Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) – 45 сағатбет1/20
Дата05.11.2016
өлшемі2,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті

«Бекітемін»

Педагогикалық факультет деканы

__________ Муханбеткалиев К.С.

қолы аты-жөні

«____» _______________ 200__ ж.

«Педагогика және психология» кафедрасы

050103- Педагогика және психология

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған«Педагогика тарихы»

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 1,4

Семестр – 2

Кредит саны - 3

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 2-ші семестрде

Барлығы – 135 сағат
Орал 2010 ж.

1.Пәннің оқу әдістемелік кешені Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде Педагогика және психология кафедрасында 2006 жылы құрастырылған. Типтік оқу бағдарламасы «050103-Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты бойынша құрастырылған. Алматы, 2007 жыл.
Құрастырушылар: Махимова Аягул Қуанышқызы, оқытушы, магистр

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)

«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________20__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі__________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)


Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200_ / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

__ 2009 жыл 12 қыркүйек № 013-375 «2009-2010 оқу жылына арналған М.Өтемісов атындағы БҚМУ ПОҚ педагогикалық жүктемесінің нормаларына» СОӨЖ-н жоспарлауда уақыт нормасын қысқарту жөнінде өзгерістер енгізу туралы бұйрыққа негізделе отырып, келесі СОӨЖ тапсырмалары СӨЖ тапсырмаларына ауыстырылды:

СОӨЖ-2 – СӨЖ-3,

СОӨЖ-4 – СӨЖ-5,

СОӨЖ-6 – СӨЖ-7,

СОӨЖ-8 – СӨЖ-9,

СОӨЖ-10 – СӨЖ-11,

СОӨЖ-12 – СӨЖ-13,

СОӨЖ-14 – СӨЖ-15,

СОӨЖ-16 – СӨЖ-17,

СОӨЖ-18 – СӨЖ-19,

СОӨЖ-20 – СӨЖ-21,

СОӨЖ-22 – СӨЖ-23,

СОӨЖ-24 – СӨЖ-25,

СОӨЖ-26 – СӨЖ-27,

СОӨЖ-28 – СӨЖ-29,

СОӨЖ-30 – СӨЖ-30.

Курс бағдарламасы __________________ кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.

Кафедра меңгерушісі м.а.___________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні

2. ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SILLABUS

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет:

Оқытушылардың аты–жөні: Махимова Аягүл Қуанышқызы

Офис: «Педагогика және психология» кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая, 4

Жұмыс телефоны: 50-53-46
1.2 Пән туралы мәлімет

Педагогика тарихы

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 3 кредит сағат, әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.
Кредиттің аптаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(2 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(3 практикалық)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: 7- оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша жүргізіледі.
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


1

2

3

30

15

45

45

135

емтихан


Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат:

Педагогика тарихы оқу пәні болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда үлкен роль атқарады. Аталған курс студенттердің педагогика теориясын талдауды және тарихи құбылыстарға диалектикалық тұрғыдан қарауды меңгеруіне көмектеседі, тәрбие үрдісінің, сондай-ақ педагогика теориясының даму үрдісінің ішкі заңдылықтарын танып білуге жетелейді.Курстың негізгі мақсаты:

 • болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен, біліктілікпен қаруландыру;

 • кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми негіздерін қалыптастыру;

 • болашақ маманның педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастыру;

 • болашақ маманның тұлғалық-кәсіби тұрғыда өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыруына қажеттілігін қалыптастыру.


Міндеттері:

 • студенттерге өркениеттік-антропологиялық тұрғыдан тарихи-педагогикалық білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік жасау;

 • тәрбие ісімен айналысқан көрнекті ойшылдармен, түрлі тарихи дәуірлердегі және халықтардағы педагогтармен таныстыру;

 • жетекші педагогикалық мәселелерді тарихи-салыстырмалы сипатта қарастыру;

 • педагогикалық мұраға қызығушылығын және оны зерттеуге, меңгеруге ұмтылысын ояту;

 • тарихи-педагогиалық әдебиеттермен жұмыс істеудің алғашқы машықтарын қалыптастыру;

 • педагогикалық сана мен тарихи-педагогикалық идеяларға өзіндік жеке бағасын беру біліктілігін қалыптастыруға жағдай туғызу.


Аталған курс төрт тараудан тұрады:

 • Педагогика тарихының курсының теориялық-әдіснамалық негіздері;

 • Шетел педагогикасы мен мектептерінің тарихы;

 • Ресей тарихындағы тәрбие, мектеп және педагогиа;

 • Қазақстан тарихындағы тәрбие, мектеп және педагогикалық ой-пікірлер.


Пререквизиттер: педагогика.

Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер педагогикалық ой-пікірдің даму бағыттары туралы білімді меңгереді, болашақ педагогтардың көзқарастары мен кәсіби сапалары, құбылыстар мен деректерді бағалау білігі, оларды талдау және жалпылау, өз пікірлерін айта алу дағдысы қалыптасады.

Оқыту әдістемесі: Оқыту дәріс , практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, тесттерді орындау , ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды қорғау түрінде жүзеге асады.

Сабақ мазмұны мен кестесі

1 апта

1 кредит сағат

1 дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні, міндеттері және зерттеу әдістеріДәрістің мазмұны:

1. Ғылым және оқу пәні ретіндегі педагогика тарихы пәні, мақсаттары мен міндеттері.

2. Педагогика тарихы пәнінің зерттеу әдістері, әдіснамалық негізі

3. Педагогика тарихының қайнар көздері, басқа ғылымдармен байланысы.ОЖСӨЖ-1 мазмұны: Педагогика тарихының теориялық негіздері

1. Түрлі тарихи дәуірдегі педагогикалық процестер және оларды әлемдік тарихтың бөлімдерімен сәйкестігін салыстыра зерттеу.

2. Педагогика тарихы пәні бойынша сөздік жазу

СӨЖ-1 мазмұны:

Педагогика тарихы пәнінің мәні және ғылымдағы алатын орны.Пайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ.Б. Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы: Санат, 1995.

 2. Әбиев Ж. Педагогика тарихы: оқу құралы. Алматы: Дарын.

 3. Бержанов Қ.,С.Мусин. Педагогика тарихы. Мектеп.1984.

 4. Хрестоматия поистории зарубежной педогогики/Сост. ПискуновА.И.-М.,1981.-

348с.

 1. Древнегреческая философия. От Плотона до Аристотеля:Сочинения.-Москва-

Харьков.1999.-832с.

 1. Салимова К, Нана Доде. Педагогика народов мира: История и современность.-

М.:Педагогическое общество России,2001.-576с.

2 кредит сағат

2 дәріс тақырыбы: Алғашқы қауымдық құрылыстағы тәрбие. 1. Алғашқы қауымдық өркениеттің деңгейлеріндегі тәрбиенің тууы.

 2. Алғашқы қоғамдағы тәрбие.

 3. Тәрбиенің ұйымдасқан формасының пайда болуы

ОЖСӨЖ-2 мазмұны: Ежелгі өркениеттегі тәрбиелеу мен оқыту

  1. Тәрбиенің шығуы туралы концепциялар

  2. Халық педагогикасының тәжірибелері

СӨЖ-2 мазмұны:

Алғашқы қауымдық құрылыстағы тәрбиеПайдаланылатын әдебиеттер:

 1. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. М., 1992. Гл.3

 2. Жарықбаев Қ.Б. Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы: Санат, 1995.

 3. Әбиев Ж. Педагогика тарихы: оқу құралы. Алматы: Дарын.

 4. Бержанов Қ.,С.Мусин. Педагогика тарихы. Мектеп.1984.

 5. Очерки истории школы и педагогической мысли древнего и средневекового

Востока:Сб. Науч. Трудов/Под ред. К.И. Салимовой.- М.,1988.-198с.

 1. Хрестоматия поистории зарубежной педогогики/Сост. ПискуновА.И.-М.,1981.

 2. Древнегреческая философия. От Плотона до Аристотеля:Сочинения.-Москва-

Харьков.1999.-832с.

 1. Салимова К, Нана Доде. Педагогика народов мира: История и современность.-

М.:Педагогическое общество России,2001.-576с.

3 кредит сағат

1 практикалық сабақТақырып: «Педагогика тарихы» курсының теориялық-методологиялық негіздері.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет