5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет34/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны : әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі : қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): интерактивті тақта

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: ShT2108

Пәннің типі: жалпы білім беру, міндетті

Курс/пән деңгейі:1

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1-2

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Канзадаева Ш.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік):

 • Студентке шетел тілдін толық меңгерту үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру;

 • Шетел тілінде коммуникативтік іс-әрекеттің және жазбаша түрлеріне машықтандыру;

 • Пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру.

Курстың/пәннің мазмұны: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу және ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика: негізгі сөз таптары: зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикль, есімдік, предлог; жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөзжасамның негізгі модельдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, зерттеу, шолу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диалогті дамыту шеберлігі. Жазу: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару. Тыңдау: күнделікті тұрмыста кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Т.Н.Игнатова. Английский язык. Москва, 1992

 2. Е.И.Курашвили, Е.С. Михалкова. Английский язык. Москва, 1991

 3. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения.

 4. Ысқақова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

 5. А.С. Восковская, Г.А.Карпова Английский язык для вузов

Ростов-на –Дону «Феникс» 2005

 1. М.А.Васильева Английский язык. 1997

7. К.Жаңабаева. Basic English. Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы,

2003


8. Дудкина г.А., Павлова М.В. Учебник английского языка для делового общения
Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері

мен технологиялар.Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): интерактивті тақта
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Құқық негіздері.

Пәннің коды: KN2109

Пәннің типі: жалпы білім беру, міндетті

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің аты-жөні: Мырзағұлова Б.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Құқық негіздері курсы Қазақстан аумағында әр кезеңде өмір сүрген мемлекеттердің құрылымы мен құқықтың пайда болуын, даму жолдарын зерттейді. Мемлекет пен құқық қалыптасу тарихын зерттеп болашақта дамуды болжауға, мемлекет құрылымдарды қалыптастыруға, саяси экономикалық реформалардың құқықтық негізін қалау, құқықтық реформаны жалғастырып, құқықтық мемлекеттің негізін қалауға көмектеседі.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы, саясаттану

Курстың/пәннің мазмұны: «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құқықбұзушылық. Занды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы Конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы салық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы еңбек құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы экологиялық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999ж.

 3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006ж.

 4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000 ж.

 5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997ж.

 6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997ж,

 7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001ж.

 8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001ж.

 9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004ж.

 10. Ашитов З.О. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004 ж.

 11. Оспанов «Құқық негіздері» Алматы «Жеті жарғы» 2007ж 2 басылымы

 12. Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Алматы, 2003ж.

 13. Стамкулов Ә.С. «Қазақстан Республикасының экология құқығы. Оқу құралы. 1 бөлiм. Тараз, 2003ж.

 14. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы». Қарағанды, «Болашақ- Баспа», 2005ж.

 15. Төлеубекова Б.Қ. «ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы». Жалпы бөлім. Алматы, Жеті Жарғы, 2000ж.

Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар, интерактивтік әдіс.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): материалдық база, кітапханақоры

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану.

Пәннің коды: Saya2110

Пәннің типі: жалпы білім беру, міндетті

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің аты-жөні: Прманов М.-оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Саясаттың басты мақсаты – адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. Саясат – қоғам, мемлкет және әрбір азаматтың тіршілігінің негізгі. Әсіресе саясаттың ролі мен маңызы қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдырының өзгеріске ұшыраған, өтпелі тарихи кезеңдерінде ерекше мәнге ие болады. Саясаттану саяси процестерді суреттеп, түсіндіріп, оның дамуының бағыттарына болжам жасаумен қатар ол кәсіпкер, жартылай кәсіпкер, әсіресе маман емес саясаткерлерге қажетті білім береді. Адамдарды жауапты азаматтық міндеттерін атқаруға дайындайды. Саяси идеялар мен нормаларды, әдет-ғұрыптарды, саяси ақпараттар мен білімді кеңінен таратуға үлкен ықпал жасайды.

Қоғамның рухани және интеллектуалдық жағынан жаңарып, әлеуметтік және гуманитарлық құндылықтарын қайта қарап қалыптастыруда, саясаттану ғылымының өзектілігі даусыз. Қазіргі қоғамның саяси шындығын шынайы түрде ашу саясаттанудың басты мағынасы болып табылады. Саясаттану пәні біздің ұстанып отырған оқу бағдарламасына сай студенттерге қоғамның саяси қатынасы, саяси сана, қоғамды біртұтас жүйе ретінде сақтау және т.б. сұрақтарға жауап береді. Саясаттану курсы саяси терминдердің ана тілімізде көрініс табуына және демократиялық саяси білімнің жаңа жүйесін қалыптастыруға ықпал ететіні анық. Егеменді, демократиялық, құқықтық мемлекет құру жағдайында саяси ғылымдарды оқып үйренудің маңызы зор болып табылады.Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы, әлеуметтану.

Курстың/пәннің мазмұны: Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттану пәні, мақсаттары мен міндеттері. Саясаттанудың әдістері мен қызметтері. Саяси ғылымының дамуының негізгі кезеңдері. Әлемдегі саяси ойлардың дамуының негізгі кезеңдері.. Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы. Қазіргі жағдайдағы Қазақстандағы саяси ойлардың негізгі жағдайы. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Саясат және оның қалыптасуы. Саясаттың қызметі. Саясаттың қоғам өмірінің басқа да салаларымен байланысы. Билік саяси феномен ретінде. Билік ұғымы және оның тұжырымдамалары. Биліктің түрлері мен қызметі. Қазақстан Республикасындағы билік пен оппозицияның қарым-қатынасы. Этносаясат. Этнос пен ұлт түсінігі, қоғамдағы ұлтаралық және этносаралық қатынастар. Ұлттық саясат мемлекеттік саясаттың маңызды құрамдас бөлімі ретінде. Қазақстандағы қазіргі этносаяси процесстер. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси жүйе түсінігі. Саяси жүйенің құрылымы мен қызметі. Саяси жүйенің типологиясы. ҚР саяси жүйенің даму мәселелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Мемлекеттің қалыптасуы мен маңызы. Мемлекеттің типтері мен оның қызметі. Азаматтық қоғам түсінігі. Әлеуметтік және құқықтық мемлекет түсініктері. ҚР азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет қалыптасу мәселелері. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси партия мен қоғамдық қозғалыстардың ұғымы. Саяси партиялардың типологиясы мен қызметтері. Саяси жүйенің ұғымы. Қазақстандағы қазіргі саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың орны. Саяси режимдер. Саяси режимдердің ұғымы мен типтері. Тоталитаризм мен авторитаризмнің орны мен негізгі белгілері. Демократияның орны мен ерекшеліктері. ҚР демократияландырудың негізгі кезеңдері. Саяси процесс. Саяси процесстің ұғымы мен оның типтері. Саяси процесстің ұйымдастырылуы. ҚР саяси процесстердің ерекшеліктері. Саяси идеология және саяси сана. Саяси сананың негізгі белгілері мен орны. Саяси идеологияның қызметтері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.

 2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.

 3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.

 4. Политология. Нысанбаев А.Н. – Алматы, 1998.

 5. Политология. Энциклопедический словарь. – Москва, 1993. 1. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие / под ред. А.С.Тургаева, А.Е.Хренова. - СПб: Питер, 2005.

 2. Политология: Курс лекций / М.Н.Марченко, О.Э.Лейст, Е.А.Воротилин и др.; Под ред. М.Н.Марченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗЕРЦАЛО, 2000.

 3. Политология: Словарь-справочник / М.А.Василик, М.С.Вершинин и др. - М.: Гардарики, 2000.

 4. Политология: Учебн. пособие / Сост. и отв. ред. А.А.Радугин. - 2-е изд., доп.. - М.: Центр, 2003.

 5. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2000.


Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): интерактивті тақта
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия.

Пәннің коды: Fil2111

Пәннің типі: жалпы білім беру, міндетті

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Рыскулова Г.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік: Студенттің теориялық ойлау мен талдау қабілетін жетілдіру, шешен сөйлеу дағдысын қалыптастыруына, қоғам мен адам өмірінің мәні мен шындығын, даму бағдары мен бағыттын тануына ықпал ету.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Қазақстан тарихы.

Курстың/пәннің мазмұны: Философия дүниетанымының бір формасы ретінде. Болмыс, оның мәні, түрлері. Материя, оның деңгейлері, өмір сүру формалары мен тәсілдері. Сана, оның түрлері мен формалары. Таным, түрлері мен деңгейлері. Диалектика, оның категориялары мен заңдары. Құндылық, оның түрлері мен иерархиясы және жаттануы. Адам философиясы. Қоғам философиясы. Табиғат философиясы. Ғылым философиясы. Тарих философиясы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Философия. Кішібеков Д. Алматы, 2002ж.

 2. Философия. Әбішев Қ. Алматы, 1999ж.

 3. Философия. Тұрғанбаев Қ. Алматы, 2001ж.

 4. Философия тарихы. Алтай Ж., Қасабек А. Алматы, 1999ж.

 5. Қысқаша философия тарихы. Нысанбаев Ә., Әбжанов. Алматы, 1998ж.

Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): кітапхана қоры
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Классикалық биді оқытутың теориясы мен әдістемесі1

Пәннің коды: КВОТА (І) 1201

Пәннің типі: Базалық, міндетті

Курс/пән деңгейі: 1

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредиттер саны: 5

Дәріс берушінің аты-жөні: Нұрманова С.С.-аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Корпусты ретке келтіру, аяқ, қол, бастың дұрыс қалыптастыру. Қозғалыстардың координациясының қарапайым негіздерін классикалық бидің қарапайым жаттығуларының негізінде аяқтың бұрылғыштығын, қадамдардың, секірудің, музыкалық қабілеттерін жетілдіру.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1» келешек педагог-хореограф маманына негізгі бағыттаушы курс болып табылады. Курс студентті профессионалдық деңгейге итермелейтін пәннің бірі болып саналады. Классикалық бидің негіздерімен таныстыру және студентті болашақ орындаушы және хореограф-педагог ретінде оларды классикалық бидің академиалық дәрежесіне итермелеу.

Ұсынылатын әдебиет :

1. Н.И.Тарасов.,«Классический танец Школа мужского исполнительства» Издательство «Лань» Санк – Петербург, Москва, Краснодар. 2008г.

2. Книга ликований «Азбука классического танца»-А.Л.Волынский. Планета музыки. Санк- Петербург 2008г.

3. Костровицская, В.С. Писарев, А.А. «Школа классического танца» Л. Искусство 1986г.

4. «Азбука классического танца» Уч.мет.пос. Изд. Л. Искусство. 1983г.

5. «Балет»/ Пер.с.анг : М:ООО Изд. «Астрель»: 2003.

6. «Классически танец: История и современность»- М: Искусство 1987г.

7. «Балет. Уроки. Иллюстрированные руководство по официальный балетной программе »/ Пер.с.анг. С.Ю.Барадиной, Изд. Астрель. 2003.Сабақ беру әдістері: лекция, практикалық, семинар-тренинг, диспут, практикалық

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, аудио-видеомен қамтылған дәрісхана
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Классикалық биді оқытутың теориясы мен әдістемесі 2

Пәннің коды: КВОТА (ІІ) 3203

Пәннің типі: базалық, міндетті

Курс/пән деңгейі: 2

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Кукетов Б.А.-оқытушы, хореография магистрі

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Әдістемелі түрде жасалған экзерсиз пен зал ортасындағы экзерсис, болашақ оқытушы дайындалғандықтан студеннтерді 1-ші жылғы классикалық биді оқытудың әдістемесін оқып үйрену болып табылады;

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі1»

Курстың/пәннің мазмұны: А.Ваганов сияқты заманның мықты мамандарының оқытушылық шеберлігімен әрі хореографияның даму ерекшеліктерімен танысады.

 • Жартылай аяқ ұшына арналған жаттығулар арқылы табанның күшін қалыптастыру;

 • Тұрақтылықты дамыту;

 • Өтілген қимылдардың санын арттыру арқылы аяқ күшін дамыту;

 • Жаттығуларды анағұрлым тез жылдамдықта орындау арқылы техниканы дамыту;

 • Дене тұлғасын дамыту мен жетілдіру.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Н.И.Тарасов.,«Классический танец Школа мужского исполнительства» Издательство «Лань» Санк – Петербург, Москва, Краснодар. 2008г.

2. Книга ликований «Азбука классического танца»-А.Л.Волынский. Планета музыки. Санк- Петербург 2008г.

3. Костровицская, В.С. Писарев, А.А. «Школа классического танца» Л. Искусство 1986г.

4. «Азбука классического танца» Уч.мет.пос. Изд. Л. Искусство. 1983г.

5. «Балет»/ Пер.с.анг : М:ООО Изд. «Астрель»: 2003.

6. «Классически танец: История и современность»- М: Искусство 1987г.

7. «Балет. Уроки. Иллюстрированные руководство по официальный балетной программе »/ Пер.с.анг. С.Ю.Барадиной, Изд. Астрель. 2003.Сабақ беру әдістері: лекция, практикалық

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Классикалық биді оқытутың теориясы мен әдістемесі 3

Пәннің коды: КВОТА (ІІІ) 3203

Пәннің типі: базалық, міндетті

Курс/пән деңгейі: 3

Оқу жылы: 3-оқу жылы

Оқу семестрі: 5,6

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің аты-жөні: Картабаева А.Р.-оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Жартылай аяқ ұшына арналған жаттығулар арқылы табанның күшін қалыптастыру, тұрақтылықты дамыту, өтілген қимылдардың санын арттыру арқылы аяқ күшін дамыту, жаттығуларды анағұрлым тез жылдамдықта орындау арқылы техниканы дамыту, дене тұлғасын дамыту мен жетілдіру.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері:Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 2.

Курстың/пәннің мазмұны: Классикалық би қазіргі заманғы балеттің ең басты көркемдік құралдарының бірі. Ол нақты дайындалған қозғалыс жүйесінен тұрады. Бұл реттелген, денені шапшаң және әсем етуге мақсатталған қозғалыстар жүйесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Н.И.Тарасов.,«Классический танец Школа мужского исполнительства» Издательство «Лань» Санк – Петербург, Москва, Краснодар. 2008г.

2. Книга ликований «Азбука классического танца»-А.Л.Волынский. Планета музыки. Санк- Петербург 2008г.

3. Костровицская, В.С. Писарев, А.А. «Школа классического танца» Л. Искусство 1986г.

4. «Азбука классического танца» Уч.мет.пос. Изд. Л. Искусство. 1983г.

5. «Балет»/ Пер.с.анг : М:ООО Изд. «Астрель»: 2003.

6. «Классически танец: История и современность»- М: Искусство 1987г.

7. «Балет. Уроки. Иллюстрированные руководство по официальный балетной программе »/ Пер.с.анг. С.Ю.Барадиной, Изд. Астрель. 2003.Сабақ беру әдістері: лекция, практикалық, семинар-тренинг, диспут

Бағалау әдісі/нысаны- әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап): би залы, интерактивті тақта, кітапхана қоры, видео-аудиомен қамтылған дәрісхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Классикалық биді оқытутың теориясы мен әдістемесі 4

Пәннің коды: КВОТА (IV) 4204

Пәннің типі: базалық, міндетті

Курс/пән деңгейі: 4

Оқу жылы: 4- оқу жылы

Оқу семестрі: 7,8

Кредиттер саны: 6

Дәріс берушінің аты-жөні: Кукетов Б.А.-оқытушы, хореография магистрі

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік):

 • Ауала аяқты алмастыру және артына қайтып әкелу әдісінің техникасын дамыту;

 • Орындаушылық әсемділігімен жұмыс жасау;

 • Стильдік ерекшеліктерді меңгеру, музыканың мәнін түсіну;

 • Орындаушылық ерекшелікті дамыту мен жетілдіру.

Деректемелер/Курстың пререквизиттері: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі3

Курстың/пәннің мазмұны: «Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі 4» пәні хореографтың жұмыс процесінде қолданылатын қимыл-қозғалыстарды, жаттығуларды жетілдіруге бағытталған. Өткен сабақтарда үйренген жаттығуларды, қимылдарды ұштау және пысықтау, өткен сабақтардың көркемдік мәнін түсіну.

Пән оқу барысында алдыңғы курстарда өтілген материалдар күрделендіріледі, оларды оқып-үйрену әдістерін жан-жақты үйренеді.Ұсынылатын әдебиет :

 1. Н.Базарова, В.Мей «Азбука классического танца», Л., 1983г.

 2. Н.Базарова "Классический танец". Л. 1984 г.

 3. А.Ваганова «Основы классического танца», Л., 1980г.

 4. М.Ахметова «Методика разучивания классического танца», Кызылорда, 2006г.

 5. Н.Тарасов "Классический танец" М., 1971 ж.

 6. Энциклопедия «Балет», М., 1990 г.

 7. В.Кастровицкая "Сто уроков классического танца" Л. Искусство 1967 г.

 8. Б.Аюханов «Мой балет», Алматы, 1988 г.

 9. А.Мессерер "Уроки классического танца" М.Искусство 1967 г.

 10. А.Соколов-Каменский «Советский балет сегодня», Москва, 1984 г.

 11. М.Ахметова «Рекомендации по классическому танцу для учителей школ исскуств», Кызылорда, 2005 г.

 12. М.Ахметова «Сборник практических занятий по классическому танцу», Кызылорда, 2004 г.

 13. А.Гольцман «Советские балеты», Москва, 1985 г.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет