ПОӘК 042-14 03. 01. 20. 07/03-2010 Басылым №2 05. 10


Тапсырма: Тұздалған балықтағы натрий хлордың массалық үлесін балықтың сулы сорпасын азот қышқылды күміспен титрлеуге негізделген Мор әдісімен анықтаубет6/11
Дата17.02.2018
өлшемі2,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тапсырма: Тұздалған балықтағы натрий хлордың массалық үлесін балықтың сулы сорпасын азот қышқылды күміспен титрлеуге негізделген Мор әдісімен анықтау


Зерттеу объектісі: Фарш рыбный.

Приборлар, құрал-жабдықтар және реактивтер: Набор посуды; мясорубка; колбы; бюретка.

Методикалық нұскаулар: Для выполнения работы в лабораторных условиях необходимо максимально соблюдать рекомендации по условиям и оснащению помещения.

Анықтау әдістемесі: Балықтың 2 г турамасын 40-45 0C 4/3 дистилденген су құяды, он бес минут аралығында тұндырып, мақталы сүзгіш арқылы сүзеді. Фильтраттан пипеткамен 25 мл фильтратты алып 0,1 Н озотқышқылды күміс ерітіндісімен 2-3 тамшы хромқышқылды калидің қаныққан ерітіндісімен қызғылт-қоңыр бояу жоғалғанша титрлейді.

Орташа және қатты тұздалған балықты зерттеу кезінде 10 мл мөлшерінде фильтрат алады. Титрлеу алдында қышқыл және сілті реакциялары бар өнімдердің таңдалған бөліктерін 0,01 Н натрий бикорбанатының немесе фенолфталейн және паранитфенол индикаторы бар уксус қышқылының ерітіндісімен нейтрлейді. Нейтрализациядан кейін фенолфталейн бояуы түссізденуі керек, ал паранитфенол - әлсіз-сары бояуға.

Хлорлы натрий Х ( % ) құрамын мына формула бойынша анықталады:
а ∙ 0,00585 ∙ V ∙ 100

X = —————————— ;

V1 ∙ M
мұнда: а - титрлеуге кеткен 0,1Н азотқышқылды күміс ерітіндісі, мл;

V - өлшегіш колбадағы көлем, мл;

V1 - титрлеуге алынған фильтрат мөлшері, мл;

М - өлшем навеска массасы, г;

0,00585 - 1 мл 0,1 Н азотқышқылды күміс ерітіндісініне сәйкес

келетін натрий мөлшері, г;Зертханалық жұмыс №5: Мұдатылған балықты суықтай сақтау кезінде балғындығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Балықтың балғындығын анықтау әдісін меңгеру.

Тапсырма: Балықтың балғындығын физико-химиялық анализ кезінде анықтау. (Реакция на свободный аммиак по лакмусовой бумажке)

Зерттеу объектісі: Балғын балық

Приборлар, құрал-жабдықтар және реактивтер: Ыдыстар жиынтығы, колбалар, су моншасы.

Методикалық нұскаулар: Лабораториялық жағдайда жұмысты орындау үшін зерттеуге алынған ұсынылымдарды орындап, сол жұмыс істелетін жағдайдың жабдықталуын қамтамасыз ету. Бұл әдіс аммиактың суда жеңіл ерігіштік қасиетіне сілтілік қасиет көрсетіп, лакмуспен әрекеттесетін аммоний қышқылды гидрат түзуге негізделген.

NH3+H2O=NH4OHАнықталу әдістемесі: Ұзын бюкс және кішірек химиялық стаканға зерттелетін балықты ұсақтап турап салады да қақпақпен және сағат әйнегімен жауып қояды. Бюкс қақпағының астын анемесе сағат әйнегіне қызыл лакмус қағазын орналастыпады, оған тимеу керек, ал бір жақ шеті бюкс немесе әйнектің сырында қалуы керек. Бюксті немесе стаканды температурасы 50-60 ˚С сулы моншада 10-15 мин қою керек немесе қақпақты ашпай лакмус қағазының түсінің өзгерісін бақылайды.

Егер аммиак болса лакмус қағазы көк түске боялады. Қағаздың көк түстілігінің интенсивтілігі мен жылдамдығына қарап аммиактың бояуын және өнімнің балғындылық дәрежесін анықтау.


Зертханалық жұмыс №6: Мұдатылған еттің суықтай сақтау кезінде балғындығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Еттің балғындығын анықтау әдісін меңгеру.

Тапсырма: Физико-химиялық анализ кезінде еттің балғындылығын анықтау (қышқылдық санның құрамын анықтау).

Зерттеу объектісі: Еттің (жұмсақ тканьдер майымен) әртүрлі түрлері.

Приборлар, құрал-жабдықтар және реактивтер: Ыдыстар жиыны, колбалар, бюретка, ет тартқыш, су моншасы.

Методикалық нұсқаулар: Лабораториялық шартты түрде жұмысты орындау үшін максимальды түрде шартты бекітуді және бөлменің жарықтылығын сақтау керек.

Сақтау процесінде қышқылдық сан гидролитикалық төмендеумен сипатталады. Сақтау процесі кезінде майлардың тотығуына құрамында бос майлардың болуы әсер етеді.

Қышқылдық сан сақтау кезіндегі температуралық режимнің анықталуының жанама көрсеткіштері болып табылады. Қышқылдық санды анықтау әдісінің негізін саны ерітіндісі мен майдың эфирлі – спирттік ерітіндісінде бос майлы қышқылды титрлеуіне негізделген. Бұл қоспадағы эфир майдың ерітіндісіне қызмет етеді, ал этил спиртті жүйенің гомогенизациялауына қолданылады, титрлеу процесінде негіздің сулы ерітіндісі мен майдың эфирлі ерітіндісі болатын спирттің қатысуынсыз жүретін реакция гетерогенді ортада өтеді және аяғына дейін жүруі мүмкін. Гомогенизация мынандай жолмен жүзеге асады: спирт суымен және же органикалық ерітіндімен жақсы араласа алады.

Анықталу әдістемесі: 3-5 гр майдың өлшемін (навеска) сиымдылығы 150-200 мл 0,01 гр дәлдікпен алынған колбада өлшейді. Майды су моншасында ұсақтайды және оған 50 мл этил спиртінің және этил спиртінің бейтарап қоспасын құяды (қоспаға қосылған фенолфтолейн қатысында ақшыл-қызыл түске дейін қоспаны 0,1 Н негіздік ерітіндісімен бейтараптайды). Оқу сабағында өлшемді 2 гр-ға дейін, ал бетарап қоспаның мөлшерін 30 мл-ге дейін азайтуға болады.

Эфирлі-спирттік қоспаны майдың ерітіндісіне 1-2 тамшы 1 %-ті спирттегі фенолфтолейн ерітіндісін қосады және оны 0,1 Н негіздік ерітіндісімен қызғылт түс байқалғанша тез титрлейді. Ерітіндіні қосу кезінде майдың толық ерітілуі жүрмесе немесе ол титрлеу процесінде қатайса, колбаға 5-10 мл эфирлі-этил қоспасын қосады және лайлануы жоғалғанша араластырады. Қажет кезінде колбаны құрамымен бірге су моншасында ақырын қыздырады.

Қышқылды саны х (мг/гр) мына формуламен анықталады:

X=5,61·УК/М

Мұндағы: 5,61 - 0,1Н күйдіргіш калий ерітіндісінің титрі, мг/мл;

У - 0,1Н негіздік ерітіндісінің титрлеуге кеткен мөлшері, мг;

М - май массасы, гр;

К - негіздік ерітіндісінің коэффициенті.


Зертханалық жұмыс №7. Тоңазытқышта мұздатылып сақталған еттің балаусалығын анықтау

Жұмыстың мақсаты. Еттің балаусалығын анықтау әдістерін үйрену.

Тапсырма. Еттің кебуі мен ылғалдылықтың массалық үлесін анықтау.

Зерттеу объектісі. Сиыр еті.

Приборлар, құрал-жабдықтар және реактивтер: Ыдыстар, колбалар, кептіргіш шкаф.

Ылғалдылықтың массалық үлесін анықтау методикасы. 0,01 г дәлдікпен өлшеніп алынған, ұсақталған салмағы 3–5 г өнімді металл бюкске салып САЛ аппараттында 15 минут аралығында немесе кептіргіш шкафта 150 ºС 1 сағат шамасында кептіріледі.

Ылғалдылық мөлшерін мына формула бойынша анықтайды:Мұндағы: Х1ылғалдылық құрылым, %;

m1 – өлшеп алынған өнімі бар кептіргенге дейінгі бюкс салмағы, г;

m2 – өлшеп алынған өнімі бар майсыздандырғанға дейінгі бюкс салмағы, г;

m – бюкс салмағы, г.

Кепкен өнім шығымы мен буланған ылғалдың мөлшерін еттің химиялық құрамы бойынша анықтауға болады:

P=(100-W1)/(100-W2)*100

Wн=(W1-W2)/(100-W2)*100

Мұндағы: Р – бастапқы массадан кеткен өнім шығымы, %;

W1- W2 – кептіргенге дейінгі және кептіргеннен кейінгі еттегі

ылғалдылық мөлшері, %;

W – бастапқы массадан буланған ылғал мөлшері, %.


Зертханалық жұмыс №8: Тоңазытқышта мұздатылып сақталған балықтың балаусалығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Балықтың балаусалығын анықтау әдістерін үйрену.

Тапсырма: Балықтың кебуі мен ылғалдылықтың массалық үлесін анықтау.

Зерттеу объектісі: Балауса балық.

Приборлар, құрал-жабдықтар және реактивтер: Ыдыстар, колбалар, кептіргіш шкаф.

Ылғалдылықтың массалық үлесін анықтау методикасы: Ылғалды 1,5–2 г балық өлшемінің 60–80 ºС температурада 2 сағат аралығында тұрақты салмаққа дейін кебуі арқылы анықтаймыз.

Кепкен өнім шығымы мен буланған ылғалдың мөлшерін балықтың химиялық құрамы бойынша анықтауға болады:

P=(100-W1)/(100-W2)*100

Wн=(W1-W2)/(100-W2)*100

Мұндағы: Р – бастапқы массадан кеткен өнім шығымы, %;

W1- W2 – кептіргенге дейінгі және кептіргеннен кейінгі балықтағы

ылғалдылық мөлшері, %;

W – бастапқы массадан буланған ылғал мөлшері, %.Зертханалық жұмыс №9: Мұдатылған еттің суықтай сақтау кезінде балғындығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Еттің балғындығын анықтау әдісін меңгеру.

Тапсырма: Күкірт қышқылды мыспен реакция

Зерттеу объектісі: Сиыр еті.

Жабдықтар: Ыдыстар жиыны, колбалар, су моншасы.

Методикалық нұсқаулар: Лабораториялық шартты түрде жұмысты орындау үшін максимальды түрде шартты бекітуді және бөлменің жарықтылығын сақтау керек.

Күкірт қышқылды мыспен реакцияның негізі: балғын емес еттің сорпасымен мыс әрекеттескенде алғышында ұнтақ пайда болады, ары қарай болған тұнба пайда болады.Анықталу әдістемесі: 0,1 грамдық дәлдекпен аминген 20 г турамына конусты колбаға салып 60 мл су құяды да, араластырады. Колба бетін шынымен жабып 10 мин су моншасында қыздырамыз. 0,5 см қалындықтағы матадан ыстық сорпаны стакандағы суық суға малынған пробиркаға сүземіз. Сүзенді мөлдір болуы керек, егер сорпанда ұнтақтар болса, онда қайта сүземіз. 2 мл мөлдір сорпаны пробиркаға құйып 3-5 % CuSO4 қосамыз, 2-3 рет шайқап, 5 мин ұстайды да, реакция нәтижесін бақылайды.
Зертханалық жұмыс №10: Мұдатылған балықты суықтай сақтау кезінде балғындығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Балықтың балғындығын анықтау әдісін меңгеру.

Тапсырма: Күкірт қышқылды мыспен реакция

Зерттеу объектісі: Балауса балық.

Жабдықтар: Ыдыстар жиыны, колбалар, су моншасы.

Методикалық нұсқаулар: Лабораториялық шартты түрде жұмысты орындау үшін максимальды түрде шартты бекітуді және бөлменің жарықтылығын сақтау керек.

Күкірт қышқылды мыспен реакцияның негізі: балғын емес еттің сорпасымен мыс әрекеттескенде алғышында ұнтақ пайда болады, ары қарай болған тұнба пайда болады.Анықталу әдістемесі: 0,1 грамдық дәлдекпен аминген 20 г турамына конусты колбаға салып 60 мл су құяды да, араластырады. Колба бетін шынымен жабып 10 мин су моншасында қыздырамыз. 0,5 см қалындықтағы матадан ыстық сорпаны стакандағы суық суға малынған пробиркаға сүземіз. Сүзенді мөлдір болуы керек, егер сорпанда ұнтақтар болса, онда қайта сүземіз. 2 мл мөлдір сорпаны пробиркаға құйып 3-5 % CuSO4 қосамыз, 2-3 рет шайқап, 5 мин ұстайды да, реакция нәтижесін бақылайды.


Жұмыстың мақсаты:
Жұмыс мақсаты:
Аминқышқылды скордың айырмашылық белгісі (крас, %).
Практикалық жұмыс:

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет