5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет31/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физика тарихы

Пәннің коды: FT 4303

Пәннің типі - кәсіптендіру пәндері циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Раимбаева Ж.С. - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы, Педагогика.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика..

Курстың мақсаты: Студент пәнді оқу барысында физика ғылымының пайда болуын, қалыптасу кезеңдерін, физика ғылымын дамытуға үлес қосқан атақты физик тұлғалар жайында толық білім алады. Сонымен қатар физикадағы іргелі құбылыстармен заңдылықтардың ашылу тарихы туралы негізгі мәліметтермен танысады

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика тарихы пәнінің мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Физика ғылымының даму тарихының негізгі этаптары. 17-18ғғ. классикалық механиканың жетістік-тері. Термометрия. Электромагниттік өріс теориясы және электромагниттік толқындардың ашылуы. Антика ғылымы. Орта ғасырдағы Шығыс және Европа ғылымының жетістіктері. Ғылым және қоғам.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Виргинский В.С. «Очерки истории науки и техники» - М., 1984.

 2. Дорфман Я.Г. «Всемирная история физики». В 2т. - М., 1974-1979.

 3. Дягилев Ф.М. «Из истории физики и жизни ее творцов» - М., 1986.

 4. Ильин В.А. История физики. – М.,Академия, 2003.

 5. Кирсанов В.С. Научная революция ХVII века. - М., 1987.

 6. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. 2-е изд. – М., 1982.

 7. Көбесов А. Әл-Фараби. – Алматы, 1971.

 8. Спасский Б.И. Курс истории физики: В 2т.- М., 1977.

 9. Хокинг С. Краткая история времени: От большого взрыва до черных дыр. –СПб., 2001.

 10. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник. – М., 1983.

 11. Хрестоматия по истории физики /Сост. Г.М.Голин. – Минск., 1979.

 12. Хрестоматия по физике /Под ред. Б.И.Спасского. – М., 1979.

 13. Хунд Ф. История квантовой теории. – Киев, 1980.

 14. Яворский Б.М. Фрагменты развития квантовой физики в первой четверти 20 века. – М., 1996.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Астрофизика негіздері

Пәннің коды: AFizN 4303

Пәннің типі - кәсіптендіру пәндері циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Ешимова Ұ. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.

Пререквизиттер: «Механика» , «Молекулалық физика»

Постреквизиттер: «Астрономия», «Физиканы оқыту әдістемесі».

Курстың мақсаты: Аспан әлемін зерттеудің физикалық әдістерімен таныстыру. Аспан денелерінің құрылымы, қозғалысы және дамуы жөнінде білімдерін қалыптастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлемнің құрылымысының көзқкрастарының дамуы.Күн жүйесінің кинематикасы. Күн жүйесіндегі айдың өлшемін анықтау. Қазіргі көзқарас бойынша Күндік Жүйенің құрылуы. Рәуліктік паралакс. Тұтылудың жиілігінің шарттары. Аспан механикасының негіздері. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Астрофизика және радиоастрономияның құралдары мен әдістері. Күн жүйесінің физикасы. Жұлдыздар физикасы. Біздің галактика. Телекскоптар және оның қолданылуы. Жарық көзінің негізгі мінездемелері Аспан денелерін зерттеудің атмосферадан тыс әдістері. Аспан сфрасы және астрономиялық координата жүйесі. Аспан сферасы элементтерін оқу. Жасақталған көзбен аспанды қарау. Телескоп арқылы Айды, планетаны, екілік және айнымалы жұлдыздық, шоқжұлдыздарды тұмандықтарды, құсжолы, қарау. Телескоп арқылы Айды, Күнді, планетаны, екілік және айнымалы жұлдыздық, шоқжұлдыздарды тұмандықтарды, құсжолы, қарау. Жұлдызды аспанның жылжымалы картасымен жұмыс жасау. Уақыт және оның өлшем бірлігі. Бүкіләлемдік тартылыс заңы және екідене есебі. Рефракторлар. Айналық-линзалық телескоптар.Осы телескоптарда сәулелердің өтуі. Спектральді анализдің негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1983

 2. Астрономия / Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 1983

 3. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. –М.: Просвещение, 1980.

 4. Куликов К.А. Курс сферической астрономии.-М.: Наука, 1979.

 5. Марленский А.Д. Основы космонавтики. Факультативный курс. – М.: Просвещение, 1985.

 6. Зигель Ф.Ю. Звездная азбука.- М.: Просвещение, 1980

 7. Навашин М.С., Телескоп астронома-любителя. – М.: Наука, 1979

 8. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на Земле и в космосе. – М.: Наука, 1983.

 9. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. – М.: Наука, 1983

10. Симоненко А.Н. Метеориты – осколки астероидов – М.: Наука, 1979.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сұйықтар мен газдардағы фазалық алмасулар

Пәннің коды: SGFA 32211

Пәннің типі - базалық пәндер циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Абдукаримов Б. – физика - математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: механика, молекулалық физика.

Постреквизиттер: «Термодинамика және статистикалық физика», «Атомдық және ядролық физика» бөлімдерін жеңіл игеруге мумкіндік алады.

Курстың мақсаты: реал газдардың ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда негіздеу, сұйық-бу фазалық алмасу теориясын оқыту, реал газдардың тәжірибелік нәтижелері мен теориялық жолмен алған мәліметтерін фазалық алмасу нүктесінде саралау.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Лекция мазмұны реал газдардың ерекшеліктеріне және оларды түсіндіре алатын күй теңдеулеріне негізделген. Сонымен қатар тәжірибелік мәліметтер мен теориялық жолмен алынған нәтижелер салыстырылып, сұйық-бу фазалық алмасу кезіндегі ерекше қасиеттері ғылыми негізде түсіндіріледі. Зертханалық жұмыстарды орындау барысында студенттер өз бетінше теорияның табиғаттағы реал газдар үшін орындалатынына көз жеткізеді.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифщиц М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. – М., 1965. 384 с.

2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Молекулярная физика. – М.,1982.

3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики – М., ВШ, 1989.

4. Штраус Е.А.. Физические основы механики, термодинамики и молекулярной физики. –«Суд пром гиз. 1961. -484 с.

5. Сивухин Д.В.. Общий курс физики - М., Наука, 1987.

6. Савелев И.В.. Курс физики. Т.1, Механика и молекулярная физика - М., 1989. 380 с.

7. Әбдікәрімов Б.Ж. Молекулалық физика. - Қызылорда, 2003. 162 б.

8. Новиков И.И. Фазовые переходы и критические точки между твердотельными фазами. – М. Наука. 2008. 161 с.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

I

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Иондалған газдардағы элементар процестерПәннің коды: GEP4210

Пәннің типі – базалық пәндер циклы, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Абдрахманов Н.М. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы

Постреквизиттер: Теориялық физика. Астрономия.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Газдардағы электр тоғы. Өздік жіне өздік емес разрядтар. Жоғары температурадағы және төмен температурадағы плазма. Плазмадағы релаксация және ионизация құбылыстары. Магнит және электр өрістерінің плазмаға әсері. Әлсіз иондалған газдағы тасымалдау құбылысы. Газдағы және плазмадағы тасымалдау құбылысы. Газдағы бөлшектер тасымалы.Газда энергия және импульс тасымалы. Бөлшектердің қозғалғыштығы. Эйнштейн қатысы. Новье-Стокс теңдеуі. Жылу тасымалдау теңдеуі. Бөлшектердің диффузиялық қозғалысы. Газдың конвективті тұрақсыздығы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Бакуллин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. – Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1988.

2. Дагаев М.М., Демин В.Г., Климиншин И.А. Чаргун В.М., - Астрономия – М: Провещение, 1986 – 384 с.

3. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. – М.: Просвещение, 1980

4. Климиншин И.А. Астрономия вчера и сегодня. – Киев: Наукова думка, 1997.

5. Климиншин И.А. Календарь и хронология. –М.: Наука, 1992.

6. Шкловский И.С. Звезды и их рождение, жизнь и смерть. 2-е изд.- М: Наука, 1997.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жер планетасының физикасы және оның атмосферасы

Пәннің коды: ZhPOA4308

Пәннің типі - кәсіптендіру пәндер циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Абдрахманов Н.М.- физика-математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: Астрономия, химия.

Постреквизиттер: Физика, Химия, Геология. Студент пәнді игеру барысында жер планетасының физикасы және атмосферасы жайында толық мағлұмат алып, астрономия пәні бойынша білімін тереңдетеді. Бұл орта мектепте студенттің астрономия пәні бойынша сапалы дәріс беруіне мүмкіндік туғызады.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Аспан денелері туралы түсінік, мәліметтер. Планеталар және оның серіктері. Жер планетасы туралы мағлұматтар. Жердің формасы және өлшемдері. Жердің атмосферасының құрамы мен құрылысы. Жердің атмосфера қабатының физикалық қасиеттері. Атмосфера циркуляциясы, ауа райы және климат. Жер атмосферасын космостық аппараттар көмегімен зерттеу.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Бакуллин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. – Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1988.

2. Дагаев М.М., Демин В.Г., Климиншин И.А. Чаргун В.М., - Астрономия – М: Провещение, 1986 – 384 с.

3. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. – М.: Просвещение, 1980

4. Климиншин И.А. Астрономия вчера и сегодня. – Киев: Наукова думка, 1997.

5. Климиншин И.А. Календарь и хронология. –М.: Наука, 1992.

6. Шкловский И.С. Звезды и их рождение, жизнь и смерть. 2-е изд.- М: Наука, 1997.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Негізгі мектепте физика есептерін шығару әдістемесі

Пәннің коды: NMFEShA4307

Пәннің типі – кәсіптендіру пәндер циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы –3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс берушілер: Ешимова Ұ. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,

Алмағамбетова А.А. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Физика есептері туралы жалпы мағұлмат. Физикалық оқу есебі-нің ерекшелігі, классификациясы. Есеп шығарудың әдістері мен тәсілдері. Физикадан есеп шығару алгоритмдерінің түрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалық, пәнаралық мазмұнды есептер. Оқушыларды есеп шығаруға үйрету әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2. Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3. АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5. Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

6. Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7. Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8. Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9. Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10. Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11. Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12. Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13. ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15. Усова А.В., ТульчинскийМ.Е. Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Орта мектепте физика есептерін шығару әдістемесі

Пәннің коды: OMFEShA 4303

Пәннің типі – кәсіптендіру пәндері циклі бойынша таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредит саны: 4 кредит

Дәріс беруші: Ешимова Ұ. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,

Алмағамбетова А.А. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Физика есептері туралы жалпы мағұлмат. Физикалық оқу есебі-нің ерекшелігі, классификациясы. Есеп шығарудың әдістері мен тәсілдері. Физикадан есеп шығару алгоритмдерінің түрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалық, пәнаралық мазмұнды есептер. Оқушыларды есеп шығаруға үйрету әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2. Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3. АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5. Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

6. Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7. Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8. Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9. Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10. Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11. Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12. Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13. ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15. Усова А.В., ТульчинскийМ.Е. Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тәжірибелік есептерді шешу тәсілдері мен әдістемесі

Пәннің коды:TEShTA 4302

Пәннің типі –кәсіптендіру пәндері циклі, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші: Аманбаева М - аға оқытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі. Теориялық физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Куростың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика есептерінің түрлері. Олимпиадалық (республикалық. аймақтық, қалалық) эксперименталь есептерді шығару.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2. Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3. АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5. Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

6. Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7. Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8. Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9. Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10. Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11. Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12. Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13. ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15. Усова А.В., ТульчинскийМ.Е. Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектеп физика кабинеті

Пәннің коды: MFK 4301

Пәннің типі – базалық пән, кәсіптендіру компоненті.

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредит саны: 3 кредит

Дәріс беруші: Сапарходжаев П.И.педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет