5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет29/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

Ұсынылатын әдебиет

1. Восковская А.С., Карпова Г.А. Английский язык для вузов Ростов-на –Дону «Феникс» 2005.

2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс. Москва, 2005

3. Жаңабаева К. Basic English.Практическое пособие по изучению основ английского языка. Алматы,2003.

4. Ысқақова Ж.Ы., Каримова З.Н. Английский язык. Хрестоматия Алматы, 1991

5. Васильева М.А. Английский язык. 1997.

6. Выборова Г., Махмурян К. Сборник упражнений по английской грамматике. Easy English, Москва 2000.

7. Качалова К.Н. Практическая грамматика Английского языка

8. Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть ІІ, Москва 1999 ж.

9. Twenty topics for discussion. Moscow, 1996.

10. Pachoton A.P. English-Russian, Russian-English dictionary. Moscow, 2002.

12. Франк В.Ю. Орысша-қазақша-ағылшынша пәндік-тақырыптық сөздік / Русско-казахско-английский предметно-тематический словарь / Russia-kazakh-english subject thematic dictionary: Справочное пособие. – Алматы: Болашақ балапандары, 2000. – 288 с.Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік-практикалық, ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологияларын (интерактивті тақта) пайдалану.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапханадағы кітаптар қоры,

терминологиялық сөздіктер, электрондық оқу залы, интернет.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика

Пәннің коды: Etn2203

Пәннің типі: Базалық, міндетті модуль

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Бекмұрзаева Р.А., Омарбекова Г.О.

Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Педагогика тарихы, Тәрбие теориясы

Курсты оқытудың негізгі мақсаты:. Cтуденттерді халықтық педагогиканың негізгі идеялары және тәжірибелерімен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен қолдана алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико-методологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.

3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998.

4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.

5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы

Пәннің коды - ZhEFMG2206

Пәннің типі – базалық, міндетті модуль

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс беруші: Берденкулова А.Ж., Избасарова Ж. Ж

Пререквизиттер: Анатомия, экология, психология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Курс студенттерге педагогикалық практика кезінде мектепте педпрактикалық жұмыстарды дербес орындау үшін қажетті мәліметтер береді. Балалардың өсіп дамуы тоқтаусыз жүріп жатқанымен олардың қарқыны өсу кезінде біркелкі емес. Сондықтан баланың организмі ересек адамнан өзгешеленгенмен, өзінің түрлі өсу кезеңдеріне сәйкес ерекшеліктері болады Олар сан жағынан да сапа жағынан да байқалады. Осыған орай баланың мінез-құлқы, ой өрісі мен дүниетанымы байқалады. Оқу-тәрбие жұмысын дұрыс ұйымдастыру үшін әр педагог мектептегі балалар мен жасөспірімдердің физиологиялық ерекшеліктерін терең білуі қажет. Сонымен қатар, жоғарғы жүйке әрекетінің, сезім мүшелерінің құрылысы мен қызметі, жас ерекшеліктері және сыртқы ортамен мектеп ғимаратына арналған гигиеналық талаптар қамтылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Дүйсембин Қ. Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және мектеп гигиенасы. Алматы, 2003ж.

 2. Жұмабаев С. Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы Алматы, 1196ж.

 3. Матюшонок М.Т., Турик г.Г., Крюкова А.А. Балалар мен жасөспірімдер физиологиясы және гигиенасы. Алматы Мектеп. 1986ж.

 4. Петришина О.Л., Попова Е.Т. Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы. Алматы, 1984ж.

 5. Хрипкова А.Т., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Москва. 1999ж.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Атом және атом ядросы физикасы

Пәннің коды: AAYaF 3208

Пәннің типі – базалық пән, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Аманбаева М.- аға оқытушы.

Пререквизиттері: механика, электр және магнетизм бөлімдерін,молекулярлық физика және термодинамика, оптика, математикалық анализді, сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия.

Курстың мақсаты: Физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезеңдегі жетілуінің, әртүрлі бақылаулар мен тәжірибелердің және орындалған эксперименттердің нәтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету. Сонымен қатар, болашақ маманның негізгі физикалық, оның ішінде атомдық және ядролық құбылыстарды, заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі, құбылыстар мен шамаларды математикалық әдістермен өрнектей білуі, атомдық және ядролық негізгі заңдарын теориялық және практикалық тұрғыда пайдалана білуге, жұмыс барысында анықтамалық әдебиеттерді пайдалануда және қажетті ғылыми-техникалық мағлұматты табуды игеру секілді көптеген маңызды мәселелерде ескеріледі.

Курстың мазмұны:

Атом құрылысының Томсон және Резерфорд модельдері. Спектрлік сипаттамалар. Бор постулаттары. Бор жасаған сутегі атомнының моделі.Кванттық механиканың негізі.Де Бройль гипотезасы. Толқындық функция, оның физикалық қасиеттері. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы. Физикалық шамалар операторлары. Шредингер теңдеуі. Потенциалдық шұнқырдағы электрон. Шредингер теңдеуін сутегі атомына қолдану. Кванттық сандар. Паули принципі. Курделі атомдардың электрондық қабыөшалары. Менделеевтің пероидты жүйесі. Химиялық байланыс. Молекулалардың энергетикалық деңгейлері. Оптикалық атомдық спектрлер. Молекулалық спектрлер. Фотобиологиялық процестер. Лазерлар. Оптикадағы бейсызық құбылыстар. Электрондық парамагниттік резонанас, оны бос радикалдарды зерттеу үшін қолдану.Кванттық статистика элементтері.Фазалық кеңістік. Үлестіру функциясы. Бозе-Эйнштейн және Ферми-Дирак статистикасы бойынша түсінік.Ядролық физика. Элементар бөлшектер. Ядролардың құрылымы. Ядролық бөлшектердің байланыс энергиясы. Орнықты және орнықсыз ядролар. Радиактивтилік. Радиациялық сәулеленудің тірі организмдерге әсері. Ядролық реакциялар. Тізбекті реакциялар. Термоядролық реакциялар.Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Бөлшектердің электромагниттік, күшті және әлісз әрекеттесуі. Ғарыштық сәулелену, оның Жердегі экологиялық жағдайларға әсері.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Арызханов Б.С. Физика. - Алматы,1997ж.

 2. Ахметов А.Қ. Физика Алматы 2000. Н.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикасының баспа кабинеті

 3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. - Алматы: Мектеп, 1974.

 4. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и ядерная физика М., Просвещение,1987.

 5. Давыдов А.С. Теория атомного ядра. физики - М., Наука, 1987. Т.3

 6. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.,Высшая школа,1986

 7. Евгарафова Н.Н., Касан В.Л. “Руководство к лабораторным работам по физике”. М.“Высшая школа”, 1970 ж.

 8. Жанабергенов Қ.Ж. “Кванттық механика” Алматы, “Рауан”, 1998 ж.

 9. Жанабергенов Қ.Ж. “Электроника негіздері”. Алматы.“Рауан”,1997 ж.

 10. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М. ; Просвещение.1984.

 11. Матвеев А.Н. Учебное пособие.-М.;Высшая школа,1989

 12. Ракабольская С.М. Ядерная физика. №11.М.,Просвещение, 1994 г.

 13. Савельев И.В. Курс физики - М., Наука, 1987. Т.3

 14. Сивухин И.В. Общий курс физики - М., Наука, 1987,Т.3

 15. Трофимова Т.С. Курс физики. М.,Наука, 1993 г.

 16. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. – Алматы, 1977.

 17. Жоғары математика. Қысқаша курс. /Айдос Е.- Алматы, 2003 ж.

 18. Шпольский Э.В. Атомная физика .Учебное пособие в 2-х томах. М.; Наука. 1984, Т.1.575 с.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физиканы оқытудың әдістемесі

Пәннің коды: MOA 3209

Пәннің типі – базалық пән, міндетті компонент.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Жайсаңбаев Т.Р. – педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері:педагогика, психология, жалпы және теориялық физика,арнайы курстары мен таңдау компоненттер

Курстың мақсаты: Физиканы оқыту принциптері мен міндеттеріне сәйкес мәнін ескере отырып тақырыптық, календарлық өндіріс және сабақ жоспарын жасай білуі;

- оның әдістері мен формаларын меңгеру;

- бақылау, өзіндік және жеке жұмыстар жүргізу үшін дидактикалық материалдарды іріктеп алуы;

- факультативтік сабақтардың жоспарын жасай білуі;

- физикадан сыныптан тыс жұмыстардың жоспары мен сценариін құрастырып өткізе білуі;

- көрсетілген іскерліктер мен дағдылардың игерілуі негізінде орта мектеп пен арнаулы оқу орындарында физика курсынан оқушыларға жан-жақты сапалы білім беруі керек.Оқу пәнінің қысқаша сипаттамасы:

Физиканы оқыту әдістемесі - педагогикалық ғылым, оның зерттейтін мәселелері мен зерттеу әдістері. Мектеп білімінің дамуының қазіргі кезеңіндегі физика әдістемесінің міндеттері. Физиканы оқытудың негізгі міндеттері: физика ғылымының негіздерін меңгеру, оқушылардың ойлауын дамыту және техникалық білімдерін жетілдіру. Мектеп физикасының бірінші және екінші деңгейлерінің мазмұны мен жүйесі. Мектеп физикасының даму болашағы. Физиканы оқытудағы пәнаралық байланыстардың әдістемелік және дидактикалық маңызы. Физика сабақтарын ұйымдастырудың формалары. Физикадан оқу материалын ауызша баяндаудың ерекшелігі. Оқушыларды оқулықпен, анықтамалықтармен, физика-техникалық ғылыми-көпшілік әдебиеттермен, жұмыс істеуге үйрету әдістемесі. Физикалық экскурсиялар, олардың маңызы мен түрлері. Экскурсияларды ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі. Физика сабақтарында көрнекі материалдарды пайдалану. Физика бойынша факультативтік курстардың мазмұны мен өткізу әдістемесі. Физика бойынша өтілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері мен әдістері. Физиканы кешкі мектептерде оқыту әдістемесі. Жаңа педагогикалық оқыту технологиялары.Физикадан есептер шығару. Физика есептерінің түрлері. Есептерді шығаруға үйретудің әдістемесі. Әртүрлі есептердің құрылымдық ерекшіліктерін талдау. Физикадан әр түрлі есеп шығару сабақтарын, бақылау жұмыстарын, тесттер, мектеп олимпиадаларын өткізу. Физикадан оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексерудің әдістері (физикалық диктант, тест, бақылау жұмыстары).Ұсынылатын әдебиет:

1. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері – Алматы, 2006.

2. Бугаев А.И.Методика преподавания физики в средней школе;Теорет.основы.М.: Просвещение, 1981-288с.

3. Жаңабергенов К.Ж., Құдайқұлов М. Физиканы оқыту әдістемесі – Алматы; Рауан, 1998

4. Қалығұлов А.Ж. Физиканы оқыту методикасы (жалпы мәселелер) Алматы: Рауан. 1992-208б.

5. Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школе / Под.ред. А.В.Усовой; -М.: Просвещение, 1990-319с.

6. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школе /Под ред. Орехова В.П. и Усовой А.В.; -М.: Просвещение, 1980.

7. Методика преподавания физики в средней школе:/Под ред. Каменецкого С.Е. –М.:Просвещение,1987-336с.

8. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школе / Под ред. Усовой А.В.; -М.:Просвещение 1980.

9. Научные основы школьного курса физики / Под ред. Шамаша С.Я., Эвенчик Э.Е.– М.: Педагогика, 1985-240с.

10. Основы методики преподавания физики в средней школе / Под ред. Разумовского В.Г.– М.: Просвещение 1984.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері

Пәннің коды: FOAZhM 3209

Пәннің типі – базалық пән, таңдау компоненті.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі -5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Жайсаңбаев Т.Р. – педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері:педагогика, психология, жалпы және теориялық физика,арнайы курстары мен таңдау компоненттер

Курстың мақсаты: Физиканы оқыту принциптері мен міндеттеріне сәйкес мәнін ескере отырып тақырыптық, календарлық өндіріс және сабақ жоспарын жасай білуі;

- оның әдістері мен формаларын меңгеру;

- бақылау, өзіндік және жеке жұмыстар жүргізу үшін дидактикалық материалдарды іріктеп алуы;

- факультативтік сабақтардың жоспарын жасай білуі;

- физикадан сыныптан тыс жұмыстардың жоспары мен сценариін құрастырып өткізе білуі;

- көрсетілген іскерліктер мен дағдылардың игерілуі негізінде орта мектеп пен арнаулы оқу орындарында физика курсынан оқушыларға жан-жақты сапалы білім беруі керек.Оқу пәнінің қысқаша сипаттамасы:

Физиканы оқыту әдістемесі - педагогикалық ғылым, оның зерттейтін мәселелері мен зерттеу әдістері. Мектеп білімінің дамуының қазіргі кезеңіндегі физика әдістемесінің міндеттері. Физиканы оқытудың негізгі міндеттері: физика ғылымының негіздерін меңгеру, оқушылардың ойлауын дамыту және техникалық білімдерін жетілдіру. Мектеп физикасының бірінші және екінші деңгейлерінің мазмұны мен жүйесі. Мектеп физикасының даму болашағы. Физиканы оқытудағы пәнаралық байланыстардың әдістемелік және дидактикалық маңызы. Физика сабақтарын ұйымдастырудың формалары. Физикадан оқу материалын ауызша баяндаудың ерекшелігі. Оқушыларды оқулықпен, анықтамалықтармен, физика-техникалық ғылыми-көпшілік әдебиеттермен, жұмыс істеуге үйрету әдістемесі. Физикалық экскурсиялар, олардың маңызы мен түрлері. Экскурсияларды ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі. Физика сабақтарында көрнекі материалдарды пайдалану. Физика бойынша факультативтік курстардың мазмұны мен өткізу әдістемесі. Физика бойынша өтілетін сыныптан тыс жұмыстардың түрлері мен әдістері. Физиканы кешкі мектептерде оқыту әдістемесі. Жаңа педагогикалық оқыту технологиялары.Физикадан есептер шығару. Физика есептерінің түрлері. Есептерді шығаруға үйретудің әдістемесі. Әртүрлі есептердің құрылымдық ерекшіліктерін талдау. Физикадан әр түрлі есеп шығару сабақтарын, бақылау жұмыстарын, тесттер, мектеп олимпиадаларын өткізу. Физикадан оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексерудің әдістері (физикалық диктант, тест, бақылау жұмыстары).Ұсынылатын әдебиет:

1. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері – Алматы, 2006.

2. Бугаев А.И.Методика преподавания физики в средней школе;Теорет.основы.М.: Просвещение, 1981-288с.

3. Жаңабергенов К.Ж., Құдайқұлов М. Физиканы оқыту әдістемесі – Алматы; Рауан, 1998

4. Қалығұлов А.Ж. Физиканы оқыту методикасы (жалпы мәселелер) Алматы: Рауан. 1992-208б.

5. Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школе / Под.ред. А.В.Усовой; -М.: Просвещение, 1990-319с.

6. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школе /Под ред. Орехова В.П. и Усовой А.В.; -М.: Просвещение, 1980.

7. Методика преподавания физики в средней школе:/Под ред. Каменецкого С.Е. –М.:Просвещение,1987-336с.

8. Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школе / Под ред. Усовой А.В.; -М.:Просвещение 1980.

9. Научные основы школьного курса физики / Под ред. Шамаша С.Я., Эвенчик Э.Е.– М.: Педагогика, 1985-240с.10. Основы методики преподавания физики в средней школе / Под ред. Разумовского В.Г.– М.: Просвещение 1984.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектептегі физика эксперименті техникасы

Пәннің коды: MFET 4302

Пәннің типі – кәсіптендіру циклы, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Алмағамбетова А. педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.

Пререквизиттері: жалпы физика курсы, физиканы оқыту әдістемесі

Курстың мақсаты: Болашақ физика пәнінің мұғалімдерінің дағдыларын, машығын қалыптастыру, физикалық процестерді тәжірибе арқылы негіздеу, пәнді толық меңгерген студент курс материалдарын мамандықтарына сәйкес болашақта орта мектепте физиканы оқытуда қолдана алады.

Курстың мазмұны: Физиканы оқытудағы техникалық құралдар. Физикалық демонстрациялық эксперимент, физиканы оқытудағы оның маңызы, оған қойылатын әдістемелік талаптар. Физика бойынша лабораториялық сабақтар: фронтальды лабораториялық жұмыстар, физикалық практикум, фронтальды тәжірбиелер, сыныптан тыс бақылаулар мен тәжірбиелер. Физикалық оқу экспериментінің жүйесі және оқу жабдығы. Физикалық приборлардың жалпы сипаттамасы және классификациясы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Покровский А.А., Зворыкин Б.С. Орта мектептегі физиканың фронталь сабақтары. Алматы, 1966.

 2. Марголис А.А., Парфентьева Н.Е., Иванова Л.А. Практикум по школьному физическому эксперименту. М., 1977.

 3. Шахмаев Н.М., Каменецкий С.Е. Демонстрационные опыты по электродинамике. М., 1973.

 4. Шахмаев Н.М. Основные демонстрации при изучении электромагнитного поля. М., 1960.

 5. Шахмаев Н.М. и др. Физический эксперимент в средней школе: Колебания и волны. Квантовая физика. М., 1991.

 6. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней школе. М., 1988.

 7. Хорошавин С.А. Техника и технология демонстрационного эксперимента. М., 1978.

 8. Учебное оборудование по физике в средней школе. /Под ред. А.А.Покровского. М., 1973.

 9. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений. /Под ред. В.А.Бурова. М., 1996.

 10. Абдуллаев Ж. Механикаға кіріспе.- Алматы, 1998ж.

 11. Аққошқарұлы Е. Физикалық тәжірибелер. - Алматы,1997ж.

 12. Ахматова А.С. Лабораторный практикум. - М., Наука, 1980.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Астрономия

Пәннің коды: Ast 3302

Пәннің типі – кәсіптендіру циклы , міндетті компонент.

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Абдрахманов Н. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттері: жалпы физика курсы, астрономия пәні.

Курстың мақсаты: Пән бойынша алған білім мамандық бойынша физика және математика пәндерін оқып үйрену үшін, сонымен бірге жұлдыз әлемін дұрыс айыра білу, оларды бір-бірінен айыру, сол арқылы бататын, көрінетін жұлдыздар уақытын бақылау уақытына сәйкес анықтау, күнтізбені пайдалану, жұлдыздар кульминация туралы түсінігі болу, уақытты өлшеуді түсіну, бақылау нәтижесіне компьютерді пайдалану әдістерін меңгеру, бақылауды автоматтандыру процесімен танысуға мүмкіндік алады.

Курстың қысқаша мазмұны:

Аспан сферасы мен тәжірибелік астрономия негіздері; әлемнің құрылымы туралы көзқарастардың дамуы; күн жүйесінің кинематикасы; аспан механикасының негіздері; бүкіл әлемдік тартылыс заңы; астрофизика және радиоастрономия құралдары мен әдістері; күн жүйесінің физикасы; жұлдыздар физикасы; галактика.Сфералы және тәжірибелі астрономияның негіздері. Әлемнің құрылымысының көзқарастарының дамуы. Күн жүйесінің кинематикасы. Аспан механикасының негіздері. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Астрофизика және радиоастрономияның құралдары мен әдістері. Күн жүйесінің физикасы. Жұлдыздар физикасы. Біздің Галактика. Галактикадан тыс астрономияның негізі. Космогонияның негіздері және космология мәселелері.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1983

 2. Астрономия / Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М. – М.: Просвещение, 1983

 3. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. –М.: Просвещение, 1980.

 4. Куликов К.А. Курс сферической астрономии.-М.: Наука, 1979.

 5. Марленский А.Д. Основы космонавтики. Факультативный курс. – М.: Просвещение, 1985.

 6. Зигель Ф.Ю. Звездная азбука.- М.: Просвещение, 1980

 7. Навашин М.С., Телескоп астронома-любителя. – М.: Наука, 1979

 8. Белов К.П., Бочкарев Н.Г. Магнетизм на Земле и в космосе. – М.: Наука, 1983.

 9. Гуревич Л.Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. – М.: Наука, 1983

10. Симоненко А.Н. Метеориты – осколки астероидов – М.: Наука, 1979.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет