Студенттерге арналған пәннің бағдарламасыДата24.05.2017
өлшемі414,02 Kb.
Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасы ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі
С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Сәулет және дизайн» кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Сызуды оқыту әдістемесі пәні бойынша

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
1 Оқытушы туралы мәлімет

Сәулет- құрылыс факультеті

«Сәулет және дизайн» кафедрасы

Педагогика ғылымдарынын кандидаты, доцент Темербаева Жанна Амангелдиевна.

Қабылдау сағаттары: Б-305а аудиториясы, кафедрада бекітілген кеңес берудің кестесі бойынша
ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫМЕН МІНДЕТТЕРІ
Пәннің мақсаты – студенттерді сызу әдістемесінің бағыттары таныстыру, жалпы орта мектептегі сызу пәнінің оқытудағы жаңа талапқа байланысты сұранысының негізгі аспектілері қарастыру, орта мектептегі сызу пәнін зерттеп оқыудағы міндеттері таныстыру, жалпы орта мектептегі сызу курсының құрылымын талдау. Бұл мақсаттар курстың негізгі мазмұнын анықтайды және мамандығы бойынша сызбаны оқытудыа толық мәліметтер беріледі.

Пәннің міндеттері: орта мектептегі сызу пәнін оқытуда сызбаны безендіру этаптары үйрету, сызу құрал жабдықтармен жұмыс жасау әдістері үйрету, 2-3 жазықтықтағы проекциялау түрлері және оны шешу жолдары тақырыптарына оқытып, үйрету әдістемесін түсіндіру, аксонометриялық проекциялар тақырыптарының әдістемесін оқыту, техникалық суреттің салу жолдары көрсету, эскиздердің әдістемелік орындау жолдарындағы кезеңдері үйрету..
Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

 • бір жүйедегі конструкторлық құжатқа (БКҚЖ) кіретін сызба стандарты;

 • сызба орындау техникасы;

 • заттың көрінісін салу тәсілі және оларды сызба құрастыруға;

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- сызбаны өлшем құралдарымен және оқу құралдарымен қолдана білу; • қарапайым дененің геометриялық түрін анықтап олардың көрінісін сала білу;

 • сызбаны оқу оның құрам бөлшектерін БКҚЖ-не сай стандартта орындау;

2 Переквезиттер:

- Геометрия

- Планиметрия;

- Стереометрия;
ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЗІМІ
1.Василенко Е.А. Методика обучения черчению. М. Прсовещение.1990.

2.Воротников И.А. Занимательная черчение. М. Просвещение.1990

3.Учебник Черчение авт. Борисов. М, Просвещение, 1987 г.

4. Справочное руководство по черчению. Авт. Родик, Хаскин. Москва 1981 г.

5. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей 1984 г.

6. Кузменко Е.А.,Методика обучения черчения.М.Просвещение.1981

7. Боголюбов С.К. 1. /Задачник по черчению. Машиностроение. Москва, 1987 г.

8. Есмуханов Ж.М. Сызу. Алматы, 2002 ж.

9.Севастопольская Н.О.,Уроки черчения в школе. М. Просвещение.1981

10.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. «Просвещение». 1991


Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақы-

рып
Тақырып аттары

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызбаны оқу пәні ретінде.Оның мектептегі оқу пәндері арасындағы алатын рөлі мен орны.

15


2

Жалпы білім беретін орта мектептердегі сызу пәнінің мазмұны мен құрылымдақ ерекшілігі.

2

2
7

3

Мектептегі сызу кабинетінің жабдықталуы.Оқу және сыныптан тыс оқыту барсында техникалық құрал -тәсілдері пайдалану.

3

3
14

4

Сызу пәні сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың әдістемесі.

2

2
7

5

Тақырып бойынша сабақтар жүргізу және оны ұйымдастыру әдістемесі. «Қима», «Тіліктер», «Сызбаны бұрандаңы кескіндеу және белгілеу», және «Ажырайтың және ажырамайтын қосымлымдар жөніндегі жалпы мағлұматтар».

3

4
9

6

Кинематикалық электрлік схемалар.

1

1
6

7

Құрылыс сызбалары туралы мағлұмат. Құрылыс сызбаларын орындау және оқу.

2

2
6

8

Сызуды оқытудың жаңа технологиялары. (ЭВМ. Компьютерлік графика,сызуды көбейту техникасы)

1

1
6Барлығы:

15

15
60


3.1 Тәжірибелік КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

1 тақырып. Кіріспе. Жалпы білім беретін орта мектептердегі сызу пәнінің құрылымдақ ерекшіліктерің талқылау.

2 тақырып. Сызу құрал жабдықтармен жұмыс жасау әдістерін жұргізу. Сызба кұрал-жабдықтармен жұмыс icтey, сызбаны безендіру: форматтар, масштаб, сызба сызықтары, сызба шрифтері, негізгі жазу, өлшем қою.

3 тақырып. Сызуды оқытудың басқа политехникалық циклдағы пәндермен байланысы. Толық жетілдіріп дайындауда студенттерді мектепте сызуды оқытудың негізгі бағыттары.

4 тақырып. Сызбаны безендіру этаптары. Проекцияның көріністері. 2-3 жазықтықтағы проекциялау түрлері және оны шешу жолдары тақырыптарына оқытып, үйрету әдістемесі.

5тақырып. Кинематикалық электрлік схемалар түрғызуды орындау.

6 тақырып. Құрылыс сызбаларын орындау және оқу. Жоспарларды, кескіндімелерді және тұйіндерді тұрғызу. Техникалық суреттің салу жолдары.

7тақырып. Эскиздердің әдістемелік орындау жолдарындағы

кезеңдерің оқытудың жаңа технологиялары қолданып тұрғызу.3.2 студенттің Өздік жұмысының мазмұны
CӨЖ түрі

Есеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағат саны

1

Тәжірибелік жұмыстарына

дайындық


Жұмыс

дәптері


Сабақта қатысуы15 (1*15)

2

Тәжірибелік жұмыстарды

қорғау


Графикалық

жұмыстар


Графикалық жұмыстарды қорғау15

3

Аудиториялық сабаққа мазмұнына кірмеген мәліметтерді дайындау

Реферат

Сұрақтарға жауап беру15

4

Бақылау шараларға

дайындалу


МБ1, МБ215

Барлығы

60

Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
Тақырып 1. Графикалық кескіндердің тарихы. Ұсынылатын әдебиет: 1, 21-25 бет; 3, 34-35 бет; 4, 6- 30 бет; 6, 225-230 бет.

Тақырып 2. Сызба құралдарымен жұмыс icтey жолдары. Ұсынылатын әдебиет: 1, 52-62 бет; 3, 67-80 бет; 4, 56-64 бет;
Тақырып 3. Аксонометриялық проекциялар тақырыптарының әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 73-86 бет; 3, 90-100 бет; 4, 67-74 бет; 6, 245-258 бет.


Қортынды рейтингті есептеу тәсілі

Пән бойынша қорытындылық рейтинг баллдармен өлшенеді де келесі формула бойынша есептелінеді Қ=(Р1+Р2)/2*ВДту + Э*Вдэ,

мұнда – ВДту, ВДэ – күнделікті үлгерудін және емтиханның (сынақтың) салмақтық үлестері;

Р1, Р2, Э – 1-ші және 2-ші межелік бақылауларда және емтиханда (сынақтың) алған баллдар.

Пән бойынша қорытындылық рейтинг (шекаралық аттестацияның бағасы) баллдардан цифралық баламаға ауыстырылады, бағалар әріптермен және дәстүрлі түрде ведомостьқа, студенттің сынақ кітапшасына және кафедрада «Оқушылардың оқу жетістігі журналына» еңгізіледі.
4 Бақылау түрлері бойынша сыбағалардың салмақтық үлестері

Пән бойынша қорытындылық бақылау құрамына емтихан және күнделікті үлгеруді бақылауы кіреді.Сыбағалардың салмақтық үлестірілуі


№ п/п

Қортындылық бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмақ-тық үлесі

2

Емтихан (1 семестр)

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгеруді бақылау

0,6


Оқушылардың білім бағалары


Қорытындылық баға, баллдар (Қ)

Баллдардың

цифралық баламасы (Ц)Баға әріптер жүйесінде

(Ә)


Дәстүрлі түрдегі баға (Д)

Емтихан

Сынақ

95-100

4
Өте жақсы

Есептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Есептелмеді

Күнделікті үлгерудің баллдарының таралуы бақылау түрлер бойынша


Бақылаудың түрлері

Балдардың максимал саны
1-Рейтинг

2-Рейтинг100

100

1.

Оқу барысындағы бақылау, соның ішінде:1.1

Тәжірибелік сабақтағы жұмыстар

50

50

1.2

ЕГЖ-ды орындау және қорғау

25

25

1.3

Қосымша мәліметтерді қарастыру

25

25

Егер оқушы емтиханда F бағасына ие болса, оның пән бойынша қорытындылық рейтингі белгіленбейді, ал ведомостқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға кіргізіледі.
Күнделікті үлгерудің бақылау шаралардың күнтізбелік графигі

1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Аптадағы максималды баллдар

6

11

16

10

11

5

11

30

100


Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 2
ҮЖ 3

50


Бақылау түрі
Қ
Қ
Қ
Қ

Макс.балл
10
10
10
20

ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 1
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 312


Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

3
3
3
3
ЕГЖ-ні қорғау

СӨЖ түріЕ
ЕЕ

13


Бақылау түрі7

1ГЖҚ

7

2ГЖҚ
6

3ГЖҚ


Макс.балл5
44

Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 325


Бақылау түрі
КП
КПКП
Макс.балл
10
55

5

Межелік бақылау

№ тем

100


Бақылау түрі

Макс.балл


1002 рейтинг (1 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Всего

Аптадағы максималды баллдар

12

11

12

10

12

7

36100


Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 5
ҮЖ 5
ҮЖ 550Бақылау түрі
Қ
Қ
ҚМакс.балл
10
20
20ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 4
ҮЖ 4
ҮЖ 5
ҮЖ 5
12Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

3
3
3
3
ЕГЖ ні қорғау

СӨЖ түріЕ
Е


13


Бақылау түрі7ГЖҚ

З

6ГЖҚМакс.балл7
7


Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 925


Бақылау түрі

КП

КП
КПКП
Макс.балл

6

6
76
Межелік бақылау

№ тем3,4
100


Бақылау түрі2МБ
Макс.балл100Шартты белгілеулер : Қ – оқу барысында қатысуы, ГЖ – графикалық жұмыс, 1МБ – межелік бақылау №1. ҮЖ- үй жұмысы, Е – есеп тапсыру, КП- конспекті тексеру.КУРС САЯСАТЫ

Әр студент сабақтың бәріне қатысып, кешікпеуі, тоб ішіндегі талқылауларда және жұмысына белсенді үлес қосуы керек. Студент сабаққа кешікпеуі керек себебі ол оқытушыға және курстарстарына бөгет жасайды. Кез келген сабақтағы тәртіп бұзушылық жазаланады немесе аудиториядан шығарылады.


Сабақ босатқаны үшін мынындай айып болады:

 • тәжірибелік сабақты босатқаны үшін минус - 2 балл

 • үй тапсырмасын орындамағаны үшін минус – 2 балл

 • сабақ кезінде белсенділігі үшін плюс – 2 балл

 • себепсіз сабаққа кешіккені үшін минус – 2 балл

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, және барлық берілген материалды оқуы керек. Сіздің дайындығыңыз тәжірибелік сабақта сұрау арқылы немесе берілген тарауды өткен соң тест арқылы тексеріледі ағымдық және межелік бақылау жұмыстарда тексеріледі (межелік бақылау). Егер, дәлелді себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз келесі сабақтың алдында бақылау жұмысын орындауға мүмкіндік беріледі. Ал бақылау жұмыс орындалмаса ноль балл болады.

Семестрде екі межелік бақылау жұмысы болады (9-ші және 18 –ші аптаның соңында 1 семестрдің; 7-ші және 15-ші аптаның соңында 2 семестрдің). Пәннің өткен тарауларынан тест түрінде немесе есеп шығару түрінде бақылау өткізіледі. Емтиханға бақылау жұмыстарын орындаған және ЕГЖ қорғаған студенттер ғана жіберіледі. Емтихан (2 семестрде) билетпен ауызша өткізіледі. Билетте екі теориялық сұрақ және бір есеп болады. Билетпен тапсырғанда ең көп балл 100 болады: 1-ші теориялық сұрақ – 33 балл; 2-ші теориялық сұрақ – 33 балл; есеп толық дұрыс шешілсе -34 балл.

Сынақтың түрі – ауызша.Сынақ ал үшін (1 семестрде) сіз пәннің барлық өткен материал бойынша сұрақтарға жауап беруіңіз керек.Сынақтың баға бергенде (максимум 100 балл) мұғаліммен сіздің және күнделікті үлгеруі сабақта жұмыс істеуі саналады.

Емтиханда көшіруге болмайды сонымен қатар қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін немесе штрафтық баллдар қойылады.

Емтихандық сессия кезінде білімді әділ бағалау жөнінде келіспеушілік болса апелляциялық комиссия келесі сессияға 10 күн қалғанша құрылады. Апелляциялық комиссияның бастығы оқу жөніндегі проректор тағайындалады да, ол комиссия мүшелерін бекітеді.

Апелляция оқушының сұрауы бойынша мына жағдайларда өткізіледі: • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар дұрыс қалыптастырылмаса;

 • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар пәннің ОМК ішіндегі оқу бағдарламаның шектерден шықса;

 • тест тапсырмасының бір емес бірнеше дұрыс жауаптар болса, дұрыс жауап болмаса, немесе тестте бірдей сұрақтар қолданылса.

Апелляциялық арыз емтихан кейін арнаулы анкетаға жазылып апелляциялық комиссияның төрағасының атына келесі жұмыс күнінде сағат 13 –ке дейін деканатқа тапсырылады.

Оқушының семестрлік рейтингісін (емтиханға дейінгі) апелляция кезінде өзгерілмейді.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет