

тілді  білім  беруді  дамытудың  Жол  картасы  бекітілген.Кӛптілді  білім  беру мәдени аралық тілдік қатынасқа қабілетті, халықаралық білім кеңістігінде және 

еңбек  нарығына  бейімді,  қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерін    қатар  меңгеру 

негізінде  тілдік  құзіреттілікке  ие  болып,  педагогикалық,  техникалық  және 

экономикалық  мамандықтағы  бәсекеге  қабілетті,  жоғары  білікті  мамандар 

даярлауға бағытталған. 

ЮНЕСКО  XXI  ғасырды  «полилингвизм  ғасыры»  деп  атады.  Болашақ 

ұрпағымыз тек ана тілінде ғана емес, бірнеше шетел тілін меңгеруі керек. 

Осыған  орай,  жоғары  оқу    орындарында  оқытудың  жаңа  инновациялық 

әдістері 

пәнге 


байланысты 

жаңа 


технологияларды 

пайдалануға 

итермелейді.

 

Шетел  тілінде   

пәнді 


 

студенттерге 

 

үйретудегі  негізгі  қағидалар: олардың 

сӛйлеу, 


оқу, 

жазу, 


тыңдау 

дағдыларын 

дамыту, 

қалыптастыру, студенттердің 

 

 белгілі  бір  дәрежеде  шетел  тілінде  сӛйлеуге,  ӛз ойын басқаға 

 

жеткізе алатын, біреудің сӛйлеген сӛзін, жазғанын түсіне алатын дәрежеге 

 

жеткізу  үшін  ағылшын  тілі 

 жаңа 


технологиялардың  тиімді 

тәсілдерін, солардың бірі ақпараттық – коммуникациялық технологиясын, сыни 

тұрғысынан 

ойлау  


стратегияларын 

және 


т.б. 

технологияларды 

 

пайдалануды  

қажет етеді.  

Жаратылыс  -  математикалық  мамандықтарға  ағылшын  тілін  үйретудің 

тәжірибелік

 

 құндылығы  болашақ  маманның  кәсіби  қызығушылықтарына негіздей отырып, теориялық  материал

 

 және сӛздіктің кӛмегімен іске асады. Студенттер 

оқудың 


кӛмегімен 

шет 


тілінен

 

 ӛздерінің танымын

 

 жетілдіреді:  таныс  материалды  бекітеді,  жиі  кездесетін  синтаксистік жүйелер,

 

 тілдік  орамдар,  шартты  белгілер  еріксізден  меңгеріледі  де,  әрі  қарай мәтіндегі,  студент  үшін

 

 ерекше  қызықты  ақпаратты  тезірек  және  сапалы игеруге  ықпал  етеді.  Сонымен  қатар 

 

оқудың  тәжірибелік  құндылығына студенттің арнайы әдебиетпен жұмысын жатқызады, ӛйткені

 

 ол ауызша сӛйлеу шеберліктерін  қалыптастыруға  және  нығайтуға  септігін  тигізеді.

 

 Жылдам және

 

 дұрыс  оқи  білу,  бір  қарағанда  еш  қиындықсыз  жүзеге  асады. Алайда,

 

 оқуға  үйрету  процесі  ӛте  үлкен  ынта  мен  күшті  қажет  етеді. Себебі, 

 

білім алушы  

ӛз саласының 

 

болашақ 


 

маманы.


 

  

Ш.Уәлиханов атындағы  Кӛкшетау  мемлекеттік  университетінің химия, биология,  физика,  информатика  мамандықтарда  2012  жылғы    оқу    жылынан 

бастап  кӛптілді    оқыту    бағдарламасы  негізінде  болашақ  мамандарды  даярлау 

үрдісі жүзеге  асырылып  келеді. 

  Кӛптілді  оқыту    бағдарламасы  5В011200-Химия  мамандығының  

студенттері    «Химия  және  негізгі    мектептегі    биология»  білім    беру  

бағдарламасы траекториясы бойынша білім алады.  Кафедрада  бакалавриат пен 

магистратурада  химияның  келесі  пәндері  бойынша  дәрістер,  зертханалық-

сарамандық сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі: General chemistry, Inorganic  

chemistry,  Organic    chemistry,  Physical  and    colloidal  chemistry,  Bioorganic  

chemistry, Biological  chemistry, Chemical synthesis, Research  methods  of  organic  

compounds,  Macromolecular  compounds,  Modern  problems  of  physical  chemistry, 

Methods  of  teaching  chemistry    in  secondary  school    және  Course  of    organic 338 

 

chemistry.  Оқытушылар  ағылшын    тілінде    оқытылатын  пәндерді  дәрістер  мен зертхана  -  сарамандық  сабақтарды    слайд  және  бейне  –  роликтер    қолдану 

арқылы  іске асырады. 

Жоғарыда  аталған  пәндер  бойынша  пәннің  оқу-әдістемелік кешендерге 

қажетті    материалдарды    ғаламтор    желісінен  және  кітапхана  негізіндегі 

оқулықтар кӛмегімен  жинақталып, басылым  түрінде шығарылған.  

2012  жылдан  бастап  білім  берудегі    заманауи  ұлттық    және  әлемдік 

тенденцияны  ескере  отырып,  білім  беру  бағдарламасын  білім  алушылардың 

болашақ кәсіби іс-әрекетімен ұштастыру негізінде,  Кӛкшетау қаласының (қазақ 

тілінде 

оқытылатын) 

дарынды 

балаларға 

арналған 

№3 


облыстық 

мамандандырылған  мектеп  –  интернаты  мұғалімдерімен  бірлесе  отырып, 

тәжірибелік  базалық  алаңның  «Химия,  биология  және  математиканы  оқыту 

үдерісінде  оқушылардың  негізгі  білім  алу  құзіреттілігін  қалыптастыру»  атты 

зерттеу  бағыты  бойынша  жұмыс  жүргізіледі.  Тәжірибе    алаңының    мақсаты: 

пәндер  бойынша  жеке  тұлғаға  бағытталған,  әрекеттік,  когнитивті-

коммуникативтік әдістерге негізделген білім беру құзіреттілігін қалыптастыру. 

Тәжірибелік    алаң    нәтижелері    үш  жылдың  ішінде    айқын  байқалады, 

оқушылар ғылыми - зерттеу  жобалары және пәндік олимпиада қорытындылары   

бойынша жүлделі  орындарға ие болды. 

Кӛптілді  оқыту  бағдарламасы  бойынша   болашақ химия  мұғалімдерін  

даярлау    стейкхолдерлердің  (жұмыс  берушілер    мен  әлеуметтік  серіктестер) 

қатысуымен  жүзеге  асады.  Олармен  бірлесіп    болашақ  химия  мұғалімдерінің 

үштілді    (қазақ,  орыс  және  ағылшын)  меңгеруі  негізінде    түйінді  

құзыреттіліктер 

 

құрастырылады, тілдік 

құзыреттілік 

моделі  

қалыптастырылады.  Стейкхолдерлер білім  беру    үрдісіндегі оқу  курстары  мен 

бағдарламаларға,  педагогикалық    тәжірибе  негізіндегі    оқу-әдістемелік  

материалдарға сын-пікір және  ұсыныстар беруші болып табылады.  Мектептегі  

жоғары  санатты мұғалімдер  химияны  оқыту  әдістемесіне негізделген қысқа 

мерзімге  бағытталған  пәндерді    ӛткізуге  арналған  курстарға    қатыстырылады, 

яғни  соның ішінде  химияны  оқыту  әдістемесі, химиялық есептерді  шығару  

әдістемесі,  эксперименталды  есептерді  шығару  әдістемесі,    тереңдетілген    

есептерді шығару және т.б. пәндерді қамтиды.    Сонымен қатар мектеп, лицей  

және  гимназия  білім  беру  мекемелеріне  университет  тарапынан  келесі  түрде 

кӛмек  кӛрсетіледі:  жетекші  ғалымдар    ғылыми-зерттеу  жобаларына    кеңесші  

ретінде  және  әр  түрлі  деңгейде  ӛткізілетін    пәндік  олимпиадаларға  

оқушыларды  дайындау сияқты  жұмыстарға қатысады. 

Алайда,  осыған    қарамастан  ағылшын  тілінде    сабақ  беру    үрдісінде 

туындайтын      мәселелер  келесі  жетілдіру    жолдарын  іске  асыруды      қажет 

етеді:студенттер  мен  профессор-оқытушылық  құрамының  ағылшын  тілінде  

білім деңгейлерін  жоғарылату курстарын деңгей түрінде  ұйымдастыру, пәнге 

қажетті    ғылыми-әдістемелік  оқулықтармен  қамтамасыз  ету,  студенттердің  

кәсіби-бағытталған ағылшын тілі  курстарын  бірінші курстардан бастап  тӛрт  

жыл бойы  ӛткізу. 

Қорыта  айтатын  болсақ,  кӛптілді  білім  беру  бағдарламасы  аясында 


339 

 

үштілді  меңгеру  тәжірибесін  жинақтап,  әлемдік  деңгейге  кӛтерілуіміз  керек. Елдің ертеңі ӛресі биік, дүниетанымы кең, кемел ойлы азаматтарын ӛсіру үшін 

бүгінгі  ұрпаққа  ұлттық  рухани  қазынаны  әлемдік  озық  ой-пікірімен 

ұштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 

 

Әдебиеттер:   

1.  Солташұлы Ы. Заман Талабы ــ кӛптілді болу. //Ақиқат. 26 қараша- 2012 

ж.  -№ 11. 14-15 б. 

2.  Жаминова  Р.Ж.  Модульдік  оқыту  технологиясын  қолдана  балалардың 

тілдік құзыреттілігін қалыптастыру. //Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен 

ӛзгерістер.  ІІ  халықаралықғылыми-тәжірибелік  конференция.  ІІ  том.  Астана-

2012 ж. 115-120 б. 

3.  Пассов 

Е.И.  Коммуникативный  метод  обучения  иноязычному 

говорению,2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 116 б. 

4.  Тер-Минасова  С.Г.  Язык  и  межкультурная  коммуникация.  –  M.: 

Слово/Slovo, 2008. С– 264-270 

5. 

http://www.akorda.kz/kz/category/poslaniya_narody. Қазақстан

 РеспубликасыПрезидентініңРесми сайты. 

6.  http://www.surak-zhauap.kz/ 

 

  

ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Курманбаева А.С., Агайдарова А.А. 

Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова 

aygul6868@mail.ru

 

 В  статье  обсуждается  процесс  формирования  англоязычной 

профессиональной  компетенции  у  студентов  специальности  география 

факультета 

естественных 

наук 

Кокшетауского 

государственного 

университета 

имени 

Ш.Уалиханова. 

Представлены 

результаты 

анкетирования студентов. Большая часть студентов выражают готовность 

изучения  предметов  на  английском  языке  и  хотят  повысить  уровень  знаний. 

Более 70% студентов имеют определенные трудности при общении и ведении 

диалога  на  английском  языке,  им  не  хватает  профессиональной 

терминосистемы  и  практических  навыков  использования  разговорного  языка. 

В  ходе  обучения  профессионально-ориентированному  английскому  языку, 

авторами 

была 

составлена 

модель 

формирования 

англоязычной 

коммуникативной  компетенции  у  студентов  специальности  география, 

которая включала 4 основных этапа. Сделан вывод, что обучение будет более 

интересным  и  эффективным,  если  тексты  и  задания  максимально 

приближены к реальному профессиональному общению.  

340 

 

 

Современные 

исследования 

показывают, 

что 


распространение 

многоязычия  в  мире  –  закономерный  процесс,  обусловленный  коренными 

изменениями  в  экономике,  политике,  культуре  и  образовании  [1].  Одним  из 

важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и 

социальной  модернизации  выступает  политика  в  области  языка.  Особое 

внимание  уделяется  профессионально  ориентированному  обучению  языкам  с 

целью  подготовки  специалистов,  свободно  владеющих  тремя  языками,  что 

соответствует  Закону  о  языках  Республики  Казахстан  и, несомненно, повысит 

конкурентоспособность специалистов[1-2, c. 57].  

Инновационные  процессы  в  системе  высшего  профессионального 

образования  направлены  на  подготовку  широко  образованного  специалиста, 

критически  и  творчески  мыслящего,  проявляющего  толерантность  в 

межкультурном  общении  и  способного  работать  над  развитием  своего 

культурного 

и 

интеллектуального уровня 

[3, 


с. 22]. 

Основной 

профессиональной  компетенцией  такого  специалиста  является  владение 

иностранным  языком.  Спрос  на  специалистов,  обладающих  не  только 

профессиональными  навыками,  но  и  хорошо  владеющими  ангийским  языком 

постоянно  растет,  в  связи  с  этим  проблема  совершенствования  технологии 

обучения  профессионально  –  ориентированному  английскому  языку  является 

актуальной [4, c. 14] 

В Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова было 

проведено  анкетирование  студентов  специальности  «География»  факультета 

естественных  наук  в  целях  изучения  уровня  сформированости  англоязычной 

профессиональной  коммуникативной  компетенции  у  студентов  в  условиях 

полиязычия. Было опрошено 23 человека. 

Результаты анкетирования показали, что практически все студенты (95%) 

хотят  улучшить  свои  знания  английского  языка  и  готовы  выполнять 

проблемные и творческие задания. Студентам нравятся занятия, проводимые на 

английском  языке,  и  они  с  удовольствием  работают  над  текстами  при 

выполнении  СРС и  СРСП.  При  этом 43%  студентов отметили,  что  у  них  есть 

затруднения в изучении географии на английском языке, 45% считают, что не 

имеют  проблем  при  чтении  и  переводе  специализированных  географических 

тем.  

Более  70%  студентов  имеют  определенные  трудности  при  общении  и ведении диалога на английском языке, в понимании англоязычной речи, им не 

хватает  профессиональной  терминосистемы.  Основным  затруднением  при 

изучении  специальных  предметов  является  недостаток  литературных 

источников на английском языке по географическим дисциплинам. Но, тем не 

менее,  71%  опрошенных  учащихся  считают,  что  они  умеют  читать  тексты  на 

языке  оригинала  и,  владеют  всеми  видами  чтения  (изучающего, 

ознакомительного,  просмотрового,  поискового).  75%  считают,  что  владеют 

основами  различных  форм  речи  (описание,  повествование,  рассуждение),  и 

могут  вести  диалоги  в  форме  вопроса-ответа,  воспроизводить  монологи  с 


341 

 

опорой на текстовый материал.  По  результатам  анкетирования  можно  заключить,  что  студенты 

выражают  готовность  изучения  предметов  на  английском  языке  и  хотят 

повысить  уровень  своих  знаний.  Многие  высказывали  мнение,  что  хотели  бы 

больше разговаривать, общаться на английском языке и работать с иноязычным 

материалом.  Особенно  привлекает  студентов  ведение  дисскусии  и  подготовка 

докладов на профессиональные темы.  

В  ходе  обучения  студентов  профессионально-ориентированному 

английскому  языку,  была  разработана  следующая  этапность  обучения:  во-

первых,  работа  с  текстом,  во-вторых,  закрепление  языковых  навыков  с 

помощью  различных  упражнений  и  практических  заданий,  в-третьих, 

подготовка  и  презентация  докладов  географической  направленности,  в-

четвертых, обсуждение и оценка презентаций.  

Для 

изучения материала 

по 


дисциплине 

были 


применены 

профессионально-ориентированные 

тексты-топики 

из 


разработанного 

преподавателями  учебно-методического  пособия.  На  практических  занятиях 

были  использованы  географически-ориентированные  задания  с  методическим 

сопровождением, которые развивают теоретическое и практическое мышление 

студентов.  

Каждому  студенту  было  предложено  провести  небольшое  исследование 

по  проблемной  географической  теме.  В  ходе  выполнения  работы  студенты 

занимались  поиском  информации,  подготовкой  доклада  и  презентации,  что 

развивало  лингвистическую  профессиональную  компетенцию,  активизировало 

процесс  обучения.  Студенты  обучались  анализировать  и  классифицировать 

информацию.  

В  конце  семестра  после  проведенных  занятий  на  английском  языке  с 

использованием  методического  пособия  и  поэтапного  обучения  было 

проведено  повторное  анкетирование  студентов.  Все  студенты  нашли 

содержание  учебного  пособия  полезным,  содержательным  и  информативным. 

Они  научились  работать  с  предложенными  заданиями,  картами,  изучили 

словарь  географических  терминов,  глоссарий,  названия  географических 

объектов, биографии ученых географов и т.д. 

В  результате  проведенного  исследования,  опираясь  на  учебное  пособие 

«Профессионально-ориентированный  английский  язык»  была  составлена 

модель  формирования  англоязычной  коммуникативной  компетенции  у 

студентов специальности география. 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что 

студенты  проявляют  устойчивый  интерес  к  изучению  спецдисциплин  на 

английском  языке  и  обучение  будет  более  интересным  и  эффективным,  если 

тексты  и  задания  максимально  приближены  к  реальному  профессиональному 

общению.  

 

  

342 

 

Литература: 

 

1. Государственная программа  развития  образования  Республики 

Казахстан  на  2011-2020  годы  //  Указ  Президента  Республики  Казахстан  2010. 

№1118. 

2. Смирнова  О.О.  Развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  на факультете  журналистики  //  Лингвистика  на  исходе  ХХ  века:  Итоги  и 

перспективы. Тезисы международной конференции. – М.: МГУ, 1995. – С.477-

479. 

3. Кузовлева  Н.Е.  Профессиональная  ориентация  как  один  из  факторов формирования  мотивации  в  обучении  иностранным  языкам.//  Иностранные 

языки в школе. – 1986. – №4 – с.22-25 

4. Поляков  О.Г.  Профильно-ориентированное  обучение  английскому 

языку  и  лингвистические  факторы,  влияющие  на  проектирование  курса.  // 

Иностранные языки в школе. – 2004. – №2 – с.14-20. 

 

  

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Негметова Майра Алимжановна 

Учитель русского языка и литературы Красноярской многопрофильной  

средней школы  гимназии №3 

Negmetova2403@mail.ru 

 

 «Триединство языков» 

— 

изучение 

казахского 

языка 

как 

государственного,  русского  —  как  языка  межнационального  общения  и 

английского — как языка успешной интеграции в глобальную экономику.  

В  этих  условиях  актуализируется  проблема  становления  и  развития 

полиязычного  образования.  Для  решения  поставленной  Президентом  задачи 

эффективного  внедрения  полиязычия  в  образование  необходимо  привести  в 

единую  систему  фрагментарно  наработанную  практику  полиязычного 

образования в   школах  Республики Казахстан и обеспечить  преемственность 

образовательных программ. Сейчас меняется цели  и содержания образования, 

появляются  новые  средства  обучения,  начинаем    по  новому  проектировать 

уроки  .Важнейшей  задачей  учителя  –  использовать  весь  уникальный  опыт    и 

знания  культурных  традиций  народов,  способствующий  формированию  

конкурентоспособного  специалиста,  коммуникабельной  позитивной  личности, 

способной 

к 

активной 

и 

эффективной 

жизнедеятельности 

в 

многонациональной  и  поликультурной  среде,  обладающей  развитием 

пониманием  и  чувством  уважения  других  культур,  умение  жить  в  мире  и 

согласии необходимо полиязычное образование. 

Следует  помнить,  что  необходимым  элементом  педагогического 


343 

 

процесса,  является анализ  и  самооценка урока.  Без  анализа  невозможно построить  целостную  систему  обучения,  повысить  мастерство,  развить 

творческие  способности,  обобщить  передовой  педагогический  опыт, 

сократить затраты времени на уроке, обеспечить психологический комфорт 

и  самозащиту  учителя.Общим  критерием  анализа  урока  является 

результативность,  которая  зависит  от  технологии  его  проведения, 

основанной на соблюдении основных правил организации учебного процесса. 

 

По  мнению  Президента  Н.  Назарбаева  «...Казахстан  уникален  и  силен 

своей  многонациональностью.  На  его  земле  сформировалось  уникальное 

поликультурное  пространство…  Поликультурность  Казахстана  –  это 

прогрессивный  фактор  развития  общества.  Евразийские  корни  народов 

Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские 

потоки 

и 

создать уникальный 

казахстанский 

вариант 

развития 

поликультурности». 

Главная  цель,  стоящая  перед  учителями  и  учениками  школы,  –  это 

развитие поликультурной личности, которая знает историю и традиции своего 

народа,  владеет  несколькими  языками,  стремится  к  саморазвитию  и 

самосовершенствованию. Новые  социальные  запросы  определяют  цели 

образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие 

обучающихся,  обеспечивающие  такую  ключевую  компетенцию  образования, 

как  «научить  учиться»  для  того,  чтобы  быть  востребованным  в 

высококонкурентном  и  высокотехнологичном  мире,  уметь  влиться  в  быстро 

развивающееся общество; 

Каковы же особенности современного урока? 

1)Современный урок – это личностно-ориентированный. 

2)Современный урок – это деятельностный урок. Именно деятельность, а 

не  просто  совокупность  неких  знаний  определена  Стандартом  как  главная 

ценность обучения. 

Как  же  построить  урок  русского  языка,  чтобы  реализовать  требования 

Стандартов?  Для  этого  необходимо  знать  критерии  результативности  урока, 

требования  к  его  подготовке  и  проведению,  анализу  и  самоанализу 

деятельности учителя и учащихся. 

Известно,  что  наряду  с  общими  подходами  к  планированию  уроков  по 

всем предметам (продуманные цели и задачи; оптимальные методы, приѐмы и 

формы  работы  с  классом;  грамотное  использование  новых  педагогических 

технологий,  в  том  числе  ИКТ;  сотрудничество  учителя  и  учащегося, 

основанное  на  проблемно-поисковых  формах  работы  и  т.д.)  преподавание 

каждого предмета имеет свою специфику, свои особенности: учитель русского 

языка на  уроке  должен  осуществлять  функциональный  подход  к  изучению 

лингвистических  явлений;  организовывать  систематическую  работу  по 

развитию речи и словарно-орфографическую работу, реализовывать принципы 

текстоцентризма,посредством 

познания 

языка 

приобщать школьников к русской  и  мировой  культуре  и  др. Что  касается уроков  литературы,  то 

344 

 

требования,  предъявляемые  к  их  построению,  в  принципе  не  устарели: триединство  целей  (обучающая,  развивающая  и  воспитывающая)  – 

обязательный компонент любого урока, урока литературы в том числе. Однако 

современная  действительность  вносит  свои  коррективы  в  методику 

преподавания  литературы.  Чтобы  урок  был  интересен  детям,  учителю 

приходится  осваивать  новые  методы  подачи  материала,  использовать  в  своей 

практике  нестандартные  приѐмы  и  инновационные  технологии.  Поскольку 

современный учитель призван строить на учебном занятии субъект-субъектные 

отношения,  то  оптимальной  моделью  урока  литературы  по  освоению 

художественного  произведения  можно  считать  диалогическую  модель.  Урок-

диалог включает несколько этапов: 

предварительный,  или предкоммуникативный.  Этот  этап  связывают  с 

формированием  художественно-психологической  установки,  как  общей  – 

ожиданию  радости  общения  с  искусством,  так  и  частной  –  подготовке  к 

предстоящей  встрече  с  данным  конкретным  произведением,  то  есть  этот  этап 

может быть назван мотивационным; 

этап предпонимания,  или первоначального самоопределения.  У 

школьника  возникают  вопросы:  «Так  ли  я  понял,  как  этого  хотел  автор?», 

«Почему  моѐ  понимание  этого  эпизода  отличается  от  понимания  учителя?»  и 

т.д.; 


этап анализа  текста,  или коммуникативный этап,  на  котором 

происходит  постижение  учеником  авторской  модели  действительности, 

заключенной  в  произведении.  Учебная  деятельность  деятельность  направлена 

на выявление сюжетных схем и мотивов, различных типов и функций героев и 

персонажей.  Учитель,  ориентируясь  на  предложенные  на  уроке  варианты 

трактовки  произведения  или  эпизода,  ставит  новые  вопросы,  ориентирующие 

школьников на дальнейший поиск смысла произведения

посткоммуникативный этап  собственной  читательской  интерпретации 

художественного  текста  на  основе  осмысления  того,  что  было  воспринято, 

пережито,  передумано  в  результате  прямого  контакта  с  произведением 

искусства. 

Главным методом обучения на диалогическом уроке литературы является 

метод  творческого  («медленного»  или  «пошагового»)  чтения,  приѐмами  – 

выразительное  (акцентно-смысловое)  чтение;  комментированное  чтение; 

чтение  с  попутной  формулировкой  вопросов,  активизирующее  впечатления  и 

размышления читателей; приѐм прогнозированного чтения (или угадывания). 

Необходимо помнить о том, что структура любого урока не может быть 

незыблемой и постоянной: исходя из закономерностей усвоения того или иного 

учебного  материала,  учитель  создаѐт  свою  логику  его  изучения,  свою 

последовательность,  осуществляет  свой  выбор  содержательного  материала  в 

зависимости от уровня усвоения предыдущего материала, состава класса и т.д. 

Это определяется многообразием возможных конкретных способов, методик и 

приѐмов обучения. 

Следует  помнить,  что  необходимым  элементом  педагогического 


345 

 

процесса,  является анализ  и  самооценка урока.  Без  анализа  невозможно построить  целостную  систему  обучения,  повысить  мастерство,  развить 

творческие способности, обобщить передовой педагогический опыт, сократить 

затраты времени на уроке, обеспечить психологический комфорт и самозащиту 

учителя. 

Общим  критерием  анализа  урока  является  результативность,  которая 

висит  от  технологии  его  проведения,  основанной  на  соблюдении  основных 

правил организации учебного процесса. 

Как  же  построить  урок,  чтобы  реализовать  требования  Стандартов 

второго  поколения?  Учителю  важно  понять,  какими  должны  быть основные 

тенденции развития современного урока. 

Для  того,  чтобы  урок  был  эффективным,  надо,  чтобы  учитель  в  ходе 

подготовки 

постарался 

сделать 


его 

своеобразным 

педагогическим 

произведением  со  своим  замыслом,  завязкой  и  развязкой  подобно  любому 

произведению  искусства.  Современный  педагог  при  введения    урока  должен 

помнить  формулу:цели и задачи, т.е зачем учить? Содержание, т.е. чему учить? 

Методика, т.е. как учить? 

Сегодня  меняются  цели  и  содержание  образования,  появляются  новые 

средства  и  технологии  обучения.  Исходя  из  этого,  начинаем  проектировать 

урок. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   55
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет