Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет41/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53
Байланысты:
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Есептер

1.

 0.54 

г

 металл

 

оксидайрылғанда

  28 

м

3 

О

2  (

қ

.ж

.) 


бөл

i

недi. 

Металдың


 

жəне


 

оксидт


i

ң

 эквивалент

i

нi

ң

 молярлық

 

массасын 

есепте


2.

 Қалайы

 

екоксид


 

түзед


б

iр

i

ншоксид


 

құрамында

  78.8  % 

ек

iнш

оксид 

құрамында

  88.2  % 

қалайы


 

бар


Осы


 

оксидтердег

қалайының 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


3.

 Металл

 

оксидi

н

iң

 

құрамында  28.57% 

оттег


i, 

ал

 сол

 

металдың 

фторид


i

н

iң

 

құрамында 48.72% 

фтор


 

бар


Фтордың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


4.

 10 

гметалл

 

қышқылмен 

əрекеттескенде

  4

л

 сутег

i  (


қ

.

ж.) 

бөл


i

нед


i. 

Егер


 

металл


 

қосылыстарында

 

еквалентт

болсаоның


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасы


 

мен


 

атомдық


 

массасын


 

есепте


5.

 490 

г

. H2

SO

4 

пен


 490 

г

. H3

PO

4 

массаларында

 

эквиваленттi

ң

 қандай

 

мөлшербар


моль NaOH 

мен


 5 

моль


 

Са

(OH)2

 

эквивалент 

мөлшер


i

не

 қандай

 

масса 

сəйкес


 

келед


i. 

6.

 0.5 

гметалды

 

жағуға 0.23 

и

 оттег

i (


қ

.

ж.) 

қажет


Егер


 

металдың


 

валентт


i

л

iг

екi

ге

 тең

 

болсаметалдың


 

атомдық


 

массасы


 

мен


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


7.

 SO

3

 пен

  SO


2

 

оксидтердегкүк


i

ртт


i

ң

,  As2

O

3 

мен


  As

2

O5

 

оксидтердегмышяктың


 

эквиваленттер

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


8.

 2.7 

гметалл

 

оксидi

нен


  6.3 

гнитратын

 

алуға 

болады


Металдың


 

молярлық


 

массасын


 

есепте


9.

 3.04 

гметалл

  0.252 


сутег

i

н,  26.965 

күм


i

стжəне

  15.885 

гмыстың 

қосылыстарынан

 

ығыстырып 

шығады


Келт


i

р

iлген

 

металдардың 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


10.


 

4.086*10


-3

 

кгметалл


  1.4 

лсутег

i

нi  (

қ

.ж

.) 


қышқылдардан

 

ығыстырадыМеталдың


 

осындай


 

массасы


  12.95*10

-3

 кг

қорғасынды 

тұздардың

 

ер

iт

i

ндi

с

iнен

 

ығыстырадыҚорғасынның

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


11.


 

Элементт


i

ң

 эквивалент

i

нi

ң

 мөлшер

i (


эквивалент

i

нi

ң

 молярлық

 

массасытұрақты


 

шама


 

бола


 

ма

?  ¬ұрамында

  76.47;68.42 

жəне

  52% 


хром

 

бар 

оксидтердег

хромның


 

əр

 
 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

оксидтердегвалентт


i

л

iг

i

н 

анықтаңыздар

олардың


 

формуласын

 

құрыңдар


.  (

Жауабы


а26;17, 4;8.7 

г

/моль

б) 2; 3; 6.) 

12.


 

Оттег


i

н

iң

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасының

 

көлем


неге


 

тең


? 0.5 

г

 металды

 

жағуға  0.25 

л

  (қ

.

ж.) 

оттег


қажет


Осы


 

металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


Егерде


 

оның


 

валентт


i

л

iг

екi

ге

 тең

 

болсақай


 

металл


? (

Жауабы


: 5.6 

л

; 12.15 г

/

мольMg). 


13.

 

Белгi

л

i-б

i

р 

элемент


 

құрамында

 8.9% 

сутег


бар


 

б

iр

 

сутектi

к

 қосылыс

 

түзедi. 

Егер


 

осы


 

қосылыста

 

элемент


 

үш

 валентт

болсаэлементт


i

ң

 салыстырмалы

 

атомдық 

массасын


 

есепте


Бер


i

лген


 

гидридт


i

ң

 формуласын

 

құрыңдар. (

Жауабы


: 30.87 

м

.а

.

б.; 

РН

314.


 

Сутег


i

н

iң

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасының

  (

қ

.ж

.) 


көлем

неге 

тең


Металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасы


  28 

г

/моль

 

болса,  2.5 

г

 металды

 

қышқылда 

ер

iткенде

 

қанша 

литр


 

сутег


бөл


i

нед


i? (

Жауабы


: 11.2 

л

; 1.0 л

). 


15.

 

0.94 г

 

фосфорлы 

қашқылды


  H

3

PO3

 

нейтралдауға  1.291 

г

 КОН

 

жұмсалдыФосфорлы


 

қышқылдың

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


оның


 

нег


i

зд

iг

i

н 

есепте


 

жəне


 

нейтралдау

 

реакциясының 

теңдеу


i

н

 жаз

. (


Жауабы

: 1/2 


моль

; 41 


г

/

моль; 1). 

16.


 

Мыс


 

гидроксонитратының

  (CuOHNO

3жəне

 

натрий 

гидрофосфатының

 

(Na


2

HPO


4

мына 

реакциялардағы

 

эквиваленттi

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


CuOHNO


3

+H

2S=CuS+HNO

3

+H2

(Жауабы

1/2 моль

71.25 г

/

мольNa

2HPO

4

+AlCl3

=AlPO


4

+2NaCl+HCl (

Жауабы

: 1/3 


моль

; 47.33 


г

/

моль17.


 

7.330 


г

 

фосфорлылау 

қышқылында

 H

3

PO2

 

нейтралдауға 4.44 

г

 NaOH жұмсалды

Фосфорлылау 

қышқылының

 

эквивалентi

н

iң

 

мөлшерi

н

 жəне

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


нег


i

зд

iг

i

н 

есепте


 

жəне


 

нейтралдау

 

реакциясының 

теңдеу


i

н

 жазыңыздар

(Жауабы

: 1 


моль

; 66 


г

/

моль; 1) 

18.


 

26.97 


г

 

алюминийқышқылмен

 

əрекеттескенде 

бөл


i

нет


i

н

 сутег

i

нi

ң

 көлем

i

ндейсутег


i

н

iң

 

көлемi

н

 алу

 

үшi

н

 қанша

 

грамм 

магний


 

алу


 

қажет


Магнийд


i

ң

 жəне

 

алюминийдi

ң

 эквивалент

i

нi

ң

 молярлық

 

массалары 

сəйкес


 12.16 

жəне


 8.99 

г

/моль

. (


Жауабы

: 36.48 


г

19. 

Тем


i

р

 дигидроксоацетатының

 

(Fe(OH)2

CH

3COO) 

жəне


 

калий


 

дигидрофосфатының

  (KH

2

PO4

мына 

теңдеулермен

 

өрнектелген 

реакциялардағы

 

эквивалентi

н

iң

 

мөлшерi

н

 жəне

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


Fe(OH)


2

CH

3COO+3HNO

3

=Fe(NO3

)

3+CH

3

COOH+2H2

O  KH


2

PO

4+KOH=K

2

HPO4

+H

2(

Жауабы: 1/3 

моль


; 49.666 

г

/моль

) (


Жауабы

: 1 


моль

; 136 


г

/

мольДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет