Білім беру бағдарламасы мамандығы: Мұнай және газ өндіру технологиясыбет1/28
Дата29.03.2017
өлшемі5,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мамандығы: Мұнай және газ өндіру технологиясы
Біліктілігі: БӨҚ инжиниринг технологиясы Геология және минералдық ресурстар саласындағы технолог

Мүнай газ үңғымаларын бүрғыламаларын бүрғылау, бүрғылауға қызмет көрсету жөніндегі технолог

Aстaнa 2012

МАЗМҰНЫ
Техникалық және кәсіби білімнің тәжірибелік оқыту бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша 358

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Орта буынды Мұнай және газ өндіру технологиясы мамандығы

Біліктілігі: Геология және минералдық ресурстар саласындағы технологМұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау, бұрғылауға қызмет көрсету жөніндегі технолог

Оқу формасы: күндізгі

Оқудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

Базасы: жалпы орта білім
р/р


Пәндердің оқу циклдары және білім, қабілеттілік пен құзіретке қойылатын талаптар

Еңбек сыйымдылығы (сағат/кредиттер)

Модуль мен пәндердің атаулары

1.

Жалпы гуманитарлық пәндер

640 / 16.0Пәнді оқып-бітіру нәтижесінде, оқушы келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

- негізгі тақырыпта топтық пікірталасқа

қатысу;


 • ақпаратты айқын жеткізу;

 • берілген тақырыпқа өзінің пікірін айқын жеткізу;

 • берілген тақырыпқа өзінің пікірін айқын жеткізу;

 • негізгі ресми тұсаукесерді көрсету;

 • айтылуда негізгі ережелерді пайдалану;

 • тұсаукесерге немесе мәжіліске жазбалар құрастыру;

 • қарапайым нұсқаулықтар беру - академиялық, мәдени және әлеуметтік практика нормаларын қолдану;

 • оқу барысында жаңа заманғы және дамудағы технологияларды пайдалану;

 • тіршілік ету қауіпсіздігінің тиімді машықтарын пайдалану;

 • ағылшын грамматикасын ұқыпты пайдалануды қолдану;

 • топтық талқылау арқылы техникалық және техникалық емес сипаттағы мәселелерді тікелей шешу;

 • өзінің көзқарасын, дәлелдерін, келісімдерін, немесе келіспеуін білдіру;

 • контексте оқу және пәндік-арнайы лексиканы пайдалану;

- оқу дәрістерінің құрылымын мұқият талдау;

- салыстырмалы түрде күрделі оқу дәрісінен мағыналық мазмұн алу;

- электрондық көздерден алынған

ақпаратты жалпылау; • ұйғарымдар мен оқиғалардың тікелей күрделі қатарын талшықтай отырып, тұсаукесерлер көрсету;

 • бір сөзбен айтылу модельдерін пайдалануды енгізу;

- ақпараттты айқын жеткізу

 • жазылған мәтіннен мазмұнын бөліп алу;

 • ағылшын тілі грамматикасын дұрыс қолдану;

 • онлайн-графикте немесе оның қағаз нұсқасында пішіндерінің әр түрлері бойынша ақпараттың ерекше типтерін бөліп алу;

 • тарау бөлімдерін талдау;

 • жай сөйлем құрастыру;

 • салалас құрмалас сөйлем құрастыру;

 • нұсқаулардың қарапайым жинағын құрастыру;

 • қарапайым жағдай бөлшектерін анықтау;

 • қарапайым процесті қадамдап жазу;

 • тыныс белгілерінің негізгі принциптерін қолдану (нүктелері, үтірлер және апострофалар);

 • қауіпсіз тіршілік етудің тиімді машықтарын пайдалану;

 • компьютерлік машықтарды пайдалану;

 • техникалық және техникалық емес мәтіндерде негізгі идеяларды, қосымша бөлшектер мен болжанатын мәндерді анықтау;

 • сөздік қор мәнін бекіту;

 • контексте жай сөйлем құрылымдарын басқару машықтарын көрсету;

 • күрделі сөйлем құрылымдарын табиғи басқару машықтарын көрсету;

 • тыныс белгілерін, транскрипциялар мен хаттарды бас әріппен қолдану;

 • контексте оқу және пәндік-арнайы сөздік қорды пайдалану;

 • оқу мәтінінің құрылымын талдау

 • түрлі оқу тарауларды жазу.

320 / 8.0

Ағылшын тілі

Модуль1.


Өзін көрсету

Модуль 2.

Қарым-қатынас

Модуль 3. Өз пікірін білдіру

Модуль 4. Негізгі ресми тұсаукесерді көрсету

Модуль 5. Айтылу

Модуль 6. Шапшаң жазу

Модуль 7 Нұсқау

Модуль 8. Кәсіпқойлық

Модуль 9. Қазіргі заманғы технологияларды пайдалану

Модуль 10. Қауіпсіз тіршілік ету қауіпсіздігінің машықтары

Модуль 11. Грамматика

Модуль 12. Мәселелерді шешу

Модуль 13. Өзін көрсету

Модуль 14. Контекстегі лексика

Модуль 15. Жоспар құру, құрылымдау Модуль 16. Дәрістерді қабылдау

Модуль 17. Электрондық көздер

Модуль 18. Тұсаукесер

Модуль 19. Айтылу

Модуль 20. Қабылдау және қабылдауға қол жеткізу

Модуль 21. Оқығанды қабылдау

Модуль 22. Грамматиканы пайдалану.

Модуль 23.

Пішіндерін пайдалану

Модуль 24. Құрылымдау

Модуль 25. Жай сөйлем

Модуль 26. Құрмалас сөйлем

Модуль 27. Бағыныңқы құрмалас сөйлем

Модуль 28. Жазу бойынша нұсқау

Модуль 29. Қарапайым жағдайы сипаттау.

Модуль 30. Процесті сипаттау

Модуль 31. Тыныс белгілерінің негізгі принциптерін пайдалану

Модуль 32. Өз бетіндік машықтарды қолдану Модуль 33. Компьютерлік машықтарды пайдалану

Модуль 34. Оқығанды қабылдау

Модуль 35. Контексте лексикалық қорды анықтау

Модуль 36. Жай сөйлем құрылымдары

Модуль 37. Күрделі сөйлем құрылымдары

Модуль 38. Тыныс белгілерін, транскрипцияны және хаттарды бас әріппен қолдану

Модуль 39. Контексте лексикалық қорды пайдалану Модуль 40. Оқу мәтінінің құрылымы

Модуль 41. Оқу тарауын жазу


Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

 • сабырлы бақыланатын түрде кешірім сұрауды, жүгінуді, өкініш және ақталуды білдіруге үйрену;

 • сабырлы бақыланатын түрде кешірім сұрауға, жүгінуге, өкінішке және ақталуға ауызша жауаптар;

 • тікелей ауызша байланыс арқылы кездесу туралы белгілеу және шарты;

 • берілген уақытша шеңберге сыйымды толықтық дәрежесінде келіссөздер жүргізу техникасын қолдану;

 • ауызша түрде нұсқаулардың көпшілігін айта білу;

 • сендіру тілі мен логикалық негіздеу арқылы біреудің пікірін қолдау;

 • оқиғалардың реттілігін анықтау үшін негіздемелер мен қорытындыларды пайдалану;

 • шағын пікірталас тобына немесе кездеуге ықпал ету;

 • сөз сөйлеу кезінде ауызша және ауызша емес дағдыларды қолдану;

 • бейне және аудио тұсаукесерлерден нақты шынайы деректерді жазып алу;

 • ақпаратты айқын жеткізу;

 • жеке коммуникацияда ауызша емес сигналдардың ролін бағалау;

 • ұғыну, байсалды және кінәламай жауап беру үшін анағұрлым мұқият тыңдауды аудиттеуде өз дағдыларын бейімдеу;

 • өз көзқарасын білдірер алдында басқа қоршаған адамдардың эмоцияларын бақылау;

 • оң немесе теріс пікірді талап ететін жағдайларда кәсіптік реакцияны білдіру;

 • бетпе-бет жұмыс бабымен кездесу үшін өзіңіздің идеяларыңызды әзірлеу;

 • шағын топтық пікірталастарға/кездесулерге қатысу үшін стратегияны тұжырымдау;

 • тұсаукесерлерді жасау және беру үшін коммуникация принциптерін біріктіру;

 • аудио және бейне тұсаукесерлерден өзіне тән нақты бөлшектерді бөлу;

 • оқиғалар реттілігін жазу;

 • объективті және субъективті жақтардан берілген орналасқан жерін талдау;

 • объективті және субъективті жақтардан берілген орналасқан жерін талдау;

 • формальды электрондық хабарлама құрастыру;

 • жұмысқа өтініштің салыстырмалы түрде күрделі нысанын құрастыру;

 • хабарламаны ауызша жіберу кезінде редакцияланған қысқа мазмұнда құрастыру;

 • компанияның бағдарламалық құжаттарынан нақты ақпаратты алып шығу;

 • салыстырмалы түрде қиын оқылатын үзінділерден ақпараттың сұрыпталған материалдарынан редакцияланған тізім құрастыру;

 • диаграммалардағы, графиктердегі немесе графиктердегі қисықтарда фактілерді бағалау;

 • барлық жазбаша тапсырмаларға тілдік ережелерді қолдану

320 / 8.0

Кәсіби ағылшын тілі.

Модуль 1.

Кешірім

Модуль 2.Тапқыр жауаптар

Модуль 3. Кездесуді белгілеу

Модуль 4. Әңгімені басқару

Модуль 5. Нұсқау

Модуль 6. Сендіру

Модуль 7. Оқиғалардың реттілігі

Модуль 8. Кездесу

Модуль 9. Ауызша тұсаукесер

Модуль 10. Шапшаң жазу

Модуль 11. Қабылдау және қабылдауға қол жеткізу

Модуль 12. Ауызша емес коммуникация

Модуль 13.Нәтижелі аудиттеу

Модуль 14. Эмоцияны бақылау

Модуль 15. Жауап реакциясы

Модуль 16. Сіздің жауабыңызды дайындау және құрылымдау

Модуль 17. Кездесу тактикалары

Модуль 18. Тұсаукесер

Модуль 19. Аудитеу және шапшаң жазу

Модуль 20. Реттілік

Модуль 21. Орналасқан жерін сипаттау

Модуль 22. Процестер

Модуль 23. Электрондық пошта бойынша хабарламалар

Модуль 24. Нысандар

Модуль 25. Шапшаң жазу

Модуль 26. Ақпаратты алып шығу

Модуль 27. Редакциялау бойынша жұмыс

Модуль 28. Ақпаратты орналастыру

Модуль 29. Функционалдық тіл2.

Жалпы кәсіби пәндер

640 / 16.0Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

 • негізгі математикалық операцияларды және олардың дұрыс ретін түсініп көрсету;

 • жай бөлгішті, ең көп ортақбөлгішті, ең аз ортақ бөлгішті, ең аз ортақ көбейткішті, шаршы түбірді және текше түбірді анықтау жолдары арқылы бүтін сандар үшін бөлгіштерді түсініп көрсету;

 • британдық және ХЖ бірліктерін бағалау стратегияларын және өлшеу стратегияларын қолданып, сызықты өлшемі бар есептің шешімін табу;

 • мәліметтер, графиктер мен жағдайлар арасындағы байланысты түсіндіру және ұғындыру;

 • рационалдық формулалардың баламалы формаларын анықтау (алымдар мен бөлімдерге дейін шектелген бірмүшелер, екімүшелер және үшмүшелер);

 • берілген қалыптардағы (от 0до 360)бұрыштарды түсініп көрсету;

 • a, b және c – рационалдық сандар болып табылатын көпмүшелі формулаларды жіктеу;

 • 2-ден үлкен (интегралдық коэффициентімен көпмүшелер деңгейіне ≤5 дейін шектелген) көпмүшелердің жіктелуін түсініп көрсету;

 • логарифмдерді түсініп көрсету;

 • функциялар операцияларын немесе функциялар композицияларының операцияларын түсініп көрсету;

240 / 6.0

Математика.

Модуль 1. Цифрлармен жұмыс істеу дағдылары

Модуль 2.

Алгебра және сандар

Модуль 3.

Өлшемдер


Модуль 4.

Қатынастар мен функциялар

Модуль 5.

Алгебра және сандар

Модуль 6.

Тригонометрия

Модуль 7.

Қатынастар мен функциялар

Модуль 8. Көпмүшелер мен ауысулар

Модуль 9. Экспоненттер және логарифмдер

Модуль 10.

Функциялар

Модуль 11.

Тригонометриялық функциялар, теңдеулер және тепе-теңдіктерПәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы

келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

- орын ауыстыру жағдайындағы қозғалысты, жылдамдықты, үдеуді және уақытты сипаттау;

- тербелмелі қозғалыстарды құру жағдайын сипаттау;

- механикалық толқындардың ерекшеліктерін сипаттау және механикалық толқындар ретінде энергияны қалай тасымалдайтынын түсіндіру

- модельдің үздіксіз дамуын, модель құрылымын сипаттау;

- табиғаттағы күшті энергия көзі ретінде ядроның ыдырауы және бөлінуін сипаттау;

- атомда және ядрода энергияны кванттауды сипаттау;

- жылдамдыққа арналған теңгермелі және теңгермесіз күштер әрекетін түсіндіру;

- қозғалыс туралы Ньютон заңын пайдалана отырып, дөңгелек қозғалысты түсіндіру;

- энергияның түрленуін түсіндіру, оқшауланған жүйеде энергияның сақталуы іргелі физикалық тұжырымдама болып табылатынын түсіндіру;

- тұйық жүйеде заттардың өзара әрекеттесуі кезінде импульс моментінің қалай сақталатынын түсіндіру;

- электр өзара әрекеттерді басқаратын заң көмегімен электр зарядтардың тәртібін түсіндіру

- электр өріс теориясын пайдалана отырып, электр құбылысты түсіндіру;

- электр және магниттік өрістердің қасиеттері әр түрлі құрылғыларда қалай қолданатынын түсіндіру;

- толқын моделін пайдалана отырып, ЭМӨ табиғатын және тәртібін түсіндіру;

- кванттық модельді пайдалана отырып, фотоэлектрлік эффектіні түсіндіру.


160 / 4.0

Физика.

Модуль 1. Кинематика

Модуль 2. Динамика

Модуль 3. Дөңгелекті қозғалыс, Жұмыс және энергия

Модуль 4. Тербелмелі қозғалысы және механикалық толқындар

Модуль 5. Импульс және импульс моменті

Модуль 6. Өрістер және күштер

Модуль 7. Электрмагниттік сәулелену

Модуль 8. Атом физикасы

Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы

келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

- химияның негізгі компоненттерін түсіндіру;

- модельдеу ролін сипаттау, химиялық байланыстар және иондық қосылыс байланыстарын, құрылымын, түсіне білуді көрсету;

- материяның газ тәріздес жағдайының моделін пайдалана отырып, молекулярлық тәртіпті түсіндіру;

- ерітінділерді қарастыру, олардың физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттау;

- химиялық формулалар қолданыстағы заттар мен өнімдер арасындағы сандық қатынастарды көрсететінін түсіндіру;

- химиялық реакцияларда энергетикалық өзгерістерді анықтау және түсіндіру;

- тотығу-тотықсыздану реакцияларының табиғатын түсіндіру;

- заттардың жалпы формасы түрінде органикалық қосылыстарды зерттеу;

- химиялық тепе-теңдік жүйедегі қарама-қарсы реакциялар балансының болуын түсіндіру


160 / 4.0

Химия.

Модуль 1. Химия және материя негіздері

Модуль 2. Материяның және химиялық байланыстардың әр түрлігі

Модуль 3. Материя пішіні: Газдар

Модуль 4. Ерітінді, қышқылдар және негіздер түріндегі материя

Модуль 5. Химиялық өзгерістердегі сандық қатынастар

Модуль 6. Термохимиялық өзгерістер

Модуль 7. Электр-химиялық өзгерістер

Модуль 8. Органикалық қосылыстардың химиялық өзгерістері

Модуль 9. Қышқылды-негізді жүйелерге шоғырланған химиялық өзгерістер


Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы

келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

- мұнайдың, табиғи газдың және қабатты судың негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру және осы білімді кенорындарын қазу және бұрғылау кезінде қолдану;

- мұнай мен газдың шығу жерлерінің негізін түсіну, кенорындарының пайда болу табиғатын түсіндіру;

- кенорындарды іздеу мен барлаудың әр түрлі әдістерін түсіну мен қолдану, іздеу-барлау жұмыстарының негізгі кезеңдерін сипаттау;

- мұнай мен газдың қайта өңдеудің негізгі кезеңдерін танып білу, қайта өңдеу өнімдерін және олардың айырмашылықтарын білу, мұнай өңдейтін және газ өңдейтін зауыт типтерін жіктеуді, сондай-ақ мұнай және газды қайта өңдеудің қазіргі заманғы жағдайын бағалауды білу;

- мұнай-газ өңдеуші салалардың шешімдері үшін пайдаланылатын қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау және қолдану;

- әлемдік нарықтағы мұнай мен газдың жағдайын, халықаралық сауда ерекшеліктерін, мұнайдың бағасын белгілеудің ОПЕК ролін жете түсіну.80 / 2.0

Мұнай-газ ісіне кіріспе

Модуль 1.Мұнайдың, табиғи газдың және қабатты судың негізгі физикалық және химиялық қасиеттері

Модуль 2. Мұнай, газ және газ-конденсантты кенорындары туралы негізгі мәліметтер

Модуль 3. Мұнай кенорындарын қазу және ұңғымаларды пайдалану негіздері

Модуль 4. Мұнай мен газды қайта өңдеу негіздері

Модуль 5. Мұнай-газ өндірудегі ақпараттық технологиялар

Модуль 6. Әлемдік мұнай нарығы


3.

Арнайы пәндер

1325 / 55.5Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы

келесілерді біліп, істей алуы тиіс: • қарапайым фазалық диаграммаларды түсіндіру және оларды техникалық сипаттамалар кестелермен салыстыру;

 • көп компонентті қоспалардың, мысалы, мұнай өңдеуші зауыттардың өнімдерінің дистилляциясының графигі мен екі компонентті диаграмманы қолдану және түсіндіру;

 • электроэнергетикалық және қайта өңдеу өндірістерінде қолданылатын органикалық қосылыстардың маңызын және олардың негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін баяндау;

 • сұйық мұнайды қайта өңдеудің стандартты процестерінде қолданылатын химиялық процестерді баяндау;

 • мұнай өндіруші өндіріс орындарында қазіргі заманда қолданылатын фракциялану жүйесінің негізгі принциптерімен таныстыру;

 • бір немесе одан да көп ректификациялық бағандардан тұратын барлық фракциялау жүйесін түсіндіру;

 • химиялық реакциялар ескерілмейтін процестер үшін материалдық балансты анықтауға есептер шығару;

 • тұйық жүйедегі идеал газға арналған Бойль-Мариотт және Гей-Люссактың заңдарының, біріктірілген және ерекше заңдарын (Characteristic Gas Law) қолдануға есептер шығару;

 • газдардың сығылу мен ұлғаю заңдарын түсіндіру және осы заңдарға есептеулер жүргізу;

 • гидраттардың құрылу шарттары, гидраттық құрылымды болдырмау және жою әдістері. Гидраттарды және олардың негізгі қасиеттерін сипаттау;

 • қажетсіз компоненттерді жою мақсатында көмірсутектер ағынын өңдеуде молекулалық сүзгіні қолдану және сүзгіні жасау;

 • сусыздандыру қондырғысын сипаттайтын терминдер. Осы қондырғыларда өткізілетін сынақтарды баяндау;

 • газбен қамтамасыз ету жүйесі ағынында артық су әсерінен істен шығатын қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қолданылатын химикаттар мен сұйық жұтқыштар жайлы айту;

 • гликоль мен дегидрация жүйесінде қолданылатын механизмдер мен процестерді көрсету. Бұл процес кезінде газ ағынынан қатты жұтқыштар су мен өзге заттарды қалай қармап алатынын түсіндіру;

 • мұнайды бастапқы дайындаудың, мұнайды өңдеу жүйесінің және өңдеудің пәрменділігін анықтау үшін жүргізілетін сынақтардың негізгі принциптері;

 • эмульсиялар теориясы және олардың пайда болуын түсіндіру;

 • эмульсияны өңдеу процесі мен сынақ жүргізу процедурасының негізгі ережелері;

 • стандартты зертханалық құралдармен зертханалық жұмыстарды қауіпсіз орындау тәсілдері.

45 / 1.5

Мұнай химиясына кіріспе

Модуль 1. Химиялық таза заттардың фазалық қасиеттері.

Модуль 2. Қоспалардың фазалық қасиеттері. Фазалық тепе-теңдік диаграмма.

Модуль 3. Органикалық химияға кіріспе.

Модуль 4. Көмірсутектің қолданбалы химиясы.

Модуль 5.

Фракциялаумен танысу.

Модуль 6. Фракция жүйелері. Мұнайдың АНИ градусымен берілген тығыздығы.

Модуль 7. Материалдық балансты қарапайым есептеу.

Модуль 8. Газдың негізгі заңдары.

Модуль 9. Идеал газ заңдары.

Модуль 10. Гидраттарды басқару.

Модуль 11. Көмірсутектерді технологиялық өңдеу – молекулалық сүзгімен өңдеу.

Модуль 12. Дегидрация – анықтамасы, сынақ өткізу.

Модуль 13. Дегидрация – химиялық заттар, сұйық жұтқыштар.

Модуль 14. Дегидрация – қондырғылары мен олардың жұмыс принципі.

Модуль 15. Дегидрация – қатты жұтқыштар.

Модуль 16. Мұнайды бастапқы дайындауға кіріспе.

Модуль 17. Эмульсиялар

Модуль 18. Эмульсия және өңдеу.Модуль 19. Зертханалық жұмыстар.
Пәнді оқып бітіру нәтижесінде, оқушы келесілерді біліп, істей алуы тиіс:

 • кәсiпшілік объектерде қолданылатын барлық ортақ терминдерге анықтама беру;

 • көмiрсутектердiң классификациясының терминдерi мен жүйелерін түсіндіру;

 • табиғи газдың қасиеттері мен қолдануларын газды өңдеу процесінде пайда болу ретімен сипаттау;

 • мұнай мен табиғи газдың химиясының негіздерін, олардың негізгі классификациясын және өткізу спецификасын түсіндіру;

 • гидраттар, олардың негізгі қасиеттері, гидраттардың пайда болуы мен оларды болдырмау және алдын алудың негізгі әдістері;

 • қажетсіз компоненттерді жою мақсатында көмірсутектер ағынын өңдеуде молекулалық сүзгіні қолдану және сүзгіні жасау;.

 • сусыздандыру қондырғысын сипаттайтын терминдер. Осы қондырғыларда өткізілетін сынақтарды баяндау;

 • газбен қамтамасыз ету жүйесі ағынында артық су әсерінен істен шығатын қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қолданылатын химикаттар мен сұйық жұтқыштар жайлы айту;

 • гликоль мен дегидрация жүйесінде қолданылатын механизмдер мен процестерді көрсету. Бұл процес кезінде газ ағынынан қатты жұтқыштар су мен өзге заттарды қалай қармап алатынын түсіндіру;

 • газ ағынын су мен өзге материалдардан тазарту үшін қолданылатын қатты жұтқыштардың жұмысы;

 • мұнайды бастапқы дайындаудың, мұнайды өңдеу жүйесінің және өңдеудің пәрменділігін анықтау үшін жүргізілетін сынақтардың негізгі принциптері

 • эмульсиялар теориясы және олардың пайда болуын түсіндіру;

 • эмульсияны өңдеу процесі мен сынақ жүргізу процедурасының негізгі ережелері;

 • көп тараған коррозия түрлерінің өндірістік қондырғыларға әсері;

 • өндірісте қолданылатын кеңінен тараған коррозияны бақылау әдістері.

 • өндірісте қолданылатын коррозияны бақылаудың кең тараған әдістері;

 • өндірісте қолданылатын еріткіштер мен актикоррозиялық қоспалардың қолданылулары;

 • ультрадыбыстық толқындардың негізгі қасиеттері мен коррозиялық өлшеулерде қолданлулары;

 • магниттік – ұнтақтық дефектоскопияның жұмыс істеу принциптері;

 • капиллярлық дефектосопияның негізгі принциптері;

 • заманауи индустриалдық қоғамда күкірт өндіруге қойылатын талаптар мен күкіртті қолданылулары;

 • әр түрлі қоспалар, өте көп күкірті бар газдардан күкіртті бөліп алу процестері.

 • өңделмеген газ ағынынан қышқылдық компоненттерді айыру кезінде қолданылатын негізгі процестер;

 • газдарды тазарту үшін әр түрлі химиялық заттарды қолдану;

 • H2S газынан күкірт алудың Клаус процесі;

 • күкіртті өндіретін/ шығарып алатын қондырғыда қалдық газдардан тазартудың қолданылатын әдістері;

 • көмірсутектерді өңдеуден оны өткізуге дейін қойылатын талаптар туралы айту;

 • керосин сынамасының жалынның түтіндемейтін бөлігіні максимал биіктігін, тұтану температурасын және үздіксіз жану температурасын ASTM спецификасы бойынша анықтау;

 • коррозияның негізгі себептері мен оны алдын – алу жолдары;

 • табиғи газдың сынамасындағы заттың проценттік мазмұны жайлы есеп беру;

 • тұрақты токтағы катодтық қорғаныс сызбасын, катодтық қорғаныстың шығындалған анод затын ескеретін ультрадыбыстық қалыңдықты өлшеуішпен күшейтілген сызбасын, Corrosometer зондын, мыс купоросасын қолдана отырып тәжірибелер жасауТабиғи газ сынамасындағы күкірттісутек пен меркаптандар концентрациясын анықтау;

 • рН, өтімділік, тотығу-тотықсыздандыру потенциалы мен құрамындағы оттегіні минералдандырылған жер асты қабаттық су сынамасынан анықтау және олардың коррозияға қатысты нәтижелерін талдау.
45 / 1.5

Қолданбалы мұнай химиясы.

Модуль 1. Терминологиялық сөздік

Модуль 2. Жеңіл көмірсутектердің классификациясы

Модуль 3. Табиғи газдарының қасиеттері мен сипаттамалары

Модуль 4. Газ бен мұнайдың құрамы және өткізу спецификасы.

Модуль 5. Гидраттарды басқару

Модуль 6. Көмірсутектерді технологиялық өңдеу – молекулалық сүзгімен өңдеу

Модуль 7.

Дегидрация – анықтамасы, сынақ өткізу

Модуль 8.

Дегидрация – химиялық заттар, сұйық жұтқыштар

Модуль 9.

Дегидрация – қондырғылары мен олардың жұмыс принципі.

Модуль 10. Дегидрация – қатты жұтқыштар

Модуль 11. Мұнайды бастапқы дайындауға кіріспе

Модуль 12. Эмульсиялар

Модуль 13. Эмульсия және өңдеу

Модуль 14. Коррозияның әсер ету механизмдері

Модуль 15. Коррозияны бақылау

Модуль 16. Коррозияға тексеру

Модуль 17. Еріткіштер мен химиялық тежегіштер.

Модуль 18. Ультрабыстық дефектоскопия – негізгі принциптері

Модуль 19. Магниттік – ұнтақтық дефектоскопия принциптері.

Модуль 20. Капиллярлық дефектоскопия принциптері

Модуль 21. Күкірт - кіріспе

Модуль 22. Күкіртті өңдеудің тәсілдері.

Модуль 23. Күкіртті тазарту процесі

Модуль 24. Химиялық заттармен тазарту

Модуль 25. Клаус күкірт процесі

Модуль 26. Күкіртті өндіретін/ шығарып алатын қондырғыда қалдық газдардан тазарту

Модуль 27. Көмірсутектерді өңдеу – сілтілік жүйелер.

Модуль 28. Пенский-Мартенс приборы және Кливлендтің ашық приборы арқылы жалынның түтіндемейтін бөлігіні максимал биіктігін, тұтану температурасын және үздіксіз жану температурасын анықтау.

Модуль 29. Металдардың коррозиясы.

Модуль 30. Газохроматография: сынамалар, үлпектер және есептеулер

Модуль 31. Коррозияны эксперименталдық зерттеулер циклі.

Модуль 32. Кен орны мен лабораторияда құрамында көп күкірті бар газды өлшеу.

Модуль 33. рН, өтімділік, тотығу-тотықсыздандыру потенциалы мен оттегін далалық жағдайда сынау.Мұнай газ геологиясы
Мұнай өнеркәсібіндегі техника қауіпсіздігің негіздері.
Модуль 23. формаларды пайдалану
Модуль 13. нәтижелі аудирлеу
Модуль 6. тригонометрия
Техникалық және кәсіптік білім
Модуль 3.мұнай кен орындарын игерудің негіздері және ұңғымаларды пайдалану
Оқудың нәтижесі:
Модуль 16. коррозияға тексеру
Модуль тапсырмалары
Бағалау шкаласы
Модуль 9. өсу қарқынының құлдырауын талдау және болжауға кіріспе
Түсіндірме жазба
Модуль тапсырмалары:
Модуль 18. вогель ipr жалпы теңдеуі
Модуль 1. ұңғыманың каротажы және каротажды жүргізу шарттары
Оқу-әдістемелік әдебиеттер

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Аңыз әңгімелер «Асан қайғының жерұйықты іздеуі»
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин әңгімелері
2017 -> Сабақтың тақырыбы Мен не үйрендім? Сабақ негізделген оқу мақсаты
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Жылқы. С. Мұқанов
2017 -> Сабақтарында «мнемотехника»әдісін пайдалану. №48 «Ақ көгершін»
2017 -> Оқушыны іздендіру жолы – шығармашылық
2017 -> Сабақтың тақырыбы Менің отбасым. І дыбысы мен әрпі
2017 -> Әңгіме шебері Ы. Алтынсарин
2017 -> Б.Қ. Абдыкаимова №56 «Береке» балабақшасы тәрбиеші Астана қаласы
2017 -> Қысқа мерзімді жоспары: Мұғалімнің аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет