2. Дәрістік кешен 1-тарау. Криминалистиканың жалпы теориясыбет25/39
Дата16.05.2020
өлшемі1.02 Mb.
түріЛекция
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:

  1. Тану үшін ұсыну түсінігі, мақсаты мен түрлері.

  2. Тану үшін ұсынуға дайындық.

  3. Тану үшін ұсыну жағдайларын дайындау.

ӘДЕБИЕТТЕР:

УМКД ның «пәнді оқу қамсыздандыру» 8 бөлімінде көрсетілген

18 лекция. Хат-хабарларды ұстап қалу, сөйлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдері.

Мақсаты: Өндірістегі қылмыстарды жедел және тиімді ашу үшін қолданылатын хат-хабарларды ұстап қалу, сөйлесулерді тыңдай отырып жазу тактикалық тәсілдерінің қолданылуын түсіндіру.


  1. Қозғалған қылымыстық істер бойынша хат-хабарларды ұстап қалу, сөйлесулерді тыңдай отырып жазып алу түсінігі мен мақсаттары.

  2. Почта-телеграф жөнелтілімдерін тұтқындау, оларды тексеру мен алу

  3. Ұстап қалу және тыңдау метериалдарын анықтама органынан тергеушіге келіп түсуі.

  4. Фонограмманы қарау, оны қылмыстық іс материалдарына тіркеу.

Хаттар, жеделхаттар, радиограммалар, бандерольдер, посылкалар мен басқа да почта-телеграфженелтілімдері іс үшін маңызы бар мәліметтерді, құжаттар мен заттарды қамтуы мүмкін деп пайымдауға жеткілікті негіз болған кезде олар тұтқындалуы мүмкін. Тергеуші почта-телефаф жөнелтілімдерін тұтқындау туралы прокурор санкция беретін қаулы шығарады. Қаулыда почта-телеграф женелтілімдерін ұстап қалу міндеті жүктелетін байланыс мекемесінің атауы, почта-телеграф жөнелтілімдері ұстауға жататын адамдар-дыңтегі, аты, әкесінің аты, олардың мекен-жайы, тұтқындалып отырған почта-телеграф жөнелтілімініңтүрі, ол тұтқындалатын мерзім көрсетіледі. Почта-телеграф хат-хабарын тұтқындау туралы қаулы тиісті байланыс мекемесінің басшысына жіберіледі, ол почта-телеграф жөнелтілімдерін ұстап қапып, бұл туралы дереу тергеушіге хабарлауға міндетті. ¥сталған почта-телефаф жөнелтілімдерін тексеруді, алуды және кешірмесін түсіруді тергеуші куәгерлердің қатысуымен байланыс мекемесінде жүргізеді. Қажет болған жағдай-ларда почта-телефаф жөнелтілімдерін тексеру мен алуға қатысуға тергеуші тиісті маман-ды.сондай-ақаудармашынышақыртуғақұқылы. Почта-телефафжөнелтілімдерінтексерудің әрбір жағдайында хаттама жасалады, онда кім және қандай почта-телефаф жөнелтілімдерін тексергені, көшірмесін алғаны және алушыға жібергені немесе тергеуші белгілеген мерзімге ұстағаны көрсетіледі. Почта-телеграф жөнелтілімдерін түтқындаудың күшін бұл шараға қажеттілік жойылғ-ан кезде тергеуші немесе прокурор, бірақ кез келген жағдайда тергеу аяқталғаннан кейін кешіктірмей жояды.

Хабарды жол-жөнекей ұстау: Техникалық, оның ішінде компьютерлік байланыс арналары арқылы берілетін хабар-ларды жолдан ұстау және компьютерлік жүйелерден тергеліп отырған іске қатысты ақпа-ратты алу тергеушінің прокурор санкция берген қаулысының негізінде жүргізіледі. Тергеушінің прокурор санкция берген қаулысы жедел іздестіру қызметін жүзеге асырып отырған органға орындауға жіберіледі. Жол-жөнекей ұстап алу нәтижесінде алынған хабарлар мен компьютерлік ақпарат-ты маман тиісті ақпарат ұстаушыда бекітеді және тергеушіге береді

Сөйлесулерді тыңдау мен жазу: Сезіктінің, айыпталушыныңжәне қылмыс туралы, ауыр және аса ауыр қылмыстар туралы істер женінде мәліметтерді білуі мүмкін басқа да адамдардың бейне және дыбыс жазу техникаларын немесе өзге де арнаулы техникалық қүралдарды пайдалану арқоілы әңгімелесулерін жасырын тыңцау мен жазу, сондай-ақ телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары арқылы сөйлескен сездерін тыңцау мен жазу тыңдау нәтижесінде іс үшін маңызы бар мәліметтер алынады деп пайымдауға жеткілікті негіздер болған кезде прокурор санкция берген тергеуші қаулысының негізінде жүргізіле алады. Күш қолдану, қорқытып алу және басқа қылмыстықәрекеттерді жәбірленушіге, куәға немесе олардың отбасы мүшелеріне қолдану қаупі болған кезде тергеушінің прокурор сан-кция берген қаулысы оойынша олардың келісімімен, бейне және дыбыс жазу техникаларын немесе басқа да арнаулы техникалық құралдарды пайдалану арқылы әңгімелесулерінің жасырын тыңцалуы және жазылуы, сондай-ақ олардың телефондары немесе басқа сөйлесу құрылғылары арқылы сөйлескен сөздерініңтыңдалуы және жазылуы мүмкін. Тергеуші сейлескен сөздерді, әңгімелесулерді тыңдау мен оларды жазуды қажет деп таныған соң дәлелді қаулы шығарады, онда: қылмыстық іс және осы тергеу іс-әрекеті жүргізілуге тиіс негіздер, сөйлескен сөздері, әңгімелесулерді тыңдалатын және жазылатын адамдардың аты-жөні және ол қандай уақыт аралығында жүргізілетіні; сейлескен сөздерді, әңгімелесулерді тыңдау мен жазуды техникалық тұрғыдан жүзеге асыру тапсырылған орган көрсетіледі. Аталған қаулы прокурорға ұсынылады және ол санкция берген жағдайдә тергеуші оны орындау үшін тиісті органға жібереді.Кейінге капдыруға болмайтын жағдайларда сөйлескен сөздерді, әңгімелесулерді тыңцау мен жазу тергеушінің қаулысы бойынша прокурордың санкциясынсыз, оған кейіннен жиыр-ма төрт сағат ішінде сөйлескен сөздердің, әңгімелесулерді тыңдалғаны, жазылғаны туралы хабар жібере отырып, жүргізіледі. Аталған хабарды алғаннан кейін прокурор осы тергеулік Іс-әрекеттің заңға сәйкестігін тексереді және оның заңцы немесе заңсыз екені туралы қаулы шығарады. Сөйлескен сөзді, әңгімелесуді тыңдаудың, жазудыңзаңсыз екені туралы шешім қабылданған жағдайда аталған іс-әрекет іс бойынша цәлел ретінде жіберіле алмайды,

Сөйлескен сөздерді, әңгімелесулерді тыңцау менжазу алты айдан аспайтын мерзімге белгіленуі мүмкін. Олар бұл шараларға қажеттілікжойылған кезде, бірақкез келген жағдайда тергеу аяқталған соң кешіктірмей тергеушінің қаулысы арқылы тоқтатылады.

Тергеуші ол қаулыда белгіленген бүкіл мерзімнің ішінде кез келген уақытта техника-пық тыңдауды жүзеге асырып отырған органнан тексеру және тыңдау үшін фонограмманы талап етуге қүқылы. Фонограмма тергеушіге мөрмен бекітілген түрінде, тыңцаудың негізі, сөй лескен сөзді, әңгімелесуді жазудың басталган және аяқталған уақыты. пайдаланылған ку_ралдардың қажетті техникалык сипаттамалары мен жазудың сапасы көрсетілген ілеспе хатпен бірге тапсырылады. Фонограмманы тексеру мен тыңдауды тергеуші куәгерлердің және қә кет болғаи жағдайда маманның қатысуымен жүргізеді, бұл туралы хаттама жасалады онда сөйлесу фонограммасының Іске катысы бар беліп сезбе-сөз жазылып сөйлесіс отырғандардын сөздерінің естілу сапасына сипаттама берілуге тиіс. Сөйлескен сөздерді, әңгімелесулерді тыңдау мен жазуға қатысушы адамдарға өздеріне белгілі болған мәліметтерді жария еткені үшін жауапкершілігі туралы ескертіледі. Фонограмма хаттамаға қоса беріледі, бұл ретте оның іске қатысы жоқ бөлігі үкім заңды күшіне енген соң немесе қылмыстық іс тоқтатылған-нан кейін жойылады.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет