5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік)бет36/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Хореография қайраткерлерінің өткен мен қазіргінің атақты балетмейстерлерінің шығармашылық үлгілерін сақтап қалу және келер ұрпаққа табыстау, студенттерге тек хореографияның текстінен бидің жанды арқауынан ғана емес, сонымен бірге туындының бейнелік-эмоционалдық мазмұны, пластикалық мәнері, орындау стилі бойынша білім беру болып табылады.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, балетмейстер өнері, бидің сахналық бейнесі және безендірілуі

Курстың/пәннің мазмұны: Студенттердің хореографтар жасаған көркем құндылықтарға-авторлық мәтінге, орындаушылық дәстүрлерге, туындының сазды-бейнелік құрылысына аялап, құрметпен көзқарасы тәрбиеленеді, классикалық мұрадан спектакльдерде қолданылатын балетмейстерлік және режиссерлік тәсілдердің қыр-сыры ашылады, қоюшы труппамен және орындаушылармен жұмыс әдістері меңгеріледі. Орындаушылар ансамблімен немесе солистермен жеке концерттік нөмір, балеттің фрагменті немесе тұтас спектакль бойынша репетиторлық жұмыстың практикалық дағдысы шыңдалады.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. В. Красовская Батыс еуропалық балет театры. 1,2,3 т.т. М., 1983жыл.

  2. Ю.Бахрушин Орыс балетінің тарихы. 1977жыл

  3. В.Ванслов-Ю.Григоровичтың балеттері және хореография проблемалары. 1968жыл

  4. В.Тихомиров-Артист. Балетмейстер. Педагог. 1971жыл

  5. Н.Эльяш-Би бейнесі. 1970жыл

  6. В.Чистякова-Ролан Пети. 1977жыл


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, практикалық, семинар

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Хореографиялық мәтінді оқыту

Пәннің коды:ТК 2205

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Жеңсікбаева А.С.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Хореография мәтінін оқи білу, хореография лексикасының орындалу әдісін меңгеру, би композициясының компоненттеріне бөліп, музыкаға анализ жасау.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Хореография терминологиясын білу, классикалық, ұлттық-сахналық, қазақ биінң негіздерін, биінің қимылдарының әдісін білу, хореография өнері жайлы түсінік.

Курстың/пәннің мазмұны: Оқу пәні ретінде «Хореографиялық мәтінді оқыту» таңдау курсына кіреді. «Хореография» сөзінің мағынасы грек тілінен choreia- би, graphx-жазамын мағынасын береді. 1. Би және би спектакльдерін қою өнері. 2. Шартты белгілер жүйесі арқылы би қимылдарын жазу. Би- өнердің ескі түрінің бірі, көркем бейнелі қимылмен адамның ішкі сезімін білдіру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Ш.Жиенкулова «Танцы друзей»,А.,1989

 2. Интернет

 3. Қуаныш Жақыпова «Би өнерінің әліппесі» А., 2005

 4. О. Всеволодская-Голушкевич «Пять казахских танцев», А., 1988

 5. Т.Ткаченко «Народный танец» М., 1967ж. Издательство «Искусство».

 6. Захаров «Сочинение танца».

 7. Шульгиеа А., Томилина Л., Замлина Л. «Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов» М., Профиздат, 1974г.
 1. О. Всеволодская-Голушкевич «Пять казахских танцев», А., 1988

 2. Н. Базарова, В. Мей «Азбука классического танца» Л., «Искусство», 1983 г.


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, практикалық, семинар

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі

Пәннің коды:ТК 2205

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Жеңсікбаева А.С.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бейнелеу тәсілдерінің хореография өнерімен байланысын оқып-білу курстың мақсаты мен міндеті болып табылады.Студенттерді хореографиялық қойылымдардың көркемдік шешімін табуда шығармашылықпен келуге тәрбиелеу. Сахнаны дұрыс безендіру, жарық қою. Дүниежүзі халықтарының киімдерінің тарихын оқып,оны хореографиялық образ жасауда дұрыс пай- далана білуге тәрбиелеу.

Оқытушының басшылығымен алғашқы хореографиялық образдарды ашу үшін сахнаны көркемдеу.Киім эскиздерін дұрыс таңдау.Хореографиялық қойылымға байланысты сахна техникасын, жарық әсерлерін тиімді пайдалану.Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Халықтық- сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, халықтық- сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 1, классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1, балетмейстер өнері.

Курстың/пәннің мазмұны: «Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі» пәні сахна өнерін меңгеруге дағдыландыратын және сахналық шарттылықтарды оқып үйренудегі негізгі пәндердің бірі.Пән музыкалы-хореографиялық образ жасауда үлкен роль атқарады. Халық киімдері, театр реквизиттері,декорация, жарықпен сахнаны көркемдеу хореографиялық образдар жасауда негізгі ком- поненттер.Сондықтан әр студент образды ашуда сырт пішін, киім үлгісі т.б. тиімді пайдалану арқылы хореографиялық образдар жасауға болатындығын оқып біледі.

Бағдарлама бір семестрге арналып жазылған.«Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі» пәнін оқып–үйренуде оқытушының шығармашылық қиялы көп роль атқарады. Студенттер өз қойылымдарын әрлендіруде киім түрлерінен бастап,сахна техникасының мүмкіндіктерін, жарықты дұрыс пайдалана отырып композицияларын әсерлі шығара алады.Оқытушы сахнаның қыр-сырын меңгеруде басшылық жасайды.Бағдарлама костюм тарихын, сахна техникасын, декорация, жарық және басқа да сахналық ерекшеліктерді хореографиялық образдар жасауда пайдалана білуге оқытады.

Пән бірін-бірі толықтыратын екі бөлімнен тұрады: сахна техникасы, образ және костюм деп аталатын бұл бөлімдер студенттің хореографиялық қойылымдарында арнайы білімін толықтырады.

Бірінші бөлімде сахна құрылымы және техникалық жабдықтарымен та- ныса отырып,оның қолдану тәсілдері мен қолдану аясын қарастырады. Мек- теп қабырғасында қарапайым сахнаны қалай жасап, қалай әрлендіруге болатынын сипаттайды.

Екінші бөлім би қойылымдарында драматургиялық заңдылықтарға сүйене отырып,образ мазмұнын ашуда қолданылуға берілген және костюм тарихынан қысқаша мағлұмат бере отырып,оның биге арналған үлгісін қалай жасауға болады, әр халықтың киім үлгісінің айырмашылығы қаралады.
Ұсынылатын әдебиет:

1. Асафьев Б« О балете», Ленинград «Музыка», 1974г

2.Байсеркенов М. «Сахна және актер» Алматы, «Ана тілі» 1993ж

3.Брун В., Тильке М. «История костюма» Москва, «Эксмо-Пресс» 1999г

4.Джанибеков У. «Культура казахского ремесла» Алма-Ата, «Өнер» 1982г

5.Джанибеков У. «Казахский костюм» Алматы. «Өнер» 1996г

6.Захаров Р. «Сочинение танца» Москва, «Искусство» 1983г

7.Иофьев М. «Профили искуства» / литература, театр, живопись,эстрада, кино/ Москва, «Искууство» 1965г

8.Кайдалова Н. «Воспитание актеров в национальных студиях». Сборник статей Москва, Издательство ГИТИСа 1979г

9.Марченко Л. «Гульфайрус Исмаилова» Москва, «Советский художник» 1975г

10.Коммиссаржевский Ф. «История костюма» Минск, «Современный литератор» 1999г

11.Новерр Ж.Ж. «Письма о танце» Москва, «Искусство» 1965г

12.Смирнов И. «Искуство балетмейстера» Москва, «Просвещение» 1986г

13.Хэрольд Р. «Костюмы народов мира», Москва, «Эксмо-Пресс» 2002г14.Шаханов Т. (Редоктор). «Казахская национальная одежда» Алма-Ата, Жалын» т1976г
Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, практикалық, семинар

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2

Пәннің коды: ТК 2206

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Кукетов Б.А.-оқытушы, хореография магистрі

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1», «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1».

Курстың/пәннің мазмұны – «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс ұлттық және академиялық билерді үйренуді қарастырады. Халықтық билер ұлттық фольклормен сусындап, әр халықтың өз биінің ерекшеліктерімен іс- қимылдарымен танысу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Г.П.Гусев «Методика преподавания народного танца»., М., 2003.

 2. Ткаченко Т. «Народный танец», М., 1976.

 3. Ахтамов Г. «Татарский танец», Казань, 1990.

 4. Р.Баранин. "Народный танец". М., 1972 ж

 5. Юлтенев Н. «Загадочный узор», М., 1982.

Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Биді қою композициясы

Пәннің коды: ТК 2206

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Кукетов Б.А.-оқытушы, хореография магистрі

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бұл пәнді оқыту барысында «балетмейстер» сөзінің мағынасы, атқаратын қызметі, хореография бөліктерінің, би қоюдың әдіс-тәсілдері туралы мағлұмат алады Би қою мен оны орындау шеберлігінің артуына, және бір-бірінің шығармашылық жұмыстарын орындау арқылы тәжірибе алмасу, ізденіс жұмыстарымен айналысу, өзін-өзі жетілдіру. Би өнерінің түрлері, балетмейстердің атқаратын қызметі, жалпы түсінік.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі, балетмейстер өнері

Курстың/пәннің мазмұны: Оқу пәні ретінде «Биді қою композициясы» болашақ хореография мұғалімін оқытуда білім беру кешеніне кіреді. Бидің жүрегі—музыка, ал оның бүкіл мазмұнынын тереңдетіп өрнектеп беретін балетмейстер, ал бидің өзі ойлау процесінен тұрады. Балетмейстер өз ой-қиялынан туындаған шығармасын бишіге қояды, биші өз тарапынан тек жалаң қимыл жасап қана қоймай оған өз шеберлігін қосып көрерменге жеткізуі тиіс.

Ұсынылатын әдебиет: 1. Р.Захаров «Сочинение танца», М. «Искусство» 1989 г.

 2. Л. Бондаренко «Методика хореографической работы».

 3. Аудио, видео кассеталар.

 4. И.В. Смирнов «Искусство балетмейстера», М. «просвещение», 1986 г.


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ биі

Пәннің коды: ТК 2207

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2- оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Жеңсікбаева А.С.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) -«Қазақ биі» пәнінің мақсаты қазақ биінің терминологисын игеріп, қазақ биін оқыту жүйесін меңгеру. Оқып үйренген материалды қолдана отырып сабақ өткізу, қазақ биінің бөлімдері мен тараулары бойынша толық мағлұмат алу. Жоғарғы эстетикалық талғамды тәрбиелеу, би комбинацияларын құрастырып, олардың кейпін, мәнерін, қазақ биінің қимылдары мен элементтерін оқып үйрену.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін және станок жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, ұлттық-сахна биінің қимылдарының әдісін білу.

Курстың/пәннің мазмұны : Оқу пәні ретінде «Қазақ биі» болашақ хореография мұғалімін оқытуда білім беру кешеніне кіреді. Өнердің барлық түрлері сияқты би өнері де уақыт талабына сай дамып келеді. Халық биінен ел тіршілігінің бояулары ғана емес халықтың мінез-құлқы, болмысы танылады. Ерекшелігі сол, би ішкі сезім қуатын көркем бейнелі қимылмен-пластикамен жеткізеді. Қазақ биі барлық халықтардың билері сияқты халықтық-сахна билері тобына жатады. Қазақ би өнерінің тарихи тамыры, өзіне тән қайталанбайтын ерекшеліктері және ұлттық жарқын калоритімен таныстыру.
Ұсынылатын әдебиет: 1. Г.П. Гусев «Методика преподавания народного танца», М., 2003

 2. Г. Орумбаева, А. Калелова «Казахский танец. Методика его преподавания», А., 1995

 3. Аудио, видео кассеталар.

 4. Д.Т. Абиров «Истоки и основные элементы казахской народной Хореографии», А., 1992

 5. Д.Т. Абиров «История казахского танца», А., 1997

 6. А. Кульбекова «Казахский танец. Учебно-методическое пособие» У., 1999

 7. Ізім Тойған Оспанқызы «Қазақ биін оқып-үйретудің теориясы мен әдістемесі» пәндер бойынша әдістемелік нұсқау. А., 2009

 8. Т.Ткаченко «Народный танец», М., 1954

 9. О. Всеволодская-Голушкевич «Школа казахского танца», А., 1994

 10. Ізім Тойған Оспанқызы «Отан және шетел хореографиясы» А., 2007ж.
 1. Ізім Тойған Оспанқызы «Уақыт және » А., 2007ж.


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Стилизацияланған қазақ биі

Пәннің коды: ТК 2207

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Мырзабаева Г.И.-акад. доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Би өнерімен айналысу ағзаның дұрыс жетілуіне, икемділікті, ептілікті, дене буындарының созылмалылығын, бұлшық еттің дұрыс шынығуына, дене бітімінің әдемі қалыптасуына, әсемдікті сезіне білуге жағдай жасайды. Практикалық орындау ебедейсіздік, икемсіздік қабілеттерінен арылып, билеу шеберлігін шыңдауға, әуен екпінін сезінуге, жадыда сақтау, есту, ойлау қабілетінің артуына, ынтасын, қимыл координатасын, бір уақытта бірнеше қозғалысты орындай алу дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. Бұл пәнді оқыту барысында «балетмейстер» сөзінің мағынасы, атқарылатын қызметі, хореография бөліктерінің, би қоюдың әдіс-тәсілдері туралы мағлұмат алады. Би қою мен оны орындау шеберлігінің артуына, қиялын дамытуға және бір-бірінің шығармашылық жұмыстарын орындау арқылы тәжірибе алмасу, ізденіс жұмыстарымен айналысу, өзін-өзі жетілдіру.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, бидің сахналық бейнесі және безендірілуі, балетмейстер өнері.

Курстың/пәннің мазмұны : Өнердің барлық түрлері сияқты би өнері де уақыт талабына сай дамып келеді. Халық биінен ел тіршілігінің бояулары ғана емес халықтың мінез-құлқы, болмысы танылады. Ерекшелігі сол, би ішкі сезім қуатын көркем бейнелі қимылмен-пластикамен жеткізеді. Қазақ биі барлық халықтардың билері сияқты халықтық-сахна билері тобына жатады. Қазақ би өнерінің тарихи тамыры, өзіне тән қайталанбайтын ерекшеліктері және ұлттық жарқын калоритімен таныстыру.
Ұсынылатын әдебиет:

1. Б. Аюханов «Мой балет», А., 1988 ж.

2. Ш.Жиенкулова «Танцы друзей»,А.,1989

3. Г.И.Фролова «Организация и методика работы с детьми и подростками», М.,

«Просвещение» 1986

4. Интернет

5. Қуаныш Жақыпова «Би өнерінің әліппесі» А., 2005

6. О. Всеволодская-Голушкевич «Пять казахских танцев», А., 1988

7. Әлима Ысқаққызы «Сырмақ өнері», Алматыкітап, 2007ж.

8. Өмірбекова М.Ш. «Қазақтың ою-өрнектері», А.,Алматыкітап, 2005ж.

9. Өзбекәлі Жәнібекво «Қазақ киімі» А., «Өнер», 2005ж.

10. «Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті» А., Алматыкітап, 2006ж.

11. Сағындықов Е «Қазақтың ұлттық ойындары»

12. Шайахметов Б.С. «Қазақтың ұлттық ойындары»


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі3

Пәннің коды: ТК 2308

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 3

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Мырзабаева Г.И.-аға оқытушы, акад. доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Курстың міндеті студенттерді Еуропа және Азия құрылығын мекендеген жақын және шет елдердегі халықтарды би мәдениетімен таныстыру. Оқу барысында студент қарапайым биден күрделі композицияға дейін құрып үйренуге әрі басқада билермен, оның ішінде классикалық би негіздерімен ортақ белгілерін айқындауға міндетті. Музыкалық материалдар таңдауды, концертмейстермен жұмыс жасауды үйретеді.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі2», «Хореографиялық мұра», «Балетмейстер өнері».

Курстың/пәннің мазмұны: «Халықтық-сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс ұлттық және академиялық билерді үйренуді қарастырады. Халықтық билер ұлттық фольклормен сусындап, әр халықтың өз биінің бағдарламасына сәйкес орындалады. Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен характерлі бидің жан-жақты оқытылуы арқасында болашақ халықтық- сахналық бидің оқытушысы дайындалады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Г.П.Гусев «Методика преподавания народного танца»., М., 2003.

 2. Ткаченко Т. «Народный танец», М., 1976.

 3. Ахтамов Г. «Татарский танец», Казань, 1990.

 4. Юлтенев Н. «Загадочный узор», М., 1982.

 5. Р.Баранин. "Народный танец". М., 1972 ж.

 6. А. Исламова. "Поэзия танца", М.1972 ж.

 7. Г.Ахматов. "Татарский танец". Казань, 1990 ж.

 8. Г.Анпеткова-Шарова «Античная литература», Л., 1989 г.

 9. М.Пушкина «История западно-европейского искусства», Искусство, 1960 г.

10. Н.Маркова «Театральная энциклопедия», М., 1964 г.

11. «Западно-европейский театр на рубеже 19-20 столетия», Искусство, 1965 г.

12. Надеждина И.Е. История зарубежного балетного театра. Проект, программа, М.,

1965 г.


13. Бахрушин Ю. История русского балета. М., 1977 г.

14. Красовская В. Русский балетный театр.

15. Левинсон А. Мастера балета. Л., Искусство, 1915 г.

16. Русский балетный второй половины 19 века. М., Л.Искусство 1969 г.

17. От возникновения до середины 19 века. М., Л.Искусство, 1963г.

18. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. М., Искусство, 1964г.


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Биді оқытудың теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды: ТК 2308

Пәннің типі: базалық, таңдау

Курс/пән деңгейі: 3

Оқу жылы: 3- оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Жеңсікбаева А.С.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Бұл пәнді оқыту барысында тәжірибені қолдану. Хореография ұжымындағы балетмейстер жұмысының ерекшелігі туралы. Балетмейстер жұмысының түрлері және оның өнерінің көпқырлылығы. Хореография бөліктерінің, би қоюдың әдіс-тәсілдері туралы мағлұмат алады Би қою мен оны орындау шеберлігінің артуына, және бір-бірінің шығармашылық жұмыстарын орындау арқылы тәжірибе алмасу, ізденіс жұмыстарымен айналысу, өзін-өзі жетілдіру. Би өнерінің түрлері, балетмейстердің атқаратын қызметі, жалпы түсінік.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Хореографиялық мәтінді оқыту, халықтық –сахналық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет