Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет62/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   131

15-3-кесте Таблица 15-3

АУЫЛДЫҚ АУДАНДАРДАҒЫ ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАР *)

ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ *)

ДСМ жүйесі Система МЗ


ОАА, ААА және АА

ЦРБ, МРБ и РБАУА және АА

СУБ и СБ

Ауылдық жерде орналасқан дәрігерлік және отбасылық амбулаториялар

Врачебные амбулатории и семейные врачебные амбулатории в сельских поселенияхФАП, ФП және МП

ФАП, ФП и МПЖеке үйжайы жоқ МҚ

МР без содержания отдельного помещения


2013

Қазақстан Республикасы

179

177

135

145

1495

1470

4311

4275

128

128

Pеспублика Казахстан

Ақмола

16

16

1

0

110

103

469

456

0

0

Акмолинская

Ақтөбе

13

13

1

1

84

88

253

248

0

0

Актюбинская

Алматы

16

16

36

36

233

233

468

468

0

0

Алматинская

Атырау

8

7

6

7

55

54

54

53

0

0

Атырауская

Б.Қазақстан

16

16

0

0

93

93

290

287

0

0

З-Казахстанская

Жамбыл

10

10

7

7

115

114

177

173

56

60

Жамбылская

Қарағанды

9

9

9

9

71

71

280

280

0

0

Карагандинская

Қостанай

16

16

2

2

53

51

457

445

0

0

Костанайская

Қызылорда

8

8

9

18

104

104

129

129

0

0

Кызылординская

Маңғыстау

7

7

0

0

20

26

18

18

0

0

Мангыстауская

О.Қазақстан

18

18

49

48

209

214

533

530

0

0

Ю-Казахстанская

Павлодар

9

9

2

2

77

66

254

255

0

0

Павлодарская

С.Қазақстан

13

13

0

0

95

77

520

524

0

0

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

20

19

13

15

176

176

409

409

72

68

В-Казахстанская

Ескертпе: *) Аудандық маңызы бар қалаларды ескергенде Примечание: *) с учетом нахождения в городах районного значения.

16-кесте Таблица 16

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖОСПАРЛЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ

(бір маусымда келушілер саны)

ПЛАНОВАЯ МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(число посещений в смену)

ДСМ жүйесі Система МЗ
БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО

10 000 адамға шаққанда

на 10 000 человек населения
2012

2013

Қазақстан Республикасы

214531

215145

126.9

125.4

Pеспублика Казахстан

Ақмола

13566

12956

185.2

176.1

Акмолинская

Ақтөбе

11887

11891

149.4

147.0

Актюбинская

Алматы

24666

24666

126.7

124.3

Алматинская

Атырау

6130

6132

110.4

108.0

Атырауская

Б.Қазақстан

10391

10391

168.2

166.5

З-Казахстанская

Жамбыл

13066

12957

122.1

119.5

Жамбылская

Қарағанды

20111

19863

147.6

145.0

Карагандинская

Қостанай

13712

13318

155.8

151.2

Костанайская

Қызылорда

9378

9378

129.0

126.8

Кызылординская

Маңғыстау

6015

6219

105.9

105.9

Мангыстауская

О.Қазақстан

21740

21940

81.2

80.3

Ю-Казахстанская

Павлодар

12120

11955

161.8

158.8

Павлодарская

С.Қазақстан

10162

9681

175.4

168.1

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

17938

18389

128.7

131.9

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

7071

7396

90.9

90.8

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

16578

18013

112.4

119.5

г.а. Алматы


17-кесте Таблица 17

ХАЛЫҚҚА КӨРСЕТІЛЕТІН АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ КӨМЕК *)

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ *)

ДСМ жүйесі Система МЗ
Дәрігерлерге келу саны

Число посещений к врачам
абсолюттік саны

абсолютные числа

1 адамға шаққанда

на 1 жителя

2012

2013

Қазақстан Республикасы

115885073

113837227

6.9

6.7

Pеспублика Казахстан

Ақмола

5466963

5232930

7.5

7.1

Акмолинская

Ақтөбе

5234040

4638402

6.6

5.8

Актюбинская

Алматы

16130122

15943440

8.4

8.1

Алматинская

Атырау

3636732

3477777

6.6

6.2

Атырауская

Б.Қазақстан

4122095

3749957

6.7

6.0

З-Казахстанская

Жамбыл

6845945

6965086

6.4

6.5

Жамбылская

Қарағанды

9991833

9635883

7.3

7.1

Карагандинская

Қостанай

5006179

4710629

5.7

5.4

Костанайская

Қызылорда

5257219

5798645

7.3

7.9

Кызылординская

Маңғыстау

5118099

5464018

9.2

9.5

Мангыстауская

О.Қазақстан

15602290

15339073

5.9

5.7

Ю-Казахстанская

Павлодар

4948808

4799008

6.6

6.4

Павлодарская

С.Қазақстан

3537569

3433331

6.1

5.9

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

8317713

8231361

6.0

5.9

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

6371090

6215564

8.4

7.8

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

10298376

10202123

7.0

6.8

г.а. Алматы

Ескертпе: *) Дәрігерлердің емханада және үйде қабылдаулары енгізілді

Примечание: *) Включены посещения к врачам на приеме и на дому.17-1-кесте Таблица 17-1

2013 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі

Деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2013 годҰйымдар саны

Число органи-

заций

Дәрігерлерге келу саны барлығы, мың.

Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам) всего, тыс.
Барлық ұйымдар бойынша дәрігерлік лауазымдар саны,

Число врачебных должностейоның ішінде учаскелік терапевтер,педиатрлар жалпы практика дәрігерлері

в т.ч. участковые терапевты, педиатры и врачи общей практикиЖұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар

Число физических лиц, на занятых должностяхОрта медициналық лауазымдар саны

Число должностей среднего медперсоналаЖұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар

Число физических лиц, на занятых должностях


штаттық

штатные


жұмыс-

бастылық


занятые

штаттық

штатные


жұмыс-

бастылықзанятыебарлығы

всего
оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар,

жалпы практика дәрігерлері

в т.ч. участковые терапевты, педиатры и ВОП


штаттық

штатные


жұмыс-

бастылық


занятые

барлығы всегооның ішінде участкелік медбикелер

в т.ч. медсестры участковой службы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Қазақстан Республикасы

1908

79868.7

26755.25

24272.75

9788.75

9293.25

18718

7806

50552.00

47697.75

45968

8575

Pеспублика Казахстан

Ақмола

128

4339.3

1334.00

1021.75

445.25

380.50

752

312

2749.50

2234.50

1914

293

Акмолинская

Ақтөбе

107

2580.7

1339.75

1198.25

416.25

395.00

1065

379

2479.75

2336.75

2261

383

Актюбинская

Алматы

289

9848.6

2667.25

2577.50

1259.00

1259.00

1979

1204

4084.25

4077.00

5153

275

Алматинская

Атырау

75

2516.3

891.00

764.50

310.25

271.50

583

223

1932.00

1780.50

1656

303

Атырауская

Б.Қазақстан

114

2731.5

1029.25

958.75

334.25

311.00

680

238

2345.25

2279.50

2066

433

З-Казахстанская

Жамбыл

143

5475.9

1716.00

1634.25

634.00

616.75

1079

467

3448.00

3369.00

3196

297

Жамбылская

Қарағанды

111

6822.1

2080.25

1990.00

646.25

636.00

1505

559

3592.75

3535.25

3402

549

Карагандинская

Қостанай

80

3392.0

1180.50

1060.50

407.50

376.25

741

309

2360.25

2023.75

1837

86

Костанайская

Қызылорда

128

3769.3

1326.00

1206.25

411.00

388.75

1011

346

3198.00

3103.00

3508

652

Кызылординская

Маңғыстау

42

4395.0

1080.25

755.75

405.00

362.00

621

273

2113.75

1944.25

1970

391

Мангыстауская

О.Қазақстан

248

11104.4

3848.50

3651.75

1722.00

1682.00

3328

1376

7244.00

7215.75

7624

2771

Ю-Казахстанская

Павлодар

88

3608.5

1431.00

1411.50

461.75

453.75

919

331

2411.25

2397.25

2045

361

Павлодарская

С.Қазақстан

94

2258.7

1000.50

891.75

330.75

293.00

528

230

1940.00

1821.25

1548

212

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

217

5315.0

1659.00

1497.25

677.25

613.75

1117

521

3623.25

3438.25

3182

1236

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

10

4202.2

1514.75

1366.00

438.75

421.50

1030

345

2459.75

2276.50

1607

235

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

34

7509.3

2657.25

2287.00

889.50

832.50

1780

693

4570.25

3865.25

2999

98

г.а. Алматы

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет