«Қазақ хандығы» Д. П.ҚожамжароваДата16.11.2022
өлшемі15,99 Kb.
#158408
түріМонография
Байланысты:
БАЯНДАМА


БАЯНДАМА
«Қазақ хандығы» Д.П.Қожамжарова
Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Ғылыми кенесі бекіткен.
Хаттама №1. 22.09.2015
Пікір жазғандар:Қойгелдиев М.Қ. - ҚР мүше корреспонденті, тарих ғылымдарының докторы, профессор; Кәрібаев Б.Б. ҚРҰҒА мүше корреспонденті, тарих ғылымдарының докторы, профессор.
Қожамжарова Д.П. Қазақ хандығы. Монография.
Д.П. Қожамжарова - Алматы:"Дулат" баспа кешені, 2015. - 216 бет.
Бұл монография халқымыздың тұңғыш ұлттық мемлекеті – Қазақ хандығының құрылған кезінен бастап XVII ғасырдың аяғында Тәуке ханның билік басына келгенге дейінгі аралықтағы тарихына арналған.Кітапта алғашқы хандарымыз Керей мен Жәнібектін мемлекеттін негізін қалауы және олардың ұрпақтары Бұрындық, Қасым, Хақназар, Тәускел,Есім, Тәуке сияқты билеушілердің Қазақ хандығын одан әрі дамытудағы саяси қызметтері мен рөлдері, жүргізген соғыстары мен дипломатиялық шеберліктері, атқарған жұмыстары мен қазаққа сіңірген еңбектері деректер мен халық ауыз әдебиетіндегі мәліметтерге сүйене отырып жазылған.Монография студенттер, магистранттар, оқытушылар мен докторанттарға және басқа да тарихқа қызығатын оқушы қауымға арналған.
© Қожамжарова Д.П.
© Алматы, 2015
МАЗМҰНЫ:
1 Қазақ хандығының құрылу қарсаңындағы дешті қыпшақтағы саяси жағдай
1.1 Алтын Орданың ыдырауы және дербес ұлыстардың пайда болуы
1.2 Ноғай Ордасы және оның Дешті Қыпшақтағы ықпалы
1.3 Көшпелі өзбек мемлекетінің құрылуы және Әбілхайыр хан
2 Қазақ хандығының құрылуы және оның тарихи маңызы
2.1 Керей мен Жәнібек хандар -Қазақ хандығының негізін қалаушылар …
2.2 Бұрындық және Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі
2.3 Қазақ хандығындағы аласапыран және оның салдары
3 XVI ғасырдың жартысындағы – XVII ғасырдың бас кезіндегі қазақ хандығы және оның күшеюі мен құлдырауы
3.1 Хақназар ханның кезіндегі Қазақ хандығының қайтадан күш ала бастауы
3.2 Шығай және Тәуекел хандардың тұсындағы Қазақ хандығының өрлеуі
3.3 Есім мен Тәуке хандардың билігі және Қазақ хандығының саяси жағдайы

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1 Назарбаев Н.Ә. Біз - Ұлы Дала ұрпақтарымыз (Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі) // Егемен Қазақстан. - 2015. - 12 қыркүйек.
2 Мырза Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди / Введ. Перевод с персидского, А. Урунбасва, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой.- Ташкент, 1996. - 728 с.
3 Шах-Махмуд Чурас. Хроника / Критический текст, перевод,комментарии, исследование и указатели О.Ф. Акимушкина. - 2-с изд.- СПб.: Пстербургское лингвистическое общество, - 2010. - 496 с.
4 Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв. -Алматы: Наука, -1969. - 654 с.
5 Мирзоев А.М. Камал ад-дин Бинаи. - Москва: Наука, - 1976.- 600 с.
6 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя). - Москва: Восточная литература,- 1976. - 106 с.
7 Бабыр Захир ад-дин Мұхаммед. Бабырнама. - Алматы:Ататек, - 1993. - 448 б.
8 Утемиш-Хаджи. Чингиз-наме. - Алматы: Наука. - 1992. -243 с.
9 Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы. Шағатай-қазақ тілінен аударып, алғы сөзін жазғандар Н.Мингулов, Б.Көмеков,C.Өтениязов. Жалпы редакциясын қараған Мұхтар Мағауин. -Алматы, - 1997. -126 б.
10 Әбілғазы. Түрік шежіресі. Алматы: Ана тілі, - 1991. - 208 б.
11 Сибирские летописи. Группа Есиповской летописи. -Москва: Наука, - 1987. - ПСРЛ. - Т. 36. - Ч. 1. - 255 с.
12 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою ордами и с Турцией. - СПб.,- 1896. - Т.1. - 634 с
13 Асфендияров С.Д., Кунте П.А. (ред.) Прошлое Казахстанов источниках и материалах (V в. до н.э. XVIII в. н.э.). 2-е изд. -Алматы: Казахстан, - 1997. - 383 с.
14 Казахско-русское отношения в XVI-XVIII веках.-Алматы:Казахской ССР, - 1961. - 741с
15 Рычков Л.И. Топография Оренбургской губернии 1762 г.
16 Чулошников А.П. Торговля государства с Средией Азией в XVI-XVII вв / Материалы истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР Л., - 1933, - Ч.1. - 120
17 Шепелев А. Очерк военных и дипломатических сношений России со Средней Азией до начала XIX столетия. - Ташкент, - 1895.89 с.
18 Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков / Материалы по истории каракалпаков, -М.:Л., -1935.- Т.7. - 250 с.
19 Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие // Тр. Об-ва рус. ориенталистов. - Пг., - 1915.- C.3-20
20 Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских ханств в XV-XVII веках // Казахстан в XV-XVIII веках (вопросы социально-политической истории). - Алматы, - 1969.- C. 5-49.
21 Соловьев С.М. История России. - Москва: Директ-Медиа,- 2010. - Т.6. - 949 с.
т.б әдебиеттерді пайдаланған

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет