Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет42/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Есептер

Глинка


 “

Жалпы


 

химиядан


 

есептер


 

мен


 

жаттығулар

 

жинағы


” 

кітабынан 1-18 

есептер


 

Практикалық 

жұмыс

 

Тақырыбы

Формула


 

құру


 

жəне


 

зат


 

құрамын


 

есептеу
Қаралатын

 

мəселелер

1. 


Формула

 

құру 

2. 


Зат

 

құрамын 

есептеу


 

Бекіту

 

сұрақтары

1. 


Аммоний

 

сульфатындағы 

əрбір


 

элементтің

 

мөлшерін


 

есептеңдер

2. 


Ксенон

 

фтормен 

бір


 

валентті


 

қосылыстар

 

түзеді


бұл


 

қосылыстарда

 

ол

 екі

төрталты


 

валентті


 

болады


Осы


 

қосылыстардың

 

формулаларын 

жазыңдар


3. 


Табиғи

 

меруертте 

кальций


көміртегі

 

жəне


 

оттегінің

 

массалық


 

қатынасы


  10:3:12 

тең


Бұл


 

зат


 

үшін


 

қандай


 

формула


 

ұсынуға


 

болады


?  

4. 


Ауада

 

қатты 

қыздырғанда

 

əктастың


 

массасы


 

азаяды


 

ал

 темірдің

 

массасы 

артады


Бұл


 

құбылыс


 

М

.В

Ломоносовтың 

тұжырымдауына

 

қайшы


 

келеме


5. 


Сутек

 

пен 

оттектің


 

қалыпты


 

жағдайдағы

 

эквивалент 

көлемін


 

ата

 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

6. Құрамындағы

 

металл 

мөлшері


 

он

 процеттен

 

аз 

болса


марганец


 

кен


 

орын


 

қазіргі


 

уақытта


 

техникалық

 

жəне


 

экономикалық

 

жағынан


 

өндіруге


 

тиімді


 

емес


яғни


 

оларды


 

руда


 

қатарына


 

жатқызуға

 

болмайды


Құрамында

  14% 

пиролюзит 

болса


олар


 

рудалы


 

кен


 

орындары


 

бола


 

ала


 

ма

?  7. 

Мыс


 

сульфаты


натрий


 

сульфаты


күкірт


 

қышқылы


 

немесе


 

калий


 

сульфаттарының

 

қайсысында 

күкірт


 

мөлшері


 

көп
Есептер

1.

 2.5 

г

 металл

 

карбонаты 

азот


 

қышқылымен

 

əрекеттескенде 

осы


 

металдың


  4.1 

г

 нитраты

 

түзi

лд

i. Металл

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


. (

Жауабы


: 20 

г

/моль

2. 

Кальций


 

гидрокарбонатының

  Ca(HCO

3

)2

 

жəне 

алюминий


 

дигидро


  KCO 

хлорид


i

н

iң

 Al(OH)


2

Cl 


мына

 

реакциялардағы 

эквивалент

i

н

iң

 

мөлшержəне


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


.  Ca(HCO

3

)2

+2HCl=CaCl

2

+2CO


2

+2H


2

O  (


Жауабы

:  1.2 


моль

;  81 


г

/

моль) Al(OH)

2

Cl+KOH=Al(OH)3

+KCl (


Жауабы

: 1 


моль

; 96.5 


г

/

моль). 

3.

 9.797 

орта


 

фосфор


 

қышқылын


 

нейтралдауға

  7.998 

г

  NaOH жұмсалды

Осы 

реакциядағы

  H

3

PO4

  – 


д

i

ң 

эквивалент

i

н

iң

 

мөлшерi

н

 жəне

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


оның


 

нег


i

зд

iг

i

н 

есептеңдер

Есептеулер 

нег


i

з

iнде

 

реакцияның 

теңдеу


i

н

 жаз

(Жауабы

: 1/2 


моль

; 49 


г

/

моль; 2). 

4.

 Белг

i

лб

iр

 

металдың 2.7 

оксид


i

нен


 

оның


 6.8 

г

 нитратын

 

алуға 

болады


Металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


. (

Жауабы


: 32.5 

г

/моль

5. 

Белг


i

лб

i

р 

металдың


 1.3 

г

 гидроксид

i

нен 

оның


 2.85 

г

 сульфатын

 

алуға 

болады


Металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


. (

Жауабы


: 9 

г

/моль

6. 

2.14*10


-3

 

кг 

металл


 

қышқылдан

 2*10

-3

 м

3

 (қ

.

ж.) 

сутег


i

нығыстырады

Металдың 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


. (

Жауабы


: 12.02 

г

/моль

7. 

Егерде


 

металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасы


 28 

г

/моль

 

болсақышқылдан

 

0.7*10


-3

 

м3

  (


қ

.

ж.) 

сутег


i

нығыстырып

 

шығаратын 

металдың


 

массасын


 

анықта


.  (

Жауабы


1.75*10


-3

 

кг8.

 Металдың

 

оксидi

н

iң

 

құрамында  28.51% 

оттег


i, 

ал

 сол

 

металдың 

фторид


i

нде


 

78.72% 


фтор

 

барФтордың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

табыңдар


.  (

Жауабы


:  19.0 

г

/моль

9. 

8.43*10


-3

 

кг 

металды


 

ер

iту

 

үшi

н

 5 масс

үлесi (%) H

2

SO4

0.147 


кг

 

ерi

т

iнд

i

сқажет


 

болды


Металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

жəне


 

бөл


i

н

iп

 

шыққан 

сутег


i

н

iң

 

көлемi

н

 есепте

. (


Жауабы

: 56.2 


г

/

моль; 1.68*10

-3

 м

3

). 10.

 

H3

PO

4-

д

iң

 

орта 

жəне


 

қышқылды


 

тұздар


 

түзу


алмасу


 

реакцияларындағы

 

эквивалентi

н

iң

 

мөлшерi

н

 жəне

 

эквивалентi

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


.  (

Жауабы


1;1/2;1/3 

моль

; 98;49; 32.7 г

/

моль11.


 

3.6*10


-3

 

кг 

металл


 

оксид


i

н

 тотықсыздандыруға

  1.7*10


-3

 

м3

  (


қ

.

ж.) 

сутег


жұмсалды


Металдың


 

эквивалент

i

н

iң

 

молярлық 

массасын


 

есепте


. (

Жауабы


: 16.0 

г

/моль

12. 

Газдардың

  3.01*10

21

 молекуласын

  (


қ

.

ж.) 

қандай


 

көлем


 

алады


Егерде


 

газдың


 

есептелген

 

көлем


i

н

iң

 

массасы  0.22 

г

 болса

оның 

салыстырмалы

 

молекулалық 

массасы


 

неге


 

тең


 

болады


? (

Жауабы


: 0.112 

л

; 44 м

.

а.

б

.). 13.

 

0.5 л

 

белгi

лб

i

р  (

қ

.ж

.) 


газдың

 

массасы  0.3805 

гал

  0.25 


л

 

оттегi

н

iң

 

сол 

жағдайлардағы

 

массасы


 0.3572 

га

оның (

газдың


оттег


бойынша


 

алынған


 

тығыздығы

боның

 

мольдi

к

 көлем

негi

з

iнде

 

осы 

газдың


 

салыстырмалы

 

молекулалық 

массасын


 

есепте


(

Жауабы: 17 

м

.а

.

б.; 17.04 

м

.а

.

б.). 

14.


 

Есепте


б

iр

 

көмi

ртег


б

iрл

i

гi

н

iң

 

массасы 

граммен


 

неге


 

тең


Осы


 

массаның


 

нег


i

з

iнде

күкi

рт

 қышқылының

 

молекуласының 

орта


 

массасын


 

анықтаңдар

.  (

Жауабы


1.6*10


-24

 

г; 1.628*10

-22


 

г

). 
 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет